Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT 2019 hợp nhất Thông tư về bản đồ địa chính

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư về bản đồ địa chính
Số hiệu: 03/VBHN-BTNMT Ngày ký xác thực: 12/09/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Trần Hồng Hà
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan