Quyết định 897/QĐ-UBND Quảng Nam 2024 điều chỉnh một số dự án trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 897/QĐ-UBND

Quyết định 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:897/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:11/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 897/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2024

QUYT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự

án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2609/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam cho các huyện, thị xã, thành phố; số 3235/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thị xã, thành phố đã được phân bổ tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh; số 890/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 28/3/2024 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 145/TTr- STNMT ngày 08/4/2024.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tăng chỉ tiêu sử dụng đất giao thông dự án Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tỉnh Quảng Nam tại xã Chơ Chun, huyện Nam Giang từ 19,2 ha, sử dụng từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm (HNK) 1,2 ha; đất trồng cây lâu năm (CLN) 1,3 ha; đất rừng phòng hộ (RPH) 16,7 ha thành 37,0 ha, sử dụng từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm (HNK) 3,72 ha; đất trồng cây lâu năm (CLN) 5,5 ha; đất rừng phòng hộ (RPH) 27,0 ha; đất giao thông (DGT) 0,2 ha; đất ở nông thôn (ONT) 0,08 ha; đất sông, suối (SON) 0,5 ha.

(Có trích lục bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Giang của dự án Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tỉnh Quảng Nam kèm theo).

2. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu sử dụng đất giao thông dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14D từ 51,68 ha xuống còn 33,88 ha (giảm 17,80 ha).

3. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ (RPH) 10,30 ha và giảm chỉ tiêu sử dụng đất sông, suối (SON) 0,5 ha của công trình Thủy điện Chà Vàl. Diện tích công trình Thủy điện Chà Vàl giảm từ 42,12 ha xuống còn 31,32 ha (giảm 10,80 ha).

(Có trích lục bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Giang của dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 14D và dự án Thủy điện Chà Vàl kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang có trách nhiệm:

- Công bố công khai việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang.

- Lập, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, về lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn thủ tục, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp theo đúng quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp ở địa phương theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Phòng TN&MT huyện Nam Giang;

- CPVP;

- Lưu VT, NCKS, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi