Quyết định 985/QĐ-UBND Huế 2023 quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 985/QĐ-UBND

Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:985/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Quý Phương
Ngày ban hành:04/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 985/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 195/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 24 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

- Đất nông nghiệp diện tích 45.415,80 ha;

- Đất phi nông nghiệp diện tích 26.535,42 ha;

- Đất chưa sử dụng diện tích 89,82 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo)

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 5.841,25 ha;

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp diện tích 743,88 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở diện tích 93,08 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo)

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp diện tích 12,30 ha.

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 525,67 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 3 kèm theo)

1.4. Định hướng, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc đến năm 2050:

a) Đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa: Quy hoạch các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung quy mô cánh đồng mẫu lớn ở các xã: Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Điền,...

- Đất lâm nghiệp: Duy trì các vị trí rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ở thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lộc Vĩnh. Đảm bảo khai thác và trồng lại rừng tập trung khoảng 2.200 ha/năm, duy trì độ che phủ rừng 47%. Chuyển một số diện tích đất rừng sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Phát triển thủy sản theo hướng bền vững và gắn với chuỗi giá trị; hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với các loài có giá trị kinh tế cao.

- Đất nông nghiệp khác: Trang trại tổng hợp tiếp tục phát triển ở các xã: Giang Hải, Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Trì,... Phát triển các vùng nguyên liệu vả, nguyên liệu dầu tràm; xây dựng vùng trồng cây công nghiệp; vùng sản xuất rau sạch công nghệ cao ở các xã: Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền, Lộc An, Lộc Điền.

b) Đất phi nông nghiệp:

- Đất khu công nghiệp: Kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Chân Mây - Lăng Cô, khu công nghiệp La Sơn.

- Phát triển khu công nghệ cao với diện tích: 1.100 ha.

- Đất cụm công nghiệp: Sau khi đầu tư Hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Hưng, cụm công nghiệp Cầu Hai, cụm công nghiệp La Sơn, cụm công nghiệp Điền Hòa, cụm công nghiệp Giang Hải cần thu hút các đơn vị sản xuất kinh doanh các nhà máy gia công phụ trợ cho khu công nghiệp Chân Mây - Lăng Cô và khu công nghiệp La Sơn.

- Tận dụng tối đa lợi thế của huyện có nhiều phong cảnh đẹp ưu đãi từ thiên nhiên để đẩy mạnh dịch vụ du lịch trở thành ngành mũi nhọn của huyện Phú Lộc, tầm nhìn định hướng phát triển các vùng nhu: Khu du lịch sinh thái Bãi Cả, Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, Khu du lịch Suối Voi, Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô, Khu trung tâm du lịch Lăng Cô, Khu đô thị kết hợp du lịch biển Lăng Cô - đầm Lập An; bên cạnh đó, phát triển các trung tâm thương mại ở các thị trấn và các xã: Vinh Hiền, Vinh Hưng, Giang Hải, Lộc Điền, Lộc An...

- Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Lộc Sơn; và Chân Mây - Lăng Cô. Nâng cao chất lượng đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, duy trì đạt chuẩn “văn minh đô thị”; phát huy tối đa tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư đến các lĩnh vực dịch vụ thương mại, du lịch.

c) Đất chưa sử dụng:

Tận dụng tối đa nguồn đất chua sử dụng, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/25.000) và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc do Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc xác lập ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố công khai, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Triển khai việc lập các quy hoạch có sử dụng đất đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc; rà soát các quy hoạch có sử dụng đất theo hướng bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính hệ thống, liên kết, đồng bộ, kế thừa và ổn định giữa các quy hoạch; việc bố trí sử dụng đất phải hợp lý, khai thác hiệu quả không gian, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật và hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

4. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực;

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

6. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, trong đó quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nhằm bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ môi trường sinh thái; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thống nhất, đồng bộ giữa số liệu chỉ tiêu và khoanh định trên thực tế để bảo đảm quản lý nghiêm ngặt các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất;

8. Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc có mâu thuẫn với Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì UBND huyện Phú Lộc tổ chức điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

9. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TVTU; TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, XD;
- HĐND và UBND huyện Phú Lộc;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh:
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương

PHỤ LỤC I:

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 985/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch đến năm 2030

So sánh tăng(+) giảm (-)

Diện tích

Cơ cấu (%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)= (5) + (6)

(8)

(9)=(7)-(3)

I

Loại đất

1

Đất nông nghiệp

51,203.65

71.08

45,415.80

63.04

-5,787.85

1.1

Đất trồng lúa

4,766.25

6.62

4,121.20

5.72

-645.05

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4,086.89

5.76

3,937.82

5.47

-149.07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1,407.01

1.95

614.37

0.85

-792.64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5,087.01

7.06

4,152.80

5.76

-934.21

1.4

Đất rừng phòng hộ

3,522.25

4.89

3,653.36

5.07

131.11

1.5

Đất rừng đặc dụng

16,279.12

22.60

17,438.64

24.21

1.159.52

1.6

Đất rừng sản xuất

18,712.41

25.97

14,151.57

19.64

-4,560.84

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1,780.28

2.47

1,780.28

2.47

0

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1,429.37

1.98

1,209.03

1.68

-220.34

1.8

Đất làm muối

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

0.24

0.00

74.84

0.10

74.6

2

Đất phi nông nghiệp

20,209.59

28.05

26,535.42

36.84

6,325.83

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

32.04

0.04

255.04

0.35

223.00

2.2

Đất an ninh

8.65

0.01

30.17

0.04

21.52

2.3

Đất khu công nghiệp

638.62

0.89

3,980.00

5.52

3,341.38

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

182.36

0.25

182.36

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

670.56

0.93

2,102.12

2.92

1,431.56

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

67.94

0.09

74.79

0.10

6.85

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

93.26

0.13

271.27

0.38

178.01

2.8

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

41.30

0.06

194.11

0.27

152.81

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

5,122.04

7.11

5,781.39

8.03

659.35

Trong đó:

-

Đất giao thông

1,950.11

2.71

2,435.98

3.38

485.87

-

Đất thủy lợi

787.61

1.09

878.88

1.22

91.27

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

8.72

0.01

23.00

0.03

14.28

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

12.48

0.02

13.76

0.02

1.28

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

95.60

0.13

169.82

0.24

74.22

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

20.08

0.03

123.78

0.17

103.70

-

Đất công trình năng lượng

682.32

0.95

738.50

1.03

56.18

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

2.08

0.00

2.18

0.00

0.10

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

-

-

-

-

-

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

6.92

0.01

10.00

0.01

3.08

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

27.75

0.04

45.19

0.06

17.44

-

Đất cơ sở tôn giáo

31.57

0.04

31.82

0.04

0.25

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,475.00

2.05

1,276.82

1.77

-198.18

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

6.34

0.01

6.34

0.01

0.00

-

Đất chợ

15.46

0.02

25.32

0.04

9.86

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

-

-

-

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

1.64

0.00

8.50

0.01

6.86

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0.49

0.00

36.82

0.05

36.33

2.13

Đất ở tại nông thôn

1,181.11

1.64

1,556.93

2.16

375.82

2.14

Đất ở tại đô thị

174.55

0.24

556.05

0.77

381.50

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

29.20

0.04

35.73

0.05

6.53

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

14.44

0.02

19.04

0.03

4.60

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

-

-

-

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

143.61

0.20

143.61

0.20

0.00

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

1,222.56

1.70

1,001.98

1.39

-220.58

2.2

Đất có mặt nước chuyên dùng

10,767.36

14.95

10,305.28

14.30

-462.08

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

3

Đất chưa sử dụng

627.80

0.87

89.82

0.12

-537.98

II

Khu chức năng

1

Đất khu công nghệ cao

-

-

1,100.00

1.53

1,100.00

2

Đất khu kinh tế

27,108.00

37.63

27,108.00

37.63

0.00

3

Đất đô thị

13,402.44

18.60

18,909.80

26.25

5,507.36

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

9,853.26

13.68

8,274.00

11.49

-1,579.26

5

Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

38,513.77

53.46

35,243.56

48.92

-3,270.21

6

Khu du lịch

677.48

0.94

2,112.12

2.93

1,434.64

7

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

19,801.36

27.49

21,091.99

29.28

1,290.63

8

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

638.62

0.89

4,162.36

5.78

3,523.74

9

Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)

174.55

0.24

556.05

0.77

381.50

10

Khu thương mại - dịch vụ

686.02

0.95

2,127.44

2.95

1,441.42

11

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

860.57

1.19

2,199.71

3.05

1,339.14

12

Khu dân cư nông thôn

10,600.57

14.71

7,763.18

10.78

-2,837.38

13

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

4,316.86

5.99

3,601.48

5.00

-715.38

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

PHỤ LỤC II:

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 985/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Phú Lộc

TT Lăng Cô

Xã Vinh Mỹ

Xã Vinh Hưng

Xã Giang Hải

Xã Vinh Hiền

Xã Lộc Bổn

Xã Lộc An

Xã Lộc Điền

Xã Lộc Hòa

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

5,841.25

252.64

267.38

73.33

160.82

162.22

102.68

136.49

560.04

175.77

116.46

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

613.58

119.89

4.03

1.25

33.12

13.65

14.54

11.62

16.04

28.03

1.65

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

126.42

-

4.03

1.25

-

13.65

14.54

11.62

11.49

-

1.65

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

786.36

32.55

26.56

5.10

39.37

44.04

18.02

26.40

28.82

27.15

7.01

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1,604.84

53.37

169.69

8.33

41.14

66.53

49.17

28.75

144.68

35.88

54.51

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

15.91

-

-

15.44

-

0.02

0.40

-

-

0.05

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

2,540.67

43.05

65.40

34.21

-

1.10

10.01

58.67

344.88

73.37

51.29

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

279.89

3.78

1.70

9.00

47.19

36.88

10.54

11.05

25.62

11.29

2.00

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

743.88

-

-

-

-

5.00

-

152.80

11.00

28.10

116.78

Trong đó:

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

15.25

-

-

-

-

-

-

11.25

4.00

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

4.00

-

-

-

-

-

-

2.00

2.00

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

724.63

-

-

-

-

5.00

-

139.55

5.00

28.10

116.78

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

93.08

0.90

3.40

2.70

4.51

18.60

4.05

2.07

2.53

-

0.42

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

PHỤ LỤC III:

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 985/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Phú Lộc

TT Lăng Cô

Xã Vinh Mỹ

Xã Vinh Hưng

Xã Giang Hải

Xã Vinh Hiền

Xã Lộc Bổn

Xã Lộc An

Xã Lộc Điền

Xã Lộc Hòa

(1)

(2)

(3)

(4)=(5) +(6) + ...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

12.30

-

-

-

-

-

-

2.30

-

1.00

-

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

2.00

-

-

-

-

-

-

2.00

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

9.30

-

-

-

-

-

-

0.30

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

525.67

5.55

99.40

16.75

7.49

28.90

29.18

11.40

11.50

8.10

-

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0.71

-

-

0.71

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0.08

-

-

-

0.08

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

197.50

-

-

-

-

-

-

-

6.00

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

171.15

-

97.30

10.00

-

10.00

14.00

4.25

0.60

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

76.22

3.50

0.50

5.04

6.21

8.50

4.80

2.15

2.70

8.10

-

Trong đó:

-

Đất giao thông

DGT

54.95

1.00

0.50

0.70

4.30

6.10

4.75

1.35

0.50

7.20

-

-

Đất thủy lợi

DTL

15.15

1.00

-

4.34

1.71

-

-

0.80

2.20

0.90

-

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0.20

-

-

-

0.20

-

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

1.06

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất công trình năng lượng

DNL

0.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0.05

-

-

-

-

-

0.05

-

-

-

-

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.90

1.50

-

-

-

1.40

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đất chợ

DCH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0.25

-

-

-

-

0.10

-

-

-

-

-

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3.90

-

-

-

-

-

3.00

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

58.13

-

-

1.00

-

10.00

-

5.00

2.20

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

16.93

2.05

1.10

-

1.20

-

7.38

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0.30

-

-

-

-

0.30

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0.50

-

0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định 34/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi