Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
Số: 58/2004/QĐ-UB
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH “71 BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở”.
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (tờ trình số 2886/STP-VB ngày 18 tháng 11 năm 2003) và của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố (tờ trình số 155/BCĐ-CCHC ngày 19 tháng 11 năm 2003);
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “71 biểu mẫu về thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở” áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm :
13 biểu mẫu liên quan đến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;
23 biểu mẫu liên quan đến giao đất, thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh và đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
14 biểu mẫu liên quan đến thuê nhà và mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước;
21 biểu mẫu về công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nhân;
Điều 2. Các biểu mẫu về thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2004, được công bố công khai trên trang Web của thành phố, niêm yết tại công sở các sở ngành liên quan, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn), quận, huyện và in trên giấy trắng khổ A4 (21,59 cm x 27,94 cm) để tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng.
Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng tiếp tục rà soát các thủ tục, biểu mẫu hồ sơ hành chính còn lại liên quan đến các lĩnh vực nêu trên và các lĩnh vực khác để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phũng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn cú trỏch nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.
           

Nơi nhận :
- Như Điều 4,
- VPCP, Bộ Nội vụ,
- Thường trực Thành ủy,
- TT.HĐND, UBND/TP,
- VPHĐ-UB : CPVP,
- Các Tổ NCTH
- Lưu(ĐT-KT)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Đua

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 58/2004/QĐ-UB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực