Quyết định 3599/QĐ-UBND điều chỉnh Dự án xây công viên tại ô đất ký kiệu CV1 Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3599/QĐ-UBND

Quyết định 3599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký kiệu CV1 Khu đô thị Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3599/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Đức Tuấn
Ngày ban hành:19/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

___________

Số: 3599/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa
tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị m
ới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
theo hình thức hợp đồng B
T

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi b sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hưng dn thi hành Luật Đu tư theo phương thức đi tác công tư;

Căn cứ Quyết định s 6563/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành ph v việc chấp thuận thông qua hồ sơ Đ xuất dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và h điu hòa tại ô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phn còn lại Khu đô thị mới Cu Giấy theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyn giao (BT);

Căn cứ Quyết định s 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Quyết định số 6061/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực công viên, hồ điều hòa CV1 và ô đất D24 tỷ lệ 1/500 (tại Khu đất công viên và hồ điều hòa CV1);

Căn cứ Tờ trình số 209-TTr/BCSĐ ngày 14/5/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành ph về việc kiến nghị xem xét, cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đu tư dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điu hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Tờ trình số 305-TTr/BCSĐ ngày 02/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành ph về việc giải trình b sung làm rõ một số nội dung kiến nghị xem xét, cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đng BT;

Căn cứ Thông báo s 317-TB/TU ngày 04/6/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc kết lun của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điu hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành ph Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành ph Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXDCT cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 03/3/2020, công văn số 509/BQL-PPP ngày 09/6/2020, công văn số 616/BQL-PPP ngày 01/7/2020, Tờ trình s 39/TTr-BQL ngày 31/8/2020 và công văn s 1024/BQL-PPP ngày 16/10/2020 (kèm theo hồ sơ) và đ nghị của Công ty TNHH Phát triển công viên Trung tâm tại Tờ trình số 129/2019/TT-CVTT ngày 27/12/2019, công văn s 073/2020/CV-CVTT ngày 14/10/2020 và công văn số 079/2020/CV-CVTT ngày 02/11/2020 (kèm theo h sơ) v việc thm định, phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điu hòa tại ô đt ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đu tư tại các Báo cáo: số 745/BC-KH&ĐT ngày 25/11/2020, số 156/BC-KH&DT ngày 05/5/2021 và số 289/BC-KH&ĐT ngày 05/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 với các nội dung điều chỉnh như sau:

Các khoản 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 Điều 1 Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 được điều chỉnh như sau:

“3. Cơ quan nhà nước trình phê duyệt BCNCKT điều chỉnh: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cp nước, thoát nước và môi trường Thành ph Hà Nội.

4. Nhà đầu tư: Công ty c phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng.

6. Chủ nhiệm lập BCNCKT điều chỉnh: Ông Nguyễn Quý Phong.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng mới Khu công viên và h điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 nhằm cụ th hóa đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực công viên, hồ điu hòa CV1 và ô đất D24 tỷ lệ 1/500 (tại khu đt công viên và hồ điều hòa CV1) đã được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 6061/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành ph Hà Nội. Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu của dự án bao gồm:

- Diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu: 190.003 m2.

- Diện tích khu công viên cây xanh khoảng 87.734,72 m2 (Trong đó: Khu quảng trường lễ hội CX1 khoảng 30.862,72m2; Khu cây xanh TDTT và vui chơi giải trí CX2 khoảng 22.730m2; Khu cây xanh đường dạo tĩnh CX3 khoảng 34.142m2). Diện tích đất hạ tầng kỹ thuật (trạm biến áp 110kV - thực hiện theo dự án riêng) khoảng 59,28 m2.

10. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 277.797m2.

12. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): Gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Hồ điều hòa, diện tích khoảng 190.003 m2.

- Khu quảng trường lễ hội (ký hiệu CX1), diện tích khoảng 30.862,72m2, bao gồm các khu đất có chức năng: Khu quảng trường lớn; Khu cây xanh, đường dạo; Đường nội bộ và bãi đỗ xe; Khu đi ngắm cảnh, vườn tượng; Khu bố trí các trò chơi thiếu nhi; 01 khu vệ sinh công cộng; cng đón; 01 khu vực giếng nước thô và hàng lang bảo vệ.

- Khu cây xanh th dục th thao và vui chơi giải trí (ký hiệu CX2), diện tích khoảng 22.730m2, bao gồm các khu đất có chức năng: Khu b trí các trò chơi thiếu nhi; 02 chòi nghỉ, tiu cảnh, hố cát; cng vào, khu th thao; Sân trượt patanh; Cây xanh, đường dạo; Khu đồi 1; Đường nội bộ và bãi đỗ xe; 02 khu vệ sinh công cộng; Trạm biến áp 320kVA; Cửa phai điều tiết nước và nhà điều hành cửa phai; 01 khu giếng nước thô và hành lang bảo vệ.

- Khu đất cây xanh đường dạo tĩnh (ký hiệu CX3), diện tích khoảng 34.142m2, bao gồm các khu đất có chức năng: Khu đồi 2 (khu đồi ngắm cảnh lớn nhất của công viên); Khu đi 3; Cây xanh, đường dạo, đường nội bộ; 02 chòi nghỉ; 01 khu vệ sinh công cộng; 02 Khu vực Giếng nước thô và hành lang bảo vệ; Trạm bơm và xử lý nước thải.

- Công trình phụ trợ khác: tường rào, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được Sở Xây dựng và Sở Công thương thm định, đóng dấu hồ sơ đã thm định kèm theo văn bản số 5156/SXD-QLXD ngày 22/6/2020 và văn bản 03/8/2020)

14. Tng mức đầu tư của dự án (khái toán): 744.708 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

280.046 triệu đồng

- Chi phí thiết bị:

7.703 triệu đồng

- Chi phí bồi thường, h trợ, TĐC:

389.880 triệu đồng

- Chi phí QLDA:

5.311 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

17.415 triệu đồng

- Chi phí khác (không bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng):

12.096 triệu đồng

- Chi phí dự phòng:

   32.257 triệu đồng

(Tổng mức đầu tư của dự án điu chỉnh được xác định theo Báo cáo kết quả thẩm tra tng mức đầu tư điều chỉnh s 113-1-1/2020/CONINCO PMI ngày 15/5/2020 của Công ty c phần CONINCO - Quản dự án và Đầu tư và Thông báo kết quả thm định thiết kế cơ sở điều chỉnh số 5156/SXD-QLXD ngày 22/6/2020 của Sở Xây dựng và số 3413/SCT-QLNL ngày 03/8/2020 của Sở Công thương. Trong quá trình thực hiện các bước lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán của Dự án, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm rà soát, cập nhật theo đúng đơn giá, định mức xây dựng hiện hành).

18. Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công quý II năm 2016, hoàn thành quý IV năm 2021; việc điu chỉnh tiến độ không được làm phát sinh lãi vay”,

Điều 2. T chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố thông tin dự án theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công bố, đăng tải thông tin dự án trên cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội.

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

3.1. Sở Xây dựng

- Thực hiện trách nhiệm của cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án được UBND Thành phố ủy quyền (tại Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015) theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, ký Phụ lục hợp đồng BT theo quy định;

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo quy định;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và kết luận trong hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án.

3.2. Ban QLDA ĐTXDCT cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố

- Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý, theo dõi thực hiện hợp đồng theo quy định;

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo quy định;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ trình phê duyệt.

3.3. Sở Công thương

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo quy định;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và kết luận trong hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án.

3.4. Sở Tài chính

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo quy định;

- Hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác thanh toán, quyết toán công trình theo quy định;

- Hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, đơn vị tiếp nhận tài sản sau đầu tư hạng mục trạm biến áp thuộc Dự án, thực hiện việc hoàn trả theo quy định.

3.5. UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong ranh giới Dự án.

3.6. Các Sở, ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

3.7. Công ty c phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng (Nhà đầu tư) và Công ty TNHH Phát triển công viên Trung tâm (Doanh nghiệp dự án)

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt;

- Thực hiện chế độ Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ trình phê duyệt;

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định, đồng thời có trách nhiệm cân đối, huy động đảm bảo nguồn vốn trong doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án BT và các dự án khác trong cùng thời điểm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3.8. Công ty cổ phần CONINCO - Quản lý dự án và Đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và kết luận trong kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy theo hình thức hợp đồng BT.

2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND TP (để b/c);

- Các PCT UBND TP;

- VPUB: CVP, PCVP P.V.Chiến, ĐT, TH, TKBT;

- Lưu VT, SKH&ĐT(03)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi