Quyết định 4999/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4999/QĐ-UBND

Quyết định 4999/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4999/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:08/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 4999/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ SỐ 134/CT-TTG NGÀY 20/01/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3322/TTrTN&MT-ĐKTK ngày 22/9/2010,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn;
2. Ông Trần Anh Dũng – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó thường trực đoàn;
3. Ông Nguyễn Minh Mười – Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đất đai, phó đoàn;
4. Ông Lê Tuấn Định – Phó trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đất đai, thành viên;
5. Ông Chu Mạnh Tuấn – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, thành viên;
6. Ông Đinh Minh Hoàng – Chuyên viên Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
7. Bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh – Thanh tra viên Phòng Tổng Hợp Thanh tra Thành phố, thành viên;
8. Ông Mai Nhân Hiền – Chuyên viên Phòng Quản lý TSNĐKCHT – Chi cục quản lý công sản – Sở Tài chính, thành viên;
9. Ông Ngô Quyết Thắng – Chuyên viên Thanh tra Sở Xây dựng, thành viên;
10. Ông Lê Đình Bình – Chuyên viên phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Cục Thuế Hà Nội, thành viên;
11. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã nơi có đất để tổ chức kiểm tra, tổ viên.
Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:
- Kiểm tra các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành của Thành phố phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm kê quỹ đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các trường hợp đã được kết luận theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố).
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể, lập hệ thống mẫu báo cáo, biểu mẫu tổng hợp và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ địa chính các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện.
- Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập báo cáo của các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sử dụng đất, tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả việc chấp hành các quy định của Nhà nước khi được giao đất, cho thuê đất, đối chiếu với hồ sơ sử dụng đất khi xin sử dụng đất và thống nhất kết luận, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2011.
Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố:
- Báo tình hình triển khai dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tình hình chấp hành pháp luật đất đai, môi trường theo hệ thống biểu mẫu của đoàn kiểm tra.
- Phối hợp và cung cấp các số liệu có liên quan khi Đoàn kiểm tra yêu cầu.
Điều 4. Kinh phí thực hiện của Đoàn kiểm tra do Ngân sách Thành phố cấp theo quy định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ trì.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thành viên của Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như trên Điều 5;
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- PVP: Phạm Chí Công;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1635/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Quyết định 1635/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Đất đai-Nhà ở

×
×
×
Vui lòng đợi