đấu thầu

Lọc bài viết theo:

2 loại chi phí mới khi thực hiện đấu thầu qua mạng từ năm 2023 08/10/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí đăng ký, lựa chọn nhà thầu,... trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quy định mới về điều kiện của nhà đầu tư tham dự thầu 29/02/2020

Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được Chính phủ ban hành vào ngày 28/02/2020 vừa qua.

7 nội dung quan trọng về lựa chọn nhà thầu tại Nghị định 63 29/11/2019

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chính thức có hiệu lực từ 15/08/2014, thay thế cho Nghị định 85/2009 trước đó.

Giá thuốc xét trúng thầu không vượt quá giá bán buôn 19/07/2019

Nội dung quan trọng này đề cập tại Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được Bộ Y tế ban hành ngày 11/7/2019 vừa qua.

Hồ sơ mời thầu không được mang tính cục bộ, địa phương 11/06/2019

Ngày 24/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BKHĐT chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Trường hợp nào được áp dụng chỉ định thầu? 11/12/2018

Chỉ định đầu thầu là một trong 07 hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản, thời gian thực hiện ngắn nên đây là hình thức được áp dụng tương đối phổ biến. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp nhất định mới được phép chỉ định thầu.

Luật Đấu thầu: 09 điểm nổi bật nhất 06/12/2018

Đấu thầu là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, có thể nói đấu thầu là một phương thức giao dịch đặc biệt. Luật Đấu thầu 2013 ra đời đã khắc phục không ít lỗ hổng trong hoạt động đấu thầu được điều chỉnh trước đó bởi Luật Đấu thầu 2005. Dưới đây là tổng hợp 09 điểm nổi bật nhất.