Thông báo 254/TB-VPCP 2024 kết luận về hoàn thiện pháp luật chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 254/TB-VPCP

Thông báo 254/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Luật Lâm nghiệp năm 2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:254/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành:05/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 254/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về hoàn thiện

quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

theo quy định tại khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024

và Luật Lâm nghiệp năm 2017

___________

 

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024Luật Lâm nghiệp năm 2017. Tham dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an. Sau khi nghe đại diện Văn phòng Chính phủ báo cáo và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc không đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan chủ trì xây dựng Luật Đất đai năm 2024); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc này trong Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp theo quy định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành, đúng thẩm quyền của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2024, trong đó:

a) Đối với quy định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí

Để phù hợp với tinh thần đẩy mạnh phân cấp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong quá trình xây dựng, ban hành Luật Đất đai năm 2024 (trong đó tại khoản 5 Điều 248 đã sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017):

- Thống nhất tích hợp việc xem xét đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên (trong trường hợp dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng);

- Nghiên cứu có quy định cụ thể, rõ ràng về: i) thành phần hồ sơ, tài liệu cần nộp; ii) cơ quan lấy ý kiến thẩm định, cơ quan thẩm định, nội dung và thời gian cho ý kiến thẩm định, trách nhiệm của cơ quan thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án; iii) cách thức thể hiện nội dung chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án đầu tư có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng;

b) Rà soát, hoàn thiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Tư pháp, quy định cụ thể về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp; đảm bảo bao quát hết các trường hợp có thể phát sinh cần phải xử lý, theo hướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các hồ sơ hợp lệ, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, nhưng chưa trình hoặc đã trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2024;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, để kịp thời khắc phục khoảng trống pháp lý, giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng rừng, nhất là các dự án đầu tư công.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: NNPTNT, TP, KHĐT, TC, XD, TNMT, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: NN, CN, KTTH, PL, Cục KSTT;
- Lưu: VT, NN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi