Quyết định 788/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:788/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:26/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

Số: 788/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án
nhà máy sản xuất, chế
biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 và Quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 363/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 05/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH xây dựng vận tải Ngọc Nguyên, với các nội dung sau:

1. Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 20/5/2024; trong thời gian gia hạn hoặc dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng vận tải Ngọc Nguyên khẩn trương phối hp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; chỉ được trin khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kim tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng vận tải Ngọc Nguyên và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi