Quyết định 26/2014/QĐ-UBND Nam Định quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại cụm nhà ở sinh viên tập trung

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nam Định, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ THUÊ PHÒNG Ở TẠI CỤM NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở của học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh Nam Định về quy định quản lý giá tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 91/TTr-SXD ngày 24/10/2014, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 154/BC-STP ngày 30/10/2014, Sở Tài chính tại Văn bản số 1662/TB-STC ngày 24/10/2014 về việc thông báo giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định như sau:

1. Giá thuê phòng ở phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII (Phòng loại A có nước tắm nóng, Phòng loại B không có nước tắm nóng):

a, Nhà 12 tầng (Phòng loại A):

+ Phòng 2 giường tầng: 200.000 đồng/ngày;

+ Phòng 3 giường tầng: 250.000 đồng/ngày.

b, Nhà 5 tầng:

Phòng 2 giường tầng:

+ Loại A: 180.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 150.000 đồng/ngày.

- Phòng 3 giường tầng:

+ Loại A: 230.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 190.000 đồng/ngày.

2. Giá thuê phòng ở đối với sinh viên áp dụng từ 01/01/2015 (tiền điện, nước sinh viên chi trả theo thực tế phát sinh):

- Phòng 2 giường tầng ở tối đa 4 người:

+ Loại A: 80.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 65.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 3 giường tầng ở tối đa 6 người:

+ Loại A: 75.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 60.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 4 giường tầng ở tối đa 8 người:

+ Loại A: 70.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 55.000 đồng/sinh viên/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại cụm nhà ở sinh viên tập trung Thành phố Nam Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 26/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 06/11/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực