Quyết định 4868/QĐ-UBND Hà Nội 2021 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4868/QĐ-UBND

Quyết định 4868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4868/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:17/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4868/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7581/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 10 năm 2021 và Tờ trình số 8236/TTrBS-STNMT-CCQLĐĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm: 05 dự án với diện tích 14,79ha (Phụ lục 1 kèm theo).
2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm: 41 dự án, với diện tích 90,34ha (Phụ lục 2 kèm theo).
3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

1

Đất nông nghiệp

NNP

5,045.78

43.23

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,663.58

22.82

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,195.70

18.81

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1,338.97

11.47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

451.27

3.87

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

29.05

0.25

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

218.03

1.87

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

344.87

2.95

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,555.84

56.17

2.1

Đất quốc phòng

CQP

130.93

1.12

2.2

Đất an ninh

CAN

3.63

0.03

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

39.02

0.33

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

109.68

0.94

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

228.12

1.95

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

429.18

3.68

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,949.87

16.71

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

5.61

0.05

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

8.70

0.07

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

158.62

1.36

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

51.80

0.44

 

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

1.89

0.02

 

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0.16

0.00

 

Đất giao thông

DGT

1,170.11

10.03

 

Đất thủy lợi

DTL

533.04

4.57

 

Đất công trình năng lượng

DNL

4.44

0.04

 

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0.92

0.01

 

Đất chợ

DCH

14.59

0.12

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2.36

0.02

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14.90

0.13

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,395.60

11.96

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

804.78

6.90

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

24.06

0.21

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2.89

0.02

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34.85

0.30

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

107.66

0.92

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

10.90

0.09

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13.89

0.12

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

10.76

0.09

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

26.13

0.22

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

860.11

7.37

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

338.76

2.90

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

17.77

0.15

2.23

Đất công trình công cộng khác

DCK

13.77

0.12

2.24

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4.00

0.03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

69.62

0.60

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 12/4/2021, Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 và Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
-
UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Võ Tuấn Anh, P.ĐT;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Lý do

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

1

GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.44

 

0.44

Gia Lâm

xã Đông Dư

Chưa thực hiện trong năm 2021

2

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

4.47

3.58

4.47

Gia Lâm

Phù Đổng

Chưa thực hiện trong năm 2021

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.67

2.00

3.67

Gia Lâm

Xã Kim Sơn

Chưa thực hiện trong năm 2021

4

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.72

2.83

4.72

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Chưa thực hiện trong năm 2021

5

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DT3, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.49

0.75

1.49

Gia Lâm

Đa Tốn

Chưa thực hiện trong năm 2021

 

TNG

 

 

14.79

9.16

14.79

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

I. Các dự án nằm trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 HĐND Thành phố

1. DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 (Biểu 2A)

1

Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.43

 

0.43

Gia Lâm

Xã Kiêu Kỵ

Quyết định số 7990/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hài Phòng đến đường quy hoạch B=30m huyện Gia Lâm; Văn bản số 1094/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;

2

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I và chỉnh trang đô thị tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

1.68

1.40

1.68

Gia Lâm

Cổ Bi

- Quyết định số 8069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án;

- Quyết định số 8098/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tên);

- Biên bản cắm mốc hiện trường ngày 28/1/2021.

3

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

1.84

1.84

1.84

Gia Lâm

Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư;

- Quyết định số 8096/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tên)

- Biên bản cắm mốc hiện trường ngày 28/1/2021.

4

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CCK02. BĐX4 theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

2.76

2.60

2.76

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư

- Quyết định số 8097/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tên);

- Biên bản cắm mốc hiện trường ngày 28/1/2021.

5

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.32

0.94

3.32

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8792/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

6

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.90

0.90

0.90

Gia Lâm

Yên Viên

Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

7

Giải phóng mặt bầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng, phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C14, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

4.20

2.94

4.20

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

8

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C16, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

3.43

1.37

3.43

Gia Lâm

Trâu Quỳ

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

9

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C19, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD

0.76

 

0.76

Gia Lâm

Đa Tốn

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019

Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt DA BCNCKT dự án

10

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại các khu đất thuộc trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.20

 

2.20

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện (đổi tên)

11

Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.50

1.00

1.50

Gia Lâm

Xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ

QĐ số 9096/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

12

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp - Phù Đổng - Trung Mầu, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.30

0.85

1.30

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chỉ giới đường đỏ.

13

Xây dựng trường THCS Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.1

 

0.1

Gia Lâm

Đặng Xá

Quyết định số 8933/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện về việc Phê duyệt dự án đầu tư.

14

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.2

 

2.2

Gia Lâm

Đa Tốn

Quyết định số 8936/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện về việc Phê duyệt đự án đầu tư.

15

Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DNL

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1

 

1

Gia Lâm

Xã Phú Thị, xã Đặng Xá

QĐ: 4128/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án.

16

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.21

 

0.21

Gia Lâm

Cổ Bi

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm. QĐ phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018; Văn bản số 750/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án;

17

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.129

 

0.129

Gia Lâm

Trung Mầu

- Quyết định số 7366/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

- Văn bản số 705/UBND-QLĐT ngày 31/3/2021 của UBND Huyện về việc chấp thuận QH TMB dự án

- Bản vẽ QH TMB đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 31/3/2021 (vị trí C5)

- Bản vẽ QH TMB đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 31/3/2021 (vị trí C11)

18

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.072

 

0.072

Gia Lâm

Kim Sơn

- Quyết định số 7363/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm vv phê duyệt chủ trương đầu tư

- Văn bản số 681/UBND-QLĐT ngày 29/3/2021 của UBND Huyện về việc chấp thuận QH TMB dự án

- Bản vẽ QH TMB đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 29/3/2021 (vị trí B60)

19

Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

UBND huyện Gia Lâm

3.37

2.01

3.37

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;

- Biên bản định vị mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 17/9/2018

20

Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X4, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường,

ONT

UBND huyện Gia Lâm

1.23

0.82

1.23

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

- Biên bản định vị mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 17/9/2018

2. DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH DÂN SINH BỨC XÚC, TRỌNG ĐIỂM THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 (Biểu 2B)

21

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá B116 đến đường 179 và tuyến đường cạnh khu đấu giá B116, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.10

0.32

1.10

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án.

22

Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.97

 

1.97

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018; số 04/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

23

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch; CCK02, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCK05, CCK07, CCK08 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội - Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.70

0.50

1.70

Gia Lâm

Xã Cổ Bi, Kiêu Kỵ

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

24

Xây dựng tuyến đường từ đường quy hoạch B=30m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.52

 

0.52

Gia Lâm

Xã Kiêu Kỵ

Nghị quyết số 14/NĐ-HĐND ngày 24/9/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

25

Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

HTKT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.50

 

2.50

Gia Lâm

Xã Phú Thị

- Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/09/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội.

26

Xây dựng vườn hoa, cây xanh tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm

HTKT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.70

1.70

1.70

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Quyết định 3980/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

27

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính các thôn: Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.34

 

0.34

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Quyết định số 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

28

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C15, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.815

3.052

3.815

Gia Lâm

Trâu Quỳ

- Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án.

29

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C18, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.66

2.928

3.66

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện

30

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất YVTT, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.84

0.84

0.84

Gia Lâm

Yên Viên

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện

31

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.039

 

0.039

Gia Lâm

Đông Dư

- Quyết định số 7235/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

32

GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá QSD đất trên địa bàn các xã: Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.55

 

0.55

Gia Lâm

Dương Quang, Dương Xá, Kim Lan, Yên Thường

Quyết định số 7329/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

33

GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.431

 

0.431

Gia Lâm

Lệ Chi

- Quyết định số 7234/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

34

GPMB tạo quỹ đất sạch thực hiện đấu giá QSD đất các ô đất không phải đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

1.37

 

1.37

Gia Lâm

TT Yên Viên, Phù Đổng, Cổ Bi, Đông Dư, Đa Tốn

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

35

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.78

 

0.78

Gia Lâm

Dương Quang

- Quyết định số 14406/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

36

Dự án: GPMB phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí PT10 xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

0.034

 

0.034

Gia Lâm

Phú Thị

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

37

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp tại khu Đống Bã, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

DNN

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

6.75

 

6.75

Gia Lâm

Khu Đống Bã, xã Kim Sơn

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

38

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp tại khu Chăn Nuôi, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm

DNN

Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm

2.154

 

2.154

Gia Lâm

khu Chăn Nuôi, xã Kim Lan

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

39

Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây, huyện Gia Lâm

DTL

Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

24.87

 

24.87

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, các xã Đa Tốn, Đông Dư, Kiêu Kỵ

Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

II. Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 HĐND Thành phố

40

Đất vườn, ao liền kề trong cùng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

1

 

 

Gia Lâm

22 xã, thị trấn

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố

41

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ký hiệu NOC1, NOC2 thuộc khu nhà ở và khu phụ trợ Công nghiệp thực phẩm Hapro

ONT

Trung tâm PTQĐ Hà Nội

1.58

 

 

Gia Lâm

Kim Sơn

Ngày 09/02/2018, UBND Thành phố có Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc thu hồi 32.380 m2 tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm do Tổng công ty thương mại Hà Nội đang quản lý; giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý theo quy định (gồm các ô đất; NOTDC1, NOTDC2, NOC1 và NOC2); Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

TỔNG

 

 

90.34

26.01

87.76

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi