Quyết định 193/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 193/QĐ-UBND

Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:193/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:14/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 193/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN QUỐC OAI

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành ph thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10025/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/2.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quốc Oai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2021, với các nội dung chủ yếu như sau:
a). Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Loại đất

 

15.122,10

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.313,12

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.019,80

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4.795,70

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

628,68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.697,94

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

412,06

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

86,08

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

584,13

 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

158,93

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

457,89

1.8

Đất làm muối

LMU

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

426,54

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.717,89

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

406,49

2.2

Đất an ninh

CAN

1,08

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

255,81

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

62,95

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

60,86

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

58,00

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

92,18

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

122,41

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.212,11

 

Trong đó:

 

-

-

Đất giao thông

DGT

1.457,64

-

Đất thủy lợi

DTL

288,35

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

12,67

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

50,36

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

91,10

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

29,95

-

Đt công trình năng lượng

DNL

25,38

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0,39

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,90

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

7,54

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

31,59

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

149,15

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

58,09

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0,02

-

Đất chợ

DCH

6,98

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

7,00

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3,48

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.866,50

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

172,34

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

26,55

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,05

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2 18

Đất tín ngưỡng

TIN

29,36

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

228,47

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

100,81

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,02

3

Đất chưa sử dụng

CSĐ

91,09

b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng điện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

406,85

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

291,44

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

291,44

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

42,48

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

47,80

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

3,06

 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,30

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

20,77

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,29

 

Trong đó:

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,22

 

Trong đó:

 

 

-

Đất giao thông

DGT

0,22

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,07

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,00

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

406,85

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

291,44

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

291,44

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

42,48

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

47,80

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

3,06

 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/PNN

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,30

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

20,77

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

d) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 kèm theo (135 dự án diện tích: 717,66 ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Quốc Oai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND huyện Quốc Oai:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 15/9/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 14/01/2022) của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

 

A

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội

 

 

 

 

I

Các dự án trong Biểu 1A

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Các dự- án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

1

Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.49

0.11

0.11

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2017-2018)

NQ/35

2

Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài)

DGT

BQLDAĐTXD

huyện

0.58

 

0.12

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; (Tiến độ: 2016-2018)

NQ/35

3

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở ĐG TT01 thông Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

5.00

1.08

1.08

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư; số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v/v phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

4

Khu Sông Xưởng 2 (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG07/2018 xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.49

0.49

0.49

huyện Quốc Oai

 Tân Hòa

Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT (Tiến độ: 2018-2023)

NQ/35

5

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG04/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu Trại Cá - thôn Phú Mỹ)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.77

0.33

0.33

huyện Quốc Oai

 Ngọc Mỹ

4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01 - thôn Khánh Tân - xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.70

0.67

0.67

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03 - thôn Thụy Khuê - xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

4.90

1.72

1.72

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG06 - Thị trấn Quốc Oai

ODT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

4.54

1.44

1.44

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (Tiến độ: 2018-2019)

NQ/35

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG05.2 Thị trấn

ODT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.7

0.2

0.7

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

10

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở DG06/2019 thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

5

1.04

1.04

Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án (Tiến độ: 2018-2022)

NQ/35

11

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG12/2019 xã Ngọc Liệp

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.2

0.1

1.181

Quốc Oai

Xã Ngọc Liệp

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê duyệt dự án (nền độ: 2018-2020)

NQ/35

12

Đường trc phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát-Hòa Thạch-Đông Yên)

DGT

BQLDAĐTXD huyện

16.49

7.34

7.34

Quốc Oai

Xã Đông Yên, Xã Hòa Thạch, Xã Phú Cát

Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách Huyện theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Quốc Oai;

Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

13

Nâng cấp cải tạo nhà văn hoá thôn 3, thôn 4 xã Thạch Thán

DSH

BQLDAĐTXD huyện

0.90

0.90

0.90

Quốc Oai

Xã Thạch Thán

Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (Tiến độ: 2021-2022)

NQ/35

14

Cầu Nông Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.20

0.02

0.18

Quốc Oai

Xã Phú Cát

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 31/10/2019.

Nghị quyết/35

15

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ - nhà ở xã Sài Sơn (phục vụ GPMB dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu)

ONT

BQLDAĐTXD huyện

9.32

 

0.02

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

QĐ phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (đã thu hồi đất được 9,30 ha, còn 2 hộ chưa nhận tiền, diện tích 200m2) (Tiến độ: 2017-2021)

NQ/35

16

Cầu Ngọc Than

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.01

 

0.01

Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ; Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai. (Tiến độ:)

NQ/35

17

Xây dựng đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc)

DGT

BQLDAĐTXD huyện

20.00

 

18.00

Quốc Oai

Xã Phú Cát

Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm; Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố phê duyệt BCNCKT (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

18

Trạm Bơm tiêu Đông Yên

DTL

BQLDAĐTXD huyện

2.50

 

2.00

huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (Tiến độ: 2010-2012)

NQ/35

19

Hồ chứa nước Đồng Bồ, xã Đông Xuân, Quốc Oai

DTL

BQLDAĐTXD huyện

7.60

 

1.10

huyện Quốc Oai

Xã Đông Xuân

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ (Tiến độ: 2009-2018)

NQ/35

20

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG24 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.50

1.50

1.50

Quốc Oai

Xã Đồng Quang

Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

21

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG25 thôn Yên Nội, xã Đồng Quang

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.90

1.90

1.90

Quốc Oai

Xã Đồng Quang

Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

22

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

3.06

3.06

3.06

Quốc Oai

Xã Đồng Quang

1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

23

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.30

1.06

1.06

Quốc Oai

Tân Phú

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: (Tiến độ: 2018-2021)

NQ/35

24

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gốc Sữa xã Phú Cát

DGT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.03

0.03

0.03

Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (Tiến độ: 2019-2020)

NQ/35

25

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung khu trung tâm tái định cư Vai Réo, xã Phú Cát

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.00

1.00

1.00

Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

26

Xây dựng tuyến đường huyện ĐH 02 (đoạn từ đường ĐT421B đến đê Tả Tích) huyện Quốc Oai,

DGT

BQLDAĐTXD huyện

7.05

4.40

5.62

Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ, Xã Nghĩa Hương, Xã Liệp Tuyết

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê Tả Tích) (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

27

Xây dựng tuyến đường tránh đường tnh 419 đoạn qua xã Tân Hòa

DGT

BQLDAĐTXD huyện

1.70

0.30

0.30

Quốc Oai

Xã Tân Hòa

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

28

Đường trung m xã Tân Phú

DGT

BQLDAĐTXD huyện

2.80

0.50

0.65

Quốc Oai

Xã Tân Phú

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường trung tâm xã Tân Phú (Tiến độ 2020- 2021)

NQ/35

29

Đường 421B nối tiếp từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối với tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

12.85

9.48

12.85

Quốc Oai

Xã Thạch Thán, Xã Yên Sơn

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai). (Tiến độ:)

NQ/35

30

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02/2019 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.65

1.31

1.31

Quốc Oai

Yên Sơn

Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

31

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn

TSC

BQLDAĐTXD huyện

0.70

 

0.70

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án; Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án. (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

32

Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)

DGT

BQLDAĐTXD huyện

3.60

 

0.01

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn

Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án (Còn 3 hộ chưa nhận tiền, diện tích 100m2) (Tiến độ: 2016-2019)

NQ/35

33

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai (vị trí tiếp giáp trục đường Bắc Nam thị trấn Quốc Oai)

ODT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.80

 

1.80

Quốc Oai

Xã Thạch Thán

4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 6/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. (Tiến độ: 2018-2023)

NQ/35

34

Cải tạo, nâng cấp đường từ đường ĐT421B đi thôn Yên Thối và thôn Việt Yên xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

DGT

BQLDAĐTXD huyện

1.65

0.74

0.74

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định số 5464/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

35

Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Quốc Oai

TSC

BQLDAĐTXD huyện

0.6

0.6

0.6

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 7715/QĐ-UBND ngày 29/10/ 2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án ĐTXD (Theo dự án được phê duyệt diện tích thu hồi đất khoảng 1ha, hiện đang trình phê duyệt Chủ trương với diện tích thu hồi khoảng 0,54ha) (Tiến độ: Dự kiến 2016-2019)

NQ/35

36

Trường THCS Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.91

0.91

0.91

Huyện Quốc Oai

Xã Tân Phú

Quyết định số 8080/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

37

Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đại Thành

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.09

0.46

0.63

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định số 8054/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (Tiến độ: 2018-2019)

NQ/35

38

Trường tiểu học Thạch Thán

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.1

1.1

1.1

Huyện Quốc Oai

Xã Thạch Thán

Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh BCKT kỹ thuật trường TH Thạch Thán (Tiến độ: 2018-2019)

NQ/35

39

Trường Mầm non Hòa Thạch A

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.8

 

0.8

Huyện Quốc Oai

Xã Hòa Thạch

Quyết định số 7234/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (Tiến độ: Dự kiến: 2022-2024)

NQ/35

40

Xây dựng mới trạm bơm và hoàn thiện hệ thống tiêu Yên Sơn, huyện Quốc Oai

DTL

Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Thành phố

7.32

2.04

5.28

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Cách, Xã Yên Sơn

Quyết định số 6129/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

NQ/35

41

Xây dựng tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tỉnh 421B đi đường tỉnh 419 nối với đường tỉnh 423 hiện trạng

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

16.16

9.5

16.16

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu; xã Đồng Quang; xã Cộng Hòa

CTr số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019. DA: số 1161/QĐ-UBND ngày 10/3/2021; Chỉ lệnh cắm mốc sở Tài nguyên và Môi trường tại VB số 7284/STNMT-CCQLĐĐ ngày 9/6/2021; Văn bản số 5560/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/7/2021 về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán chi phí tư vấn xác định ranh giới GPMB, cắm mốc ngoài thực địa theo quy hoạch và hoàn thiện bản đồ tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB (Tiến độ:)

NQ/35

II

Các dự án trong Biểu 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 (10 dự án)

 

 

 

42

Trường tiểu học Tuyết Nghĩa

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.40

1.00

1.40

Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022 -2025)

NQ/35

43

Xây mới Trưng mầm non Cấn Hữu

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.60

1.60

1.60

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2020-2023)

NQ/35

44

Trường tiểu học Phượng Cách

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.90

0.90

0.90

Quốc Oai

Phượng Cách

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

45

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm chính trị hành chính và thể thao huyện Quốc Oai

TSC

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

10.61

 

10.61

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

46

DTXD trụ sở làm việc Kho bạc nhà nước Quốc Oai tại thị trấn Quốc Oai

TSC

Kho bạc Nhà nước

0.14

 

0.14

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản 3301/UBND-ĐT ngày 23/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc xem xét địa điểm thực hiện dự án; Văn bản 3415/QHKT-P1 ngày 03/7/2020 của sở Quy hoạch kiến trúc về việc đề xuất địa điểm xây dựng mới dự án; QĐ 2360/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án kho bạc nhà nước giai đoạn 2016-2020 (Tiến độ:)

NQ/35

47

Xây dựng đường GT Phượng Cách (tuyến từ ĐT421B đi ĐT 421A)

DGT

BQLDAĐTXD huyện

4.34

2.96

4.34

Huyện Quốc Oai

Xã Phượng Cách

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/8/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương (Tiến độ: 2020-2021); Tờ trình 198/TTr-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Quốc Oai về việc thẩm định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án đường giao thông xã Phượng Cách (tuyến từ ĐT421B đi ĐT 421A)

NQ/35

48

Xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường ĐH01 đi đường ĐH02, xã Nghĩa Hương và xã Liệp Tuyết

DGT

BQLDAĐTXD huyện

6.3

6.2

6.2

Huyện Quốc Oai

Nghĩa Hương - Liệp Tuyết

Quyết định 5295/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND huyện Quốc Oai về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

49

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

2.80

2.8

2.80

Huyện Quốc Oai

 Sài Sơn

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

50

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

4.94

4.94

4.94

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trong đầu tư xây dựng (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

51

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG30 thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.90

1.9

1.90

Huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; Văn bản số 2612/VP-ĐT ngày 30/3/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về đề nghị thực hiện dự án (Tiến độ: 2019-2021)

NQ/35

II.2

Các dự án đăng ký mới năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Cầu 72-II

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội

0.07

0,07

0.07

Quốc Oai

Cộng Hòa

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND Thành phố

NQ/35

53

Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

1.8

 

1.8

Quốc Oai

Tân Phú

Quyết định 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

NQ/35

54

Nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.6

0.6

0.6

Quốc Oai

Đại Thành

Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình (Tiến độ: Dự kiến: 2019-2021)

NQ/35

55

Đầu tư, nâng cấp xây dựng trường tiểu học Cấn Hữu (Giai đoạn 2)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

2.1

2.1

2.1

Quốc Oai

Cấn Hữu

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

56

Xây dựng trường MN Cấn Hữu, xã Cấn Hữu

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.8

1.8

1.8

Quốc Oai

Cấn Hữu

Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương dự án (Tiến độ: 2020-2023)

NQ/35

57

Xây mới điểm trường mầm non trung tâm xã Đông Xuân

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1

1

1

Quốc Oai

Đông Xuân

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 về phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

58

Xây dựng đường ĐH08 kết nối tỉnh lộ 422 đi thôn Năm Trại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DGT

BQLDAĐTXD huyện

2.07

1.92

2.07

Quốc Oai

Sài Sơn

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 về phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2023)

NQ/35

59

Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực các dự án của Bộ Y tế, huyện Quốc Oai

DGT

BQLDAĐTXD  huyện

10

10

10

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

NQ/35

60

Cải tạo nạo vét lòng ngòi Thạch Thán, kè bờ kết hợp đường giao thông và cảnh quan đoạn từ kênh Đng Mô đến thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ), xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai.

DTL

BQLDAĐTXD huyện

0.4

0.4

0.4

Quốc Oai

Thạch Thán

Quyết định Số 4078/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (Tiến độ: 2018-2020)

NQ/35

61

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Sài Sơn (XK3-SS, XK4-SS, XK5-SS)

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.31

 

0.31

Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

62

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Liệp Tuyết

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.3

 

0.3

Quốc Oai

Xã Liệp Tuyết

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

63

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Tuyết Nghĩa (XK2-TN, XK3-TN, XK4-TN, XK5-TN, XK7-TN, XK8-TN, XK9- TN)

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.5

 

0.5

Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến đ: 2021-2024)

NQ/35

64

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Cấn Hữu (Khu XK2-CH và khu XK3-CH)

ONT

Trung tâm PTQĐ

1.65

 

1.65

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

65

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Nghĩa Hương (XK1-NH, XK2-NH, XK3-NH, XK4-NH, XK5-NH, XK6-NH, XK7-NH, XK8-NH)

ONT

Trung tâm PTQĐ

1

 

1

Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

66

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt xã Tân Phú (XK1-TP, XK2-TP)

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.35

 

0.35

Quốc Oai

Xã Tân Phú

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

67

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở xen kẹt thị trấn Quốc Oai

ODT

Trung tâm PTQĐ

0.04

 

0.04

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

68

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá xen kẹt thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (giáp khu ĐG06/2019, xã Ngọc Mỹ)

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.8

 

0.8

Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2021-2024)

NQ/35

69

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư thị trấn Quốc Oai

ODT

Trung tâm PTQĐ

8.96

 

8.96

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 3191/QHKT-P1 ngày 7/7/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về địa điểm thực hiện dự án xây dựng HTKT khu TĐC thị trấn Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

70

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư xã Cộng Hòa

ONT

Trung tâm PTQĐ

4.9

 

4.9

Quốc Oai

 Cộng Hoà

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 209/QLĐT-QH ngày 17/5/2021 của phòng QLĐT v/v thông tin quy hoạch địa điểm nghiên cứu lập dự án khu đất TĐC và đấu giá QSD đất ở (Tiến độ: 2022-2025)

Nghị quyết/35

71

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư xã Đông Yên

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.68

 

0.68

Quốc Oai

xã Đông Yên

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 209/QLĐT-QH ngày 17/5/2021 của phòng QLĐT v/v thông tin quy hoạch địa điểm nghiên cứu lập dự án khu đất TĐC và đấu giá QSD đất ở (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

72

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Hòa Thạch

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.9

 

0.9

Quốc Oai

xã Hòa Thạch

Văn bản số 2977/SQHKT-P1+HTKT ngày 28/6/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về thông tin quy hoạch khu đất đề xuất TĐC và đấu giá QSD đất ở tại xã Hoà Thạch; Văn bản số 209/QLĐT-QH ngày 17/5/2021 của phòng QLĐT v/v thông tin quy hoạch địa điểm nghiên cứu lập dự án khu đất TĐC và đấu giá QSD đất ở (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

73

Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

NTD

Trung tâm PTQĐ

11

 

11

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 4270/SNN-KHTC ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tham gia ý kiến về địa điểm thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai (Tiến độ: 2022- 2025)

NQ/35

74

Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (thôn Thuỵ Khuê, thôn Phúc Đức)

NTD

Trung tâm PTQĐ

4.6

 

4.6

Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 05/5/2020 của UBND huyện Quốc Oai v/v giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư; (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

75

Xây dựng công trình hoàn trả Hội trường UBND xã Hoà Thạch

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.32

 

0.32

Quốc Oai

xã Hòa Thạch

Văn bản số 2978/SQHKT-P1+HTKT ngày 28/6/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về thông tin quy hoạch khu đất đề xuất đầu tư xây dựng Hội trường UBND xã Hoà Thạch (Tiến độ: 2022-2025)

NQ/35

76

Xây dựng công trình hoàn trả Nhà văn hoá thôn 6 xã Phú Cát

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.6

 

0.6

Quốc Oai

Xã Phú Cát

Văn bản số 2979/SQHKT-P1+HTKT ngày 28/6/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về thông tin quy hoạch khu đất đề xuất đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn 6, xã Phú Cát (Tiến độ: 2022- 2025)

NQ/35

77

Xây dựng đường hầm trong căn cứ hậu phương theo thế trận phòng thủ huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.1

 

0.1

Quốc Oai

Xã Cộng Hoà

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

78

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Sài Sơn, Thị trấn, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.3

 

0.3

Quốc Oai

Sài Sơn, Thị trấn

Nghị quyết Số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

79

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Yên Sơn, Phượng Cách, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.18

 

0.18

Quốc Oai

Yên Sơn, Phượng Cách

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

80

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Phú Cát, Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.18

 

0.18

Quốc Oai

Phú Cát, Ngọc Liệp

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

81

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Nghĩa Hương, Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.25

 

0.25

Quốc Oai

Nghĩa Hương, Liệp Tuyết,

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

82

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Tân Phú, Đại Thành, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.15

 

0.15

Quốc Oai

Tân Phú, Đại Thành

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

83

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Đông Yên, Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.25

 

0.25

Quốc Oai

Đông Yên, Tuyết Nghĩa

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

84

Xây dựng đường trục 42m kết nối từ đường vành đai du lịch Tuần Châu, huyện Quốc Oai đến đường tỉnh 419 (tỉnh lộ 80 cũ), huyện Thạch Thất

DGT

UBND huyện Thạch Thất

6.96

 

6.96

Quốc Oai

Sài Sơn

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

NQ/35

85

Xây dựng trụ sở làm việc BCH quân sự xã Tân Hoà, Đồng Quang, huyện Quốc Oai

TSC

Trung tâm PTQĐ

0.15

 

0.15

Quốc Oai

Tân Hoà, Đồng Quang

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

86

Xây dựng trụ sở chi cục THSDS huyện Quốc Oai

TSC

Bộ tư pháp

0.58

 

0.58

Quốc Oai

Xã Thạch Thán, TT.Quốc Oai

922/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 của Bộ Tư Pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 714/CTGADS-KHTC ngày 25/11/2021 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn các thủ tục lập BCNCKT Dự án ĐTXD trụ sở chi cục THADS huyện Quốc Oai

NQ/35

87

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

0.7

0.7

0.7

Quốc Oai

Ngọc Liệp

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

88

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

0.80

0.80

0.80

Quốc Oai

Sài Sơn

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

89

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

1.50

1.50

1.50

Quốc Oai

Thạch Thán

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

90

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

1.40

 

1.40

Quốc Oai

Tân Hòa

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

91

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

1.00

1.00

1.00

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

92

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

0.90

0.90

0.90

Quốc Oai

Nghĩa Hương

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

93

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD Huyện Quốc Oai

1.70

0.50

1.70

Quốc Oai

Đại Thành

Căn cứ Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/35

94

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cấn Hạ, từ đê Tả Tích kết nối với tuyến đường Bắc-Nam Hà Tây cũ

DGT

Trung tâm PTQĐ

3.00

 

3.00

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Quốc Oai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai (Tiến độ: 2022-2024)

NQ/35

III

Các dự- án trong Biểu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0.60

0.60

0.60

huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

QĐ số 11382/QĐ-EVNHANOI ngày 21/12/2020 của TCT Điện lực TP HN V/v phê duyệt BC nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án

NQ/35

96

Hệ thống cấp nước sạch các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu lấy từ nguồn nước sạch Sông Đà

DTL

Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam

0.20

 

0.20

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Liệp, Xã Liệp Tuyết, Xã Tuyết Nghĩa,  Cấn Hữu

Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư (Tiến độ:)

NQ/35

97

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa

SKN

Cty CP tập đoàn Minh Dương

12.94

12.94

12.94

Quốc Oai

Xã Tân Hòa

5699/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa huyện Quốc Oai (Tiến độ: Quý III/2019 đến Quý III/2021)

NQ/35

98

Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán

SKN

Công ty cổ phần DSG

23.53

23.53

23.53

Quốc Oai

Xã Thạch Thán;  Ngọc Mỹ

5768/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán huyện Quốc Oai; QĐ số 4050/QĐ-UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ- Thạch Thán, tỷ lệ 1/500 (Tiến độ: Quý IV/2019 đến Quý IV/2021)

NQ/35

99

Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (mở rộng)

SKN

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành

9.50

7.54

9.50

Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định thành lập cụm số 2730/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố (Tiến độ: Quý II/2020 đến Quý II/2022)

NQ/35

100

Cụm công nghiệp Nghĩa Hương

SKN

Công ty TNHH Đầu tư Minh Hà

12.00

12.00

12.00

Quốc Oai

Nghĩa Hương

Quyết định thành lập cụm số 2799/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố (Tiến độ: Quý II/2020 đến Quý II/2022.)

NQ/35

101

Xây dựng tuyến đường dây 220kV từ TBA 500/220kV Tây Hà Nội đi Trạm biến áp 220kV Thanh Xuân

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0.60

 

0.60

huyện Quốc Oai

Xã Quốc Đồng

Quyết định số 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ Công Thương v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển lưới điện TP Hà Nội giai đoạn 2016-2025. Quyết định số 11094/QĐ-EVNHANOI ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. (Tiến độ:)

NQ/35

III.2

Các dự án đăng ký mới năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến

DNL

Tổng công ty điện lực Hà Nội

3

3

3

Quốc Oai

Đồng Quang; Ngọc Mỹ; Thạch Thán; Nghĩa Hương; Liệp Tuyết; Ngọc Liệp; thị trấn Quốc oai

Văn bản số 1203/QHKT-HTKT ngày 12/3/2019 của Sở Quy hoạch kiến trúc; S 2149/EVNHANOIPMB-BTGPMB ngày 17/8/2021 V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện năm 2022

NQ/35

103

Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đầu nối đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực Hà Nội

0.9

0.9

0.9

huyện Quốc Oai

 Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 2498/EVNHANOIPMB-BTGPMB ngày 23/9/2021 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực Hà Nội v/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022

NQ/35

104

Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội

TMD

Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội

198.64

77.39

77.39

Quốc Oai

Sài Sơn

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư QĐ số 1890/QĐ-UBND ngày 9/12/2005; cấp giấy chứng nhận đầu tư số 03121000047 ngày 03/3/2007 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 03121000073 ngày 22/5/2007; Quyết định giao đất số 2612/QĐ-UBND ngày 21/7/2008; Căn cứ ý kiến được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 5140/VPCP-KTN ngày 23/7/2010; Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

NQ/35

nhay
Các dự án đăng ký mới bổ sung mới phải báo cáo HĐND thành phố thông qua trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quốc Oai được bổ sung bởi khoản 2 Mục A Danh mục công trình dự án bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND TP Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 1
nhay
Bổ sung

B

Các dự án Không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội

 

 

 

I

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

105

Đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai kéo dài đoạn từ Km4+340,24 đến Km7+315

DGT

BQLDAĐTXD huyện

13.20

 

0

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ,  Ngọc Liệp

Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án. Văn bản số 286/HĐND-KTNS. ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội V/v chủ trương đầu tư dự án (Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 700m2 đất ở và 1000m2 đất trang trại)

NQ/21

 

106

Xây dựng HTKT khung khu đất đấu giá tại dự án đất dịch vụ CEO, xã Sài Sơn

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.45

0

0

Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án

Xong GPMB

 

107

Trường mầm non xã Phượng Cách

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.92

0

0

Quốc Oai

Xã Phượng Cách

Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non Phượng Cách, huyện Quốc Oai; Văn bản 2513/UBND-QLĐT ngày 05/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng 1/500.

NQ/21

 

108

Trưng THCS Ngọc Mỹ

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1.40

0

0

Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trường THCS xã Ngọc Mỹ; Văn bản 1999/UBND-QLĐT ngày 11/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500.

NQ/21

 

109

Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.52

0

0

Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai

Nghị quyết/21

 

110

Trường Mầm non Ngọc Mỹ (điểm trường thôn Phú Mỹ)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.98

0

0

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 tiện địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/21

 

111

Đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Liệp Tuyết (đim trường trung tâm)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0.85

0

0

Quốc Oai

Liệp Tuyết

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND huyện Quốc Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Quốc Oai

NQ/21

 

112

Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (Khu đô thị Hà Nội Westgate)

ODT

Công ty TNHH Liên Doanh Hà Nội WESTGATE

45.25

0.85

0.85

Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai, Xã Ngọc Mỹ,  Thạch Thán

Quyết định 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ phía tây Quốc Oai; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

NQ/21

 

113

Xây dựng mới trạm biến áp 110kV CNC2 và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0.74

 

0.74

huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định số 6092/QĐ-EVNHANOI ngày 30/7/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.

NQ/21

 

114

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐG09/2017 thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.08

 

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Xong GPMB

 

115

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QD đất ở 06/2018 thôn Thái Khê, xã cấn Hữu (bổ sung) và ĐG 07/2018 xã Tân Hòa (bổ sung)

ONT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

0.34

 

0

Quốc Oai

Xã Cấn Hữu,  Tân Hòa

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Quyết định 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình.

Xong GPMB

 

116

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02

DGT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

1.9

0

0

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định 4435/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án

Xong GPMB

 

117

Dự án xây dựng trụ sở làm việc đội QLTT s 22 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD DD và CN Hà Nội

0.12

 

0.12

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

QĐ số 419/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 22

 

 

118

Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2

DYT

Bệnh viện phụ sản TƯ

6.27

 

0.30

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện phụ sản Trung ương cơ sở 2

Thủ tướng

 

119

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

DYT

Bệnh viện Nhi Trung ương

6.20

 

0.40

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện nhi Trung ương cơ sở 2

Thủ tướng

 

120

Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

DVH

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

38.30

36.79

36.79

huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ; Liệp Tuyết

Văn bản số 86/TTg-KGVX ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên Việt Nam tỷ lệ 1/500

Thủ tướng

 

121

Cửa hàng xăng dầu Nam Mạnh

TMD

Công ty TNHH TM và XNK xăng dầu Khu vực I Nam Mạnh

0.12

 

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Văn bản số 57/UBND-QLĐT ngày 10/1/2020 của UBND huyện chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án; Văn bản số 2480/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Xăng dầu khu vực I Nam Mạnh chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai

Chuyển mục đích

 

122

Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai

ODT

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

24.40

 

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Đất đã GPMB

 

123

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường từ đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn

DGT

BQLDAĐTXD huyện

0.87

0.26

0.61

Quốc Oai

Xã Yên Sơn

Quyết định phê duyệt chủ trương số 4988/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quốc Oai

 

 

124

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất ở ĐG03 thị trấn Quốc Oai

ODT

TTPT quỹ đất huyện Quốc Oai

3.4

 

0

Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Quyết định 6131/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 34.089 m2 đất tại thị trấn Quốc Oai cho UBND huyện Quốc Oai để thực hiện dự án

Xong GPMB

 

125

Cây xăng Yên Sơn (cây xăng Quảng Yên)

TMD

Công ty TNHHĐT&XD Mạnh Tiến Đạt

0.70

 

 

Quốc Oai

xã Yên Sơn

Văn bản số 5303/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Chuyển mục đích

 

126

Xây dựng vị trí đóng quân của trưng bắn Hòa Thạch/BTL Thủ đô Hà Nội

CQP

Bộ tư lệnh Thủ đô

35

13.16

19.02

Quốc Oai

Xã Hòa Thạch

2067/QĐ-TM ngày 30/10/2020 của Bộ Tổng tham mưu về vị trí đóng quân của trưng bắn Hòa Thạch/BTL Thủ đô; 4175/UBND-GPMB ngày 31/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc GPMB xây dựng tường rào trường bắn Hòa Thạch Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai.

 

 

127

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ (đất ở) DV13 xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

ONT

UBND xã Ngọc Liệp

0.47

 

 

Quốc Oai

xã Ngọc Liệp

Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v thu hồi 4.689 m2 đất tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ (đất ở) DV13

 

 

II

Các dự án đăng ký mới trong năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Trụ sở làm việc công an Thành phố

CAN

Công an Thành phố

0.34

 

0.34

Quốc Oai

 Thạch Thán

Văn bản 4128/BCA-H02 ngày 12/11/2021 của Bộ công an về việc đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bộ công an và CA thành phố đăng ký

 

129

Nhà văn hóa thôn 3 xã Phượng Cách

DVH

UBND xã Phượng Cách

0.20

0.20

0.20

Quốc Oai

Phượng Cách

Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình; Quyết định số 8205/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa thôn 3 xã Phượng Cách

 

 

130

Giao đất nông nghiệp mới xã Sài Sơn

LUC

UBND xã Sài Sơn

0.75

0.75

0

Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Văn bản số 2180/UBND-TNMT ngày 21/7/2021 của UBND về việc giao đất nông nghiệp cho khẩu phát sinh tại thôn Năm Trại xã Sài Sơn; Văn bản 3159/UBND-ĐXM ngày 19/12/2020 của UBND huyện Quốc Oai về việc hoàn thiện các thủ tục đề nghị giao đất nông nghiệp cho khẩu phát sinh tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; Quyết định 2573/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 396,906,m2 thuộc địa bản xã Sài Sơn, giao Đan QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai thực hiện dự án đầu tư

 

 

131

Đất dịch vụ thị trấn Quốc Oai

ODT

BQLDAĐTXD huyện

2.25

0

0.00

huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 28,364,5m2 đất thuộc địa bàn thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai; giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai thực hiện dự án đầu tư; Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình

 

 

132

Đất dịch vụ và đấu giá Yên Sơn

ONT

BQLDAĐTXD huyện

0.8

0.61

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Yên Sơn

Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 21,277m2 đất thuộc xã Yên Sơn huyện Quốc Oai; giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai để thực hiện dự án đầu tư; QĐ số 937/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình; QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TMB; Văn bản số 1328/UBND-TNMT ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố v/v chuyển diện tích đất dịch vụ để thực hiện đấu giá QSD đất

 

 

133

Đất dịch vụ Nghĩa Hương

ONT

BQLDAĐTXD huyện

1.56

0

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 29,926,7m2 đất thuộc địa bàn xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai; giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai thực hiện dự án đầu tư; Quyết định 2356/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt phương án, danh sách các hộ được giao đất dịch vụ (đất ở) tại xã Nghĩa Hương

 

 

134

Đất dịch vụ xã Phượng Cách

ONT

BQLDAĐTXD huyện

0.14

0

0.00

huyện Quốc Oai

Xã Phượng Cách

Quyết định 123/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1.526m2 đất thuộc xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai; giao UBND huyện Quốc Oai để thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị nhà nước thu hồi trên địa bàn xã Phượng Cách

 

 

135

Chuyển đất vườn, ao liền kề trong cùng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

ONT

UBND huyện Quốc Oai

1.50

 

 

huyện Quốc Oai

Các xã, thị trấn

Văn bản 2796/UBND-TNMT ngày 21/9/2021 của UBND huyện về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai; UBND huyện Quốc Oai chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch có liên quan đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về điều kiện, cơ sở pháp lý đối với các trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sân vườn liền kề trong cùng thửa đất sang đất ở theo quy định.

 

 

nhay
Các dự án không phải thông qua HĐND thành phố được bổ sung bởi Mục B Danh mục công trình dự án bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND TP Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 1
nhay
Bổ sung
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2021

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2021

Đất đai-Nhà ở, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi