Quyết định 369/QĐ-UBND Cần Thơ 2014 điều chỉnh quy hoạch Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
____________

Số: 369/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN BÌNH THỦY

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 171/TTr-STNMT ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể như sau:
“Điều 1. Thuận quy hoạch đất để xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, khu đất có diện tích khoảng 209.466m2 gồm các khu chức năng:
- Khu hành chính: 31.478m2;
- Khu trung tâm thể dục thể thao: 43.838m2;
- Khu tái định cư: 9.076m2;
- Khu đất dự trữ: 66.678m2;
- Đất giao thông: 58.396m2.
Vị trí khu đất tọa lạc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
(Đính kèm: Trích lục lược đồ địa chính số 01/ĐC ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy thiết lập)”.
Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

thuộc tính Quyết định 369/QĐ-UBND

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:369/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Anh Dũng
Ngày ban hành:10/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng

tải Quyết định 369/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
____________

Số: 369/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN BÌNH THỦY

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 171/TTr-STNMT ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể như sau:

“Điều 1. Thuận quy hoạch đất để xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, khu đất có diện tích khoảng 209.466m2 gồm các khu chức năng:

- Khu hành chính: 31.478m2;

- Khu trung tâm thể dục thể thao: 43.838m2;

- Khu tái định cư: 9.076m2;

- Khu đất dự trữ: 66.678m2;

- Đất giao thông: 58.396m2.

Vị trí khu đất tọa lạc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Trích lục lược đồ địa chính số 01/ĐC ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy thiết lập)”.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và hộ dân trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Anh Dũng

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi