Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND

Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:50a/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành:21/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50a/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 08 năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh,
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTTVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/c, CB;
- Lưu: VT,CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

PHẦN I. ĐƠN GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC

TT

DANH MỤC

ĐVT

ĐƠN GIÁ

A

NHÀ:

 

 

I

Nhà cấp I: (Tính theo m2 sàn)

đồng/m2

4.475.000

II

Nhà cấp II: (Tính theo m2 sàn)

 

 

1

II.A

đồng/m2

4.166.000

2

II.B

đồng/m2

3.825.000

3

II.C

đồng/m2

3.342.000

III

Nhà cấp III: (Tính theo m2 sàn)

đồng/m2

 

1

III.A

đồng/m2

3.412.000

2

III.B

đồng/m2

3.210.000

3

III.C

đồng/m2

2.797.000

IV

Nhà cấp IV: (Tính theo m2 sàn)

đồng/m2

 

1

IV.A

đồng/m2

2.829.000

2

IV.B

đồng/m2

2.560.000

3

IV.C

đồng/m2

2.246.000

V

Nhà khác (NK): (Tính theo m2 xây dựng)

đồng/m2

 

1

Nhà NK1: Nhà khung gỗ, móng đá (hoặc gạch), tường xây gạch (hoặc đá ong), mái tôn (hoặc ngói), tường trát vữa xi măng và quét vôi, nền láng xi măng.

đồng/m2

1.906.000

2

Nhà NK2: Nhà khung gỗ, móng đá (hoặc gạch), tường xây gạch (hoặc đá ong), mái tôn (hoặc ngói), tường trát vữa xi măng không quét vôi, nền láng xi măng.

đồng/m2

1.850.000

3

Nhà NK3: Nhà khung gỗ, móng đá (hoặc gạch), tường xây gạch (hoặc đá ong), mái tôn (hoặc ngói), tường không trát, nền đất.

đồng/m2

1.497.000

4

Nhà NK4: Nhà khung gỗ, móng đá (hoặc gạch), tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), mái tôn (hoặc ngói), nền đất.

đồng/m2

1.318.000

5

Nhà NK5: Nhà khung gỗ, tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), mái tôn (hoặc ngói), có xây bó hè bằng đá (hoặc gạch), nền đất.

đồng/m2

1.174.000

6

Nhà NK6: Nhà khung gỗ, tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), mái tôn (hoặc ngói), không có bó hè, nền đất.

đồng/m2

940.000

7

Nhà NK7-MH: Mái hiên cột thép (hoặc gỗ, hoặc bê tông), xà gồ thép (hoặc gỗ), lợp tôn (hoặc ngói), nền đất.

đồng/m2

386.000

 

Trường hợp khác:

- Nhà giống một trong các loại: NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ, lá dừa) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là 120.000 đ/m2.

- Nhà giống một trong các loại: NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6 nhưng khung chịu lực bằng tre thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần khung là: 260.000 đ/m2.

VI

Nhà sàn đồng bào miền núi (NS): (Tính theo mxây dựng)

1

Nhà NS1: Nhà sàn có đế trụ đổ bê tông (hoặc đá tán), trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn và vách bằng gỗ ván.

đồng/m2

2.716.000

2

Nhà NS2: Nhà sàn có đế trụ đổ bê tông (hoặc đá tán), trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn bằng gỗ ván, vách tre (hoặc nứa, lồ ô).

đồng/m2

2.309.000

3

Nhà NS3: Nhà sàn có đế trụ đổ bê tông, trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn và vách tre hoặc nứa, lồ ô.

đồng/m2

1.950.000

4

Nhà NS4 (NC): Nhà chòi đế trụ đá tán, trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn và vách bằng gỗ ván.

đồng/m2

2.283.000

5

Nhà NS5 (NC): Nhà chòi đế trụ đá tán, trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn ván gỗ, vách tre hoặc lồ ô.

đồng/m2

1.902.000

6

Nhà NS6 (NC): Nhà chòi đế trụ đá tán, trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn và vách tre hoặc lồ ô.

đồng/m2

1.644.000

 

Trường hợp khác:

Nhà giống 1 trong các loại: NS1, NS2, NS3, NS4 (NC), NS5 (NC), NS6 (NC) nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 120.000 đ/m2.

B

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG:

I

Nhà vệ sinh (VS):

1

Nhà VS1: Nhà vệ sinh (có hoặc không có nhà tắm), tường gạch, mái bằng BTCT, bể tự hoại, tường ốp gạch men cao 1,4m, nền xi măng.

đồng/m2

4.541.000

2

Nhà VS2: Nhà vệ sinh (có hoặc không có nhà tắm), tường gạch, mái ngói (hoặc tôn), bể tự hoại, tường ốp gạch men cao 1,4m, nền xi măng.

đồng/m2

3.501.000

3

Nhà VS3: Nhà vệ sinh tường xây gạch, từ đất đến bệ ngồi bao che bằng gạch (hoặc đá), mái ngói (hoặc tôn), không có bể tự hoại, bệ ngồi là đan bê tông.

đồng/m2

2.270.000

4

Nhà VS4: Nhà vệ sinh bao che bằng vách đất, cốt tre, mái ngói (hoặc tôn), không có bể tự hoại, bệ ngồi bằng vật liệu tạm.

đồng/m2

1.058.000

5

Nhà VS5: Nhà vệ sinh không thuộc các dạng nêu trên.

đồng/m2

489.000

II

Nhà tắm (NT):

1

Nhà NT1: Móng xây đá, tường xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường ốp gạch Ceramic cao 1,4m, nền lát gạch Ceramic

đồng/m2

2.349.000

2

Nhà NT2: Móng xây đá, tường xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường ốp gạch Ceramic cao 1,4m, nền lát gạch hoa xi măng

đồng/m2

2.317.000

3

Nhà NT3: Móng xây đá, tường xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường ốp gạch Ceramic cao 1,4m, nền láng xi măng

đồng/m2

2.266.000

4

Nhà NT4: Móng xây đá, tường xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường quét vôi, nền láng xi măng

đồng/m2

1.743.000

5

Nhà NT5: Móng xây đá, tường xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường không trát, nền láng xi măng

đồng/m2

1.284.000

 

Trường hợp khác:

Nhà giống một trong các loại: VS1, VS2, VS3, VS4, NT1, NT2, NT2, NT3, NT4, NT5 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ, lá dừa) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 120.000 đ/m2.

III

Tường rào:

1

Tường rào TR1: Móng xây đá chẻ, cột, giằng BTCT; tường rào đoạn dưới xây gạch quét vôi, đoạn trên lắp song sắt hộp.

đồng/m2

1.113.000

2

Tường rào TR2: Móng xây đá chẻ, cột, giằng BTCT; tường xây gạch, quét vôi

đồng/m2

891.000

3

Tường rào TR3: Móng xây đá chẻ, cột bê tông; tường xây gạch cao 0,8m, quét vôi, phần trên lắp dựng lam bê tông

đồng/m2

852.000

4

Tường rào TR4: Móng xây đá chẻ, cột xây gạch, giằng BTCT; tường xây gạch, quét vôi

đồng/m2

607.000

5

Tường rào TR5: Móng xây đá chẻ, cột BTCT lắp ghép, tường rào đoạn dưới xây gạch quét vôi, phần trên lắp đặt lưới B40

đồng/m2

388.000

6

Tường rào TR6: Tường rào cột BTCT lắp ghép, tường lưới B40

đồng/m2

179.000

7

Tường rào TR7: Tường rào cột ống thép (cọc sắt), tường lắp lưới B40

đồng/m2

160.000

8

Tường rào TR8: Tường rào cột BTCT lắp ghép, tường lắp kẽm gai

đồng/m2

150.000

9

Tường rào TR9: Tường rào cột ống thép (cọc sắt) lắp ghép, tường lắp kẽm gai

đồng/m2

134.000

10

Tường rào TR10: Tường rào gỗ, tre hoặc cây xanh

đồng/m2

25.000

C

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT:

 

Chuồng trâu bò (CT):

1

CT1: Chuồng trâu, bò khung gỗ, nền đất có xây viền đá (hoặc gạch) xung quanh, mái lợp ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

673.000

2

CT2: Chuồng trâu, bò khung gỗ, nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

574.000

 

CT3: Chuồng trâu, bò khung tre chịu lực, nền đất có xây viền đá (hoặc gạch) xung quanh, mái lợp ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

539.000

4

CT4: Chuồng trâu, bò khung tre chịu lực, nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

440.000

5

Chuồng trâu, bò đơn giản không thuộc các dạng trên.

đồng/m2

215.000

6

Chuồng trâu, bò giống 1 trong các loại: CT1, CT2, CT3, CT4 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 120.000 đ/m2.

II

Chuồng heo (CH):

1

CH1: Chuồng heo trên nền láng xi măng, tường xây gạch (hoặc đá), mái ngói (hoặc tôn)

đồng/m2

597.000

2

CH2: Chuồng heo nền láng xi măng, bao che bằng tre (hoặc gỗ), mái ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

529.000

3

CH3: Chuồng heo nền đất, xây gạch (hoặc đá) xung quanh, mái ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

545.000

4

CH4: Chuồng heo nền đất bao che bằng tre (hoặc gỗ), mái ngói (hoặc tôn).

đồng/m2

476.000

5

Chuồng heo đơn giản không thuộc các dạng trên.

đồng/m2

197.000

6

Chuồng heo giống 1 trong các loại: CH1, CH2, CH3, CH4 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ, lá dừa) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 120.000 đ/m2.

III

Sân phơi:

 

 

1

Sân phơi bê tông, mặt láng xi măng.

đồng/m2

208.000

2

Sân phơi lát đá chẻ trít mạch.

đồng/m2

148.000

3

Sân phơi gạch trít mạch.

đồng/m2

127.000

4

Sân phơi đất xây bó đá (hoặc gạch) xung quanh.

đồng/m2

63.000

5

Sân phơi đất đầm.

đồng/m2

38.000

IV

Giếng nước:

 

 

1

Giếng đất sâu ≤ 10m (đất cấp I, II).

đ/md

619.000

2

Giếng đất sâu ≤ 10m (đất cấp III, IV).

đ/md

841.000

3

Giếng đất sâu >10m thuộc 1 trong 2 dạng trên thì từ mét thứ 11 trở đi được nhân 1,8 lần đơn giá cùng loại trên.

4

Giếng xây gạch, đá ong, đá chẻ từ đáy đến thành.

đồng/md

1.572.000

5

Giếng buy bê tông không có cốt thép:

 

 

 

Đường kính: ø ≥ 1,6m.

đồng/md

3.458.000

 

Đường kính: 1,4m ≤ ø <>

đồng/md

3.012.000

 

Đường kính: 1,2m ≤ ø <>

đồng/md

2.486.000

 

Đường kính: 1,0m ≤ ø <>

đồng/md

2.068.000

 

Đường kính: ø <>

đồng/md

1.314.000

6

Giếng buy bê tông có cốt thép:

 

 

 

Đường kính: ø ≥ l,6m.

đồng/md

5.699.000

 

Đường kính: 1,4m ≤ ø <>

đồng/md

4.611.000

 

Đường kính: 1,2m ≤ ø <>

đồng/md

3.783.000

 

Đường kính: 1,0m ≤ ø <>

đồng/md

2.796.000

 

Đường kính: ø <>

đồng/md

2.121.000

7

Nền giếng láng xi măng và có xây bó nền.

đồng/m2

281.000

V

Bể nước: (tính theo dung tích chứa)

1

Bể nước có thành bằng bê tông (có cốt thép).

đồng/m3

1.729.000

2

Bể nước có thành bằng bê tông (không cốt thép).

đồng/m3

1.506.000

3

Bể nước xây gạch.

đồng/m3

1.290.000

 

Ghi chúĐơn giá các loại bể nước nêu trên tính cho loại có dung tích chứa ≤ 12m3; trường hợp bể nước có dung tích chứa >12m3 thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán hoặc thuê đơn vị có chức năng lập dự toán theo thực tế gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để làm cơ sở đưa và phương án bồi thường trình UBND cấp huyện phê duyệt.

VI

Đào ao nuôi cá, tôm, thủy sản các loại (đào đất):

đồng/m3

149.000

VII

Bờ kè xây đá: (tính cho các trường hợp)

 

 

1

Xếp khan:

 

 

a

Xếp khan đá xô bồ

đồng/m3

415.000

b

Xếp khan đá hộc

đồng/m3

483.000

c

Xếp khan đá chẻ 15x20x25

đồng/m3

869.000

2

Xếp đá có chít mạch vữa XM:

 

 

a

Xếp đá xô bồ có chít mạch

đồng/m3

515.000

b

Xếp đá hộc có chít mạch

đồng/m3

592.000

c

Xếp đá chẻ 15x20x25 có chít mạch

đồng/m3

960.000

3

Xây đá vữa XM

 

 

a

Xây đá xô bồ

đồng/m3

719.000

b

Xây đá hộc

đồng/m3

804.000

c

Xây đá chẻ 15x20x25

đồng/m3

1.077.000

VIII

Trụ cổng ngõ

1

Trụ cổng móng, cột BTCT, xây ốp gạch, trát vữa và quét vôi

đồng/m3

4.666.000

2

Trụ cổng móng xây đá, cột xây gạch, trát vữa và quét vôi

đồng/m3

3.205.000

IX

Trụ điện:

1

Trụ điện bê tông ≤ 8,5m.

đồng/trụ

2.153.000

2

Trụ điện gỗ ngâm tẩm ø 300.

đồng/trụ

805.000

3

Trụ điện gỗ, tre ø ≥ 10cm.

đồng/trụ

168.000

X

Trụ điện thoại bê tông

 

2.029.000

D

CÁC LOẠI GIẾNG ĐÓNG

 

 

I

Giếng đóng bằng ống STK ø40, không có: máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng.

1

Chiều sâu ≤ 4m

đồng/md

495.000

2

Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m

đồng/md

478.000

3

Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m

đồng/md

474.000

4

Đối với giếng đóng có chiều sâu >12m thì cứ mỗi mét tăng thêm được cộng thêm: 137.000 đồng.

 

II

Giếng đóng bằng ống STK ø60, không có: máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng.

1

Chiều sâu ≤ 4m

đồng/md

901.000

2

Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m

đồng/md

886.000

3

Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m

đồng/md

881.000

4

Đối với giếng đóng có chiều sâu > 12m thì cứ mỗi mét tăng thêm được cộng thêm 181.000đồng

 

III

Giếng đóng bằng ống PVC ø40, không có máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng.

1

Chiều sâu ≤ 4m

đồng/md

151.000

2

Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m

đồng/md

129.000

3

Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m

đồng/md

121.000

4

Đối với giếng đóng có chiều sâu > 12m thì cứ mỗi mét tăng thêm được cộng thêm 115.000đồng

 

IV

Giếng đóng bằng ống PVC ø60, không có máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng.

1

Chiều sâu ≤ 4m

đồng/md

201.000

2

Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m

đồng/md

179.000

3

Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m

đồng/md

172.000

4

Đối với giếng đóng có chiều sâu > 12m thì cứ mỗi mét tăng thêm được cộng thêm 170.000đồng

 

V

Các trường hợp khác lấy giá tương ứng cho ống PVC hoặc ống STK cộng thêm

1

Có đầu bơm bằng tay được cộng thêm

đồng/bơm

210.000

2

Có mô tơ điện được cộng thêm (chỉ tính hao hụt)

đồng/môtơ

139.000

3

Có nền giếng từ > 1m2 ÷ ≤ 4m2 được cộng thêm

đồng/m2

164.000

4

Có nền giếng > 4mthì mỗi m2 tăng thêm được cộng thêm

đồng/m2

144.000

E

TRANG (AM) - MỒ MẢ

I

Trang (am) thờ cúng

 

 

1

Loại xây gạch đá, có hoa văn.

đồng/cái

605.000

2

Loại xây gạch đá đơn giản.

đồng/cái

362.000

3

Loại bằng gỗ.

đồng/cái

243.000

II

Mồ mả

 

 

1

Mộ đất bình thường dựng bia đá (hoặc không có bia đá)

đồng/cái

3.608.000

2

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (Nền lát gạch, toàn bộ phần mộ ốp gạch; KH: M01)

đồng/m2

3.133.000

3

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (toàn bộ phần mộ trát đá mài KH: M04)

đồng/m2

2.548.000

4

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (Nền lát gạch + nhà mồ ốp gạch; phần mộ sơn nước; KH: M02-2)

đồng/m2

2.118.000

5

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (Nền, nhà mồ ốp gạch; phần mộ quét vôi; KH: M02-3)

đồng/m2

1.868.000

6

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (Nền láng xi măng, toàn bộ phần mộ quét vôi; KH: M02)

đồng/m2

1.775.000

7

Mộ xây KT 1,8 x 2,8m (nhà mồ, tường ốp gạch, mái nhà mồ dán ngói, KH: M03-01)

đồng/m2

1.662.000

8

Mộ xây KT 1,8 x 2,8m (nhà mồ, tường bả ma tít, sơn nước, mái nhà mồ dán ngói, KH: M03-02)

đồng/m2

900.000

9

Mộ xây KT 2,2 x 3,4m (Nền láng xi măng; nhà mồ, tường trát vữa quét vôi; KH: M03)

đồng/m2

764.000

10

Mộ tập thể (Mộ líp):

 

 

a

Từ 2 - 4 người (mộ đất)

đồng/cái

4.158.000

b

Từ 2 - 4 người (mộ xây bình thường: móng đá, tường gạch nền láng xi măng)

đồng/cái

9.355.000

c

Từ 2 - 4 người (mộ xây kiên cố: móng đá, giằng bê tông, tường xây gạch, mộ ốp gạch)

đồng/cái

14.550.000

d

Từ 5 - 10 người (mộ đất)

đồng/cái

6.238.000

e

Từ 5 - 10 người (mộ xây bình thường: móng đá, tường gạch nền láng xi măng)

đồng/cái

16.618.000

g

Từ 5 - 10 người (mộ xây kiên cố: móng đá, giằng bê tông, tường xây gạch, mộ ốp gạch)

đồng/cái

25.986.000

h

Trường hợp khác:

 

 

 

Mộ tập thể có từ 11 người trở lên, cứ mỗi một người tăng thêm được cộng thêm một khoản tiền vào đơn giá tại điểm d, e, f mục 10 (mộ tập thể từ 5-10 người) tương ứng, cụ thể:

 

 

 

- Đối với mộ quy định tại điểm d khoản 10 cộng thêm:

đồng/1 người

386.000

 

- Đối với mộ quy định tại điểm e khoản 10 cộng thêm:

đồng/1 người

989.000

 

- Đối với mộ quy định tại điểm g khoản 10 cộng thêm:

đồng/1 người

1.550.000

G

CÁC CẤU KIỆN HOÀN THIỆN KHÁC

 

 

1

Láng nền sàn có đánh màu

đồng/m2

41.000

2

Láng nền sàn không đánh màu

đồng/m2

34.000

3

Lát nền, sàn bằng gạch hoa xi măng

đồng/m2

147.000

4

Lát nền gạch chỉ

đồng/m2

123.000

5

Lát nền, sàn bằng gạch Ceramic

đồng/m2

214.000

6

Làm mặt sàn gỗ, ván

đồng/m2

420.000

7

Lát nền, sàn bằng đá hoa cương, tiết diện đá ≤ 0,16m2

đồng/m2

964.000

8

Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch Ceramic

đồng/md

29.000

9

Ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic

đồng/m2

343.000

10

Ốp đá granit tự nhiên vào tường

đồng/m2

1.078.000

11

Lát bậc cầu thang bằng đá granit tự nhiên

đồng/m2

973.000

12

Láng granitô cầu thang

đồng/m2

816.000

13

Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu

đồng/m2

11.000

14

Sơn nước không bả

đồng/m2

34.000

15

Sơn nước có bả

đồng/m2

59.000

16

Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường ≤ 10cm, vữa xi măng

đồng/m2

109.000

17

Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường > 10cm ÷ ≤ 15cm, vữa xi măng

đồng/m2

155.000

18

Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường > 15 cm, vữa xi măng

đồng/m2

229.000

19

Trát tường vữa xi măng

đồng/m2

64.000

20

Làm trần cót ép

đồng/m2

57.000

21

Làm trần bằng tấm nhựa + khung xương sắt L3x4

đồng/m2

78.000

22

Làm trần bằng tấm thạch cao

đồng/m2

163.000

23

Làm trần gỗ dán

đồng/m2

242.000

24

Làm tường lam ri gỗ

đồng/m2

395.000

25

Nhà có gác lững bằng gỗ

đồng/m2

633.000

26

Nhà có gác lững bằng bê tông cốt thép

đồng/m2

1.130.000

27

Đối với nhà có 2 lớp cửa, lớp bên trong được hỗ trợ thêm chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt

đồng/m2

95.000

28

Kết cấu bê tông đổ tại chỗ cho cấu kiện độc lập (có cốt thép)

đồng/m3

6.709.000

29

Kết cấu bê tông đổ tại chỗ cho cấu kiện độc lập (không cốt thép)

đồng/m3

5.214.000

30

Kết cấu bê tông đúc sẵn (lắp ghép) cho cấu kiện độc lập (có cốt thép)

đồng/m3

3.829.000

31

Kết cấu bê tông đúc sẵn (lắp ghép) cho cấu kiện độc lập (không cốt thép)

đồng/m3

2.672.000

32

Kết cấu xây gạch hoàn chỉnh (có móng đá)

đồng/m3

3.147.000

33

Xây móng đá chẻ vữa xi măng

đồng/m3

1.077.000

34

Đắp đất tôn nền

đồng/m3

148.000

35

Đắp nền đất sét

đồng/m3

180.000

PHẦN II: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ KHÁC
1. Các loại nhà cấp III.A, III.B, III.C và IV.A trong đơn giá đã tính có trần nhà (gồm cả vật liệu và nhân công), trường hợp nhà không có trần thì trừ đi giá trị chênh lệch của trần nhà là 78.000 đồng/m2.
2. Đơn giá bù chênh lệch do hoàn thiện tường sơn nước có bả hoặc lăn sơn trực tiếp (không bả) thay cho tường quét vôi màu vào các đơn giá bồi thường của từng cấp nhà.

Cấp nhà

Đơn vị

Sơn nước

Lăn sơn nước

KV1

KV2

KV3

KV4

KV1

KV2

KV3

KV4

Nhà cấp III.B

m2 sàn

18.400

18.900

21.000

22.000

7.200

7.300

7.600

7.800

Nhà cấp III.C

m2 sàn

32.200

33.100

36.700

38.600

12.600

12.800

13.400

13.600

Nhà cấp IV.A, IV.B, IV.C

m2 xây dựng

46.600

47.300

52.500

55.100

18.000

18.200

19.100

19.500

3. Đối với các loại nhà cấp II.A, II.B, II.C chỉ mới xây dựng được 1 tầng thì đơn giá được nhân với hệ số tăng 1,05.
4. Các loại nhà cấp II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C trong đơn giá đã tính bao gồm điện nước, trường hợp điện âm tường thì đơn giá được nhân với hệ số tăng 1,01
5. Đơn giá bồi thường trên đây được áp dụng cho các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi.
6. Đối với các huyện: Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ và Sơn Tịnh thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù chênh lệch giữa các khu vực là 1,019.
7. Đối với Tây Trà thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù chênh lệch giữa các khu vực là 1,098
8. Đối với Lý Sơn thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù chênh lệch giữa các khu vực là 1,138.
9. Đối với các huyện sau đây, thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau:
- Các huyện: Nghĩa Hành, Sơn Tịnh: 1,013
- Các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng: 1,016
- Huyện Sơn Tây: 1,023
- Huyện Tây Trà: 1,056
- Huyện Lý Sơn: 1,110
10. Trường hợp nhà có kết cấu gồm: móng, tường, mái, nền, trần la phông, cửa ... đều vượt hoặc tương đương các tiêu chí quy định của nhà cấp IV.A nhưng không có khu vệ sinh trong nhà thì áp giá là nhà cấp IV.A và trừ giá trị phần diện tích nhà vệ sinh theo ký hiệu VS1 với diện tích 1,92m2, tương đương (1,2m x 1,6m).
11. Trường hợp các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật cao thì thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.
12. Đối với nhà thuộc diện phải tháo dỡ và xây dựng lại mặt đứng khi bị giải tỏa một phần nhà: Tùy theo từng trường hợp ảnh hưởng cụ thể về kết cấu, công năng sử dụng do bị giải tỏa một phần thì Tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế gửi cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện thẩm định để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường trình UBND cấp huyện phê duyệt.
13. Trường hợp công trình, vật kiến trúc không có trong quy định này thì Tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế gửi cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện thẩm định để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường trình UBND cấp huyện phê duyệt; trường hợp cần thiết thì UBND cấp huyện xin ý kiến Sở Xây dựng trước khi phê duyệt.
14. Các trường hợp áp dụng:
- Đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng mới hoặc chưa phê duyệt thì áp dụng theo đơn giá được quy định tại Quyết định này.
- Đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp giá theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014.
- Đối với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện dở dang thì tùy trường hợp cụ thể, Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố có ý kiến đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cụ thể./.

BẢNG PHỤ LỤC PHÂN CẤP NHÀ

Kèm theo Quy định giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban hành kèm theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

TT

Cấp nhà

Móng

Nền

Kết cấu

Sàn

Mái

Cửa

Khu WC

Hoàn thiện

1

Cấp I

Nhà cấp I
Nhà khung BTCT, tường gạch, mái BTCT trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng)

BTCT

Đá Granit tự nhiên

Khung BTCT

BTCT

BTCT, trên sàn mái có chống nóng

Gỗ kính có khuôn ngoại

Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men

Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn nước

 

2

Cấp II

Nhà cấp II.A
Nhà khung BTCT, tường gạch, mái bằng; ≤ 3 tầng

BTCT

Gạch men sứ

Khung BTCT

BTCT

BTCT

Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính

Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ

Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước

 

Nhà cấp II.B
(Tương tự như nhà cấp II.A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn; ≤ 3 tầng)

BTCT

Gạch hoa xi

măng

Khung BTCT

BTCT

BTCT

Pa nô kính không khuôn

Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ

Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường quét vôi màu

 

Nhà cấp II.C
(Tương tự như nhà cấp II.B nhưng không có WC trong nhà; ≤ 3 tầng)

BTCT

Gạch hoa xi măng

Khung BTCT

BTCT

BTCT

Pa nô kính không khuôn

không

Tường quét vôi màu toàn bộ

 

3

Cấp III

Nhà cấp III.A
Nhà 2 tầng, khung BTCT tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa

BTCT

Gạch men sứ

Khung BTCT

BTCT

Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa

Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính

Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ

Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước

 

Nhà cấp III.B
(Tương tự như nhà cấp III.A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn)

BTCT

Gạch hoa xi măng

Khung BTCT

BTCT

Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa

Pa nô kính không khuôn

Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ

Tường quét vôi màu toàn bộ

 

Nhà cấp III.C
Nhà 1 tầng, móng, cột BTCT, tường gạch, hiên BTCT, mái ngói hoặc tôn, trần ván ép hoặc nhựa

BTCT

Gạch hoa xi măng

Cột BTCT

Không

Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa

Gỗ kính

Không

Tường quét vôi

 

4

Cấp IV

Nhà cấp IV.A
Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM; 1 tầng

Đá chẻ

Gạch hoa xi măng

Tường gạch chịu lực

Không

Trần ván ép hoặc gỗ ván, mái ngói hoặc tôn

Cửa Pa nô kính

Có khu WC

Tường quét vôi màu

 

Nhà cấp IV.B
Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM, không có sê nô; 1 tầng

Đá chẻ

Gạch hoa xi măng

Tường gạch chịu lực

Không

Mái ngói hoặc tôn

Cửa gỗ kính

Không

Tường quét vôi màu

 

Nhà cấp IV.C
Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, hoặc tôn, không có sê nô, ô văng; 1 tầng

Đá chẻ

Láng vữa xi măng

Tường gạch chịu lực

Không

Mái ngói hoặc tôn

Cửa gỗ pa nô hoặc ván ép

Không

Tường quét vôi màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi