Quyết định 2511/QĐ-UBND Thái Bình 2022 kiện toàn Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2511/QĐ-UBND

Quyết định 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc kiện toàn Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2511/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Văn Hoàn
Ngày ban hành:07/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

______________

Số: 2511/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

Thái Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Tổ công tác Thẩm định điều kiện
tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chinh phủ và Luật Tổ chức Chinh quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 568/TTr-STNMT ngày 28/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1, Kiện toàn Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ công tác), gồm:

- Ông Đoàn Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Tổ phó Tổ công tác thay ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chuyển công tác khác;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính là thành viên Tổ công tác thay đồng chí Tô Quang Hiếu, chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính chuyển công tác khác.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, NNTNMT

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi