Quyết định 196/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 196/QĐ-UBND

Quyết định 196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:196/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:14/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 196/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10026/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/5.000; các bản đồ chuyên đề và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Đống Đa, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2022, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/5.000; các bản đồ chuyên đề và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Đống Đa, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2022, với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ năm 2022:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2021 (ha)

Kế hoạch 2022 (ha)

Cơ cấu (%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

994.7

994.7

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

1.9

Đất phi nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

994.7

994.7

100.0

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

14.4

14.4

1.5

2.2

Đất an ninh

CAN

3.6

3.6

0.4

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

64.6

61.7

6.2

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1.2

1.2

0.1

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

387.6

396.4

39.9

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1.3

1.3

0.1

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

8.3

8.3

0.8

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

427.1

421.6

42.4

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

8.5

8.5

0.9

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

24.9

24.4

2.5

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

4.6

4.6

0.5

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

2.9

2.9

0.3

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

10.2

10.2

1.0

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

35.0

35.0

3.5

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0.4

0.4

0.0

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9.50

2.1

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2.20

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0.23

2.3

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0.08

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

6.36

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0.12

2.6

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0.50

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi NN

NNP/PNN

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

 

0,37

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở tại đô thị

PKO/ODT

0,37

d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
Trên địa bàn quận Đống Đa không còn đất chưa sử dụng.
e. Danh mục các công trình, dự án:
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 kèm theo (34 dự án, tổng diện tích: 29,65 ha).
​2. Trong năm thực hiện, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Đống Đa tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND quận Đống Đa:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích SDĐ (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

A

Các dự án có trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố

I

Các dự án trong biểu 1A

I.1

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp sang năm 2022

1

Xây dựng mở rộng tuyến Lương Đình Của ra Trường Chinh

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GTTP Hà Nội

0.4843

 

0.4843

Đống Đa

Phương Mai

Quyết định số 5781/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Đình Của ra đường Trường Chinh; Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện DA

2

Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

3.9000

 

1.98839

Đống Đa

Phường Láng Thượng

Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo NC khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định 4758/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

3

Dự án đầu tư XD đường vành đai I (Hoàng Cầu - Voi Phục)

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội

4.8026

 

4.8026

Đống Đa

Phường Ô Chợ Dừa, Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng

Quyết định 5757/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án xây dựng đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội Giai đoạn 1; Quyết định 1742/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

4

Cải tạo sân chơi và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại học Ngoại Thương phường Láng Thượng

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0.0784

 

0.0784

Đống Đa

Láng Thượng

Quyết định số 9490/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND quận Đống Đa về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà shcđ khu dân cư tập thể Đại học Ngoại Thương phường Láng Thượng

Văn bản số 1560/UBND-TNMT ngày 10/3/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận diện tích đất tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa để sử dụng vào mục đích công cộng; Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại học Ngoại Thương, phường Láng Thượng; Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

5.

Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất tại 138 ngõ Văn Chương và xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND & UBND phường Văn Chương

TSC

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0.1233

 

0.1233

Đống Đa

Phường Văn Chương

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi 1.232,8m2 đất tại số 138 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương giao cho UBND quận Đống Đa quản lý, GPMB, chống lấn chiếm; Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

6

GPMB chỉnh trang vỉa hè 01 phần thửa đất nhà số 96 phố An Trạch (nằm trong đoạn cống thoát nước Cát Linh - La Thành-Yên Lãng)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0.0010

 

0.0010

Đống Đa

Phường Cát Linh

Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND quận Đống Đa Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang vỉa hè 01 phần thửa đất nhà số 96 phố An Trạch; Quyết định 930/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Quyết định 2085/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND TP Hà Nội về việc đính chính Quyết định 930/QĐ-UBND .

7

Đường Phương Mai - Sông Lừ

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội

0.5600

 

0.56

Đống Đa

Phương Mai, Kim Liên

Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Phương Mai - Sông Lừ.

- Biên bản xác định mốc giới ngày 08/9/2011

- PATT điều chỉnh số 2124/BQLCTGT-PATT ngày 25/10/2017

8

Dự án Xây dựng đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (đoạn La Thành - Thái Hà - Láng)

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.0316

 

0.0316

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Trung Liệt

Láng Hạ

Thịnh Quang

Quyết định số 7601/QĐ-UB 11/12/2001; số 1596/QĐ-UBND 28/10/2008; QĐ số 3694/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án 1188/QĐ-UBND 16/3/2012 của UBND Thành phố

9

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang

DGT

Ban quản lý DA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước TP Hà Nội

4.61688

 

0.02

Đống Đa

Phường Văn Chương

Quyết định 2516/QĐ-UBND Ngày 3/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang; Quyết định 5307/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang.

10

Xây dựng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc)

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội

1.3170

 

1.317

Đống Đa

Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Quốc Tử Giám

Quyết định 4888/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND Thành phố về phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc, Thông báo số 05/TB-UBND ngày 17/1/2012 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; Văn bản số 4022/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng đoạn tuyến đường từ Nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc); Tờ trình 134/TTr-BQLCTGT ngày 6/5/2019 của Ban quản lý dự án Đầu tư XDCTGT về việc Thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án

11

Dự án xây dựng cải tạo hạ tầng xung quanh hồ Kim Liên (Hồ lớn - nhỏ)

DGT

Ban quản lý DA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước TP Hà Nội

4.0006

 

0.14

Đống Đa

Phường Kim Liên, Phương Mai

Quyết định số 2482/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND Thành phố phê duyệt đầu tư dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh Quyết định 8105/QĐ-UBND ngày 25/11/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 35506 m2 đất tại phường Phương Mai và Kim Liên giao cho Ban Quản lý dự án giao thông đô thị; Văn bản số 1844/UBND-QHXDGT ngày 19/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ranh giới thực hiện dự án Cải tạo hạ tầng xung quanh hồ Kim Liên (khu vực hồ nhỏ) - giai đoạn 1

12

Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao thông từ Học Viện Ngân Hàng đến cổng trường ĐH Công Đoàn

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.9810

 

0.98

Đống Đa

Phường Quang Trung

Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao thông từ Học Viện Ngân Hàng đến cổng trường ĐH Công Đoàn; Quyết định 8006/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà.

13

Dự án đầu tư XD đường vành đai I (Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu - Đàn Xã Tắc)

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình VHXH TP Hà Nội

0.0342

 

0.0342

Đống Đa

Phường Nam Đồng

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 5/1/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

14

Cầu Sông Lừ

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình GT TP Hà Nội

0.0100

 

0.01

Đống Đa

Phường Phương Mai

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sông Lừ, quận Đống Đa

15

Cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước kết hợp với làm đường giao thông tại vị trí giáp ranh Dự án hỗhợp nhà ở, thương mại văn phòng tại số 83 phố Hào Nam

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.2100

 

0.0900

Đống Đa

Phường Ô Chợ Dừa

Thông báo số 476/TB-UBND ngày 24/4/2019 về việc cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước; Văn bản số 2823/QHKT-HTKT ngày 4/6/2019 của Sở QHKT về việc chấp thuận bản vẽ thông tin chỉ giới đường đỏ; Thông báo thu hồi đất ngày 18/9/2019 của UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước kết hợp với làm đường giao thông tại vị trí giáp ranh Dự án hỗhợp nhà ở, thương mại văn phòng tại số 83 phố Hào Nam

16

Thực hiện GPMB các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quận

DGT

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.173221

 

0.173221

Đống Đa

Phường Khương Thượng, Phương Mai, Thịnh Quang, Cát Linh, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Trung Tự, Trung Liệt, Trung Phụng, Văn Miếu, Văn Chương, Ngã Tư Sở, Nam Đồng, Thổ Quan, Quang Trung, Ô Chợ Dừa; Phương Liên

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011.

- Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; 2087/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2018; Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND quận Đống Đa về việc Phê duyệt báo cáo KT-KT công trình GPMB các TH siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Trung Liệt, Nam Đồng.

- Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng các TH siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Trung Liệt, Nam Đồng.

II

Các dự án trong biểu 1B

II.1

Các dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất 2022

17

Giải phóng mặt bằng, Xây dựng cống hóa mương, nối thông mương L2A Y cụ - Y khoa ra khu Mipec

DGT

Ban Quản lý dự án ĐTXD quận

0.172

 

0.172

Đng Đa

Phường Khương Thượng

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND quận về việc thông qua chủ trương dự án

III

Các dự án trong biểu 2

18

Cải tạo chung cư L1, L2 khu Nam Thành Công tại 93 Láng Hạ

ODT

Công ty CP BĐS Vinaconex

0.5100

 

0.05

Đống Đa

Láng Hạ

Văn bản số 1378/UBND-QLĐT ngày 9/12/2015 của UBND quận Đống Đa V/v chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ L1, L2 số 93 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Văn bản  525/SQHKT-PAKT ngày 25/1/2017 chấp thuận phương án kiến trúc điều chỉnh; Quyết định số 2588/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc giao công ty cổ phần Vinaconex 4626 m2 đất (đợt 1) tại số 93 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội để thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 (Khu Nam Thành Công)

B

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố

I

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp sang năm 2022

19

Xây dựng Trường mầm non Phương Liên

DGD

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.19

 

 

Đống Đa

số 6 Đào Duy Anh

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa; Quyết định 5272/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 1.901 m2 đất tại số 6 phố Đào Duy Anh phường Phương Liên, quận Đống Đa giao cho UBND quận Quản lý, chuẩn bị đầu Dự án xây dựng trường công lập theo quy định.

20

Xây dựng Trường Tiểu học Láng Thượng 2

DGD

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.3244

 

0,3244

Đống Đa

ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa; Quyết định 3726/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Đống Đa kiện toàn hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa thực hiện công tác thu hồi thực hiện Quyết định số 6728/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1298 m2 đất tại ngõ 84, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa do Công ty CP XD số 1 Hà Nội đang quản lý, sử dụng nhưng vi phạm pháp Luật đất đai; Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Đống Đa về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện công tác thu hồi GPMB thực hiện Quyết định số 6728/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

21

Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND -UBND phường Láng Thượng

TSC

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.0842

 

0.0842

Đống Đa

ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa; Quyết định 3726/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Đống Đa kiện toàn hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa thực hiện công tác thu hồi thực hiện Quyết định số 6728/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1298 m2 đất tại ngõ 84, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa do Công ty CP XD số 1 Hà Nội đang quản lý, sử dụng nhưng vi phạm pháp Luật đất đai; Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND quận Đống Đa về việc kiện toàn tổ công tác thực hiện công tác thu hồi GPMB thực hiện Quyết định số 6728/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

22

Xây dựng Nhà văn hóa phường Láng Thượng

DVH

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.0442

 

0,0442

Đống Đa

ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ đầu tư, giao chủ đầu tư công trình: Xây dựng nhà văn hóa phường Láng Thượng

23

Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Trường THCS Phương Mai

DGT

Ban Quản lý dự án ĐTXD quận

0.2175

 

0.0020

Đống Đa

Phường Phương Mai

Quyết định 1448/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi 19,7 m2 đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Hồng Vân để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Phương Mai quận Đống Đa; Quyết định 3308/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND Quận Đống Đa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Đống Đa

24

Tu bổ tôn tạo di tích chùa Láng

TON

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

1.7000

 

0.18

Đống Đa

Phường Láng Thượng

Quyết định 2974/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo Chùa Láng;

25

Tu bổ tôn tạo di tích chùa Quang Minh

TON

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0.0700

 

0.02

Đống Đa

Phường Văn Miếu

Văn bản số 2709/UBND-KGVX ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương giải phóng mặt bằng chùa Quang Minh, phường Văn Miếu, quận Đống Đa; Quyết định số 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa; Tờ trình 221/TTr-CBDA ngày 20/10/2019 của BQLDA về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tính khả thi đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quang Minh, phường Văn Miếu

26

Trung tâm hành chính quận Đống Đa

TSC

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

1.3586

 

 

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Văn bản số 338/HĐND-KTNS ngày 20/7/2017 về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa; Quyết định 5156/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa tỷ lệ 1/500

27

Xây dựng trụ sở CA phường Cát Linh

CAN

CA thành phố

0.0400

 

 

Đống Đa

Cát Linh

Ngày 23/11/2007, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 6613/UBND-NNĐC chấp thuận về nguyên tắc sử dụng khoảng 1.000m2 đất hiện do Công ty Thương mại Tràng Thi đang sử dụng tại phường Cát Linh để xây dựng trụ sở làm việc chung của Đảng ủy, HĐND, UBND và Công an phường Cát Linh.

28

Xây dựng tuyến đường cống hóa mương L1A, tiếp nối mương Trắng Chẹm ra phố Khâm Thiên

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

0.1000

 

0.10

Đống Đa

Phường Khâm Thiên

Văn bản số 174/UBND-ĐT ngày 15/01/2018 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường cống hóa mương L1A, tiếp nối mương Trắng Chẹm ra phố Khâm Thiên, quận Đống Đa; Văn bản số 173/TTr-TCKH ngày 20/3/2018 của phòng Tài chính Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường cống hóa mương L1A, tiếp nối mương Trắng Chẹm ra phố Khâm Thiên, quận Đống Đa; Dân cư bức xúc; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa

29

Xây dựng Trường THCS chất lượng cao Kim Liên, XD trường TH Kim Liên A, Xây dựng trường TH Kim Liên B

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa

1.77953

 

 

Đống Đa

số 15-17 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên

Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường TH Kim Liên B; Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án: Xây dựng trường TH Kim Liên A

30

văn phòng làm việc, cho thuê và cửa hàng giới thiệu sản phẩm

TMD

Công ty CP Bình Minh Group

0.2500

 

 

Đống Đa

Phường Quốc Tử Giám

Quyết định 2543/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

31

Đấu giá cơ sở nhà đất tại 23 Thái Thịnh (đất thuộc sở hữu nhà nước)

 

TT Phát triển quỹ đất HN

0.1800

 

 

Đống Đa

Phường Ngã Tư Sở

Quyết định 3461/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1764,5m2 đất tại số 23 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở quận Đống Đa do Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

32

Giải phóng MB khu đất tại ngõ 25 Vũ Ngọc Phan và xây dựng nhà văn hóa phường Láng Hạ

DVH

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Đống Đa

0.1944

 

 

Đống Đa

Phường Láng Hạ

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/11/2019 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt hồ sơ dự toán Giai đoạn 1: giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích 1.944 m2 đất tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa thuộc Dự án: GPMB khu đất tại ngõ 25 Vũ Ngọc Phan và Xây dựng nhà văn hóa phường Láng Hạ

33

Khu nhà ở cao tầng kết hợp với dịch vụ thương mại

ODT

Tổng công ty 36-CTCP

0.9825

 

 

Đống Đa

Phường Quang Trung

Giấy phép quy hoạch số 7946/GPQH ngày 16/11/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc; Văn bản số 6477/QHKT-TMB(KHTH) ngày 8/11/2019 của Sở QHKT chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Văn bản số 631/QHKT-KHTH ngày 18/2/2021 của Sở QHKT về phương án kiến trúc công trình thuộc dự án khu đất sổ 6-8 Chùa Bộc

34

Dự án tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN

TMD

Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam CTCP

0.1282

 

 

Đống Đa

Phường Văn Miếu

Quyết định 2191/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư; Văn bản số 7112/QHKT-TMB-PAKT (KHTH) ngày 9/12/2019 về chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

nhay
Bổ sung 01 dự án với diện tích 0,16 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa theo quy định khoản 1 Điều 1 Quyết định 2920/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội
nhay
Bổ sung
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 4147/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đầu tư trên đất và tiền thuê đất còn lại trên diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy thuộc dự án xây dựng Hồ Kim Quy, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi