Thông báo 450/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 450/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN HÀ NỘI - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 CŨ).
 
 
Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ). Tham dự Hội nghị tại đầu cầu truyền hình Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần FPT và đại diện một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải; tại đầu cầu truyền hình các địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và các Sở, Ban, ngành liên quan.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của lãnh đạo một số địa phương, các Tập đoàn và ý kiến của lãnh đạo các Bộ tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
1. Kiểm điểm kết quả thực hiện:
Từ cuối tháng 10 năm 2013 đến nay, nhìn chung các địa phương đã có chuyển biến mạnh về nhận thức, cách làm và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên kết quả thực hiện tại các địa phương còn khác nhau. Có nhiều địa phương làm tốt, hoàn thành trên 80% (như Hà Tĩnh đạt 88,6%); nhưng còn nhiều nơi đạt kết quả thấp như Quảng Ngãi (43,35%), Kon Tum (34,18%), Quảng Bình (33,9%), Khánh Hòa (25,88%), Ninh Thuận (24,11%), Quảng Trị (23,9%), Bình Định (22,71%), Gia Lai (17,24%), Bình Thuận (11,6%), Phú Yên (10,61%), Hậu Giang (0%).
Số liệu báo cáo còn có sự chênh lệch khá lớn (như số hộ bị ảnh hưởng và số hộ phải tái định cư tập trung). Yêu cầu các địa phương chuẩn xác số liệu và kịp thời báo cáo, làm cơ sở cho việc lập phương án chính xác, kiểm điểm trách nhiệm rõ ràng hơn. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các Nhà đầu tư dự án BOT phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình lập, thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm thống nhất số liệu báo cáo trong các cuộc họp lần sau.
2. Một số việc cần tập trung trong thời gian tới:
- Các Bộ, ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Dự án; tiếp tục huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2013, trừ một số đoạn bàn giao trong Quý I năm 2014.
- Đối với Bộ Giao thông vận tải:
+ Lãnh đạo Bộ phụ trách Dự án tại các khu vực cần giao ban thường xuyên với các địa phương, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh.
+ Chỉ đạo kịp thời tổ chức thi công đối với những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ. Cương quyết thay thế những đơn vị thi công yếu kém; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong các trường hợp cần có sự bảo vệ thi công.
- Đối với các địa phương:
+ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung chỉ đạo triển khai. Kinh nghiệm của các địa phương đạt kết quả tốt thời gian qua, cho thấy cần có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Thành lập ngay, hoặc củng cố, tăng cường Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đã thành lập. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật kịp thời.
+ Chủ động vận dụng các chính sách, quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển) đối với các vướng mắc về đất đai.
+ Thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, đảm bảo chế độ chính sách, không để người dân thiệt thòi; đồng thời, đi liền với việc giải quyết cụ thể là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại thường xuyên để người dân chấp hành bàn giao mặt bằng. Đồng thời, cần lập phương án chặt chẽ, cương quyết cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật đối với một số trường hợp chây ỳ, cố tình chống đối, sau khi đã đối thoại, vận động và vận dụng đầy đủ các chính sách.
+ Thực hiện kết hợp nhiều hình thức tái định cư (tự nguyện, tập trung, xen ghép...) và chủ động bố trí kinh phí xây dựng các khu tái định cư. Các địa phương vận dụng Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các văn bản khác có liên quan để xây dựng các khu tái định cư có quy mô phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc hỗ trợ kinh phí đối với các địa phương thực sự khó khăn.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Công ty Cổ phần FPT phải chủ động bố trí kinh phí và tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiến độ Dự án; sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.
- Các đơn vị tư vấn thiết kế chủ động chỉ rõ vị trí mới để di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Cuộc họp giao ban lần sau sẽ kiểm điểm cụ thể theo tiến độ mà các địa phương và các đơn vị đã cam kết.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-
Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, Công an;
- U
BND các tnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đk Lk, Đắk Nông, Bình Phước;
-
Các Tập đoàn: Điện lực VN, Bưu chính-VT VN, Viễn thông Quân đội;
-
Công ty Cổ phần FPT;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg N.X.Phúc; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.I, V.IIl, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 450/TB-VPCP

Thông báo 450/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:450/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:13/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi