Quyết định 2805/QĐ-UBND Thái Bình về Dự án tăng cường công tác quản lý đất đai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------
Số: 2805/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI”
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 599/TTr-STNMT ngày 19/9/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban;
3. Ông Trần Duy Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
4. Ông Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Ủy viên;
5. Ông Phạm Hồng Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;
6. Ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;
7. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, Ủy viên;
8. Ông Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Ủy viên;
9. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo Dự án VILG có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Dự án VILG trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo Dự án VILG hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành theo quy định của pháp luật.
Ban Chỉ đạo Dự án VILG tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCHNguyễn Hồng Diên

thuộc tính Quyết định 2805/QĐ-UBND

Quyết định 2805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện Dự án "Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2805/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:07/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về "thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi