Quyết định 59/2010/QĐ-UBND Bắc Giang sửa đổi quy định về diện tích tối thiểu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

Số: 59/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Bắc Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2008/QĐ-UBND NGÀY 19/11/2008 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 718/TTr-TNMT ngày 19 tháng 5 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thửa đất được tách thửa là đất các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy định này, áp dụng đối với việc tách thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Quy định này không áp dụng đối với một số trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho phép để đồng thời hợp với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng (yêu cầu diện tích của thửa đất mới sau khi hợp thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất theo Quy định này).

b) Việc tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai và bản án của Tòa án liên quan đến đất đai.”

2. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 9, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

a) Diện tích thửa đất sản xuất nông nghiệp sau khi thu hồi còn lại từ 75,0 m2 trở lên và còn đủ điều kiện để canh tác.

b) Diện tích thửa đất lâm nghiệp còn lại sau khi thu hồi từ 200,0 m2 trở lên và còn đủ điều kiện để canh tác.

c) Đối với những dự án dạng tuyến (giao thông, thủy lợi, điện lực…) khi nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất và không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất thì chỉ thu hồi phần diện tích chiếm đất của dự án.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các dự án, hạng mục đã thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực) nhưng chưa thực hiện hoặc đang tiến hành thì thực hiện theo phương án đã được thẩm định.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 121/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 59/2010/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 09/06/2010 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực