Quyết định 4872/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4872/QĐ-UBND

Quyết định 4872/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4872/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành:11/11/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số: 4872/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất

5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại Tờ trình số 1177/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8808/TTr-TNMT-KH ngày 29 tháng 10 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của quận Gò Vấp với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng
đến 01/01/2006

Quy hoạch đến
năm 2010

Tăng (+), giảm (-)
so với hiện trạng

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

1.975,85

100,00

1.975,85

100,00

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

259,10

13,11

79,72

4,03

-179,38

-69,23

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

253,68

97,91

77,77

97,55

-175,91

-69,34

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

162,36

64,00

 

 

-162,36

-100,00

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNC

162,36

100,00

 

 

-162,36

-100,00

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

91,32

36,00

77,77

100,00

-13,55

-14,84

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi  trồng thủy sản

NTS

5,42

2,09

1,95

2,45

-3,47

-64,02

1.4

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

1.716,75

86,89

1.896,13

95,97

179,38

10,45

2.1

Đất ở

OTC

919,43

53,56

944,04

49,79

24,61

2,68

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

919,43

100,00

944,04

100,00

24,61

2,68

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

684,37

39,86

841,16

44,36

156,79

22,91

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

CTS

9,43

1,38

10,89

1,30

1,46

15,52

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

174,75

25,53

121,34

14,43

-53,41

-30,56

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

109,95

16,07

136,25

16,20

26,30

23,92

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

109,95

100,00

136,25

100,00

26,30

23,92

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

390,24

57,02

572,67

68,08

182,43

46,75

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

290,74

74,50

398,38

69,57

107,64

37,02

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

2,33

0,60

25,78

4,50

23,45

1006,44

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT

DNT

0,08

0,02

0,59

0,10

0,51

637,50

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

53,68

13,76

62,62

10,93

8,94

16,64

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

5,23

1,34

8,15

1,42

2,92

55,84

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

31,15

7,98

70,36

12,29

39,21

125,87

2.2.4.7

Đất cơ sở thểdục - thể thao

DTT

2,32

0,59

2,31

0,40

-0,01

-0,43

2.2.4.8

Đất chợ

DCH

1,56

0,40

1,33

0,23

-0,23

-14,74

2.2.4.9

Đất có di tích,danh thắng

LDT

3,11

0,80

3,11

0,54

 

 

2.2.4.10

Đất bãi thải,xử lý chất thải

RAC

0,04

0,01

0,04

0,01

 

 

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN

23,89

1,39

22,64

1,19

-1,25

-5,23

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

21,21

1,24

6,39

0,34

-14,82

-69,89

2.5

Đất sông suối và mặt nư­ớc CD

SMN

64,62

3,76

64,58

3,41

-0,04

-0,06

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,23

0,19

17,33

0,91

14,10

436,53

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2006 - 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

179,38

179,38

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN/PNN

175,91

175,91

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN/PNN

162,36

162,36

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

13,55

13,55

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP/PNN

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

3,47

3,47

1.4

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

PN0(a)/PN1(a)

 

 

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

7,61

7,61

4.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

7,41

7,41

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

 

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

1,15

1,15

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

5,06

5,06

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

1,20

1,20

4.2

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN/OTC

 

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

0,20

0,20

4.4

Đất sông suối và mặt nư­ớc CD

SMN/OTC

 

 

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK/OTC

 

 

c) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2006 - 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

111,53

111,53

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

110,14

110,14

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

96,60

96,60

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

13,54

14,54

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,39

1,39

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

181,04

181,04

2.1

Đất ở

OTC

79,55

79,55

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

79,55

79,55

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

85,38

85,38

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,97

0,97

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

53,52

53,52

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

20,25

20,25

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

10,64

10,64

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN

1,25

1,25

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

14,82

14,82

2.5

Đất sông suối và mặt n­ước CD

SMN

0,04

0,04

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/5.000) và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp lập ngày 02 tháng 10 năm 2008.

Điều 2.Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Năm

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

1.975,85

1.975,85

1.975,85

1.975,85

1.975,85

1.975,85

1

Đất nông nghiệp

NNP

259,1

197,61

139,22

109,45

93,02

79,72

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

253,68

193,46

135,33

105,68

89,25

77,77

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

162,36

113,24

56,64

27,91

11,48

 

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNC(a)

162,36

113,24

56,64

27,91

11,48

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

91,32

80,22

78,69

77,77

77,77

77,77

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

5,42

4,15

3,89

3,77

3,77

1,95

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.716,75

1.778,24

1.836,63

1.866,40

1.882,83

1.896,13

2.1

Đất ở

OTC

919,43

915,20

918,35

922,26

933,76

944,04

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

919,43

915,20

918,35

922,26

933,76

944,04

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

684,37

749,29

806,63

833,19

838,13

841,16

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

CTS

9,43

11,08

10,95

10,93

10,89

10,89

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

174,75

169,79

124,52

121,34

121,34

121,34

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

109,95

104,70

141,95

138,05

137,11

136,25

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất,kinh doanh

SKC

109,95

104,70

141,95

138,05

137,11

136,25

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

390,24

463,73

529,21

562,86

568,78

572,67

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

290,74

319,92

378,68

392,42

395,34

398,38

2.2.4.2

Đất thủy lợi

DTL

2,33

25,08

25,78

25,78

25,78

25,78

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng l­ượng, TT

DNT

0,08

0,08

0,51

0,51

0,59

0,59

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

DVH

53,68

56,29

53,06

62,62

62,62

62,62

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

DYT

5,23

6,28

8,00

8,15

8,15

8,15

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

31,15

49,06

56,31

66,59

69,51

70,36

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

2,32

2,32

2,32

2,31

2,31

2,31

2.2.4.8

Đất chợ

DCH

1,56

1,56

1,41

1,33

1,33

1,33

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

LDT

3,11

3,11

3,11

3,11

3,11

3,11

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN

23,89

23,50

22,74

22,66

22,65

22,64

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

21,21

18,38

14,29

10,66

7,86

6,39

2.5

Đất sôngsuối và mặtnư­ớc CD

SMN

64,62

64,60

64,58

64,58

64,58

64,58

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,23

7,27

10,04

13,06

15,86

17,33

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ
tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

179,38

61,49

58,39

29,77

16,43

13,30

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN/PNN

175,91

60,22

58,13

29,65

16,43

11,48

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN/PNN

162,36

49,12

56,60

28,73

16,43

11,48

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

13,55

11,10

1,53

0,92

 

 

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP/PNN

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

3,47

1,27

0,26

0,12

 

1,82

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT PHI NÔNGNGHIỆP KHÔNGTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNGNGHIỆP CÓ THUTIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

PN0(a)/PN1(a)

 

 

 

 

 

 

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

7,61

3,56

1,16

2,89

 

 

4.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

7,41

3,45

1,07

2,89

 

 

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

1,15

0,64

0,51

 

 

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

5,06

1,61

0,56

2,89

 

 

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

1,20

1,20

 

 

 

 

4.2

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN/OTC

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

0,20

0,11

0,09

 

 

 

4.4

Đất sông suối và mặt nư­ớc CD

SMN/OTC

 

 

 

 

 

 

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK/OTC

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

 

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích
cần thu hồi
trong kỳ
kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

111,53

61,41

26,78

18,69

3,65

1,00

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

110,14

60,14

26,78

18,57

3,65

1,00

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

96,60

49,04

25,25

17,66

3,65

1,00

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

13,54

11,10

1,53

0,91

-

-

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,39

1,27

-

0,12

-

-

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

181,04

37,78

104,28

26,26

7,34

5,37

2.1

Đất ở

OTC

79,55

17,56

44,62

11,07

3,28

3,02

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

85,38

16,98

54,80

11,48

1,25

0,87

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,97

0,32

0,13

0,48

0,04

-

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

53,52

4,96

45,27

3,29

-

-

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh PNN

CSK

20,25

6,54

4,75

7,16

0,94

0,86

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

10,64

5,15

4,66

0,55

0,27

0,01

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,25

0,39

0,76

0,08

0,01

0,01

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

14,82

2,83

4,09

3,63

2,80

1,47

2.5

Đất sông suối và mặt n­ước CD

SMN

0,04

0,02

0,02

 

-

-

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

Điều 3.Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi