Quyết định 67/2018/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định 05

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

-------------

Số: 67/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------                  

Phú Yên, ngày 28  tháng 12  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số

điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 3949/TTr-STC ngày 10/12/2018).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; như sau:

1. Bổ sung Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12 vào Mục V của Phụ lục 1-Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị:

Số TT

Đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

V

Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa

 

 

 

 

10

Khu dân cư số 6

 

1.1

Đường Đỗ Như Dạy

1,0

 

 

 

1.2

Đường Lý Thường Kiệt

1,0

 

 

 

-

Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến khu dân cư Tam Gia (rộng 20,5 m)

1,0

 

 

 

-

Đoạn từ khu dân cư Tam Gia đến Quốc lộ 1 (rộng 15,5 m)

1,0

 

 

 

1.3

Các đường trong khu dân cư (rộng 12m)

1,0

 

 

 

11

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Bến Lớn)

1,1

 

 

 

12

Đường Quốc lộ 29 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp xã Hòa Tân Đông)

1,0

 

 

 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.1 Khoản 6 Phần A Mục V của Phụ lục 2-Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn:

Số TT

Đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

V

Huyện Đông Hòa

 

 

 

 

A

Vùng Đồng bằng (08 xã)

 

 

 

 

6

Xã Hòa xuân Nam

 

 

 

 

6.1

Quốc lộ 29

 

 

 

 

-

Đoạn từ ranh giới xã Hòa Tâm đến nhà ông Phạm Hùng

1,2

1,0

1,0

1,0

-

Đoạn từ nhà ông Phạm Hùng đến kho Xăng dầu Vũng Rô

1,2

1,0

1,0

1,0

-

Đoạn từ Quốc lộ 1 đến nhà ông Phạm Hùng

1,2

1,0

1,0

1,0

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01  năm 2019./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Chí Hiến

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 67/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:67/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành:28/12/2018Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực