Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với các diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố quản lý, bố trí sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 927/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NHÀ
DÀNH CHO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU NHÀ Ở
TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
VÀ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KHÁC NHƯNG CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI BÀN GIAO
 CHO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật nhà ở;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước dành cho mục đích công cộng, kinh doanh dịch vụ trong các nhà tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8702/SXD-PC ngày 6/11/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố quản lý, bố trí sử dụng.
Điều 2. Diện tích nhà sau khi xác lập quyền sở hữu Nhà nước được quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/01/2013 của UBND Thành phố về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7278/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND Thành phố.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc: Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Xây dựng;
- VPUB: các PCVP: Phạm Chí Công, Nguyễn Văn Thịnh; TNc, th, TNth;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

thuộc tính Quyết định 927/QĐ-UBND

Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với các diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho Thành phố quản lý, bố trí sử dụng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:927/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:12/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi