Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT 2019 hợp nhất Thông tư về hồ sơ giao đất, cho thuê đất

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Số hiệu: 04/VBHN-BTNMT Ngày ký xác thực: 12/09/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Trần Hồng Hà
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan