Thông báo 208/TB-VPCP 2024 kết luận cuộc họp về dự thảo NĐ hỗ trợ, tái định cư và NĐ về giá đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 208/TB-VPCP

Thông báo 208/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:208/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành:10/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 208/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự
thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất

__________________

 

Để triển khai thực hiện Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến cùng với đại diện các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Tham định giá Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ và một số Chuyên gia về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung dự thảo 02 Nghị định, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, để ban hành Nghị định của Chính phủ kịp thời, chất lượng và khả thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tích cực, chủ động trong triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 theo trình tự quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết dựa trên khoa học, thực tiễn của các cơ quan Quốc hội, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, ý kiến của các hội, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học đối dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

2. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có nhiều chủ trương, chính sách mới, đột phá về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giá đất; đây là hai Nghị định quan trọng, nhạy cảm, đột phá nhằm bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi trong quá trình phát triển. Các dự thảo Nghị định xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc bám sát, thể chế hóa đầy đủ các nội dung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết; không quy định lại các nội dung đã được quy định trong Luật. Để hoàn thành Nghị định đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi trình Chính phủ phải khẳng định và chịu trách nhiệm về việc làm rõ phạm vi, đối tượng nội dung của Nghị định thể hiện đầy đủ, không bỏ sót, không chồng chéo nội dung Chính phủ được giao tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

b) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, đảm bảo tính thống nhất về nội dung giữa các Nghị định và giữa Nghị định với Luật Đất đai số 31/2024/QH15, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo không bỏ sót các quy định được Luật giao.

3. Đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội thm định giá, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn, thể chế hóa phương pháp định giá đất bám sát nội dung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 giao Chính phủ quy định, đảm bảo phương pháp luận, tính khả thi khi Nghị định được ban hành, có tính đến việc sử dụng phương pháp định giá đất hàng loạt, xây dựng vùng giá trị khi có đủ điều kiện.

4. Đối với dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, trong đó phân nhóm đối tượng để chính sách ban hành thực hiện được, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo sự nhất quán, công bằng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo Nghị định nêu trên, trong đó nêu rõ: (i) các nội dung thống nhất; (ii) các nội dung chưa thống nhất, đề nghị chỉnh sửa, lý do; (iii) các nội dung đề nghị bổ sung. Báo cáo gửi trước ngày 11 tháng 5 năm 2024.

6. Văn phòng Chính phủ hàng tuần tổ chức họp do Phó Thủ tướng chủ trì nghe các Bộ báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; kịp thời tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng các đề xuất của địa phương, tổ chức tham gia đối với các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- UBTW MTTQ Việt Nam;

- Các Bộ: TNMT, TP, TC, XD, NN&PTNT, KHĐT, GTVT, CT, LĐTBXH;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Thanh tra Chính phủ;

- Liên đoàn TM&CN Việt Nam;

- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;

- Các Hiệp hội: Thẩm định giá, BĐS Việt Nam, BĐS tp Hồ Chí Minh,

- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, CN, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, NN (2b) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi