Đất dự án

Lọc bài viết theo:

Phải có quy hoạch 1/500 mới được phân lô bán nền? 09/12/2022

Khác với khi nhận chuyển nhượng đất hộ gia đình, cá nhân, dự án phân lô bán nền cần đáp ứng nhiều điều kiện trước khi thực hiện việc mở bán. Vậy, có phải có quy hoạch 1/500 mới được phân lô bán nền hay không?

Điều kiện chuyển nhượng đất trong dự án đầu tư kinh doanh nhà ở 28/11/2022

Khác với chuyển nhượng đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau riêng đối với đất trong dự án đầu tư kinh doanh nhà ở phải đáp ứng thêm các điều kiện khác. Dưới đây là điều kiện chuyển nhượng đất trong dự án đầu tư kinh doanh nhà ở theo quy định hiện hành.