Quyết định 188/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:188/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:14/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
Ố HÀ NỘI
________

Số: 188/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph
úc
_____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN HOÀI ĐỨC

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10018/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hoài Đức, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2021, với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Điện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

8.492,02

1

Đất nông nghiệp

NNP

4.043,58

47,62

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.918,02

22,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.173,40

13,82

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

832,92

9,81

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

107,42

1,26

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

11,82

0,14

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.432,00

52,19

2.1

Đất quốc phòng

CQP

110,41

1,30

2.2

Đất an ninh

CAN

5,64

0,07

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

151,21

1,78

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

203,56

2,40

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

121,68

1,43

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

8,27

0,10

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.540,53

18,14

2.9.1

Đất giao thông

DGT

992,91

11,69

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

204,42

2,41

2.9.3

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

6,54

0,08

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

5,82

0,07

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

109,32

1,29

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

21,35

0,25

2.9.7

Đất công trình năng lượng

DNL

5,65

0,07

2.9.8

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

4,97

0,06

2.9.9

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

2.9.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,21

0,01

2.9.11

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,71

0,07

2.9.12

Đất cơ sở tôn giáo

TON

31,27

0,37

2.9.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

126,03

1,48

2.9.14

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công ngh

DKH

14,37

0,17

2.9.15

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

2,59

0,03

2.9.16

Đất chợ

DCH

8,37

0,10

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13,26

0,16

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

20,78

0,24

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.174,26

13,83

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

839,36

9,88

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,63

0,11

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

24,97

0,29

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

25,60

0,30

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

121,72

1,43

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

58,86

0,69

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,26

0,03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

16,44

0,19

b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI TRONG NĂM KẾ HOẠCH

276,52

1

Đất nông nghiệp

NNP

268,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,32

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

20,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

18,59

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,18

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,00

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

7,15

2.2

Đất ở tại đô th

ODT

0,85

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

313,80

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

266,35

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

23,82

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

23,45

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,18

e) Danh mục các Công trình, dán:

Danh mục các Công trình, dán nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 kèm theo (144 dán, tổng diện tích khoảng 849,00 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Hoài Đức tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Hoài Đức:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy ;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PH
Ó CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đ
ông

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN HOÀI ĐỨC

(Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dán

Mục đích SDĐ (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã, thị trấn

A

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố

I

Các dự án nằm trong Biểu 1A

I.1

Các dán nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

1

Xây dựng khu đất dịch vụ X9 xã An Khánh

TMD

Ban QLDA

6,06

4,06

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

2

Xây dựng khu đất dịch vụ X11 xã An Khánh

TMD

Ban QLDA

12,13

12,13

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

3

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X5

TMD

Ban QLDA

1,96

0,60

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Dự án; Quyết định số 9633/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

4

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Di Trạch - vị trí X6

TMD

Ban QLDA

3,17

0,70

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt BC KTKT khu X6; Quyết định số 9634/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

5

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Lại Yên

TMD

Ban QLDA

1,62

1,62

0,05

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT, Quyết định số 10175/QĐ- UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian, nguồn vốn.

6

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã An Thượng (vị trí XI)

TMD

Ban QLDA

3,20

3,20

1,50

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 9526/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT, Quyết định số 10174/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian, nguồn vốn.

7

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Vân Canh (vị trí X3 khu đồng Nhĩ, cầu Ni thôn Kim Hoàng)

TMD

Trung tâm PTQĐ

4,60

4,60

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt QH tổng mặt bằng; Quyết định 8813/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án

8

Đường giao thông liên xã Cát Quế - Dương Liễu

DGT

Ban QLDA

1,35

0,80

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế

Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

9

Tuyến đường nối QL32-thôn Lai Xá đến khu đấu giá QSD đất (khớp nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo quy hoạch)

DGT

Ban QLDA

1,50

1,20

0,70

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 8237/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 10181/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

10

Đường Vành Đai 3,5 (Giai đoạn II)

DGT

Ban QLDA

22,60

8,90

0,36

Hoài Đức

An Khánh, Vân Canh, Di Trạch, Kim Chung

Quyết định số 7586/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án. Biên bản định vị mốc giới ngày 06/12/2017. Quyết định số 7105/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

11

Đường từ QL32 qua khu đô thị Cienco 5 khớp nối đường HQV kéo dài

DGT

Ban QLDA

1,00

1,00

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Quyết định số 5397/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng.

12

Đường Vành Đai 3.5 giai đoạn 1

DGT

Ban QLDA

6,84

6,00

0,64

Hoài Đức

Vân Canh, Di Trạch

Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 3.5; Quyết định số 5713/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

13

Đường trục chính xã Kim Chung

DGT

Ban QLDA

1,25

1,25

0,80

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 6378/QĐ -UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 11403/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

14

Đường ĐH 04 từ Tiền Yên đến Đại lộ Thăng Long

DGT

Ban QLDA

2,28

0,70

Hoài Đức

Tiền Yên, Song Phương

Quyết định số 6183/QĐ - UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

15

Xây dựng tuyến đường ĐH 03 huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

6,76

4,90

2,00

Hoài Đức

An Thượng, Đông La, An Khánh

Quyết định số 5055/QĐ - UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Quyết định 3206/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh dự án

16

Tuyến đường ĐH 02 huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

5,00

2,00

Hoài Đức

Đức Thượng, Đức Giang, TT Trạm Trôi

Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

17

Tuyến đường liên khu vực 8 (Từ tỉnh lộ 423 đến Đại lộ Thăng Long)

DGT

Ban QLDA

12,00

10,30

Hoài Đức

An Thượng, An Khánh

Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

18

Tuyến đường liên khu vực 1 - từ Đức Thượng đến Song Phương

DGT

Ban QLDA

27,00

5,00

Hoài Đức

Song Phương, Tiền Yên, Đắc Sở, Yên Sở, Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai, Đức Thượng

Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

19

Đường liên xã Đức Giang - Đức Thượng

DGT

Trung tâm PTQĐ

0,64

0,11

Hoài Đức

Đức Giang - Đức Thượng

Quyết định số 6208/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án; QĐ 1485/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

20

Trường mầm non Cát Quế C

DGD

Ban QLDA

1,00

1,00

0,30

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 6098/QĐ - UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Văn bản số 2425/UBND-BQL ngày 14/9/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng dự án

21

Trường mầm non Di Trạch 2

DGD

Ban QLDA

0,79

0,79

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 6268/QĐ - UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Quyết định 11418/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện

22

Mở rộng Trường tiểu học An Thượng A

DGD

Ban QLDA

0,70

0,01

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 6265/QĐ - UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Quyết định số 10241/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

23

Trường tiểu học Đức Giang

DGD

Ban QLDA

1,50

0,50

Hoài Đức

Đức Giang

Quyết định số 6095/QĐ - UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Quyết định số 10243/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

24

Hạ tầng đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Di Trạch (vị trí X7)

ONT

Trung tâm PTQĐ

5,20

5,20

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 7706/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đấu giá trên địa bàn xã Đức Thượng; Di trạch (vị trí X7); Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán và điều chỉnh thời gian thực hiện các dán

25

Hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Đông La - Khu Mả Trâu, thôn Đồng Nhân

ONT

Trung tâm PTQĐ

2,36

0,24

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

26

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Sơn Đồng - vị trí X1 (Khu Khóm Dâu và Đồng Cốc, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức)

ONT

Trung tâm PTQĐ

5,20

5,20

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; QĐ số 6224/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

27

Bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng HTKT khu đất đấu giá, dịch vụ tại xã Vân Canh

ONT

Trung tâm PTQĐ

7,18

7,18

Hoài Đức

Vân Canh

Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán và điều chỉnh thời gian thực hiện các dán; Quyết định số 5812/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

28

Xây dựng HTKT và nhà văn hóa trung tâm xã Kim Chung

DVH

Ban QLDA

1,70

1,00

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

29

Xây dựng khu đất dịch vụ X1-X7 xã An Khánh

TMD

UBND xã An Khánh

8,39

5,00

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 5303/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

30

Trụ sở công an xã La Phù

CAN

Ban QLDA

0,10

0,10

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

31

Trụ sở công an xã Kim Chung

CAN

Ban QLDA

0,10

0,10

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

32

Trụ sở công an xã Minh Khai

CAN

Ban QLDA

0,10

0,10

Hoài Đức

Minh Khai

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/1/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

33

Xây dựng bãi đỗ xe trong khu vực khuôn viên Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức

TSC

Ban QLDA

0,50

0,50

0,50

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 11401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

34

Nâng cấp, mở rộng trường THCS An Thượng

DGD

Ban QLDA

1,06

0,16

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

35

Đường vào trường Mầm non La Phù 2 xã La Phù huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

0,50

0,50

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc phê duyệt ranh giới phạm vi xây dựng nền đường; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

36

Đường nối từ QL32 tới khu đấu giá QSD đất xã Đức Thượng

DGT

Trung tâm PTQĐ

1,30

1,30

1,30

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

37

Xây dựng, mở rộng trường tiểu học An Thượng B

DGD

Ban QLDA

0,70

0,05

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 5451/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

38

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Lại Yên

TMD

Ban QLDA

3,02

0,08

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng; Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh báo cáo KTKT

39

Công trình Sân chơi thể thao xã An Thượng

DTT

Ban QLDA

0,21

0,21

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cao KTKT.

40

Dán xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh Làng giáo dục Quốc tế

DGT

Ban QLDA ĐTXD công trình GT TP Hà Nội

0,11

0,11

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh dự án đầu tư

41

Cải tạo, mở rộng Trường THCS Cát Quế A

DGD

Ban QLDA

0,50

0,50

0,50

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án

42

Mở rộng, xây mới nhà lớp học và các HMPT Trường Mầm non Đắc Sở

DGD

Ban QLDA

0,30

0,30

Hoài Đức

Đắc Sở

Văn bản số 2575/UBND-TMB-PAKT ngày 04/10/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ dự án

43

Đường bờ trái kênh Đan Hoài giai đoạn 3 (đoạn từ đường liên xã Minh Khai-Đức Thượng đến hết địa phận huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

0,35

0,35

0,35

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định 1022/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BCKTKT

44

Đường giao thông nông thôn xã Đắc Sở tuyến 1, 2

DGT

Ban QLDA

0,38

0,38

Hoài Đức

Đắc Sở

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 của HĐND huyện Hoài Đức; Quyết định số 3687/QĐ- UBND ngày 6/7/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ

45

Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Tiền Yên đến Song Phương

DGT

Ban QLDA

0,60

0,60

0,60

Hoài Đức

Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương

Quyết định 8609/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án

46

Khu vườn hoa, sân chơi cổng Đình thôn Lai Xá

DKV

Ban QLDA

0,47

0,47

0,47

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 8883/QĐ-UBND ngày 05/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt BCKTKT

47

Xây dựng HTKT khu nghĩa trang tập trung huyện Hoài Đức

NTD

Trung tâm PTQĐ

22,00

22,00

Hoài Đức

Tiền Yên- Đắc Sở

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 của HĐND huyện Hoài Đức; Văn bản số 2433/VQH-TT1 ngày 12/10/2021 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

48

Xây dựng hệ thống thoát nước thải kết hợp giao thông nông thôn xã Dương Liễu - Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,30

0,30

0,30

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế

Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 10182/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

49

Tuyến đường Lại Yên - Vân Canh (Từ liên khu vực 2 đến đường vành đai 3,5) huyện Hoài Đức

DGT

Ban QLDA

13,53

5,00

Hoài Đức

Lại Yên, Vân Canh, Song Phương

Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;

50

Đường bờ trái kênh Đan Hoài giai đoạn 2 (Đoạn từ cầu qua kênh Đan Hoài vào trường THCS Dương Liễu đến đường liên xã Minh Khai - Đức Thượng)

DGT

Ban QLDA

2,27

2,27

Hoài Đức

Minh Khai, Dương Liễu

Quyết định số 8618/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án ĐTXD.

51

Xây dựng nhà lớp học 3 tầng, nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ trường THCS Minh Khai

DGD

Ban QLDA

0,40

0,40

0,40

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

52

Xây mới Ban Chỉ huy quân sự và chỉnh trang khuôn viên UBND xã An Thượng

CQP

Ban QLDA

0,04

0,04

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 10184/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

53

Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Song Phương

DGD

Ban QLDA

0,86

0,86

0,86

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 9485/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

54

Trường Tiểu học thị trấn Trạm Trôi B

DGD

Ban QLDA

0,85

0,85

Hoài Đức

Trạm Trôi

Quyết định 6301/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt dự án ĐTXD và Quyết định số 10247/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

55

Khu cây xanh thể dục thể thao xã Đức Giang

DKV

Trung tâm PTQĐ

2,00

2,00

Hoài Đức

Đức Giang

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 6201/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư

56

Trạm trung chuyển rác thải khu Rẻ Sen

DRA

UBND xã Minh Khai

0,11

0,11

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

I.2

Các dán đăng ký mới thực hiện trong năm 2022

57

Trạm y tế xã Song Phương

DYT

Ban QLDA

0,30

0,30

0,30

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 9519/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

58

Xây dựng Trung tâm thể thao xã Lại Yên

DTT

Ban QLDA

1,15

1,15

1,15

Hoài Đức

Lại Yên

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Hoài Đức. Văn bản số 1545/QHKT-P1 ngày 19/4/2021 của Sở Quy hoạch kiến trúc; Văn bản số 2565/UBND-TMB-PAKT ngày 01/10/2021 của UBND huyện về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

59

Khu sân chơi vườn hoa thôn Ngự Câu, thôn An Hạ xã An Thượng

DKV

Ban QLDA

0,26

0,26

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt báo cáo KTKT; Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

60

Xây dựng hệ thống thoát nước thải kết hợp cải tạo trục đường giao thông tuyến từ Đê Tả Đáy đi thôn 8, thôn 9, thôn Cát Ngòi đến đường ĐH04

DGT

Ban QLDA

0,13

0,13

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 8804/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư

61

Xây dựng nhà văn hóa trung tâm kết hợp khu cây xanh công cộng xã Minh Khai

DVH

Ban QLDA

1,30

1,30

1,30

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 5714/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án

62

Trung tâm Thể thao xã Minh Khai

DTT

Ban QLDA

1,80

1,80

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án

63

Tuyến đường bao khu dân cư và trường THCS Đắc Sở

DGT

Ban QLDA

0,60

0,57

Hoài Đức

Đắc Sở

Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ; Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án

64

Công trình Cây xanh TDTT xã Tiền Yên

DKV

Ban QLDA

0,47

0,47

Hoài Đức

Tiền Yên

Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BCKTKT

65

Công trình: ĐTXD Nhà văn hóa thôn Lũng Kênh xã Đức Giang

DSH

Ban QLDA

0,22

0,22

Hoài Đức

Đức Giang

Quyết định số 8184/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt báo cáo KTKT. Văn bản số 10245/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện vv điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

66

Đường trục chính khu trung tâm xã Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,34

0,34

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 8885/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức vv phê duyệt báo cáo KTKT.

67

Khu cây xanh thể dục thể thao xã La Phù

DKV

Trung tâm PTQĐ

2,20

2,20

Hoài Đức

La Phù

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/9/2020; Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

68

Khu cây xanh thể dục thể thao xã Sơn Đồng

DKV

Trung tâm PTQĐ

3,20

3,20

Hoài Đức

Sơn Đồng

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 về chủ trương đầu tư; Văn bản số 2662/UBND-TMB- PAKT ngày 13/10/2021 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc

II

Các dự án nằm trong Biểu 1B

II.1

Các dán nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

69

Trụ sở công an xã Cát Quế

CAN

Ban QLDA

0,16

0,16

Hoài Đức

Cát Quế

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

70

Đường liên khu vực 6 (từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5 huyện Hoài Đức.)

DGT

Ban QLDA

15,00

15,00

Hoài Đức

Yên Sở, Sơn Đồng, Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh

Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

71

Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Minh Khai

DRA

Ban QLDA

0,26

0,26

Hoài Đức

Minh Khai

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Hoài Đức

72

Đường Vành đai xã Dương Liễu- Cát Quế (đoạn từ thôn Quê đi đường DH05)

DGT

Ban QLDA

0,50

0,50

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án mới giai đoạn 2021-2025

73

Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Tiền Yên - Xứ đồng Lòng Khúc

ONT

Trung tâm PTQĐ

3,00

3,00

Hoài Đức

Tiền Yên

QĐ số 6225/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về phê duyệt dự án đầu tư

74

Hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Kim Chung - Khu X2 (Đống Sành)

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,30

0,30

0,30

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

75

Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất xã La Phù-Khu Trạm bơm

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,30

0,30

Hoài Đức

La Phù

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Hoài Đức; Văn bản số 1756/VQH-TT1 ngày 19/7/2021 của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

II.2

Các dán đăng ký mới thực hiện trong năm 2022

76

Chỉnh trang, nâng cấp kết hợp làm mới đường vào trụ sở công an và Trạm Y tế xã Đức Thượng

DGT

Ban QLDA

0,20

0,20

0,20

Hoài Đức

Đức Thượng

Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/10/2020 của HĐND huyện hoài Đức; Quyết định số 11450/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ

77

Xây dựng vườn hoa, cây xanh và chỉnh trang khuôn viên Đền Rẻ Sen xã Đức Thượng

DKV

Ban QLDA

3,40

3,40

3,40

Hoài Đức

Đức Thượng

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán ĐTXD trên địa bàn huyện Hoài Đức.

78

ờn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe và các HMPT khu di tích Quán Giá xã Yên S

DGT

Ban QLDA

3,10

3,10

3,10

Hoài Đức

Yên S

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán ĐTXD trên địa bàn huyện Hoài Đức.

79

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ bổ sung xã An Thượng

TMD

Trung tâm PTQĐ

1,40

1,40

1,40

Hoài Đức

An Thượng

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán ĐTXD trên địa bàn huyện Hoài Đức.

III

Các dự án nằm trong Biểu 2

III.1

Các dán nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

80

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

1,60

0,60

Hoài Đức

An Khánh, Vân Côn, Song Phương, An Thượng

Văn bản số 1564/UBND-KT ngày 21/4/2016 của UBND huyện Hoài Đức đồng ý phương án tuyến Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh; Nghị quyết số 19/NQ- HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội

81

Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,50

0,06

Hoài Đức

La Phù, Đông La, An Thượng, Vân Côn, An Khánh

Quyết định 3564/QĐ-EVN HANOI ngày 8/10/2015 của Tổng cục điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội

82

Xây dựng mới trạm 110kV Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,40

0,40

Hoài Đức

An Khánh, An Thượng

Quyết định 3564/QĐ-EVN HANOI ngày 8/10/2015 của Tổng cục điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội

83

Cải tạo đường dây 110kv lộ 182 Chèm - Phúc Th

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,55

0,13

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 5192/QĐ-EVN Hà Nội ngày 30/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 4141/QĐ-UBND ngày 8/7/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự toán chi phí

84

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 14 xã và 01 thị trấn (Trạm bơm tăng áp số 2)

DTL

Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội

0,20

0,20

Hoài Đức

Yên S

Quyết định 1842/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định 6434/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư;

85

Cụm công nghiệp Dương Liễu - GĐ2

SKN

Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương

17,00

17,00

Hoài Đức

Minh Khai

Quyết định thành lập cụm số 2456/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND Thành phố; Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm Công nghiệp Dương Liễu - Giai đoạn 2

86

Cụm công nghiệp Đông La

SKN

Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn xây dựng Việt Nam

8,00

8,00

8,00

Hoài Đức

Đông La

Quyết định thành lập cụm số 2728/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành ph

87

Khu đô thị An Khánh - An Thượng

ODT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

30,28

0,40

0,40

Hoài Đức

An Thượng, Song Phương

Quyết định số 5735/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể QH chi tiết khu đô thị An Khánh - An Thượng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

88

Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch

ODT

Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng

138,17

8,90

Hoài Đức

Kim Chung, Di Trạch

Quyết định số 5723/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể QH chi tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND TP về việc phê duyệt Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

89

Khu ĐTM An Lạc Green Symphony (tên cũ Khu ĐTM thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh)

ODT

Công ty CP Đầu tư An Lạc

57,05

0,78

Hoài Đức

Vân Canh, An Khánh

Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu ĐTM thuộc khu Đô thị Đại học Vân Canh

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chủ Trương Đầu tư dự án khu ĐTM An Lạc Green Symphony, xã vân Canh, An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

90

Đường dây và trạm biến áp 110kV Kim Chung

DNL

Tổng công ty điện lực Hà Nội

0,70

0,70

Hoài Đức

Đức Giang, Kim Chung

Quyết định số 11108/QĐ-EVNHANOI ngày 26/12/2019 của Tổng công ty điện lực Hà Nội v/v phê duyệt báo cáo NCKT

91

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng xã An Khánh (Đầu tư xây dựng tuyến đường khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng)

DGT

Liên danh 3 công ty: Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty cổ phần Lý Hùng, Công ty TNHH đầu tư CIVICO

8,45

1,42

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có về việc thu hồi 1,8858,2m2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, chuyển mục đích thành đất giao thông. Tuy nhiên, UBND huyện Hoài Đức chưa hoàn thành thủ tục GPMB khu đất theo quy định; Kết luận số 165/KL-TTTP(P7) ngày 21/01/2014 của Thanh tra Thành ph

III.2

Các dán đăng ký mới thực hiện trong năm 2022

92

Xây dựng mới trạm biến áp 110KV Hoài Đức và nhánh r

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,50

0,50

Hoài Đức

Kim Chung

Văn bản số 1483/QHKT-HTKT ngày 19/4/2021 của Sở QHKT

B

Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố

I

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

93

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 14 xã và 01 thị trấn (Trạm bơm tăng áp số 1)

DTL

Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội

0,25

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định 1842/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định 6434/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư;

94

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã An Thượng (vị trí XI)

TMD

Ban QLDA

7,76

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 9525/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT, Quyết định số 11402/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian, nguồn vốn

95

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ bổ sung trên địa bàn xã Vân Canh - Vị trí XI

TMD

Trung tâm PTQĐ

1,78

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dán và điều chỉnh thời gian thực hiện các dán

96

Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện trung đoàn BB692

CQP

Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

48,00

Hoài Đức

An Thượng, Vân Côn

Quyết định số 1960/QĐ-TM ngày 5/12/2018 của Bộ Tổng tham mưu; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phục vụ dự án

97

Khu đất dịch vụ X1 Song Phương

TMD

Ban QLDA

1,30

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 6962/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt báo cáo KTKT; Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

98

Khu đất dịch vụ X2 Song Phương

TMD

Ban QLDA

12,04

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án;

99

Đấu giá QSDĐ ở xã Lại Yên - Vị trí X6 Sườn Trại

ONT

Trung tâm PTQĐ

1,91

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND Thành phố về việc giao đất cho UBND huyện Hoài Đức để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất

100

Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã La Phù - Khu Đồng Giường

TMD

Phòng TNMT

3,80

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 9237/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã La Phù - Khu Đồng Giường (Giai đoạn 2);

101

Xây dựng HTKT đất dịch vụ và đất đấu giá khu Chéo Đường Tàu, xã La Phù

TMD

Phòng TNMT

4,70

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 8168/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án công trình: Xây dựng HTKT đất dịch vụ và đất đấu giá khu Chéo Đường Tàu, xã La Phù, huyện Hoài Đức.

102

Đất dịch vụ Vân Canh (Đô thị Đại học Vân Canh và Đô thị Bắc An Khánh)

TMD

Phòng TNMT

25,20

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

103

Đất dịch vụ Vân Canh thuộc dự án Vườn Cam

TMD

Phòng TNMT

4,59

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/1/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

104

Đất dịch vụ Vân Canh thuộc dự án Đô thị mới Vân Canh HUD

TMD

Phòng TNMT

6,90

Hoài Đức

Vân Canh

105

Đất dịch vụ xã Lại Yên

TMD

Phòng TNMT

17,06

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

106

Đất dịch vụ xã Kim Chung (Dịch vụ thuộc đô thị mới Kim Chung- Di Trạch)

TMD

Phòng TNMT

14,50

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 7/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

107

Đất dịch vụ xã Kim Chung (Đất dịch vụ Cụm công nghiệp Lai Xá- xã Kim Chung)

TMD

Phòng TNMT

3,25

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

108

Đất dịch vụ xã Kim Chung (Khu lô 6 cụm CN)

TMD

Phòng TNMT

2,16

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi đất để tổ chức giao đất dịch vụ

109

Đất dịch vụ xã Di Trạch (Dịch vụ thuộc khu đô thị mới Vân Canh)

TMD

Phòng TNMT

3,76

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao chính thức;

110

Đất dịch vụ xã Di Trạch (Dịch vụ thuộc Đô thị mới Kim Chung Di Trạch)

TMD

Phòng TNMT

16,10

Hoài Đức

Di Trạch

Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi đất và chuyển mục đích để thực hiện dự án

111

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã An Thượng (vị trí X2)

ONT

Trung tâm PTQĐ

5,40

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất cho UBND huyện Hoài Đức để tổ chức đấu giá QSD đất

112

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Vân Canh (vị trí XI Khu Tầm Bể, Trũng Bầu)

TMD

Trung tâm PTQĐ

1,10

Hoài Đức

Vân Canh

Quyết định số 9477/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

113

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường TL 423 đi thôn Cù Sơn

DGT

Ban QLDA

0,70

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện duyệt báo cáo KTKT; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

114

Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Minh Khai đến Tiền Yên

DGT

Ban QLDA

4,54

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở

Quyết định số 6484/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

115

Đường ĐH 04 từ Đại Lộ Thăng Long đến đường tỉnh 423

DGT

Ban QLDA

3,83

Hoài Đức

Vân Côn, An Thượng, Song Phương

Quyết định số 6193/QĐ - UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dán giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

116

Trụ sở công an xã Đức Giang

CAN

Ban QLDA

0,10

Hoài Đức

Đức Giang

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

117

Trụ sở công an xã Đức Thượng

CAN

Ban QLDA

0,10

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BCKTKT

118

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường dọc kênh Đan Hoài từ Minh Khai đến cầu Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,40

Hoài Đức

Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế

Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc phê duyệt dự án;

119

Trụ sở công an xã Đắc Sở

CAN

Ban QLDA

0,16

Hoài Đức

Đắc Sở

Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

120

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thị trấn Trạm Trôi vị trí X1

TMD

Ban QLDA

2,23

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Quyết định số 5660/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (giai đoạn 2); Quyết định 10703/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

121

Trường Mầm non Đông La I xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA

1,39

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

122

Trụ sở công an xã An Thượng

CAN

Ban QLDA

0,10

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Quyết định số 10270/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

123

Trụ sở công an xã Song Phương

CAN

Ban QLDA

0,09

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

124

Tổ hợp Trung tâm thương mại, Showroom trưng bày và Trung tâm bảo hành xe ô tô tại Thị trấn Trạm Trôi

TMD

Công ty Cổ phần Trường Hải Đức Thành

5,60

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Văn bản số 692/UBND-KH&ĐT ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố v/v nghiên cứu dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Showroom trưng bày và Trung tâm bảo hành xe ô tô tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức

125

Khu dịch vụ thương mại Hoài Đức

TMD

Công ty CP phát triển dịch vụ thương mại Trung Thượng

3,31

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Văn bản số 4727/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Sở TNMT về việc Hướng dẫn xác định ranh giới đất phục vụ thủ tục thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận CN, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ để thực hiện dự án

126

Cảng Nội địa (ICD) Mỹ Đình

DGT

Cty TNHH MTV ĐTTM và DVQT

17,74

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 3401/QĐ-UBND của UBND TP ngày 24/06/2016 v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Thông báo số 932/TB-UBND ngày 06/08/2019 của UBND TP; QĐ số 403/QĐ-UBND ngày 25/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cảng nội địa ICD; QĐ số 4906/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

II

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022

127

Đất dịch vụ Thị trấn Trạm Trôi

TMD

UBND Thị trấn

5,50

Hoài Đức

TT Trạm Trôi

Quyết định số 8622/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện hoài Đức về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ Dự án; Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt BCKTKT

128

Đấu giá xã Di Trạch - khu Cổ Bồng

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,02

Hoài Đức

Di Trạch

Đã có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất

129

Đấu giá và tái định cư xã Lại Yên

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,04

Hoài Đức

Lại Yên

Các Quyết định của UBND huyện về hủy kết quả trúng đấu giá: số 3734/QĐ-UBND ngày 09/7/2021; số 3735/QĐ-UBND ngày 09/7/2021; số 3736/QĐ-UBND ngày 09/7/2021

130

Tái định cư xã Kim Chung (Dán: đường trục xã Kim Chung)

ONT

Phòng TNMT

0,16

Hoài Đức

Kim Chung

Văn bản số 1620/UBND-TTPTQĐ ngày 26/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức

131

Tái định cư xã Đức Thượng (Dự án: đường ĐH 02)

ONT

Phòng TNMT

0,06

Hoài Đức

Đức Thượng

Văn bản số 1621/UBND-TTPTQĐ ngày 26/6/2021 của UBND huyện Hoài Đức

132

Đường vành đai xã Sơn Đồng

DGT

Ban QLDA

1,40

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 6171/QĐ - UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

133

Công an xã Vân Côn

CAN

Ban QLDA

0,06

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt báo cáo kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

134

Xây mới Trường Tiểu học Đức Thượng

DGD

Ban QLDA

1,52

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện về việc duyệt dự án đầu tư

135

Trường mầm non Kim Chung (điểm trường Lai Xá)

DGD

Ban QLDA

0,39

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 8806/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện về việc duyệt dự án đầu tư

136

Đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

UBND các xã

100,00

Hoài Đức

Các xã trên địa bàn huyện

137

Trường Mầm non La Phù 2

DGD

Ban QLDA

1,00

Hoài Đức

La Phù

Quyết định số 6266/QĐ - UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/6/2020 của HĐND huyện v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư

138

Mở rộng trường THCS Dương Liễu

DGD

Ban QLDA

1,00

Hoài Đức

Dương Liễu

Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư.

139

Trường mầm non An Thượng A (mở rộng)

DGD

Ban QLDA

0,82

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 9524/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. QĐ số 6999/QĐ- UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành ph

140

Trường Tiểu học Kim Chung B

DGD

Ban QLDA

0,93

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 9229/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án; QĐ số 10230/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án

141

Trạm y tế xã Đắc Sở

DYT

Ban QLDA

0,11

Hoài Đức

Đắc Sở

Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND huyện vv gia hạn thời gian thực hiện dự án

142

Xây dựng trường Tiểu học Đắc Sở

DGD

Ban QLDA

0,90

Hoài Đức

Đắc Sở

Quyết định số 5452/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư

143

Xây dựng Trường Mầm non xã Tiền Yên (khu Yên Thái)

DGD

Ban QLDA

0,70

Hoài Đức

Tiền Yên

Quyết định số 9126/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

144

Xây dựng trường THPT Hoài Đức C

DGD

Ban QLDA

1,92

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu năm 2023 trong quá trình thi công phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thị trấn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn và xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại vận tải Nam Phương 868

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu năm 2023 trong quá trình thi công phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thị trấn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn và xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại vận tải Nam Phương 868

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi