Quyết định 189/QĐ-UBND Thái Bình 2024 giao đất cho UBND xã Việt Hùng thực hiện Quy hoạch dân cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để thực hiện Quy hoạch dân cư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:189/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Văn Hoàn
Ngày ban hành:23/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH
________

Số: 189/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Thái Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng,
huyện Vũ Thư
để thực hiện quy hoạch dân cư

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đt, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vũ Thư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 77/TTr-STNMT ngày 07/02/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi 1.881,4 m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của Trường mầm non Thanh Phú cũ thuộc địa giới hành chính xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Giao cho Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng 1.881,4 m2 đất thuộc địa giới hành chính xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để thực hiện quy hoạch dân cư; cụ thể:

- Khu dân cư thôn Lộc Điền diện tích 241 m2, trong đó:

+ Diện tích quy hoạch đất ở (02 10): 199,9 m2;

+ Diện tích quy hoạch giao thông: 41,1 m2.

- Khu dân cư thôn Phú Chử diện tích 1.640,4 m2, trong đó:

+ Diện tích quy hoạch đất ở (06 10): 1.046,8 m2;

+ Diện tích quy hoạch cây xanh - thể thao: 404,3 m2;

+ Diện tích hạ tầng kỹ thuật (rãnh thoát nước): 37,2 m2;

+ Diện tích quy hoạch giao thông: 152,1 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các Tờ Chỉnh lý bản trích lục địa chính khu đt số TL: 01-2024, số TL: 02-2024, tỷ lệ 1:500 do Công ty TNHH Quy hoạch và Xây dựng Minh Phương lập ngày 28/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 22/01/2024.

Điều 2. Giao:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng xác định cụ th mốc giới, bàn giao đt trên thực địa.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư:

- Tổ chức đu giá quyền sử dụng đất ở sau khi xử lý tài sản công theo quy định và hoàn thành đầu tư hạ tầng điểm dân cư.

- Cấp Giấy chng nhận quyền sử dụng đt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Chủ tịch y ban nhân dân xã Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điu 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;

- Lãnh đạo VP UBND tnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm PVHCC tnh;

- Lưu VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lại Văn Hoàn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi