đấu giá

Lọc bài viết theo:

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có phải công chứng không? 20/07/2022

Khi trúng đấu giá, các bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Và vấn đề được nhiều người quan tâm là liệu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có phải công chứng hoặc chứng thực không?

Sắp tới, người dân sẽ được nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ online? 12/07/2022

Đây là nội dung được đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai sau nhiều lần xin ý kiến đóng góp từ các cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất là khi nào? 13/04/2022

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất, người trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng thời hạn để làm thủ tục cấp Sổ đỏ. Vậy thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá là bao giờ?

Hà Nội: Chỉ đấu giá quyền sử dụng đất với từng thừa đất 26/11/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Công khai thông tin cổ phần kèm nợ phải thu trước đấu giá 20 ngày 14/08/2019

Đây là nội dung nêu tại Thông tư 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Đấu giá viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 22/10/2018

Theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BTP, đấu giá viên phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp...