Quyết định 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 45/2014/QD-UBND
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:49/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Nưng
Ngày ban hành:11/08/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
______________

Số: 49/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

An Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VÀ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2015 ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2014/QĐ-UBND

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND) như sau:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung điểm b1 vào khoản 2 Điều 4 như sau:

“b1. Trường hợp giá đất ở vị trí 2 thấp hơn giá đất ở nông thôn tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá đất ở tối thiểu là 40.000 đồng/m2.”

b) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 4 như sau:

“c) Giá đất ở khu vực 3 (khu vực còn lại) được xác định cụ thể trong bảng giá đất thì chỉ xác định một vị trí (không xác định vị trí 2).”

2. Bổ sung điểm b1, b2 vào khoản 3 Điều 5 như sau:

“b1) Trường hợp giá đất ở vị trí 2, 3, 4 thấp hơn khung giá đất ở tối thiểu của Chính phủ thì giá đất bằng khung giá đất ở tối thiểu của Chính phủ (khung giá đất tối thiểu của Chính phủ quy định như sau: đô thị loại II là 300.000 đồng/m2; đô thị loại III là 150.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 100.000 đồng/m2; đô thị loại V là 50.000 đồng/m2).”

b2) Giá đất ở đô thị thuộc các khu vực còn lại hoặc các tuyến đường còn lại được quy định cụ thể trong Bảng giá đất thì chỉ xác định một vị trí.”

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn thì giá đất bằng 60% giá đất ở liền kề. Trường hợp giá đất thấp hơn khung giá tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá tối thiểu của Chính phủ như sau:

- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: 24.000 đồng/m2.

- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: đô thị loại II là 180.000 đồng/m2; đô thị loại III là 90.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 60.000 đồng/m2; đô thị loại V là 30.000 đồng/m2.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn thì giá đất bằng 70% giá đất ở liền kề. Trường hợp thấp hơn khung giá tối thiểu của Chính phủ quy định thì giá đất bằng khung giá tối thiểu của Chính phủ như sau:

- Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: 32.000 đồng/m2.

- Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: đô thị loại II là 240.000 đồng/m2; đô thị loại III là 120.000 đồng/m2; đô thị loại IV là 80.000 đồng/m2; đô thị loại V là 40.000 đồng/m2.”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi khoản 7 Điều 9 như sau:

“7. Giá đất đối với các loại đất sử dụng có thời hạn theo quy định của Luật Đất đai được áp dụng tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.”

b) Bổ sung khoản 8a và khoản 8b như sau:

“8a. Đối với các lô nền tại các khu dân cư do doanh nghiệp đầu tư chuyển nhượng cho các hộ dân để tái định cư thì giá đất được xác định theo giá bán nền tái định cư của phương án bồi thường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc theo giá bán nền tái định cư được cấp thẩm quyền chấp thuận (trường hợp hộ dân được bố trí tái định cư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì giá đất được xác định theo giá đất của Bảng giá đất).

8b. Đối với các lô nền trong các khu dân cư do các tổ chức kinh tế đầu tư mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho nhà nước quản lý hoặc đã bàn giao mà chưa có giá đất trong Bảng giá đất thì việc xác định nghĩa vụ tài chính căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng thực tế theo quy định của pháp luật.”

5. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh của địa phương về giá đất theo thẩm quyền; tổ chức mạng lưới theo dõi biến động giá đất trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất cụ thể đối với các tuyến đường, khu vực chưa được quy định giá đất của Bảng giá đất trong thời gian Bảng giá đất chưa được sửa đổi, bổ sung theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 8b của Quy định này.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND (Bảng giá các loại đất sửa đổi, bổ sung được đính kèm Quyết định này).

Điều 3. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 5 điểm a và gạch đầu dòng thứ 5 điểm b khoản 3 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính các phường: Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Bình, Đông Xuyên, Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Hòa.

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn
từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

I

ĐƯỜNG LOẠI 3

 

 

 

A

Phường Mỹ Phước

 

 

 

1

Đường Ung Văn Khiêm nối dài

Mép đường nhựa hiện hữu - đường cặp rạch Tầm Bót

1.500

7.000

 

2

Các đường đối diện nhà lồng chợ Mỹ Phước

Các thửa đối diện chợ

7.000

7.000

Đổi giới hạn “suốt đường” thành “ các thửa đối diện chợ”.

3

Âu Dương Lân

Suốt đường

 

2.500

 

4

Khu dân cư Hai Vót

Rạch Xẻo Chanh - hết ranh KDC

 

1.800

 

II

ĐƯỜNG LOẠI 4

 

 

 

B

Phường Mỹ Quý

 

 

 

5

Đường cặp rạch Gòi Lớn

Đoạn còn lại giáp phường Mỹ Hòa

250

300

 

6

Đường cặp kho Mai Hưng

Suốt đường

 

3.600

 

C

Phường Mỹ Thới

 

 

 

7

Đường cặp sông Hậu

Rạch Gòi Bé - ranh Mỹ Thạnh

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

8

Đường cặp cống Bà Thứ

Trần Hưng Đạo - Cầu Út Cọp

1.500

1.500

9

Đường cặp Nhà máy ACERA

Trần Hưng Đạo vô 300m

1.500

1.500

10

Đường cặp rạch Cái Sao

Cầu Cái Sao - Tờ bản đồ 49 thửa 137(bờ trái, phải)

1.500

1.500

11

Đường cặp rạch Cái Sao

Tờ bản đồ 49 thửa 137 - Ranh giới hành chính phường

600

600

12

Đường cặp rạch Cái Sao

Tờ bản đồ 49 thửa 24 - Kênh Ngã Bát

600

600

Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao dưới)

500

500

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao trên)

300

300

13

Đường cặp rạch Gòi lớn

Cầu rạch Ba Miễu - Cầu sắt Bùi Thị Xuân

1.200

1.200

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

Cầu sắt Bùi Thị Xuân - Cầu Ngã Cái

800

800

Đoạn còn lại giáp xã Phú Thuận

400

400

14

Đường cặp rạch Gòi Bé

Nguyễn Hiền Lê – ngã ba rạch Gòi Bé

1.900

1.900

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

15

Đường cặp rạch Gòi Bé

Cầu Ba Miểu - Ranh xã Phú Thuận (Thoại Sơn)

600

600

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

16

Đường cặp Nhà máy Acera

Đoạn còn lại

1.000

1.000

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

17

Đường Ba Miễu trong

Suốt đường

650

650

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

18

Đường vào Trường THPT Mỹ Thới

Suốt đường

1.000

1.000

19

Đường cặp cống Bà Thứ

Cầu Út Cọp - Cuối đường

600

600

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

20

Đường Cái Sao Bờ Hồ (Long Hưng II)

Đường bờ Hồ

235

300

 

D

Phường Mỹ Thạnh

 

 

 

21

Đường cặp rạch Cái Dung

Cầu Lộ Xã - Tờ BĐ số 15, thửa số 282 (ranh Trung đoàn 3)

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Cầu Lộ Xã - Tờ BĐ số 15, thửa 325(Tăng Bạt Hổ nối dài)

22

Đường cặp sông Hậu

Cầu Củi - Cty DL Miền Núi An Giang

 

1.500

 

23

Đường cặp rạch Cái Sắn nhỏ

Từ cầu Tám The (Tờ BĐ 34 thửa 202) - Tờ bản đồ 35 thửa 24

 

1.500

 

Từ cầu Tám The - Tờ bản đồ 40 thửa 39

 

1.500

24

Đường rạch Cái Sắn Sâu

Cầu Sáu Nhờ (Năm Sú) - Tờ bản đồ 51 thửa 63

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

25

Đường Nhà máy Gạch Acera

Trần Hưng Đạo vô 300m

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

26

Đường Mương Thơm

Bờ trái: cầu Đình - Cầu Tám Bổ

420

420

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

Bờ phải: cầu Hai Đề - Cầu khu dân cư Ba Khuỳnh

420

420

27

Đường cầu Tám Bổ - giáp ranh Vĩnh Trinh

300

300

 

28

Đường Ba Khấu - cầu Tư Bọ

500

500

29

Đường từ ranh Trung đoàn 3 - cầu khu dân cư Ba Khuỳnh

300

300

30

Đường Nhà máy Gạch Acera

Đoạn còn lại

1.000

1.000

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

31

Đường cầu Bờ Hồ - cầu Phú Thuận

300

300

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

32

Đường cầu Bờ Hồ - cầu Vĩnh Trinh

300

300

33

Đường cầu Đình - giáp Vĩnh Trinh

350

350

34

Đường cặp rạch Cái Dung

Giới hạn còn lại - Ranh Trung đoàn 3

420

420

 

Tờ BĐ số 15, thửa 325- Ranh Trung đoàn 3 (Tăng Bạt Hổ nối dài)

500

500

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị, đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Đoạn còn lại (ranh Trung đoàn 3 - KDC Hưng Thạnh)

420

420

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

35

Đường rạch Cái Sắn Sâu

Đoạn còn lại

550

550

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị, đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

36

Khu vực cồn Thới Hòa

250

300

 

37

Đường lộ mới Hòa Thạnh

Tờ bản đồ 69 thửa 11 - Cầu Mương Thơm

560

560

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

E

Phường Bình Khánh

 

 

 

 

Khu dân cư Tổng Hợi

 

 

 

38

Phạm Phú Thứ

Suốt đường

1.000

1.000

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

39

Dương Khuê

Suốt đường

1.000

1.000

40

Phạm Đình Hổ

Suốt đường

1.000

1.000

41

Nguyễn Siêu

Suốt đường

1.000

1.000

42

Phạm Đình Toái

Suốt đường

1.000

1.000

43

Bà Huyện Thanh Quan

Suốt đường

1.000

1.000

44

Các đường còn lại trên địa bàn khóm Bình Khánh 4

500

500

 

45

Đường Thông Lưu -Tổng Hợi

Cầu rạch Dứa - Rạch Trà Ôn (từ chân lộ vô 50 m)

800

800

 

46

Đường cặp Rạch Trà Ôn

Cầu sắt sáu Hành - Chợ Tầm Vu (tính từ chân lộ vô 50 m)

700

700

F

Phường Bình Đức

 

 

 

47

Đường cặp rạch Cần Xây

Chân lộ Trần Hưng Đạo vô 300m

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

48

Đường cặp rạch Xếp Bà Lý

Chân lộ Trần Hưng Đạo vô 300m

1.500

1.500

49

Các đường của phường thuộc khu vực nhựa và bê tông

1.000

1.000

Đổi tên từ "Các đường của phường thuộc khu vực nông thôn nhựa và bê tông"

G

Phường Mỹ Hòa

 

 

 

50

Các đường khu dân cư Tây Khánh 3 (Vượt lũ) và phần mở rộng

Suốt đường

1.500

1.500

Bổ sung thêm phần mở rộng

51

Đường cặp rạch Mương Điểm

Đường tỉnh 943 vô 300 mét (Tờ BĐ số 36 thửa 267)

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

52

Đường cặp rạch Mương Khai Lớn

Bờ trái: cách chân lộ giới đường tỉnh 943 vào 100 mét

Bờ phải: cách chân lộ giới đường tỉnh 943 vào 300 mét

1.500

1.500

53

Đường Mương Cạn

Mương lộ 943 vô 100 mét (Cầu Lâm Trường)

1.500

1.500

54

Đường cặp rạch Mương Khai Nhỏ

Đường tỉnh 943 vô 300 mét

1.500

1.500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

55

Hẻm cặp rạch ông Mạnh

Bắc: Đường tỉnh 943 – Rạch Long Xuyên

Nam: Đường tỉnh 943 – KDC Thiên Lộc (Tờ BĐ 87 thửa 24)

1.500

1.500

56

Đường cặp nghĩa trang

Đường tỉnh 943 vô 300 mét (Tờ BĐ số 46 thửa 203)

1.500

1.500

57

Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học An Giang

Tỉnh lộ 943 vô 100m

1.500

1.500

58

Đường cặp rạch Bằng Tăng

Bắc: Đường tỉnh 943 – Rạch Long Xuyên

Nam: Tỉnh Lộ 943 hết 100 mét (Tờ BĐ số 44 thửa 84)

1.500

1.500

59

Đường cặp rạch Bằng Tăng

Đoạn còn lại

800

800

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

60

Đường Mương Xã

500

500

Chuyển từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

61

Đường Mương Bà Hai

500

500

62

Đường Mương Cạn

Đoạn còn lại

600

600

 

63

Đường Mương Cui

500

500

 

64

Đường cặp Rạch Mương Điểm

Đoạn còn lại

500

500

Đổi tên đoạn theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

65

Đường cặp Rạch Mương Khai Lớn

Đoạn còn lại

500

500

66

Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học và các đường trong khu dân cư An Giang

Tỉnh lộ 943 vô 100m - Các đường trong khu dân cư

1.000

1.000

H

Chuyển các tuyến đường còn lại thuộc khu vực nông thôn của các phường thành đất ở đô thị, Đường loại 4, giữ nguyên giá vị trí 1 theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

a) Đất tại các phường

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên phường

Khu vực

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Phường Mỹ Phước

- Nam giáp phường Mỹ Quý.
- Bắc giáp phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên.
- Đông giáp sông Hậu.
- Tây giáp chân lộ gới phía Tây của đường vành đai trong. Hết ranh khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học.

135

135

Thay đổi giới hạn đô thị theo

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

 

 

Khu vực còn lại

70

70

 

 

2

Phường Đông Xuyên

Toàn phường

135

135

 

 

3

Phường Mỹ Quý

- Nam giáp phường Mỹ Thới.
- Bắc giáp phường Mỹ Phước.
- Đông giáp sông Hậu.
- Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng đến ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

135

135

 

 

Khu vực còn lại

70

70

 

 

4

Phường Mỹ Thới

- Nam giáp phường Mỹ Thới.

- Bắc giáp phường Mỹ Phước.

- Đông giáp sông Hậu.

- Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng đến ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

135

135

 

 

Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm

80

80

 

 

Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

108

108

 

 

5

Phường Mỹ Thạnh

- Nam giáp rạch Cái Sắn lớn.
- Bắc giáp phường Mỹ Thới.
- Đông giáp sông Hậu. Riêng cồn khóm Thới Hòa thuộc khu vực nông thôn.
- Tây cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.
Riêng khu dân cư Hòa Thạnh lấy hết khu vực giới hạn từ rạch Cái Sắn lớn, rạch Mương Thơm và đường lộ mới Hòa Thạnh trở ra Quốc lộ 91; khu đất Trung đoàn 3 lấy hết khu vực đất Trung đoàn 3 (gồm cả khu dân cư Trung đoàn 3).

135

135

 

 

Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm

80

80

 

 

5

Phường Mỹ Thạnh

Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

108

108

Thay đổi giới hạn đô thị theo

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

 

 

6

Phường Mỹ Hòa

- Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên.  - Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

- Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.

- Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.

135

135

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

7

Phường Bình Đức

- Nam giáp Phường Bình Khánh.

- Bắc giáp thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

- Đông giáp sông Hậu.

- Tây từ rạch Trà Ôn đi theo đường rạch Dầu - ngã 3 theo đường ấp Chiến lược, - giáp khu dân cư Tỉnh đội, doanh trại Lữ đoàn 6 pháo binh. - hết mương tu viện Thánh Gia trở ra cách chân lộ giới Quốc lộ 91 300 m đi thẳng hết địa giới hành chính phường Bình Đức.

135

135

 

 

Đất cây hàng năm bờ Đông kênh Cây Dong

60

60

 

 

Đất cây hàng năm bờ Tây kênh Cây Dong

45

45

 

 

Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

108

108

 

 

8

Phường Bình Khánh

Giới hạn từ khu Sao Mai - KDC Bình Khánh 5 - rạch Tổng Hợi

135

135

 

 

Rạch Tổng Hợi - tuyến đường tránh

65

65

 

 

Phía trong tuyến đường tránh về phía Tây giáp Mỹ Khánh

55

55

 

 

9

Phường Mỹ Xuyên

Toàn phường

 

135

 

 

 

b) Đất tại các xã

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Khu vực

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Xã Mỹ Khánh

Từ rạch Thông Lưu – hết chân lộ giới đường Vành đai về phía Tây

50

50

 

 

 

Phần còn lại

50

50

 

 

2

Xã Mỹ Hòa Hưng

Đất trồng cây hàng năm toàn xã

50

50

 

 

Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn xã

108

108

 

 

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Đất tại các phường

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên phường

Khu vực

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Phường Mỹ Thạnh

- Nam giáp rạch Cái Sắn lớn.

- Bắc giáp phường Mỹ Thới.
- Đông giáp sông Hậu. Riêng cồn khóm Thới Hòa thuộc khu vực nông thôn.

- Tây cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.

Riêng khu dân cư Hòa Thạnh lấy hết khu vực giới hạn từ rạch Cái Sắn lớn, rạch Mương Thơm và đường lộ mới Hòa Thạnh trở ra Quốc lộ 91; khu đất Trung đoàn 3 lấy hết khu vực đất Trung đoàn 3 (gồm cả khu dân cư Trung đoàn 3).

158

158

Thay đổi giới hạn đô thị theo

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

2

Phường Mỹ Thới

- Nam giáp phường Mỹ Thạnh.
- Bắc giáp phường Mỹ Quý.
- Đông giáp sông Hậu.
- Tây:
+ Cách chân lộ giới Quốc lộ 91 về phía Tây 300 mét.
+ Từ cống Bà Thứ - Cầu Đồng Quê, cặp rạch Gòi Bé - rạch Ba Miễu.
+ Từ rạch Gòi Bé - rạch Gòi Lớn lấy - rạch Ba Miễu.

158

158

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

3

Phường Mỹ Quý

- Nam giáp phường Mỹ Thới.

- Bắc giáp phường Mỹ Phước.

- Đông giáp sông Hậu.

- Tây ngã 3 kênh Cây Lựu cắt thẳng - ngã 3 Mương Chùa giáp phường Mỹ Phước.

158

158

Thay đổi giới hạn đô thị theo

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

4

Phường Mỹ Phước

- Nam giáp phường Mỹ Quý.
- Bắc giáp phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên.
- Đông giáp sông Hậu.
- Tây giáp chân lộ gới phía Tây của đường vành đai trong . Hết ranh khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học.

158

158

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

5

Phường Mỹ Hoà

- Đông giáp phường Đông Xuyên và rạch Long Xuyên.

- Tây giáp Kênh ranh (bờ tả), từ rạch Mương Lộ chạy - cầu Mỹ Phú (bờ hữu) thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
- Bắc giáp rạch Long Xuyên. Riêng khu vực từ Rạch Rích - thị trấn Phú Hòa cách chân lộ giới Đường tỉnh 943 hiện hữu 100 mét về phía Bắc.

- Nam cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 300 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Ông Mạnh - rạch Mương Khai Lớn); cách chân lộ giới hiện hữu Đường tỉnh 943 vào 100 mét về phía Nam (đối với đoạn từ rạch Mương Khai Lớn - thị trấn Phú Hòa) và lấy hết khu dân cư Thiên Lộc.

158

158

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

6

Phường Bình Khánh

- Nam giáp Phường Mỹ Bình và Phường Mỹ Hòa.

- Bắc giáp Phường Bình Đức.

- Đông giáp sông Hậu.

- Tây giáp rạch Thông Lưu và rạch Trà Ôn.

158

158

Thay đổi giới hạn đô thị theo

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

7

Phường Bình Đức

- Nam giáp Phường Bình Khánh.
- Bắc giáp thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.
- Đông giáp sông Hậu.

- Tây từ rạch Trà Ôn đi theo đường rạch Dầu - ngã 3 theo đường ấp Chiến lược, - giáp khu dân cư Tỉnh đội, doanh trại Lữ đoàn 6 pháo binh. - hết mương tu viện Thánh Gia trở ra cách chân lộ giới Quốc lộ 91 300 m đi thẳng hết địa giới hành chính phường Bình Đức.

158

158

 

 

Khu vực còn lại

100

100

 

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của các phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Ngươn.

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

I

Đường loại I

 

 

 

 

32

Đường số 3

Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại

 

6.000

 

III

Đường loại III

 

 

 

 

57

Khu dân cư Chợ Kim Phát

Các tuyến đường nội bộ

 

4.200

 

58

Tân Lộ Kiều Lương

Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai

3.000

4.200

 

Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Ngã 3 Bờ Xáng

3.000

3.000

 

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

III

Tiếp giáp đường giao thông liên xã

 

2

Xã Vĩnh Tế

 

 

 

 

Khu dân cư Chợ Cống Đồn

 

900

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

a) Đất tại các phường:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên Phường

Giới hạn từ ….đến….

Giá đất theo QĐ45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Phường Châu Phú A

- Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ Đường Nguyễn Văn Thoại đến kênh Vĩnh Tế).
- Hướng Tây Bắc: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến đường Trường đua).
- Hướng Tây Nam: giáp đường Trường Đua (kênh Vĩnh Tế đến đường Nguyễn Văn Thoại)
- Hướng Đông Nam: giáp đường Đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Sông Hậu đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

120

-

120

-

 

- Đường Trường Đua

100

80

100

80

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

100

80

100

80

- Đường Tỉnh lộ 955A

80

65

80

65

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai

80

65

80

65

- Khu vực còn lại

60

-

60

-

2

Phường Châu Phú B

- Hướng Đông Bắc: giáp Sông Hậu (từ đường Nguyễn Văn Thoại đến La Thành Thân).
- Hướng Đông Nam: Hết Khu dân cư Bờ Tây.
- Hướng Tây Nam: Hết khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1.
- Hướng Tây Bắc: Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Lê Lợi đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

120

-

120

-

 

- Đường tránh Quốc lộ 91

100

80

100

80

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

100

80

100

80

- Đường Hoàng Diệu

100

80

100

80

- Đường Đê Hòa Bình

100

80

100

80

- Kênh Huỳnh Văn Thu

90

65

90

65

- Kênh 3 Lẫm

80

65

80

65

- Kênh 4

80

65

80

65

- Đường 30/4

90

65

90

65

- Khu vực còn lại

60

-

60

-

3

Phường Vĩnh Mỹ

- Hướng Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Tri Phương, đường La Thành Thân.
- Hướng Đông Bắc: giáp đường Châu Long (đoạn từ La Thanh Thân đến đường Kênh Đào).
- Hướng Đông Nam: giáp đường Kênh đào (đoạn từ cầu Chợ Giồng – đường Tôn Đức Thắng); giáp đường Tôn Đức Thắng (Khu đô thị mới thành phố lễ hội – cầu Kênh Đào).
- Hướng Tây Nam: giáp khu đô thị mới thành phố lễ hội; giáp đường đê Hòa Bình.

120

-

120

-

 

- Đường Tôn Đức Thắng

100

80

100

80

- Đường Kênh Đào

80

65

80

65

- Lộ Kênh 1

100

80

100

80

- Kênh Huỳnh Văn Thu

90

65

90

65

- Khu vực còn lại

60

-

60

-

4

Phường Núi Sam

- Đường Châu Thị Tế, Quốc lộ 91, đường vòng Núi Sam, đường Mai Văn Tạo (cự ly tiếp giáp lấy từ chân lộ giới đến phía đất ruộng là 100m).
- Khu dân cư Nam Quốc lộ 91 và khu Trung tâm Thương mại Du lịch Núi Sam (chợ Vĩnh Đông 1).

120

-

120

-

 

- Đường tránh Quốc lộ 91

80

65

80

65

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

100

80

100

80

- Đường Châu Thị Tế

100

80

100

80

- Đường Vòng Núi Sam

100

80

100

80

- Quốc lộ 91

100

80

100

80

- Kênh Huỳnh Văn Thu

70

60

70

60

- Kênh 4

70

60

70

60

- Kênh 7

70

60

70

60

- Đường Tỉnh lộ 955A

70

60

70

60

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai

70

60

70

60

- Đường Hoàng Đạo Cật

70

60

70

60

- Đường Bến Vựa

70

60

70

60

- Khu vực còn lại.

50

-

50

-

- Các tuyến kênh

 

 

70

60

 

5

Phường Vĩnh Nguơn

- Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến Đình Vĩnh Nguơn).
- Hướng Tây Bắc: Đường số 1 dự kiến (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến đường Phan Xích Long).
- Hướng Tây Nam: giáp đất ruộng (đường Tây Xuyên từ "Rạch Cây Gáo đến đường Phan Xích Long" vào 150 mét).
- Hướng Đông Nam: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến rạch Cây Gáo).

80

-

80

-

 

- Đường Tuy Biên

55

45

55

45

- Đường Phan Xích Long

55

45

55

45

- Đường Tây Xuyên

55

45

55

45

- Kênh Vĩnh Tế

55

45

55

45

- Khu vực còn lại

35

-

35

-

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Đất tại các phường:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2.

TT

Tên Phường

Giới hạn từ….đến…..

Giá đất theo QĐ45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Phường Châu Phú A

- Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ Đường Nguyễn Văn Thoại đến kênh Vĩnh Tế).
- Hướng Tây Bắc: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến đường Trường đua).
- Hướng Tây Nam: giáp đường Trường Đua (kênh Vĩnh Tế đến đường Nguyễn Văn Thoại)
- Hướng Đông Nam: giáp đường Đường Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Sông Hậu đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

150

-

150

-

 

- Đường Trường Đua

110

90

110

90

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

110

90

110

90

- Đường Tỉnh lộ 955A

90

75

90

75

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai

90

75

90

75

- Khu vực còn lại

65

-

65

-

2

Phường Châu Phú B

- Hướng Đông Bắc: giáp Sông Hậu (từ đường Nguyễn Văn Thoại đến La Thành Thân).
- Hướng Đông Nam: Hết Khu dân cư Bờ Tây.
- Hướng Tây Nam: Hết khu dân cư Siêu Thị Châu Thới 1.
- Hướng Tây Bắc: Nguyễn Văn Thoại (đoạn từ Lê Lợi đến ngã tư Tân Lộ Kiều Lương).

150

-

150

-

 

- Đường tránh Quốc lộ 91

110

90

110

90

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

110

90

110

90

- Đường Hoàng Diệu

110

90

110

90

- Đường Đê Hòa Bình

110

90

110

90

- Kênh Huỳnh Văn Thu

100

75

100

75

- Kênh 3 Lẫm

90

75

90

75

- Kênh 4

90

75

90

75

- Đường 30/4

100

75

100

75

- Khu vực còn lại

65

-

65

-

3

Phường Vĩnh Mỹ

- Hướng Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Tri Phương, đường La Thành Thân.
- Hướng Đông Bắc: giáp đường Châu Long (đoạn từ La Thanh Thân đến đường Kênh Đào).
- Hướng Đông Nam: giáp đường Kênh đào (đoạn từ cầu Chợ Giồng – đường Tôn Đức Thắng); giáp đường Tôn Đức Thắng (Khu đô thị mới thành phố lễ hội – cầu Kênh Đào).
- Hướng Tây Nam: giáp khu đô thị mới thành phố lễ hội; giáp đường đê Hòa Bình.

150

-

150

-

 

- Đường Tôn Đức Thắng

110

90

110

90

- Đường Kênh Đào

90

75

90

75

- Lộ Kênh 1

110

90

110

90

- Kênh Huỳnh Văn Thu

100

75

100

75

- Khu vực còn lại

65

-

65

-

4

Phường Núi Sam

- Đường Châu Thị Tế, Quốc lộ 91, đường vòng Núi Sam, đường Mai Văn Tạo (cự ly tiếp giáp lấy từ chân lộ giới đến phía đất ruộng là 100m).
- Khu dân cư Nam Quốc lộ 91 và khu Trung tâm Thương mại Du lịch Núi Sam (chợ Vĩnh Đông 1).

150

-

150

-

 

- Đường tránh Quốc lộ 91

90

75

90

75

- Đường Tân Lộ Kiều Lương

110

90

110

90

- Đường Châu Thị Tế

110

90

110

90

- Đường Vòng Núi Sam

110

90

110

90

- Quốc lộ 91

110

90

110

90

- Kênh Huỳnh Văn Thu

80

65

80

65

- Kênh 4

80

65

80

65

- Kênh 7

80

65

80

65

- Đường Tỉnh lộ 955A

80

65

80

65

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai

80

65

80

65

- Đường Hoàng Đạo Cật

80

65

80

65

- Đường Bến Vựa

80

65

80

65

- Khu vực còn lại.

55

-

55

-

5

Phường Vĩnh Nguơn

- Hướng Đông Bắc: giáp sông Hậu (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến Đình Vĩnh Nguơn).
- Hướng Tây Bắc: Đường số 1 dự kiến (từ đường ra chợ Biên giới dự kiến đến đường Phan Xích Long).
- Hướng Tây Nam: giáp đất ruộng (đường Tây Xuyên từ "Rạch Cây Gáo đến đường Phan Xích Long" vào 150 mét).
- Hướng Đông Nam: giáp kênh Vĩnh Tế (từ sông Hậu đến rạch Cây Gáo).

90

-

90

-

 

- Đường Tuy Biên

60

50

60

50

- Đường Phan Xích Long

60

50

60

50

- Đường Tây Xuyên

60

50

60

50

- Kênh Vĩnh Tế

40

-

40

-

- Khu vực còn lại

60

50

60

50

D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên phường

Tên Khu

Giá đất

Ghi chú

1

Vĩnh Mỹ

Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ

360

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn.

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ….đến….

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

A

P. LONG THẠNH

 

 

 

 

III

ĐƯỜNG LOẠI III

 

 

 

 

37

Đường mương Thầy Cai (bs)

Đường Tôn Đức Thắng – ngã 3 Long Sơn, Long Phú

 

600

 

 

38

Đường lộ sau Sông Tiền (bs)

Đường Tôn Đức Thắng – Ranh Long Sơn

 

800

 

 

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

1. Khu vực 2: Đất ở nông thôn tiếp giáp tỉnh lộ, giao thông nông thôn, đường liên xã:

a. Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ….đến….

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

2

Xã Lê Chánh

Cụm dân cư trung tâm xã Lê Chánh (các đường còn lại không đối diện UBND xã, chợ xã)

 

720

 

 

4

Xã Long An

- Đường Nhựa liên xã (Long An - Châu Phong)

500

600

 

 

5

Xã Tân An

- Tuyến dân cư Tân Hòa B giai đoạn 1 (bs)

 

400

 

 

- Tuyến dân cư Tân Hậu A2 (bs)

 

400

 

 

7

Xã Vĩnh Hoà

- Tuyến dân cư Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hòa (bs)

 

600

 

 

8

Xã Vĩnh Xương

- Tuyến dân cư Ba Lò (bs)

 

600

 

 

- Tuyến dân cư Kè (bs)

 

600

 

 

C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã, tên khu

Loại đất

Giá đất

Ghi chú

1

Xã Vĩnh Xương (Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương)

Đất thương mại - dịch vụ

480

 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

360

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN PHÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

A

THỊ TRẤN AN PHÚ

 

 

 

 

I

ĐƯỜNG LOẠI 1

 

 

 

 

 

 

KHU TT. THƯƠNG MẠI

 

 

 

 

7

Đường số 3, số 4

Đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường số 16

4.000

4.000

Gộp đoạn “ Đường Nguyễn Hữu Cảnh – đường số 12” với đoạn “đường số 12- đường số 16” thành đoạn “Đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường số 16”

 

B

TT. LONG BÌNH

 

 

 

 

 

III

ĐƯỜNG LOẠI 3

 

 

 

 

 

12

Khu dân cư TT Long Bình

Các đường còn lại của KDC thị trấn Long Bình

2.000

1.000

 

 

17

Đường dẫn cầu Long Bình

 

 

700

 

 

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

1. Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã):

a) Đất ở nông thôn nằm ở trung tâm hành chính xã:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Xã Khánh An

 

270

- Bổ sung mới giá đất tại trung tâm hành chính mới (lấy giá theo giá nền linh hoạt)

 

2. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

a) Tiếp giáp Quốc lộ 91C:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

TT

Đoạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

5

Ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến giáp ngã 4 xã Quốc Thái

700

700

Bổ sung đoạn “trung tâm hành xã Quốc Thái – ngã 4 xã Quốc Thái” và gộp vào đoạn “ ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến trng tâm hành chính xã Quốc Thái” thành đoạn “ ranh Phước Hưng, Quốc Thái đến ngã 4 xã Quốc Thái”

 

b) Tiếp giáp đường dẫn Cầu Long Bình:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Xã Khánh An

 

700

 

 

2

Xã Khánh Bình

 

700

 

e) Tiếp giáp mặt tiền đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (sông Hậu, kênh cấp I, cấp II):

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

6

Quốc Thái

 

 

 

 

 

Trường tiểu học A Quốc Thái cũ – Giáp ranh xã Khánh An

300

300

Bổ sung đoạn “Trường tiểu học A Quốc Thái cũ-nhà văn hóa xã Quốc Thái” vào đoạn “ nhà văn hóa xã Quốc Thái-ranh Khánh An” thành “trường tiểu học A Quốc Thái cũ-giáp ranh xã Khánh An”

 

f) Đất ở nông thôn nằm tại cụm, tuyến dân cư:

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

TT

Tân cụm, tuyến dân cư

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

 

 

39

Đất ở tại các lô nền khu vực UBND xã Khánh An cũ

1.200

1.200

Điều chỉnh tên, dời trung tâm hành chính xã về vị trí mới

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

a) Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45 VT 1

Giá đất theo QĐ 45 VT 2

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT 1

VT 2

 

1

Khánh An

 

 

70

56

 

2

Khánh Bình

 

 

70

56

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45 VT 1

Giá đất theo QĐ 45 VT 2

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT 1

VT 2

 

1

Khánh An

 

 

75

60

 

2

Khánh Bình

 

 

75

60

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Tên khu

Giá đất

Ghi chú

1

Thị trấn An Phú

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Phú

110

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU PHÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của Thị trấn Cái Dầu

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

A

Thị Trấn Cái Dầu

I

ĐƯỜNG LOẠI 1

1

Trần Quang Khải (số 1)

Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng (điều chỉnh từ Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Đình Trọng)

3.600

3.600

 

2

Trần Khánh Dư (số 2)

Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng (điều chỉnh từ Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Đình Trọng)

3.600

3.600

II

ĐƯỜNG LOẠI 2

1

Đường Trần Bình Trọng (Đường Trần Đình Trọng)

Đường Trần Quang Khải – Đường Trần Khánh Dư

2.000

2.000

 

 

Trần Quang Diệu(Số 29)

Đường 31 nối dài (Đường Yết Kiêu) – Đường số 6 (KDCĐB)

1.700

1.700

2

Đường số 31 nối dài (Đường Yết Kiêu)

Quốc lộ 91 – Đường Trần Văn Thành

1.500

1.500

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

I. Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã):

a) Đất  nông thôn tại trung tâm chợ  hoặc khu trung tâm thương mại:

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

1

Vĩnh Thạnh Trung

Khu trung tâm thương mại Vĩnh Thạnh Trung

Đổi lô nền thành tờ thửa

 

 

 

Nền loại 1 – đối diện nhà lồng chợ

Tờ BĐ 01, thửa (259-298), Tờ BĐ 02, thửa (135-141).

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (63-76), Tờ BĐ 01, thửa (302-308), (299-301), Tờ BĐ 02, thửa (142-162)

 

 

 

Nền loại 2

Tờ BĐ 04, thửa (36-40), Tờ BĐ 01, thửa 312.

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (155-168, 200-208,187-193),Tờ BĐ 01, thửa (309-311), Tờ BĐ 59, thửa (147,148).

 

 

Tờ BĐ 02, thửa (163-168), Tờ BĐ 04, thửa (239-241), Tờ BĐ 59, thửa 243)

 

 

Tờ BĐ 59, thửa (237,238)

 

 

Lô L3 (nền 1-7), Tờ BĐ 04, thửa 169

 

 

Tờ BĐ 59, thửa (181-198)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (41-46)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (133-136, 91,102-118)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (194-199), Tờ BĐ 59, thửa (239-242)

 

 

Tờ BĐ 59, thửa (225-236)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (79-90)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (42-64,119-122,77-78)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (219-238, 137-154)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (210-218), Tờ BĐ 59, thửa (163-180,216-224)

 

 

Tờ BĐ 59, thửa (149-162)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (209, 170-186), Tờ BĐ 59, thửa (199-215)

 

 

Tờ BĐ 04, thửa (92-101, 123-132)

 

 

b) Đất ở nông thôn nằm tại trung tâm của các chợ còn lại :

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

1

Xã Bình Mỹ

Chợ Trường

800

1.300

 

 

2

Xã Bình Thủy

Tuyến dân cư kênh Đình (bổ sung)

 

980

 

 

3

Vĩnh Thạnh Trung

Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình

 

 

 

Nền linh hoạt

Tờ BĐ 39, thửa (493,494-519, 517-538, 556, 557, 569,570,578,579, 601-621,637,638, 671,672, 654-655, 673, 674, 690, 691, 692, 693, 706,707, 639, 640); Tờ BĐ 101, thửa (844,845,848,849,851-861,863-864,872-882, 888, 895, 896, 903,904, 913, 914, 905, 906, 915,916); Tờ BĐ 59, thửa (580, 581); Tờ BĐ 09, thửa (582, 583, 590, 591, 594, 595, 599, 600); Tờ 42, thửa (28, 29, 36, 37, 48, 49, 23 ,24,50,51)

Đổi lô nền thành tờ thửa

 

4

Mỹ Đức

Trung tâm thương mại Nam Châu Đốc

 

 

 

Nền tại khu tái định cư 1

Tờ BĐ 9 (419, 396, 545, 457, 481, 474, 473, 492, 504-507, 361, 359, 414, 382) Tờ BĐ 8 (171,195-197, 208-210, 235-236, 245-247)

Bổ sung số tờ số thửa

 

 

Nền tại khu tái định cư 2

Tờ BĐ 9 (373, 356-353, 369, 371, 375)

 

5

Khánh Hòa

Tuyến dân cư Khánh Mỹ

 

 

 

Nền linh hoạt

Đương số 1: Tờ BĐ 1( 342-356; 357 -388; 413-417; 408; 409-412); Tờ BĐ 10 ( 424-433; 324-333) Đường số 2: Tờ BĐ 1 (392-402) (403-407) Tờ BĐ 10 ( 214-224; 225-238)

Đổi tên tuyến dân cư Mỹ Khánh thành tuyến dân cư Khánh Mỹ, bổ sung số thửa

 

6

Đào Hữu Cảnh

Chợ Hưng Thới

 

 

 

 

Tờ BĐ 11, thửa (207-212,213-244, 262-292, 250-257)

Đổi lô nền thành số tờ thửa

 

Tờ BĐ 11, thửa (245-249,258-261, 293-318).

 

6

Đào Hữu Cảnh

Cụm dân cư Tây Kênh 13

 

 

 

Nền linh hoạt

Tờ BĐ 4, thửa (344-348,327-333).

Đổi lô nền thành số tờ thửa

 

Tờ BĐ 4, thửa (403, 405-407,349-358,360-370).

 

Tờ BĐ 4, thửa (442-446,371-374).

 

Tờ BĐ 4, thửa (479-482,313-317).

 

7

Bình Phú

Cụm dân cư Nam kênh 10 - Tây kênh 13

 

 

 

Nền loại 1

Tờ BĐ 20, thửa (84-98,101-103, 105-120), Tờ BĐ 24, thửa (70-76).

Đổi lô nền thành số tờ thửa

 

Nền loại 2

Tờ BĐ 23, thửa (61-63,83-85).

 

Tờ BĐ 20, thửa (74-77,99,100).

 

Tờ BĐ 24, thửa (77-80).

 

Nền loại 3

Tờ BĐ 23, thửa (104-106), Tờ BĐ 20, thửa (58-73).

 

II. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông

a) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

1

Xã Bình Mỹ

Đườn nhựa (Cầu Thầy Phó – Cầu Bảy Thành – Cầu 6 Thiều – Quốc Lộ 91) (Đường đất (Cầu Thầy Phó Vòng ra nhà máy Đức Tạo)

400

400

Đổi tên

- Đường nhựa kênh Đình (Đình Bình Mỹ - Kênh 2 (Mương Trâu) (Đường Bắc Mương Đình)

400

400

2

Xã Vĩnh Thạnh Trung

Đường về TT xã mới (Ngã 4 kênh 7 - Biên kdc chợ Kênh 7)

450

450

Đưa vào bảng giá từ đường Đông Kênh 7, bỏ đường đông kênh 7

3

Xã Khánh Hòa

- Đường Bắc Cây Sung (Quốc lộ 91 – Cầu Cây Sung)

550

550

Đổi tên

- Đường Vòng Bắc (Ngã ba Vòng Xoài – Cầu Cây Sung

550

550

Tách đoạn, điều chỉnh giới hạn cho đầy đủ tất cả các đoạn trên địa bàn xã

- Đường Vòng Bắc (Cầu sắt Cây Sung – Ngã ba Vòng Xoài)

550

550

- Đường Vòng Bắc (Ngã ba Vòng Xoài – ranh UBND xã)

550

550

- Đường Nam Cây Sung (Ngã ba Khánh Đức - Bia Chiến Thắng)

450

450

Đổi tên

Đường Vòn Nam (Đường bãi Khánh Thuận)

550

550

Đổi tên

Đường Vòng Nam (Cầu Sắt Cây Sung – Trạm Cấp nước Khánh Hòa)

550

550

Đổi tên

Đường Vòng Nam (Trạm cấp nước ấp Khánh Hòa – Cầu Thuận Phát)

450

450

Đổi tên

4

Mỹ Đức

Đường Nam Kênh Đào (Cầu chợ Giồng – Quốc lộ 91)

400

400

Điều chỉnh giới hạn

Đường Nam Kênh Đào (Kênh 3 - Hào Đề Lớn)

300

300

Đổi tên

Đường Bắc Cần Thảo (Kênh 3 - Hào Đề Lớn)

300

300

Đổi tên

5

Ô Long Vĩ

Đường Nam Cần Thảo (Hào Đề lớn – Khu hành chính xã)

500

500

Điều chỉnh giới hạn

Đường Tây kênh 7(Kênh Vịnh Tre - Kênh Đào)

200

200

Đổi tên

Đường Tây kênh 13 (Ranh ĐHC - Kênh Ranh (hướng Châu Đốc))

200

200

Đổi tên

Đường Đông Kênh ranh (Kênh 16 - Kênh Đào)

200

200

Đổi tên

Đường Bắc Cần Thảo (Cầu Hào Đề lớn – Kênh ranh)

200

200

Đổi tên

6

Đào Hữu Cảnh

Tuyến Tây Kênh 13 (Kênh Vịnh Tre – Kênh Cần Thảo)

200

200

Đổi tên

Đường Bắc Kênh 10 CP (Kênh 13 - Kênh ranh)

200

200

C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

TT

Tên xã

Tên khu

Giá đất

Ghi chú

1

Xã Bình Long

Khu công nghiệp Bình Long

900

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn An Châu

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

AN CHÂU

ĐÔ THỊ

 

 

 

 

 

I

Đường loại I

Khu trung tâm thương mại

 

 

 

1

Nguyễn Trãi (Đường số 1)

Lê Lợi - cuối đường

5.000

5.000

Thay đổi tên đường

 

 

2

Tôn Thất Đảm (Đường số 3,4)

Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh

6.000

6.000

 

 

3

Huỳnh Thúc Kháng (Đường số 10)

Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh

6.000

6.000

 

 

4

Lê Hồng Phong (Đường số 11)

Nguyễn Trãi - Huỳnh Khúc Kháng

5.000

5.000

 

 

5

Lý Tự Trọng (Đường số 11)

Nguyễn Trãi - Huỳnh Khúc Kháng

5.000

5.000

 

 

6

Tôn Thất Thuyết (Đường số 2)

Lê Lợi - Nguyễn Văn Linh

4.500

4.500

 

 

7

Nguyễn Văn Linh (Đường số 5)

Huỳnh Khúc Kháng - Tôn Thất Thuyết

4.500

4.500

 

 

8

Nguyễn Thị Minh Khai (Đường số 7)

Tôn Thất Đảm - Phan Thị Ràng

4.500

4.500

 

 

9

Lê Hồng Phong (Đường số 8)

Tôn Thất Thuyết - Tôn Thất Đảm

4.500

4.500

 

 

10

Nguyễn Văn Cừ (Đường số 9)

Từ cổng sau Công An huyện - hết đường Nguyễn Văn Cừ (cua nhà ông Đèo).

5.500

5.500

 

 

11

Lê Lợi (Quốc lộ 91)

Từ Xép Bà Lý - cây xăng Lê Ngọc

3.500

3.500

 

 

II

Đường loại II

 

 

 

 

12

Phan Thị Ràng (Đường số 12)

Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ

2.800

2.800

 

 

14

Nguyễn Thị Minh Khai (Khu dân cư TT. An Châu)

Khu TTTM thị trấn An Châu (phía sau Huyện uỷ)

2.500

2.500

Thay đổi tên đường

 

 

15

Lê Lợi (Quốc lộ 91)

Cây xăng Lê Ngọc - Bến đò Mương Ranh

3.000

3.000

 

 

16

Nhánh Lê Lợi (Quốc lộ 91)

Khu dân cư 1/5

1.900

1.900

 

 

17

Lê Lợi (Quốc lộ 91)

Bến đò mương Ranh - Cầu Út Xuân

2.500

2.500

 

 

III

Đường loại III

 

 

 

 

18

Đường Hoàng Sa (Đường vô chợ cũ)

Lê Lợi - trường TH “A” An Châu

1.100

1.100

 

 

Đường Hoàng Sa (Nhánh Quốc lộ 91)

Trường TH “A” An Châu - mương Cầu Đôi

1.000

1.000

 

 

Đường Hoàng Sa (An Châu)

Mương Cầu Đôi - ranh Hòa Bình Thạnh

600

600

Thay đổi tên đường, chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

 

 

19

Đường Trường Sa (Nhánh Quốc lộ 91)

Lê Lợi - mương Bảy Nghề

600

600

Thay đổi tên đường

 

 

Đường Trường Sa (An Châu)

Mương Bảy Nghề - cầu Vàm Kênh

600

600

Thay đổi tên đường, chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

 

 

22

Nhánh Lê Lợi (Nhánh Quốc lộ 91)

Từ Xép Bà Lý - Đường Vành đai (250)

600

600

Thay đổi tên đường

 

 

Ngã 3 kênh Tư - ranh kho đạn

250

250

 

 

23

Nguyễn Văn Linh (Lộ Sông Hậu)

Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Lương Bằng (Sông Hậu)

675

675

 

 

24

Trần Đại Nghĩa (Lộ Sông Hậu)

Rạch Chắc cà Đao - chợ Xép Bà Lý (Sông Hậu)

675

675

 

 

25

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

Trần Đại Nghĩa (Lộ chợ Xép Bà Lý)

550

550

 

 

Lâm Thanh Hồng

350

350

 

 

Nguyễn Văn Trỗi

550

550

 

 

Quốc Hương

700

700

 

 

Nguyễn Lương Bằng

500

500

 

 

26

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh)

Đường vào Chùa Thiên phước

700

700

 

 

Đường Mương Bà Mai (Cặp cây xăng Lê Ngọc)

500

500

 

 

27

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

Từ Cầu Mương Út Xuân - Vành Đai

300

300

Thay đổi tên đường

 

 

Đường cặp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

250

250

 

 

28

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

Đường Chùa Thất Bửu Tự

250

250

 

 

29

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

Đường Mương Hai Rồng

800

800

 

 

30

Đường nhánh
Lê Lợi (Đường nhánh Quốc lộ 91)

Cầu mương Út Xuân - Ranh Hoà Bình Thạnh

250

250

 

 

31

An Châu

Khu dân cư Hoàng Nguyên

500

500

Chuyển Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

 

 

32

An Châu

Cầu Vàm Kênh - ngã ba Rạch Chanh

500

500

 

 

33

An Châu

Từ đường Vành Đai - ngã 3 Rạch Chanh

300

300

 

 

34

An Châu

Các tuyến đường còn lại

130

130

 

 

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

1. Tiếp giáp Tỉnh lộ

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

1

Tỉnh lộ 947

 

 

 

 

Vĩnh Bình

Từ Vĩnh Bình - ranh xã Tân Phú

350

350

Điều chỉnh vị trí từ tiếp giáp đường liên xã

Từ Vĩnh Bình - ranh Bình Chánh, Châu Phú

350

350

 

Tân Phú

Đường nhựa Tân Phú – Vĩnh Bình

400

400

2. Đất ở nông thôn tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

5

Vĩnh Hanh

Từ cầu kênh Đào - ranh Vĩnh Nhuận (Bờ tây).

 

150

 

Bờ Bắc Kênh Mặc Cần Dưng (đường đất).

 

200

 

7

Vĩnh Thành

Từ cầu Tân Thành 1 - giáp ranh xã Vĩnh Lợi (Lộ đất).

 

120

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

a) Đất trồng cây hàng năm ở đô thị

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

An Châu

Thuộc giới hạn sau:

- Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.

- Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.

- Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).

- Phía Tây Nam giáp đường vành đai Quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).

135

-

135

108

Thay thế giá đất trong giới hạn đô thị và tiếp giáp Quốc lộ 91, vị trí 2 chỉ áp dụng cho phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân

b) Đất trồng cây hàng năm tiếp giáp Tỉnh lộ 947:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Vĩnh Bình

Suốt tuyến

40

35

40

35

 

2

Tân Phú

Suốt tuyến

50

40

50

40

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Đất trồng cây lâu năm ở đô thị

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT1

VT1

VT2

 

1

An Châu

Thuộc giới hạn sau:

- Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.

- Phía Tây Bắc giáp Mương Út Xuân.

- Phía Đông Nam giáp phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên).

- Phía Tây Nam giáp đường vành đai Quốc lộ 91: Vào 250m (phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân).

158

-

158

 

Thay thế giá đất trong giới hạn đô thị và tiếp giáp Quốc lộ 91, vị trí 2 chỉ áp dụng cho phía bên trái hướng từ cầu Xép Bà Lý đến Mương Út Xuân

b) Đất trồng cây lâu năm tiếp giáp Tỉnh lộ 947:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Vĩnh Bình

Suốt tuyến

40

35

40

35

 

2

Tân Phú

Suốt tuyến

45

36

45

36

d) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, kênh cấp II, sông Hậu):

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

4

Cần Đăng

Từ cầu Chợ cũ - cầu Ba Đen.

 

 

50

40

 

5

Hòa Bình Thạnh

Ranh Hành Chánh xã - cầu Cả Nha (Đường đất).

 

 

50

40

 

Từ chợ Hòa Hưng - cầu Ông Hàm.

 

 

45

36

 

Các đoạn đường còn lại.

 

 

40

35

 

9

Vĩnh An

Vĩnh An - Tân Phú

 

 

50

40

 

Bờ Bắc kênh mặc cần dưng

 

 

40

35

 

11

Vĩnh Bình

Từ Vĩnh Bình - Bình Chánh.

 

 

40

35

 

Bờ Bắc kênh mặc cần dưng.

 

 

40

35

12

Tân Phú

Từ Tân Phú - Vĩnh Nhuận.

 

 

40

35

 

D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Tên khu

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Bình Hòa

Khu công nghiệp Bình Hòa

 

500

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của Thị trấn Phú Mỹ và Thị trấn Chợ Vàm

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

A

THỊ TRẤN PHÚ MỸ

 

 

 

 

 

I

Đường loại III

 

 

 

 

 

1

Đường ông Ba Tợ

Từ ngã 3 đường ngành rèn - đường Tôn Đức Thắng (Từ ngã 3 đường ông Ba Tợ và đường ngành rèn – đường Tôn Đức Thắng)

500

500

Đổi tên

 

 

2

Đường Lê Duẩn

Chu Văn An - Lê Hồng Phong

700

1.000

 

 

 

3

Đường bê tông lên Phòng Giáo dục

Cầu sắt (rạch Cái Tắc) – Đường tỉnh 954

500

500

Điều chỉnh giới hạn

 

 

4

Đường tỉnh 954

Cầu Chín Mi – Chùa An Hòa Tự

700

700

Điều chỉnh khu vực

 

 

Ngã 3 hẻm nước mắm cũ – Giáp ranh Phú Thọ

 

 

5

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

Tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ

1.200

1.200

 

 

Hết ranh trạm biến áp 110 – Phú Hưng

600

600

 

 

5

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

Từ cầu Cái Tắc - Đầu tuyến dân cư Phú Mỹ, Phú Thọ

350

350

Điều chỉnh khu vực

 

 

Đầu tuyến dân cư Phú Mỹ, Phú Thọ - Giáp ranh Phú Hưng (bắc Cái Tắc)

300

300

 

 

Khu vực ấp Thượng 1

270

270

 

 

 

6

Khu vực còn lại

150

150

 

 

 

B

Thị trấn Chợ Vàm

 

 

 

 

 

I

Đường loại III

 

 

 

 

 

1

Đường tỉnh 954

Ngã 3 đường phà – cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh

800

800

Điều chỉnh khu vực

 

 

Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Chợ Vàm – Cổng trường tiểu học A (điểm chính)

800

800

 

 

Các đoạn còn lại

700

700

 

 

2

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy 

Ngã 3 đường vòng ấp Phú Hiệp – Cuối khu dân cư ấp Phú Vinh

550

550

Điều chỉnh khu vực

 

 

Từ đường tỉnh 954 (ấp Phú Trường ) – Cống K26

350

350

 

 

Cuối khu dân cư ấp Phú Vinh – Đường tỉnh 954

300

300

 

 

3

Khu vực còn lại

150

150

 

 

 

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

I. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

a) Đất ở nông thôn tiếp giáp Đường tỉnh 951 (trừ trung tâm chợ và trung tâm hành chính xã):

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

1

Xã Bình Thnh Đông

Từ cầu Bình Minh – cầu Mương Khai

300

300

Chuyển thành khu vực 2c (đường liên xã)

Từ Phà Năng Gù - Cầu Mương Khai

 

600

Bổ sung mới

2

Xã Hòa Lạc

- Đoạn từ trường "D" Hòa Lạc - Đường nước huyện đội

300

360

 

b) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

1

Xã Long Hòa

Khu dân cư Long Hòa 1

 

420

 

 

 

 

Khu dân cư K5 (trừ các nền cặp lộ K5)

 

400

 

 

 

 

Đường dẫn cống Km5 từ lộ 954 đến KDC K5

 

400

 

 

 

 

2

Xã Hòa Lạc

- Đường đất cặp sông Hậu từ Nam Phú Lạc đến chùa Hòa Hưng

 

240

 

 

 

 

Các đoạn đường còn lại

 

120

 

 

 

 

3

Xã Phú Long

Đường huyện 157

300

300

Tách tuyến kênh Thần Nông cũ (đường huyện 157) thành

Đường huyện 157 và đường Kênh Thần Nông cũ (bờ Đông)

 

 

 

Tuyến kênh Thần nông cũ

180

 

 

 

4

Xã Phú Thành

Đường huyện 157

300

300

 

 

 

Tuyến kênh Thần nông cũ

180

 

 

 

5

Xã Phú Xuân

Đường huyện 157

300

300

 

 

 

Tuyến kênh Thần nông cũ

180

 

 

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

a) Đất tại các thị trấn:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

TT Phú Mỹ

- Phía Đông giáp sông Tiền.

- Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết Đ.Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)

- Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - chùa An Hòa Tự)

- Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.

120

-

120

-

 

Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu cái tắc đi Phú Thọ - Mương Phèn (Giáp xã Phú Thọ))

65

52

65

52

 

Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Đoạn từ chùa An Hòa – cầu Chín Mi)

65

52

65

52

 

Từ UBND huyện -ranh Phú Hưng

60

48

60

48

Đường nhựa Bắc Cái Tắc – Phú Hưng

60

48

60

48

Các tuyến dân cư (TDC Phú Mỹ, TDC Phú Mỹ mở rộng, TDC Phú Mỹ - Phú Thọ

60

45

60

45

Khu vực còn lại

36

36

 

2

TT.Chợ Vàm

- Phía Đông - Đông Bắc giáp rạch Cái Vừng và sông Tiền.

- Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm).

- Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ.

- Phía Tây Bắc giáp rạch Cái Vừng và Đường tỉnh 954 lấy vào trong 300 mét.

120

-

120

-

 

Tiếp giáp đường tỉnh 954

65

52

65

52

 

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

60

48

60

48

Khu vực còn lại

36

36

 

2. Đất trồng cây lâu năm

a) Đất tại các thị trấn

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

TT.Phú Mỹ

- Phía Đông giáp sông Tiền.

- Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110)

- Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - chùa An Hòa Tự)

- Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ.

158

-

158

-

 

Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu Chín Mi – Chùa An Hòa Tự)

100

80

100

80

Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Cầu cái tắc đi Phú Thọ - Mương Phèn (Giáp xã Phú Thọ))

75

60

75

60

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy…

70

56

70

56

Khu vực còn lại

45

45

 

2

TT.Chợ Vàm

Phía Đông - Đông Bắc giáp rạch Cái Vừng và sông Tiền.

- Phía Nam giáp đường đất hiện hữu (ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm).

- Phía Tây giáp tuyến dân cư vượt lũ.

- Phía Tây Bắc giáp rạch Cái Vừng và Đường tỉnh 954 lấy vào trong 300 mét.

115

-

115

-

 

Tiếp giáp đường tỉnh 954

70

56

70

56

Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy

70

56

70

56

Khu vực còn lại

45

45

 

D. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên xã

Tên khu

Giá đất

Ghi chú

1

Xã Tân Trung

Cụm công nghiệp Tân Trung

360

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

B

THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

 

 

 

I

Đường loại II

 

 

 

1

Đường vào Trung Tâm thương mại Thị Trấn Mỹ Luông (Đường phòng khám Khu vực)

Ngã 3 lộ vòng cung - kênh Chà Và

2.000

2.000

 

II

Đường loại III

 

 

 

1

Đường kênh Chà Và (đường song song với Hương lộ 1)

Ngã tư đèn 4 ngọn - ranh Long Kiến (Ngã tư đèn 4 ngọn - kênh 77)

500

500

 

2

Đường tỉnh 942 (mới)

Đường chùa Bà Tài - Mương Cầu Chùa

 

1.000

 

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN

II. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông

a) Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

1

Xã Hội An

Tỉnh lộ 942 - đường số 1 (Đường vào chợ cũ)

1000

800

Điều chỉnh khu vực

2

Xã Bình Phước Xuân

Bến đò Tân Thuận Tây – ngã 3

220

 

Bỏ đoạn

3

Xã Bình Phước Xuân

Ngã 4 bến đò Rạch Sâu - chợ ấp Bình Tấn (Cống kênh Ngang Đông - chợ ấp Bình Tấn)

200

 

Điều chỉnh giới hạn

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

a) Đất tại các thị trấn

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

 

1

TT Mỹ Luông

 

Trong giới hạn:

- Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).

- Tây giáp Kênh 77.

- Nam giáp đường Chùa bà Tài.

- Bắc giáp ranh xã Long Điền A.

120

120

 

Tiếp giáp Đường tỉnh

80

64

80

 

Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)

60

48

60

Khu vực còn lại

35

35

 

b) Tiếp giáp Đường tỉnh

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Long Điền B

 

 

70

56

 

2

Long Kiến

 

 

70

56

3

Hòa An

 

 

100

80

c) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền)

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất

Ghi chú

VT1

VT2

Vị trí 1

Vị trí 2

 

1

Long Điền A

60

48

60

48

 

Đối với đất giáp ranh TT Chợ Mới (bán kính từ địa giới hành chính 150m trở về xã Long Điền A)

90

72

90

72

 

2. Đất trồng cây lâu năm

a) Đất tại các thị trấn

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên thị trấn

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

TT Mỹ Luông

Trong giới hạn:

- Đông giáp sông Tiền (từ kênh Cột dây Thép - đường số 10).

- Tây giáp Kênh 77.

- Nam giáp đường Chùa bà Tài.

- Bắc giáp ranh xã Long Điền A.

150

150

 

Tiếp giáp Đường tỉnh

120

96

120

96

 

Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)

70

56

70

56

Khu vực còn lại

40

40

 

b) Tiếp giáp Đường tỉnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

VT1

VT2

 

1

Long Điền B

 

 

80

64

 

2

Long Kiến

 

 

80

64

3

Hòa An

 

 

110

88

c) Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, Sông Hậu, Sông Tiền)

Đơn vị tính:1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

VT1

VT2

Vị trí 1

Vị trí 2

 

1

Long Điền A

70

56

70

56

 

Đối với đất giáp ranh (bán kính tính từ địa giới hành chính 150 m) giáp với TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông

100

80

100

80

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THOẠI SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn: Núi Sập, Óc Eo và Phú Hòa.

1. Thị trấn Phú Hòa

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

I

Đường loại 3

 

 

 

 

1

CDC Phú Hữu

(vốn huyện)

Đường số 1

1.500

1.500

Điều chỉnh Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

2

CDC Phú Hữu (vốn huyện)

Các đường còn lại

1.300

1.300

3

CDC Phú Hữu (vượt lũ)

Các đường trong KDC (Mở rộng giai đoạn 2)

1.200

1.200

4

Bê tông 2m (kênh Xã Đội)

Cách cầu kênh xã Đội 500m - Ranh Phú Thuận

200

200

5

Nhựa 3,5m liên xã rạch Bờ Ao)

Cách cầu kênh xã Đội 500m - Ranh Phú Thuận

300

300

6

Bê tông 2m liên xã (rạch Bờ Ao)

Kênh Mặc Cần Dện - Ranh Phú Thuận

300

300

7

Kênh Mặc Cần Dện Lớn

Nhà ông mạnh - Rạch Mương Trâu - Ranh Vĩnh Trạch

300

300

8

Nhựa (rạch Mương Trâu)

Trần Phú - kênh Mặc Cần Dện lớn

300

300

9

Đất ở khu vực còn lại

 

100

100

2. Thị trấn Óc Eo

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

I

Đường loại 3

 

 

 

 

1

Đường Kênh Kiên Hảo

Ranh Vọng Đông - Ranh Kiên Giang

200

200

Điều chỉnh Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

2

Các kênh cấp 2

Kênh Vành đai – kênh Kiên Hảo

110

110

3

Đất ở khu vực còn lại

 

100

100

3. Thị trấn Núi Sập

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

I

Đường loại 3

 

 

 

 

1

CDC Bắc Sơn (vượt lũ)

Các đường trong KDC (Mở rộng giai đoạn 2)

600

600

Điều chỉnh Khu vực từ đất nông thôn thành đô thị

2

Trần Nguyên Hãn

Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Thị Minh Khai

800

1.000

 

3

Võ Văn Kiệt

Thoại Ngọc Hầu - Bãi rác thị trấn Núi Sập

800

1.000

B. GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

2. Khu vực 2: đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông

a) Đất ở nông thôn nằm tại khu dân cư vốn huyện

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giới hạn từ …… đến

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

1

Tây Phú

Khu dân cư chợ Tây Phú

đường số 01,02 (đường kênh Hậu chợ)

 

800

 

Đường số 03,04

 

1.100

 

2

Vĩnh Trạch

Khu dân cư chợ Vĩnh Trạch mở rộng

 

600

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

a) Thị trấn Phú Hòa

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ: Rạch Bờ Ao-kênh Mặc Cần Dện-rạch Mương Trâu- kênh RG-LX

Cầu Phú Hòa – ranh Vĩnh Trạch

80

80

Điều chỉnh Khu vực

2

Kênh Xã Đội

Mặc cần Dện - Ranh Phú Thuận

45

45

3

Kênh Mặc Cần Dện

Ranh Vĩnh Chánh - Rạch Bờ Ao

40

40

4

Rạch Bờ Ao

Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Phú Thuận

40

40

5

Kênh cấp III

 

35

35

6

Khu vực còn lại

 

30

30

b) Thị trấn Óc Eo

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ: Kênh Ba Thê mới-kênh Vành đai

Cầu Ba Thê 5 – kênh Vành đai - cầu sắt núi nhỏ đường Nguyễn Văn Muôn

60

60

Điều chỉnh

Khu vực

2

Kênh Kiên Hảo

Ranh Vọng Đông – Cách ranh Kiên Giang 1000m

45

45

3

Kênh Lê Sứ

(từ cầu treo Gò Cây Thị)

40

40

4

Kênh vành Đai

-

40

40

5

Các kênh cấp 2 còn lại

Kênh Vành đai - Kênh Kiên Hảo

40

40

6

Kênh cấp III

 

35

35

7

Khu vực còn lại

 

30

30

c) Thị trấn Núi Sập

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ cống Vong - kênh F

Đường Nguyễn Huệ mở rộng 600 m

60

60

Điều chỉnh

Khu vực

2

Kênh F

Cách đường Nguyễn Huệ 600 m – ranh Cần Thơ

40

40

3

Bê tông liên xã (kênh Rạch Giá - Long Xuyên)

Trường B Tây Sơn - Kênh D (kênh Rạch Giá Long Xuyên)

40

40

4

kênh Vòng Núi, kênh E, kênh D, kênh Ranh

Kênh Rạch Giá - Long Xuyên – Cách ranh Cần Thơ 1000m

40

40

5

Kênh cấp III

 

35

35

6

Khu vực còn lại

 

30

30

2. Đất trồng cây lâu năm

a) Thị trấn Phú Hòa

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ: Rạch Bờ Ao-kênh Mặc Cần Dện-rạch Mương Trâu- kênh RGLX

Cầu Phú Hòa – ranh Vĩnh Trạch

90

90

Điều chỉnh Khu vực

2

Kênh Xã Đội

Mặc Cần Dện - Ranh Phú Thuận

50

50

3

Kênh Mặc Cần Dện

Ranh Vĩnh Chánh - Rạch Bờ Ao

45

45

Điều chỉnh Khu vực

4

Rạch Bờ Ao

Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Phú Thuận

45

45

5

Đường nhựa (R Mương Trâu)

Trần Phú – kênh Mặc Cần Dện lớn

45

45

6

Kênh cấp III

 

40

40

7

Khu vực còn lại

 

35

35

b) Thị trấn Óc Eo

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ: Kênh Ba Thê mới-kênh Vành đai

Cầu Ba Thê 5 – kênh Vành đai - cầu sắt núi nhỏ đường Nguyễn Văn Muôn

100

100

Điều chỉnh Khu vực

2

Kênh Kiên Hảo

Ranh Vọng Đông – Cách ranh Kiên Giang 1000m

50

50

3

Kênh Lê Sứ

(từ cầu treo Gò Cây Thị)

45

45

4

Kênh vành Đai

-

45

45

5

Các kênh cấp 2 còn lại

Kênh Vành đai - Kênh Kiên Hảo

45

45

6

Kênh cấp III

 

40

40

7

Khu vực còn lại

 

35

35

c) Thị trấn Núi Sập

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường, tên kênh

Giới hạn từ…..đến…

Giá đất theo QĐ số 45

Giá đất điều chỉnh

Ghi chú

1

Trong khu vực từ cống Vong - kênh F

Đường Nguyễn Huệ mở rộng đến 600 m

70

70

Điều chỉnh Khu vực

2

Kênh F

Cách đường Nguyễn Huệ 600 m – ranh Cần Thơ

50

50

3

Bê tông liên xã (kênh Rạch Giá - Long Xuyên)

Trường B Tây Sơn - Kênh D (kênh Rạch Giá Long Xuyên)

60

60

4

Kênh Vòng Núi, kênh E, kênh D, kênh Ranh

Kênh Rạch Giá - Long Xuyên – Cách ranh Cần Thơ 1000m

50

50

Điều chỉnh Khu vực

5

Kênh cấp III

 

40

40

6

Khu vực còn lại

 

35

35

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỊNH BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

I. Giới hạn đô thị: Toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng.

II. Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Giới hạn từ . . . đến . . .

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

A

THỊ TRẤN NHÀ BÀNG

 

 

 

 

 

I

ĐƯỜNG LOẠI 1

 

 

 

 

 

1

Đường 30/4

Đường Trà Sư - UBND thị trấn

2.500

2.500

Tách đoạn đường từ đường Trà Sư (QL 9)

 

 

II

ĐƯỜNG LOẠI 3

 

 

 

 

 

1

Đường Hòa Hưng

Hợp tác xã Hòa Hưng - Ranh xã Nhơn Hưng

100

100

Điều chỉnh khu vực từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

 

 

2

Đường Tây Trà Sư

Ngã 3 Bến Bò - Ranh xã Thới Sơn

80

80

 

 

3

Đường Bàu Mướp

Cống Bảy Cư - Ranh xã Thới Sơn

150

150

 

 

4

Hương lộ 9

Nguyễn Sinh Sắc - Ranh xã An Phú

120

120

 

 

5

Đường Hương lộ 9 nối dài

Ngã 3 đường Lương Văn Viễn - ranh xã Nhơn Hưng

120

120

 

 

6

Đ. Hải Thượng Lãn Ông

Ngã 5 Đường Sơn Đông - Cổng sau Bệnh viện

500

500

 

 

7

Đường Bào Mướp

Xã đội Nhà Bàng - Cống Bảy Cư

500

500

 

 

8

Đường Xóm Mới

Từ Cống đường Lương Văn Viễn - Ranh xã Nhơn Hưng

120

120

 

 

9

Các đoạn đường còn lại (chỉ xác định 1 vị trí)

80

80

Điều chỉnh tên từ khu vực còn lại thành các đoạn đường còn lại

 

 

B

THỊ TRẤN CHI LĂNG

 

 

 

 

 

I

ĐƯỜNG LOẠI 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Thái Học (bên phải tuyến)

Ngã 3 đường Tú Tề - đường Mạc Đỉnh Chi

400

400

Điều chỉnh khu vực từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

 

 

2

Đường 1/5

Ngã 3 Lê Lợi - Cuối đường

200

200

 

 

3

Đường Tú Tề
(HL - Voi 1)

Trường cấp II thị trấn Chi Lăng - Ranh xã Núi Voi

250

250

 

 

4

Đường Mỹ Á

Đường tỉnh 948 - Hương lộ 11

150

150

 

 

5

Đường Ô Tưksa

Ngã 3 Đường Lê Lợi (ĐT-948) - Ranh An Cư

80

80

 

 

6

Đường Tiểu lộ 14

Ngã 3 đường Tú Tề - hết ranh Nhà thờ Chi Lăng

80

80

 

 

7

Các đoạn đường còn lại (chỉ xác định 1 vị trí)

80

80

 

 

 

C

THỊ TRẤN TỊNH BIÊN

 

 

 

 

 

I

ĐƯỜNG LOẠI 1

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Hữu Nghị (QL-91) - Đường Lý Thái Tổ

 

2.500

 

 

 

II

ĐƯỜNG LOẠI 2

 

 

 

 

 

 

1

Quốc lộ 91

Từ ranh đô thị (cống K93) - Hết ranh Trường TH “C”

2.000

2.000

Điều chỉnh khu vực từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

 

 

Hết ranh Trường TH “C”- Ranh xã An Phú

1.500

1.500

 

 

Cầu Sập - Cầu Xuân Tô (cầu Cạn)

1.500

1.500

 

 

Cầu Hữu Nghị cũ - Ngã 3 đường Thoại Ngọc Hầu

1.000

1.000

 

 

III

ĐƯỜNG LOẠI 3

 

 

 

 

 

 

2

Đường tỉnh 955A (Đường Châu Thị Tế)

Đường Xuân Tô - Ranh An Phú

700

700

Điều chỉnh khu vực từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

 

 

3

Tuyến dân cư Xuân Biên

Toàn tuyến

 

600

 

 

Các nền tái định cư.

 

200

 

 

4

Quốc lộ N1 (Đường Châu Thị Tế)

- KDC 21 nền - Bọng ngang chùa An Phước (có tôn nền).

700

700

Điều chỉnh khu vực từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị

 

 

- KDC 21 nền - Bọng ngang chùa An Phước (không tôn nền)

400

400

 

 

- Bọng ngang chùa An Phước - Cống gò Cây Sung (có tôn nền)

600

600

 

 

- Bọng ngang chùa An Phước - Cống gò Cây Sung (không tôn nền)

300

300

 

 

- Cống gò Cây Sung - Ranh An Nông (có tôn nền)

400

400

 

 

- Cống gò Cây Sung - Ranh An Nông (không tôn nền)

150

150

 

 

5

Đường đắp (HL-17)

Biên KDC Xóm Mới - Ngã 3 Tà Lá

600

600

 

 

 

6

Đường đắp (HL-17A)

Ngã 3 Tà Lá - Ranh An Cư

400

400

 

 

 

7

Đ. Phú Cường
(HL-17B)

Ngã 3 Tà Lá - Ranh An Nông

400

400

 

 

 

8

Đường Phú Hữu
(HL-9)

- Quốc lộ 91 - Cổng chùa Thành Xuân

400

400

 

 

 

- Cổng chùa Thành Xuân - Hết ranh TT dạy nghề

350

350

 

 

 

Đường Phú Hữu
(HL-9)

- Ranh Trung tâm dạy nghề - Ranh xã An Phú

200

200

 

 

 

9

Đường gò Cây Sung

Quốc lộ N1 - Đ. Phú Cường (Hương lộ 17B)

100

100

 

 

 

10

Các hẻm phum Cây Dầu

300

300

 

 

 

11

Hương lộ 6

Ranh An Phú - Ranh An Cư ( sau Chùa Thiết)

100

100

 

 

 

12

Đường Đông Phú Cường

Đường Đắp (HL-17A) - ranh xã An Nông

80

100

 

 

 

13

Các đoạn đường còn lại (chỉ xác định 1 vị trí)

80

100

 

 

 

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN

I. Khu vực 1: đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã, trung tâm hành chính xã)

a) Đất ở nông thôn nằm tại trung tâm chợ xã

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

8

Chợ Văn Giáo

 

 

 

 

 

Đường tỉnh 948

- Ranh chợ - Giáp TT. hành chính xã

500

 

Bỏ đoạn, do giới hạn đoạn này trùng với Đường tỉnh 948 (các dãy nhà đối diện nhà lồng chợ)

2. Khu vực 2: Đất ở nông thôn tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, giao thông nông thôn, đường liên xã

a) Đất ở nông thôn tiếp giáp Quốc lộ

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã

Giới hạn từ … đến …

Giá đất theo QĐ 45

Giá đất vị trí 1 điều chỉnh

Ghi chú

 

 

I

Quốc lộ 91

 

 

 

 

3

Xã Nhơn Hưng

Cầu Trà Sư - Cầu Tha La

 

700