Quyết định 3008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3008/QĐ-UBND

Quyết định 3008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành:17/06/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------

Số: 3008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch

sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 tại Tờ trình số 871/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3759/TTr-TNMT-KH ngày 29 tháng 5 năm 2009,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng
năm 2005

Quy hoạch đến năm 2010

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
TỰ NHIÊN

 

49,90

100,00

49,90

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

49,90

100,00

49,90

100,00

2.1

Đất ở

OTC

16,90

33,87

16,47

33,01

2.1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

16,90

100,00

16,47

100,00

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

31,95

64,03

32,38

64,90

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,40

1,24

0,37

1,13

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,02

0,05

0,02

0,05

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

2,68

8,39

3,65

11,27

2.2.3.1

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

2,68

100,00

3,65

100,00

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

28,86

90,33

28,35

87,55

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

14,26

49,41

14,30

50,44

2.2.4.2

Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT

DNT

0,01

0,03

0,01

0,04

2.2.4.3

Đất cơ sở văn hóa

DVH

10,08

34,93

10,08

35,56

2.2.4.4

Đất cơ sở y tế

DYT

2,03

7,03

2,03

7,16

2.2.4.5

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

2,37

8,21

1,82

6,42

2.2.4.6

Đất chợ

DCH

0,11

0,38

0,11

0,39

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,05

2,09

1,05

2,09

b) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

1,16

1.1

Đất ở

OTC

0,43

1.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,43

1.2

Đất chuyên dùng

CDG

0,73

1.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,03

1.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,15 

1.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

0,55

 

Cộng

 

1,16

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 1 lập ngày 11 tháng 5 năm 2009 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Điều 2.Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích (ha)

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
TỰ NHIÊN

 

49,90

49,90

49,90

49,90

49,90

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

49,90

49,90

49,90

49,90

49,90

2.1

Đất ở

OTC

16,86

16,73

16,62

16,50

16,47

2.1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

16,86

16,73

16,62

16,50

16,47

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

31,99

32,12

32,23

32,35

32,38

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,40

0,40

0,37

0,37

0,37

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

2,72

2,81

3,50

3,62

3,65

2.2.3.1

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

2,72

2,81

3,50

3,62

3,65

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

28,86

28,90

28,35

28,35

28,35

2.2.4.1

Đất giao thông

DGT

14,26

14,30

14,30

14,30

14,30

2.2.4.2

Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT

DNT

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.2.4.3

Đất cơ sở văn hóa

DVH

10,08

10,08

10,08

10,08

10,08

2.2.4.4

Đất cơ sở y tế

DYT

2,03

2,03

2,03

2,03

2,03

2.2.4.5

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

2,37

2,37

1,82

1,82

1,82

2.2.4.6

Đất chợ

DCH

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

2. Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

LOẠI ĐẤT
PHẢI THU HỒI

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm2006

Năm2007

Năm2008

Năm2009

Năm2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

1,16

0,04

0,13

0,73

0,12

0,14

1.1

Đất ở

OTC

0,43

0,04

0,13

0,11

0,12

0,03

1.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,43

0,04

0,13

0,11

0,12

0,03

1.2

Đất chuyên dùng

CDG

0,73

 

 

0,62

 

0,11

1.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

CTS

0,03

 

 

0,03

 

 

1.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

0,15

 

 

0,04

 

0,11

1.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

0,55

 

 

0,55

 

 

 

Cộng

 

1,16

0,04

0,13

0,73

0,12

0,14

 

Điều 3.Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu năm 2023 trong quá trình thi công phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thị trấn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn và xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại vận tải Nam Phương 868

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu năm 2023 trong quá trình thi công phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thị trấn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn và xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại vận tải Nam Phương 868

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi