Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành:21/04/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------
Số: 20/2014/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giàm đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 862/TTr-STC ngày 08 tháng 4 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:
1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
 

Số TT
Khu vực, đường, đoạn đường
Đơn giá đất 2014 (1.000 đồng/m2)
Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)
A
ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:
 
 
 
THỊ TRẤN ĐỒNG NAI:
 
 
I
Tuyến đường Phạm Văn Đồng:
 
 
1
Từ đất trạm xăng dầu Cát Tiên đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tuyển, thửa số 298 (tờ bản đồ 21)
1.600
1,30
2
Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Thóc đến giáp đường đi vào Xưởng điều (cạnh nhà ông Quý), thửa số 280 (TBĐ 29)
1.070
1,10
3
Từ đất ông Trần Văn Hoan đến giáp ranh đất xã Phù Mỹ
700
1,00
4
Từ đất nhà ông Trần Hữu Kỷ đến giáp cầu Hai cô, thửa số 119 (TBĐ 26 )
900
1,10
5
Từ đất nhà máy chà ông Hoàng Văn Tư đến hết đất ông Trần Văn Dũng, thửa số 107 (TBĐ 26)
- Đường Phạm Văn Đồng và hết nhà ông Vũ Thanh Tương, thửa số 63 (TBĐ 26)- đường Đinh Bộ Lĩnh
1.350
1,20
II
Đường Đinh Bộ Lĩnh: (Hướng đi Gia Viễn)
 
 
6
Từ đất nhà ông Trần Văn Lâm đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lương, thửa số 203 (TBĐ 21)
850
1,20
7
Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Lương đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lưu, thửa số 87 (TBĐ 21)
1.000
1,00
8
Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Lưu đến hết đất nhà ông Đinh Văn Bắc, thửa số 170 (TBĐ 20)
630
1,00
9
Từ giáp đất nhà ông Đinh Văn Bắc đến hết đất nhà ông Vũ Văn Tào, thửa số 257 (TBĐ 18)
430
1,00
10
Từ đất nhà ông Lê Văn Dực đến giáp cầu 1 Gia Viễn
220
1,00
III
Đường Hai Bà Trưng: (Hướng đi Đức Phổ)
 
 
11
Từ giáp ông Nguyễn Văn Lương đến hết đất nhà ông Lưu Vũ Vinh, thửa số 513 (TBĐ 26)
600
1,00
12
Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Minh đến hết đất nhà ông Trần Văn Thỏa, thửa số 56 (TBĐ 28)
850
1,10
13
Từ đất nhà ông Trần Văn Dũng đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hòa, thửa số 288 (TBĐ 28)
450
1,10
14
Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Lẫm đến giáp ranh xã Đức Phổ
320
1,00
IV
Đường Trần Lê:
 
 
15
Từ giáp ranh xã Phù Mỹ đến giáp đất bà Trần Thị Xuân (Lô đất A12-5)
650
1,00
16
Từ đất bà Trần Thị Xuân (Lô đất A12-5) đến suối Chuồng bò
670
1,00
17
Từ giáp suối Chuồng bò đến hết đất nhà bà Dương Thị Tén (lô đất A6-2)
750
1,00
18
Từ giáp đất bà Dương Thị Tén đến giáp đất ông Trần Gà (lô đất A2-9)
650
1,00
19
Từ giáp đất ông Trần Gà đến giáp đất ông Vũ Đình Hiển
850
1,00
V
Đường Lê Thị Riêng:
 
 
20
Tuyến 9.1 Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Hương đến hết đất nhà ông Bùi Văn Hống, thửa số 12 (TBĐ 32)
170
1,00
21
Tuyến 3.2 Từ đất nhà ông Lã Quang Doanh đến hết đất nhà Văn hóa Khu 3, thửa số 1074 (TBĐ 02)
130
1,00
22
Từ đất nhà ông Đặng Xuân Đước đến hết đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn, thửa số 15 (TBĐ 32)
170
1,00
23
Tuyến 9.2 Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Mão đến hết đất nhà ông Đào Xuân Thành, thửa số 22 (TBĐ 32) đường Bà Triệu
230
1,00
24
Tuyến 9.3 Từ đất nhà bà Trần Thị Hương Thương đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Trương Công Định
370
1,00
25
Tuyến 8.1 Từ đất nhà ông Vũ Đình Thiều đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Hoàng Hoa Thám
130
1,00
26
Tuyến 8.2 Từ đất nhà ông Đinh Văn Diện đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Võ Thị Sáu
450
1,00
27
Tuyến 8.3 Từ đất nhà ông Khương Đình Phùng đến giáp trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thửa số 125 (TBĐ 24)
110
1,00
28
Tuyến 8.4 Từ đất nhà ông Đặng Xuân Sinh đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Liên, thửa số 95 (TBĐ 30)
180
1,00
29
Tuyến 3.1 Từ Xưởng điều đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Hà, thửa số 347(TBĐ 29) - đường La Văn Cầu
220
1,00
30
Từ đất nhà bà Đỗ Thị Ngọc Trinh đến đường Khu 8.4, thửa số 400 (TBĐ 25) - đường Đào Duy Từ
330
1,00
31
Tuyến 7.1 Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Ngân đến đất nhà ông Đỗ Huy Hòa, thửa số 177 (TBĐ 25)
210
1,00
32
Tuyến 7.2 Từ khu dân cư đường lô 2 đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lục, thửa số 72 (TBĐ 24)
130
1,00
33
Từ đất nhà ông Trần Văn Tâm đến hết đất nhà ông Phạm Văn Thanh, thửa số 313 (TBĐ 02)
100
1,00
34
Tuyến đường nội bộ khu Kinh doanh, từ thửa số 555 (TBĐ 25) đến thửa số 591 (TBĐ 25)
370
1,00
35
Tuyến 6.1 Từ đất ông Nguyễn Văn Đức đến giáp đất khu dân cư đường lô 2 (giáp đất CA huyện). đường Nguyễn Tri Phương
280
1,00
36
Tuyến đường nội bộ Làng đồng bào dân tộc (Buôn Go)
120
1,00
37
Từ tuyến đường tái định cư làng đồng bào dân tộc (Đường đối diện suối chuồng bò)
320
1,00
38
Từ tuyến đường tái định cư làng đồng bào dân tộc còn lại, từ thửa số 649 (TBĐ 25) đến thửa số 664 (TBĐ 25)
170
1,00
39
Tuyến 5.1 Từ đất nhà ông Trần Văn Minh đến giáp khu tái định cư Đường Lô 2. đường Phạm Ngọc Thạch
200
1,00
40
Tuyến 5.2 Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Lương đến giáp khu dân cư đường lô 2
140
1,00
41
Tuyến 5.3 Từ đất nhà ông Đinh Hải Lương đến hết đất nhà ông Bùi Đình Nhương, thửa số 780 (TBĐ 03). đường Nguyễn Văn Trỗi
160
1,00
42
Từ đất nhà bà Lục Thị Nong đến đất nhà ông Nguyễn Văn Hiền, thửa số 37 (TBĐ 03)
120
1,00
43
Từ đất nhà ông Vũ Sơn Đông đến hết đất nhà ông Trần Văn Viện, thửa số 171 (TBĐ 21)- đường
550
1,00
44
Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Quán đến giáp ranh xã Đức Phổ (đường Bù khiêu )
330
1,00
45
Tuyến 1.1 Từ giáp đất nhà trẻ khu 1 đến giáp mương Đắk lô - đường Kim Đồng
150
1,00
46
Tuyến 1.2 Từ đất nhà bà Vũ Thị Hà đến giáp mương thuỷ lợi Đắk lô - đường Phan Đình Giót
110
1,00
47
Tuyến 10.1 Từ đất nhà ông Chu Đình Quyết đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thấn, thửa số 414 (TBĐ số 03)
100
1,00
48
Tuyến 10.2 Từ đất nhà ông Hoàng Văn Rum đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Hiền, thửa số 257 (TBĐ 04)
80
1,00
49
Tuyến Khu 2.1 từ đất bà Đặng Thị Cúc đến hết đất ông Lương Văn Bốn , thửa số 294 (TBĐ 21) (Từ cầu 2 Cô đi vào) - đường Nguyễn Viết Xuân
70
1,00
50
Tuyến Khu 2.2 Từ đất nhà ông Mai Văn Lâm đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lim, thửa số 175 (TBĐ số 21). đường Lê Văn Tám
230
1,00
51
Tuyến Khu 2.3 từ đất ông Trần Văn Vinh đến hết đất nhà Trịnh Văn Lịch, thửa số 115 (TBĐ 20)
70
1,00
52
Tuyến 2.4 Từ đất ông Phạm Văn Viên đến hết đất ông Phan Thanh Miêng
130
1,00
53
Truyến 4.1 Từ giáp đường Đinh Bộ Lĩnh đến hết đất ông Trần Văn Thuyết
120
1,00
54
Tuyến đường loại 2: Là những tuyến đường xe 2,3 bánh ra vào được.
65
1,00
55
Tuyến đường loại 3: Là những tuyến đường còn lại
60
1,00
II. Khu vực đô thị loại 5: Phước Cát 1.
 
 
1
-Từ đất ông Ngô Xuân Hiển đến giáp đất ông Trương Cao Viên và từ đất ông Trần Xuân đến giáp đất ông Nguyễn Văn Hiền
500
1,05
2
-Từ đất ông Trương Cao Viên đến giáp đất Lâm Văn Quang
-Từ đất ông Nguyễn Văn Hiền đến giáp đất ông Võ Tấn Phúc
1.100
1,40
3
-Từ đất ông Lâm Văn Quang đến hết đất ông Phan Quang Đáng
-Từ đất ông Phan Văn Cuộc đến hết đất ông Dương Xuân Thanh
-Từ đất ông Võ Tấn Phúc đến hết đất ông Phạm Hồng Hoàng
-Từ đất ông Nguyễn Văn Ngọc (bến xe) đến hết đất ông Chu Văn Quyết
-Từ đất ông Võ Văn Minh đến hết đất ông Trần Đăng Thinh
-Từ đất ông Nguyễn Văn Phải đến hết đất ông Nguyễn Văn Thương
-Từ đất ông Nguyễn Văn Đức đến hết đất ông Huỳnh Văn Hữu
-Từ đất ông Tống Văn Định đến hết đất ông Lương Văn Toan
-Từ đất ông Trần Văn Điển đến hết đất ông Võ Trung Hùng
1.400
1,20
4
Từ đất bà Nguyễn Thị Ân đến hết đất ông Kim Văn Bút
600
1,00
5
- Từ đất bà Nguyễn Thị Hạnh đết hết đất ông Trần Văn Hải
- Từ đất ông Nguyễn Văn Chiến đến hết đất ông Trần Văn Đường.
600
1,30
6
-Từ đất ông Nguyễn Văn Phong đến giáp đất bà Thời Thị Hồng Lạc và từ đất ông Hà Công Khanh đến hết đất ông Triệu Văn Hợp.
-Từ đất bà Thời Thị Hồng Lạc đến giáp đất ông Nguyễn Đẩu (hướng đi Cát Lương) và từ đất ông Nguyễn Văn Tâm đến hết đất ông Lý Viết Ngôn.
-Từ đất ông Nguyễn Thành Sơn đến giáp cầu Treo.
- Từ đất ông Nguyễn Văn Lực (quán nước) đến giáp cầu Treo.
1.200
1,40
7
- Từ đất ông Nguyễn Theo đến hết đất bà Trương Thị Trưng (đường ĐH 93)
- Từ đất bà Dương Thị Như đến giáp sân vận động xã Phước Cát 1
600
1,00
8
- Từ đất sân vận động (ông Ngữ) đến hết đất ông Phan Văn Chài.
Và từ đất ông Lê Trung Thực đến hết đất ông Phan Văn Phủ.
250
1,00
9
- Từ đất ông Mã Văn Tuân (Cát Lợi) đến hết đất ông Nguyễn Văn Sỹ (trại heo).
- Từ đất ông Nguyễn Văn Tô đến giáp đất bà Phan Thị Tuyết.
300
1,00
10
- Từ Trạn Bơm Phước Cát 1 đến hết đất ông Thủy (Công an).
- Từ đất ông Trần Đình Phương đến hết đất ông Phạm Văn Thủy.
350
1,00
11
- Từ đất ông Đặng Văn Sang đến hết đất ông Trần Đình Thanh.
- Từ đất ông Huỳnh Thế Thuận đến hết đất bà Võ Thị Út.
350
1,00
12
- Từ đất bà Phan Thị Gái đến hết đất ông Nguyễn Văn Đức và đối diện bên kia đường
400
1,20
13
- Từ đất ông Trần Văn Hải (Hoa xì dầu) đến hết đất bà Võ Thị Năm.
- Từ đất bà Nguyễn Thị Lan đến giáp đất ông Triệu Y Men.
350
1,20
14
- Từ giáp đất ông Phạn Văn Thủy đến hết đất ông Nguyễn Văn Văn (Trần Đình Phương) và từ đất ông Đỗ Phúc Thương đến hết đất bà Nguyễn Thị Lại.
550
1,20
15
- Từ đất ông Lê Đức Sự đến giáp kênh mương thủy lợi.
300
1,10
16
- Từ đất ông Nguyễn Văn Tuấn đến giáp đất ông Trương Thanh Phùng và từ đất bà Phan Thị Tuyết đến giáp đất ông Nguyễn Văn Niên.
250
1,00
17
- Từ đất bà Trần Thị Sắn đến hết đất ông Bùi Đình Cương và từ đất bà Trần Thị Tửu đến giáp trường tiểu học Kim Đồng.
300
1,00
18
- Từ trường tiểu học Kim Đồng đến hết đất ông Nguyễn Đẩu
300
1,50
19
- Từ đất bà Phan Thị Hà đến hết đất ông Phan Văn Cần và từ đất ông Nông Văn Xướng đến hết đất ông Nguyễn Văn Khánh.
170
1,00
B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:
 
I
XÃ PHƯỚC CÁT I:
 
 
1. Khu vực I :
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
- Từ giáp ranh xã Đức Phổ đến giáp đất trường tiểu học Cát An 2 và đối diện đất ông Trần Hữu Xương.
350
1,00
2
- Từ đất ông Nguyễn Kế Mương và đất bà Tô Thị Thiệu (ĐH 93) đến giáp ranh xã
150
1,00
3
- Từ đất ông Trịnh Tiến Dũng đến hết đất ông Nguyễn Văn Tòng và từ đất ông Trịnh Phi Hùng đến hết đất ông Lý Hiền Hoan (ĐT 721).
300
1,00
4
- Từ giáp đất ông Nguyễn Văn Tòng đến hết đất ông Nguyễn Hồng Thái và từ giáp đất ông Lý Hiền Hoan đến đất trường Mầm Non Cát Lương.
270
1,00
5
- Từ đất ông Nguyễn Mỡ đến giáp ranh xã Phước Cát 2 và đối diện bên kia
200
1,00
6
- Từ đất ông Nguyễn Văn Hưng đến hết đất ông Đào Thanh Bình và đối diện
150
1,00
7
- Từ giáp đất ông Võ Minh Dũng đến hết đất ông Nguyễn Văn Nhẫn và đối diện
170
1,00
8
- Từ đất ông Mã Ích Thoại đến hết đất bà Nguyễn Thị Kim Yến và từ đất ông Hồ Văn Thắng đến hết đất bà Vũ Thị Bình
140
1,00
- Từ đất ông Nguyễn Qua đến giáp mương thủy lợi (Cát An 1) và từ đất bà Đàm Thị Phấn đến giáp mương thủy lợi
140
1,00
- Từ đất bà Nông Thị Hài đến hết đất ông Trần Văn Năm và từ đất ông Nguyễn Văn Nhân đến hết đất ông Phạm Văn Minh
140
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
135
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
100
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
70
1,00
II
XÃ PHÙ MỸ:
 
 
1. Khu vực I :
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
I
Đường Phạm Văn Đồng: (từ đoạn số 1 đến đoạn thứ 6)
 
 
1
Từ giáp ranh thị trấn Đồng Nai cũ đến hết đất ông Lê Hồng Long
680
1,00
2
Từ đât ông Cao Văn Phương đến hết đât ông Tô Văn Tiên và đối diện
780
1,00
3
Từ đất ông Nguyễn Nhiễu đến hết đất Cơ quan Quân sự huyện
700
1,00
4
Từ đất ông Nguyễn Văn Bạo đến hết đất ông Nguyễn Văn Quy (tổ dân phố 13)
750
1,00
5
Từ đất ông Lê Thành Cang đến hết đất ông Phan Văn Cường (sửa xe) và
900
1,00
Từ ông đất Lê Thành Cang đến hết đất ông Lê Thành Phước (tổ dân phố 14)
6
Từ đất bà Phạm Thị Lan đến hết đất ông Nguyễn Văn Thể (Đường vào bãi cát)
640
1,00
II
Đường Bùi Thị Xuân:
 
 
7
Từ đất ông Đỗ Quốc Toản đến hết đất ông Cao Văn Hoàng (tổ dân phố 15)
550
1,00
8
Từ đất ông Vũ Văn Cẩm đến hết đất bà Phạm Thị Thơm
350
1,00
III
Đường Trần Lê (Khu vực đường Lô 2)
 
 
9
Từ đất đường Lô 2 tiếp giáp với đường ĐT 721 đến hết lô đất A27-7
700
1,00
10
Từ Lô đất A26-39 đến hết đất ông Đoàn Văn Thuận (lô đất A24-15)
800
1,00
11
Từ giáp đất ông Đoàn Văn Thuận đến hết đất ông Trương Tấn Mỹ (lô đất A21-31)
850
1,00
12
Từ đất ông Trương Tấn Mỹ (lô A21-30) đến lô đất A20-10
860
1,00
13
Từ giáp lô đất A20-9 đến giáp ranh thị trấn Đồng Nai
700
1,00
IV
Các tuyến đường khác:
 
 
14
Từ đất ông Phan Hữu Chỉnh đến giáp khu dân cư đường lô 2 (Đường Nguyễn Thái Học)
570
1,00
15
Từ đất ông Nguyễn Quốc Hưng đến hết đất ông Lê Chu Huân (Đường Nguyễn Trung Trực)
370
1,00
16
Từ giáp đất ông Lê Chu Huân đến hết đất ông Lã Văn Thủy (Đường Nguyễn Trung Trực)
230
1,00
17
Từ giáp đất ông Lê Hải Nhị đến đất ông Lê Văn Dục (Đường Lê Quý Đôn)
230
1,00
18
Từ đất ông Đoàn Văn Đức đến hết đất ông Đồng Thân (Đường Ngô Mây)
230
1,00
19
Từ đất ông Đinh Văn Hiệp đến hết đất ông Nguyễn Công Thanh
230
1,00
20
Từ đất ông Huỳnh Thế Kháng đến hết đất bà Phan Thị Thùy (Đường Phạm Ngũ Lão)
200
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
180
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
150
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
70
1,00
III.
XÃ GIA VIỄN :
 
 
1. Khu vực I:
 
 
 
- Vị trí 1 :
 
 
1
Từ ngã 3 Gia Viễn đến kênh Đạ bo A (hướng đi Tiên Hoàng)
680
1,00
2
Từ đất ông Đinh Ngọc Bình đến hết đất ông Nguyễn Quang Vinh
430
1,00
3
Từ đất bà Đinh Thị Bình đến hết đất bà Nguyễn Thị Tân
270
1,00
4
Từ đất ông Mai Văn Khuê đến giáp ranh xã Tiên Hoàng
160
1,00
5
Từ ngã 3 Gia Viễn đến hết đất ông Bùi Thanh Tuyền (hướng đi Nam Ninh)
1.000
1,00
6
Từ giáp đất ông Bùi Thanh Tuyền đến hết đất nhà UBND xã Gia Viễn
650
1,00
7
Từ giáp đất nhà UBND xã đến hết đất Trường Tiểu học Gia Viễn
530
1,00
8
Từ đất ông Nguyễn Văn Đại đến hết đất ông Nhữ Văn Tứ
260
1,00
9
Từ giáp đất ở ông Nhữ Văn Tứ (thửa số 737) đến giáp ranh xã Nam Ninh
140
1,00
 
Đất khu vực quy hoạch trong khu vực Chợ (31 lô)
 
 
10
Từ Lô đất 3A.9 đến hết lô đất 3A.19
520
1,00
11
Từ lô đất 3B.1 đến hết Lô đất 3B.21
370
1,00
12
Từ ngã 3 Gia Viễn đến hết đất ông Nguyễn Đình Tiến (hướng đi TT Đồng Nai)
660
1,00
13
Từ đất ông Đặng Hữu Bình đến cầu 3 Gia Viễn (hướng đi TT Đồng Nai)
380
1,00
14
Từ giáp cầu 3 Gia Viễn đến hết đất ông Lê Anh Mạc (hướng đi TT Đồng Nai)
150
1,00
15
Từ đất ông Nguyễn Đại Từ đến hết đất ông Phạm Thanh Bình (đi TT Đồng Nai)
360
1,00
16
Từ đất ông Phạm Bá Quát đến giáp ranh thị trấn Đồng Nai
150
1,00
17
Từ đất bà Trần Thị Lĩnh đến hết đất ông Phạm Văn Ngữ (hướng đi vào hồ Đắc Lô)
115
1,00
18
Từ đất ông Bùi Đức Hiến đến hết đất ông Bùi Đức Minh (đường Vân Minh)
180
1,00
19
Từ đất ông Bùi Đức Minh đến hết Phân hiệu trường Vân Minh
125
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
95
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
75
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
40
1,00
IV
XÃ MỸ LÂM :
 
 
1. Khu vực I
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ đất ông Lý Văn Thành đến hết đất ông Nông Văn Coỏng
125
1,00
2
Từ đất ông Ngô Gia Ngọc đến hết đất ông Nguyễn Hữu Đức
80
1,00
3
Từ đất ông Phạm Văn Đông đến giáp ranh xã Nam Ninh
70
1,00
4
Từ đất ông Trần Văn Luyện đến hết đất ông Lê Văn Hồng
70
1,00
5
Từ cổng thôn văn hóa Mỹ Trung đến giáp đất bà Bùi Thị Hằng
85
1,00
6
Từ đất bà Bùi Thị Hằng đế hết đất bà Nguyễn Thị Tiện hướng đi Tư Nghĩa
70
1,00
7
Từ đất ông Vũ Đại Liên đến hết đất ông Bùi Kiên Định giáp ranh xã Tư Nghĩa
80
1,00
8
Từ trạm xá xã đến hết đất ông Đoàn Văn Chương
55
1,00
9
Từ đất ông Trần Văn Sơn đến hết đất ông Cao Văn Trị
50
1,00
10
Từ đất ông Trần Văn Toản đến hết đất ông Nguyễn Tấn Toàn
50
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
45
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
40
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
35
1,00
V
XÃ QUẢNG NGÃI :
 
 
1. Khu vực I
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ cầu Đạ sị đến hết đất ông Trần Văn Tư (cầu Đạ Sỵ cũ)
250
1,00
2
Từ đất ông Vũ Thế Phương đến hết đất ông Tô Trọng Nghĩa
410
1,50
3
Từ đất bà Bùi Thị Ớt đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Khuê
350
1,05
4
Từ đất ông Bùi Văn Dũng đến đất ông Cao Minh Tuấn
370
1,00
5
Từ đất ông Nguyễn Lâm Anh đến đất trạm xá cũ (đường ĐH 92)
225
1,05
6
Từ đất ông Đồng Hoài Minh đến hết đất ông Nguyễn Văn Xuân
320
1,00
7
Từ đất ông Cao Xuân Trường đến hết đất ông Nguyễn Tơ
420
1,50
8
Từ đất ông Nguyễn Tấn Hậu đến hết đất ông Nguyễn Như Tài (hướng đi Đạ tẻh)
220
1,00
9
Từ đất ông Nguyễn Xuân Lai đến giáp ranh địa phận Đạ tẻh
270
1,00
10
Từ đất bà Ngô Thị Loan đến hết đất ông Trần Văn Khoát (Đường vào thôn 2)
205
1,00
11
Từ đất ông Lê Thái Thi đến hết đất ông Đinh Thiên Vân
140
1,00
12
Từ đất ông Đặng Quang Sinh đến hết đất ông Bùi Xuân Tứ
120
1,00
13
Từ đất ông Đỗ Kim Thành đến hết đất ông Lê Văn Dung
120
1,00
14
Từ đất bà Bùi Thị Thu Vân đến hết đất ông Lê Ngọc Hà
160
1,00
15
Từ đất nhà ông Phan Cảnh Biên đến Bến phà Quảng Ngãi
280
1,00
16
Từ đất ông Chế Văn Hoàng đến hết đất ông Phạm Văn Phu
250
1,00
17
Từ đất ông Nguyễn Văn Dương đến hết đất bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
220
1,00
18
Từ đất ông Trần Văn Cúc đến hết đất ông Nguyễn Tãi
120
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
110
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
80
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
50
1,00
VI
XÃ TƯ NGHĨA
 
 
1. Khu vực I:
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ đất ông Nguyễn Đức Thắng đến giáp cầu Đạ Sỵ
220
1,00
2
Từ đất ông Lê Đình Lam đến hết đất ông Lê Thanh Chương
170
1,00
3
Từ đất ông Bùi Văn Hoà đến hết đất ông Nguyễn Tăng Kiệt
380
1,00
4
Từ đất ông Nguyễn Trần Diệu đến hết đất ông Bùi Khánh;
360
1,00
5
Từ đất Phạm Văn Cuông đến hết đất bà Nguyễn Thị Thọ
300
1,00
6
Từ đất ông Phùng Văn Đoàn đến hết đất ông Lê Văn Hồng
120
1,00
7
Từ đất ông Trần Văn Sơn đết đất ông Khương Đình Phùng (hướng đi Mỹ Lâm)
110
1,00
8
Từ đất ông Ninh Văn Bích đến hết đất ông Đòan Thanh Tuấn
110
1,00
9
Từ đất ông Đoàn Anh Viết đến hết đất ông Nguyễn Văn Thầm (khu trung tâm xã)
160
1,00
10
Từ đất ông Đinh Công Bậc đến hết đất ông Lê Văn Tiến
110
1,00
11
Từ đất ông Hoàng Văn Nông đến hết đất ông Nguyễn Văn Báu
140
1,00
12
Từ đất ông Đỗ Văn Lợi đến hết đất ông Nguyễn Hữu Hải
90
1,00
13
Từ đất bà Nguyễn Thị Ba đến cống 19/5
100
1,00
14
Từ đất ông Lê Văn Thảo đến hết đất ông Phạm Văn Lâm
85
1,00
15
Từ đất ông Đào Xuân Định đến hết đất ông Trần Xuân Vẻ
80
1,00
16
Từ đất bà Khổng Thị Chụt đến hết đất ông Đinh Văn Hiển
80
1,00
17
Từ đất ông Đinh Hồng Phẩm đến hết đất ông Đinh Đức Lương và bà Phạm Thị Huệ
80
1,00
18
Từ đất ông Vũ Xuân Điều đến hết đất bà Đinh Thị Chỉnh
80
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
75
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
70
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
50
1,00
VI
XÃ NAM NINH
 
 
1. Khu vực I:
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ cầu 1 Nam Ninh đến hết đất ông Phạm Duy Vàng
210
1,0
2
Từ đất ông Mai Văn Tam đến hết đất ông Nguyễn Văn Mùi
190
1,0
3
Từ đất ông Trần Văn Tiến đến giáp ranh xã Tiên Hoàng,
135
1,0
4
Từ Cầu 1 Nam Ninh đến giáp ranh giới xã Gia Viễn
150
1,0
5
Từ đất bà Hoàng Thị Cứu đến hết đất ông Nguyễn Trọng Đáp
130
1,0
6
Từ đất ông Nguyễn Đỗ Hùng đến hết đất nhà Văn hóa thôn Ninh Hậu
95
1,0
7
Từ đất ông Nguyễn Văn Đào đến giáp ranh giới xã Mỹ Lâm
75
1,0
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
70
1,0
2.Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
55
1,0
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
35
1,0
VII
XÃ TIÊN HOÀNG :
 
 
1. Khu vực I:
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
- Từ đất ông Nguyễn Công Thăng đến cầu sắt, và
290
1,00
- Từ ngã ba xã Tiên Hoàng đến hết đất ông Đỗ Đình Quân;
2
- Từ đất ông Đỗ Đình Lai đến hết đất ông Đinh Bá Trung và
200
1,00
- Từ đất ông Trần Văn Duẩn đến giáp ranh Gia Viễn;
- Từ cầu sắt (cầu 5) đến hết đất ông Đinh Tiến Ba.
- Từ đất ông Lê Ngọc Chinh đến ngã ba ông Phạm Xuân Khanh
3
- Từ đất ông Bùi Huy Ly đến hết đất ông Trần Như Chuống;
155
1,00
- Từ đất ông Phạm Xuân Phong đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Thơ;
4
- Từ đất ông Vũ Văn Kịnh đến hết đất bà Vũ Thị Dậu (thôn 5)
145
1,00
- Từ ngã ba ông Phạm Xuân Khanh đến giáp địa phận xã Nam Ninh,
5
- Từ đất ông Trần Văn Hoan đến hết đất ông Đinh Công Luyển.
120
1,00
- Từ ngã ba ông Phạm Văn Quý đến ngã ba ông Nguyễn Đức Sơn
- Từ ngã ba ông Nguyễn Văn Nhiên đến ngã ba ông Bùi Xuân Biên
- Từ ngã ba ông Lê Ngọc Chinh đến nhà Công vụ giáo viên cấp II
- Từ đất ông Triệu Văn Tấn đến ngã ba ông Lê Văn Quỳnh thôn 2
- Từ đất ông Đinh Duy Bốn đến hết đất ông Trần Xuân Quynh
- Từ đất ông Đoàn Hữu Thọ đến hết đất ông Nguyễn Phương Huân
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
95
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
70
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
55
1,00
IX
XÃ ĐỨC PHỔ :
 
 
1. Khu vực I
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ giáp ranh thị trấn Đồng Nai đến hết đất ông Nguyễn Minh Tuấn
330
1,00
2
Từ đất ông Trần Hùng Hiệp đến hết đất ông Lê Chí Chuyên
250
1,00
3
Từ đất ông Nguyễn Văn Ban đến đất bà Nguyễn Thị Đào
265
1,00
4
Từ đất ông Trần Lập đến hết đất ông Huỳnh Tấn Kiệt (trung tâm xã)
410
1,00
5
Từ đất bà Vũ Thị Nam đến giáp ranh xã Phước Cát 1,
320
1,00
6
Từ giáp ranh thị trấn Đồng Nai (đường Bù khiêu) đến hết đất ông Nguyễn Văn Tinh
260
1,00
7
Từ đường vào Khu Ủy khu 6 đến giáp ranh giới xã Phước Cát 1 (đường Bù khiêu)
130
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
120
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
80
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
55
1,00
X
XÃ PHƯỚC CÁT 2:
 
 
1. Khu vực I:
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ cầu sắt Phước Hải đến hết đất ông Trần Duy Đệ
150
1,00
2
Từ đất ông Đinh Ích Triều đến hết đất ông Lương Văn Đường
90
1,00
3
Từ đất ông Ngô Tùng Bá đến hết đất ông Hồ Bến (thửa số 01 tờ BĐ 03)
85
1,00
4
Từ đất ông Trần Văn Chương đến hết đất bà Phạm Thị Liên
80
1,00
5
Từ nhà Văn hoá thôn Phước Hải đến hết đất UBND xã
70
1,00
6
Từ đất ông Võ Văn Huê đến hết đất ông Nguyễn Quang Minh
60
1,00
7
Từ ngã ba nhà ông Đặng Viết Trung đến cầu khỉ
60
1,00
8
Từ đất ông Hoàng Văn Triều đến hết đất ông Nông Thanh Thiết
55
1,00
9
Từ đất ông Trương Trọng Cảnh đến hết đất bà Trương Thị Bích Thủy
53
1,00
10
Từ đất ông Nông Văn Thức đến hết đất ông Nguyễn Công Thành
53
1,00
 
- Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
50
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
40
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
35
1,00
X
XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG:
 
 
1. Khu vực I :
 
 
 
- Vị trí 1:
 
 
1
Từ trạm Kiểm Lâm Bù Sa đến hết đất trụ sở UBND xã
85
1,00
2
Từ đất ông Điểu K Lết đến đất ông Điểu K Đúp
75
1,00
3
Từ giáp đất UBND xã đến hết đất ông Điểu K Thành
70
1,00
4
Từ đất ông Điểu K Khung đến hết đất ông Điểu K Lộc B
70
1,00
5
Từ đất ông Điểu K Tốt đến hết đất ông Điểu K Bên
60
1,00
6
Từ đất ông Điểu K Đúp đến hết đất ông Điểu K Thành
50
1,00
7
Từ Trạm Kiểm Lâm Bù Sa đến hết đất ông Điểu K Lọ
40
1,00
8
Từ đất ông Điểu K Lọ đến hết đất ông Điểu K Men
55
1,00
 
- Vị trí 2: là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông
40
1,00
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
25
1,00
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.
20
1,00
C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
I. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản
Được xác định theo 3 vị trí sau:
- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ thửa đất (lô đất) đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.
- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ thửa đất (lô đất) đến mép lộ giới của Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m
- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
Khoảng cách để xác định vị trí thửa đất (lô đất) được xác định theo đường đi, lối đi vào thửa đất (lô đất).
1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
 

Số TT
Đơn vị
Đơn giá đất năm 2014 (1.000đ/m2)
Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
1
Thị trấn Đồng Nai
26
21
10
1,20
1,10
1,05
2
Xã Phù Mỹ
27
21
15
1,20
1,10
1,05
3
Xã Gia Viễn
27
23
16
1,20
1,10
1,05
4
Xã Đức Phổ
25
20
14
1,20
1,10
1,05
5
Xã Phước Cát 1
26
21
15
1,20
1,10
1,05
6
Xã Phước Cát 2
26
22
16
1,20
1,10
1,05
7
Xã Quảng Ngãi
21
18
12
1,20
1,+10
1,05
8
Xã Nam Ninh
18
15
11
1,20
1,10
1,05
9
Xã Tiên Hoàng
24
20
16
1,20
1,10
1,05
10
Xã Tư Nghĩa
23
21
18
1,20
1,10
1,05
11
Xã Mỹ Lâm
18
16
13
1,20
1,10
1,05
12
Xã Đồng Nai Thượng
18
16
13
1,20
1,10
1,05
2. Đất trồng cây lâu năm:
 

Số TT
Đơn vị
Đơn giá đất năm 2014 (1.000đ/m2)
Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
1
Thị trấn Đồng Nai
15
12
8
1,20
1,10
1,05
2
Xã Phù Mỹ
13
11
9
1,20
1,10
1,05
3
Xã Gia Viễn
15
12
8
1,20
1,10
1,05
4
Xã Đức Phổ
15
12
8
1,20
1,10
1,05
5
Xã Phước Cát 1
16
13
11
1,20
1,10
1,05
6
Xã Phước Cát 2
17
15
12
1,20
1,10
1,05
7
Xã Quảng Ngãi
11
9
8
1,20
1,10
1,05
8
Xã Nam Ninh
10
9
6
1,20
1,10
1,05
9
Xã Tiên Hoàng
13
11,5
8,5
1,20
1,10
1,05
10
Xã Tư Nghĩa
13
11
9
1,20
1,10
1,05
11
Xã Mỹ Lâm
8
7
5
1,20
1,10
1,05
12
Xã Đồng Nai Thượng
10
9
7
1,20
1,10
1,05
II. Đất rừng sản xuất: Ktt =1,10
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi