Quyết định 1691/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1691/QĐ-UBND

Quyết định 1691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1691/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:12/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 843/TTr- STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/02/2021, Tờ trình bổ sung số 1550/TTrBS-STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/3/2021 và Tờ trình bổ sung số 2192/TTrBS-STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lâm, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/02/2021), với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

1

Đất nông nghiệp

NNP

5,063.68

43.39

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,671.35

22.89

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,203.47

18.88

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1,345.07

11.52

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

455.56

3.90

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

29.05

0.25

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

217.77

1.87

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

344.87

2.95

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,537.94

56.01

2.1

Đất quốc phòng

CQP

130.93

1.12

2.2

Đất an ninh

CAN

3.63

0.03

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

39.02

033

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

109.68

0.94

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

228.74

1.96

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

429.18

3.68

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,935.20

16.58

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

3.41

0.03

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

8.70

007

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

158.62

1.36

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

51.80

0.44

 

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

1.89

002

 

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0.16

0.00

 

Đất giao thông

DGT

1,161.98

9.96

 

Đất thủy lợi

DTL

529.70

4.54

 

Đất công trình năng lượng

DNL

3.44

0.03

 

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0.92

0.01

 

Đất chợ

DCH

14.59

0.12

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2.36

0.02

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14.90

0.13

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,387.48

11.89

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

810.74

6.95

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

24.06

0.21

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2.89

0.02

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34.85

0.30

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

107.66

0.92

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

10.90

0.09

2,21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13.89

0.12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9.06

0.08

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

26.13

0.22

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

860.11

7.37

2,25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

338.76

2.90

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

17.77

0.15

2.27

Đất công trình công cộng khác

DCK

13.77

0.12

2.28

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4.00

0.03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

69.62

0.60

b) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 kèm theo. (105 dự án với diện tích 893,03ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2021.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND huyện Gia Lâm:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2021.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM

(Kèm theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

 

  

A

CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

I

Các dự án nằm trong Biểu 1A: Danh mục các dự án vốn ngân sách thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

I.1

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

1

Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

21.11

 

21.11

Xã: Yên Viên, Dương Hà, Phù Đổng; TT Yên

Quyết định số 9008/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án.
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6154/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

2

Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

3.45

 

3.45

Xã Kiêu Kỵ

Quyết định số 9014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án.
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7116/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

3

Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5 m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp,

DGT

UBND huyện Gia Lâm

5.30

 

5.30

Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp

Quyết định số 9012/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án.
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

4

Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

5.55

 

5.55

TT Trâu Quỳ, xã Dương Xá

Quyết định số 9011/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND Huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án.
Văn bản hướng dẫn số 7654/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 

5

Tu bổ, tôn tạo chùa Báo Ân - Đình Quang Trung

TON

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.80

 

0.80

Dương Quang

Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình Quang Trung - Chùa Báo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8729/STNMT-CCQLDĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

6

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

11.27

 

11.27

TT Yên Viên, xã Yên Viên

Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7228/STNMT-CCQLDĐ ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

7

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.46

 

2.46

Trung Mầu

Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Trung Mầu
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7229/STNMT-CCQLDĐ ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

8

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.25

 

2.25

Phú Thị

Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

 

9

Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.20

 

2.20

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án đầu tư. Dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm;
- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

 

10

Mở rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

DGD

Tòa án nhân dân tối cao

5.00

 

5.00

Kim Sơn

Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016;

 

11

Xây dựng trường THCS Cổ Bi

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.63

 

1.63

Cổ Bi

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Ngày 02/7/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8727/STNMT-CCQLDĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

12

GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.44

 

0.44

xã Đông Dư

- Quyết định số 5423/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 10445/STNMT-CCQLĐĐ ngày 7/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

nhayĐưa Dự án GPMB theo quy hoạch khu đất DD1, DD2 xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (khu Đầm Cọ) ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4868/QĐ-UBND.nhay

13

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

SKC

Trung tâm phát triển quỹ đất

11.20

 

11.20

xã Phú Thị

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án; Đã cắm mốc GPMB

 

14

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.90

 

3.90

Xã Phú Thị

Quyết định số 10224/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm
QĐ số 4098/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 9865/STNMT-CCQLDĐ ngày 22/10/2019 và số 6562/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

15

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.75

 

0.75

Xã Bát Tràng

Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án.

 

16

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.62

 

0.62

Xã Bát Tràng

Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạonâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

QĐ số 4134/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án.

 

17

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.85

 

0.85

Xã Bát Tràng

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm

QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án.

 

18

Xây dựng trường PTTH Cao Bá Quát

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.80

 

1.80

Cổ Bi

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Bản vẽ QH TMB 1/500 do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 14/5/2019. Ngày 30/8/2019 UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 9903/STNMT-CCQLDĐ ngày 23/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

19

Cải tạo mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.38

 

0.38

xã Cổ Bi

Quyết định 6561/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 12408/STNMT-CCQLDĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

20

Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND- UBND huyện Gia Lâm

TSC

UBND huyện Gia Lâm

4.38

4.38

4.38

Thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định 8938/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện phê duyệt dự án: Xây dựng trụ sở huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 9462/STNMT-CCQLDĐ ngày 09/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

21

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.90

0.90

0.90

Yên Viên

- Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

- Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

 

22

Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.37

0.37

0.37

Thôn Cam, xã Cổ Bi

Văn bản 68/HĐND-KTXH ngày 13/10/2017 của HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.
Quyết định số 7923/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 12409/STNMT-CCQLDĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

23

Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.26

 

0.26

xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

- QĐ: 7855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Tờ trình số 2527/TTr-QLDA ĐTXD ngày 15/10/2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm v/v thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng. Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 1221/STNMT-CCQLDĐ ngày 21/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

24

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.20

2.94

4.20

Trâu Quỳ

- Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C14 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;
- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

25

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C16 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.43

1.37

3.43

Trâu Quỳ

- Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất 06 tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;

- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

26

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

TMĐ

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.76

 

0.76

Đa Tốn

- Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

- Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCNCKT dự án: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C19, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

 

27

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I

TMD

Ban QLĐA ĐTXD Gia Lâm

4.69

3.28

4.69

Cổ Bi

- Quyết định số 8069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án:

- Quyết định số 8098/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

28

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.30

3.01

4.30

Cổ Bi, Trâu Quỳ, Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội
- Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179

- Quyết định số 8096/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

29

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.43

2.40

3.43

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 8068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179

- Quyết định số 8097/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

30

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.12

0.94

3.12

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 10961/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư.

Quyết định số 8792/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

 

31

Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

10.35

 

10.35

Xã Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá

Quyết định số 5849/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 301/STNMT-CCQLDĐ ngày 10/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

32

Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

9.73

 

9.73

TT Trâu Quỳ, Dương Xá

Quyết định số 8185/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 2312/STNMT-CCQLDĐ ngày 26/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

33

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

7.38

 

7.38

xã Yên Viên, Yên Thường

QĐ 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8418/STNMT-CCQLDĐ ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

34

Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

44.50

 

44.50

Xã: Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi

Quyết định số 8186/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 4059/STNMT-CCQLDĐ ngày 25/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

35

Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

DGT

UBND huyện Gia Lâm

6.60

 

6.60

Xã Yên Viên; Dương Hà; Đình Xuyên;

Quyết định 6666/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6564/STNMT-CCQLDĐ ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

36

Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.40

 

0.40

Xã Kiêu Kỵ

Quyết định số 7990/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm

 

37

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.10

 

0.10

Đa Tốn

Quyết định 8188/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT dự án

 

38

Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.50

 

0.50

Xã Phù Đổng

QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên

 

39

Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm

DYT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.60

 

0.60

TT Trâu Quỳ

Văn bản số 55HĐND-KTXH ngày 22/6/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm".

Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm
Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 6640/STNMT-CCQLDĐ ngày 31/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

40

Xây dựng công trình dự án xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài tư - Sài Đồng A ra Quốc lộ 5

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

3.30

 

0.15

Xã Cổ Bi

Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tên dự án.

 

41

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

13.80

9.50

13.80

Đình Xuyên

- Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm có về việc phê duyệt dự án đầu tư: Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
- Quyết định số 8094/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

42

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất Xthôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

7.70

6.16

7.70

Yên Thường

Quyết định số 8910/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL: 1/500; Quyết định số 9001/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án;

Văn bản số 4188/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất Xthôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

Ngày 18/5/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường.

 

43

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.90

1.45

2.90

Đình Xuyên, Yên Thường

Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án.

Văn bản số 8637/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm.

Ngày 01/10/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường.

 

44

GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.09

1.23

4.09

Yên Thường

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019.

Văn bản số 6977/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

Ngày 17/9/2018 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường.

 

45

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.07

0.70

1.07

thôn Vàng, Cổ Bi

QĐ: 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ kẹt thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Văn bn số 750/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

 

46

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại khu đất Tháp Vàng, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

5.20

4.16

5.20

thôn Trân Tảo, xã Phú Thị

- Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/201về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm;

Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư;

- Quyết định số 8095/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

Đã cắm mốc GPMB theo Văn bản số 10444/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/11/2019 về việc xác định ranh giới khu đất phục vụ GPMB

 

47

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá

DGT

UBND huyện Gia Lâm

0.42

0.26

0.42

Thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định số 8910/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá.

Văn bản số 1902/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

 

48

Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.35

0.25

0.35

Xã Dương Xá

Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá

 

49

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá Xđến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.33

1.03

1.33

Xã Yên Thường, Đình Xuyên

Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá Xđến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

 

50

Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.81

 

1.81

Thôn Trùng Quán, thôn Quy Mông, xã Yên Thường

Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

 

51

Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.92

1.60

1.92

Xã Yên Thường

Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

 

52

Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.70

0.70

0.70

xã Trung Mầu

QĐ số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Trường mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm

 

53

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.02

3.22

4.02

Phù Đổng

- Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đng, huyện Gia Lâm

- Quyết định số 8254/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

54

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.40

3.52

4.40

Phù Đổng

- Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm
Quyết định số 8682/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

55

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD

4.47

3.58

4.47

Phù Đổng

Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Văn bản số 1226/UBND-QLĐT ngày 08/5/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

 

nhayĐưa Dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4868/QĐ-UBND.nhay

56

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.30

2.64

3.30

Kiêu Kỵ

Quyết định số 8021/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới và chỉnh trang đô thị tại khu đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

 

57

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.84

0.67

0.84

Yên Thường

Quyết định số 8018/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

 

58

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C2, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXDGia Lâm

0.46

0.37

0.46

Yên Viên

Quyết định số 8019/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C2, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

 

59

Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.30

0.08

1.30

Xã Phú Thị

Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị. Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị

 

60

Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

6.67

 

6.67

Xã Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp

QĐ: 3652/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư: Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 7853/STNMT-CCQLDĐ ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Tổng 60

 

 

261.00

60.69

257.85

 

 

 

1.2

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021

61

Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.30

 

0.30

xã Yên viên

Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

 

62

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các khu trung tâm thể dục thể thao tại các xã: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi, Minh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.35

 

2.35

Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi, Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục I.24); Căn cứ Hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy, HĐND- UBND xã Dương Xá và Trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 15/7/2018;

- Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã Cổ Bi - Nhà văn hóa thôn Cam - Khu đất cây xanh CX4 được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 13/5/2018; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND Thị trấn Trâu Quỳ được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 20/6/2018; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã Ninh Hiệp được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 6/10/2016; Mặt bằng tổng thể Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Thị được duyệt kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 về việc phê duyệt dự án: Xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã Phú Thị, huyện Gia Lâm;

 

63

Dự án đất ở (đối ứng dự án đường Hà Nội - Hưng Yên)

ONT

UBND huyện Gia Lâm; Công ty CP Comaland đầu tư và phát triển bất động sản

63.00

 

63.00

Đa Tốn

Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND Thành phố v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng; Thông báo số 447/TB-VP ngày 30/9/2020 của UBND thành phố giao UBND huyện Gia Lâm thực hiện GPMB, Văn bản số 5064/KH&ĐT-ĐTCT ngày 09/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố về việc Thanh toán dự án xây dựng đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên theo hình thức hợp đồng BT

 

64

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK03+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.11

2.11

2.11

Đa Tốn

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục I.26);

- Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc Lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt QHCT tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016;

- Nghị quyết 14/NQ-HĐNĐ ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

65

Giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

SKN

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

23.67

 

23.67

Kiêu Kỵ

- Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang; Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất ký hiệu CC, ĐX, CN1, CN3 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm;

- Kết luận thanh tra số 1128/KL-STNMT-TTr ngày 10/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết luận thanh tra chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị trong việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Dự án xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm;

- Thông báo số 623/TB-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

 

66

Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên

DGD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.50

 

0.50

Xã Phù Đổng

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND huyện về việc Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trường mầm non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên

 

 

Tổng 6

 

 

91.93

2.11

91.93

 

 

 

II

Các dự án nằm trong biểu 1B: Danh mục các dự án vốn ngân sách dân sinh bức xúc thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

II.1

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021

67

Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.50

 

1.50

Xã Kiêu Kỵ

QĐ số 7914/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương dự án và Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

 

68

Cải tạo hệ thống thoát nước ao Dân Quân và ao Chuôm, thôn Tô Khê, Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

2.48

 

2.48

Xã Phú Thị

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện (kèm theo Phụ lục II.11)

 

69

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

3.67

2.00

3.67

Xã Kim Sơn

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm

 

70

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

TMD

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

4.72

2.83

4.72

Kiêu Kỵ

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm;
- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

71

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DT3, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

ODT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

1.49

0.75

1.49

Đa Tốn

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm;

- Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

nhayĐưa Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn); Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất DT3, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4868/QĐ-UBND.nhay

72

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí A33, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.15

 

0.15

Cổ Bi

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

 

73

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí A38, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.01

 

0.01

Dương Quang

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

 

74

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí B61, B62, B63, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.05

 

0.05

Lệ Chi

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

 

75

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại vị trí C8, C57, C69, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.26

 

0.26

Phù Đổng

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện

 

76

Dự án: GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí C67 xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.04

 

0.04

Đặng Xá

Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn huyện

 

 

Tổng 10

 

 

14.37

5.58

14.37

 

 

 

III

Các dự án nằm trong Biểu 2: Danh mục các dự án vốn ngoài ngân sách thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

III.1

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

77

Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội

TMD

Tập đoàn VinGroup-Công ty CP

182.30

 

182.30

Dương Hà, Phù Đổng

- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND Thành phố.

 

78

Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên

SKN

Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam

7.81

 

7.81

Đình Xuyên

Quyết định chủ trương đầu tư số 2950/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố

 

79

Trạm biến áp 110KV Đông Dư (Tây Nam Gia Lâm) và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

1.00

 

1.00

Đông Dư

Văn bản số 1011/QHKT-P7 ngày 08/3/2016 và số 7180/QHKT-HTKT ngày 20/10/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc chấp thuận vị trí trạm điện và hướng tuyến dây 110kV

 

80

Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2

SKN

Công ty Cổ phần phát triển Fuji Hà Nội

32.57

28.00

32.57

Xã Phú Thị, Dương Xá

Thông báo số 2263-TB/TU ngày 22/10/2019 thông báo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy nhất trí về chủ trương đối với việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2

 

81

Xây dựng trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ

DNL

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội

0.50

 

0.50

TT Trâu Quỳ

Văn bản số 2281/QHKT-HTKT ngày 06/5/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến công trình: xây dựng mới trạm 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ

 

 

Tổng 5

 

 

224.18

28.00

224.18

 

 

 

B

CÁC DỰ ÁN NẰM NGOÀI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

I

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

82

Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD

0.23

 

 

xã Kim Sơn

QĐ số 7422/QĐ-UBND ngày 10/9/18 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trường tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm

 

83

Xây dựng trường THCS Kim Sơn

DGD

Ban QLDA ĐTXD

0.04

 

 

xã Kim Sơn

QĐ số: 7425 ngày 10/9/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trường THCS Kim Sơn

 

84

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lâm (đợt 4)

ODT

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm

3.00

 

 

Thị trấn Trâu quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn

Đã hoàn thành GPMB và giao đất 3 đợt; Điều chỉnh tăng quy mô theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt QHCT Khu đô thị Gia Lâm tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư

 

85

Xây dựng Khu nhà ở cho Cán bộ chiến sỹ Cục A69 - Bộ Công An

ONT

Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh

7.40

 

 

Cổ Bi

- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014;

- Giấy phép quy hoạch số 276/GPQH ngày 20/01/2016 của Sở QHKT;

- Hiện nay công ty đang triển khai các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12397/SXD-PTĐT ngày 22/12/2017.

 

86

Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam

ONT

Công ty điện Stanley Việt Nam

1.53

 

 

Dương Xá

Quyết định số 641/Q Đ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần

Văn bản số 1373/QHKT-P3 ngày 14/5/2013 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận Tổng mặt bằng Dự án; Đang thực hiện GPMB, đã bồi thường, hỗ trợ cho 73/81 hộ, còn 8 hộ đang tiếp tục vận động, dự kiến tổ chức cưỡng chế tháng vào 3/2021.

 

87

Trung tâm thương mại tại xã Đa Tốn

TMD

Tập đoàn Vingroup-CTCP

9.34

 

 

Đa Tốn

Thông báo 291/TB-UBND ngày 24/3/2018 của UBND Thành phố và Văn bản số 2675/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

88

Xây dựng trường THCS Vietschool Đặng Xá

DGD

Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt

0.83

 

 

Đặng Xá

Quyết định chủ trương đầu tư số 2461/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Quyết định điều chỉnh CTĐT số 5186/QĐ-UBND 19/11/2020

 

89

Xây dựng trường tiểu học Vietschool Đặng Xá

DGD

Công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt

0.70

 

 

Đặng Xá

Quyết định chủ trương đầu tư số 2462/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố; Quyết định điều chỉnh CTĐT số 5185/QĐ-UBND 19/11/2020

 

90

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Yên Viên

ONT

Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu tổng hợp

26.00

 

 

xã Yên Viên, xã Yên Thường

Văn bản số 7239/UBND-TN&MT ngày 14/10/2015 của UBND Thành phố

 

91

Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm

CQP

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

1.01

 

 

thị trấn Trâu Quỳ

Văn bản số 11017/VP-ĐT ngày 20/11/2017 của Văn phòng UBND Thành phố

 

92

Mở rộng quy mô dự án Nhà máy sản xuất

SKC

Công ty điện Stanley Việt Nam

3.71

 

 

Dương Xá

Văn bản số 8869/UBND-TNMT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương
Văn bản số 7931/QHKT-TMB-HTKT ngày 16/11/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 để lập dự án đầu tư xây dựng Nhà m
áy sản xuất (giai đoạn 3); Đang làm thủ tục điều chỉnh QH TPMB và chủ trương đầu tư.

 

93

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1)

DGT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

15.20

 

 

Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá

Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 155.183m2 đất tại các xã: Phú Thị, Lệ Chi, Kim Sơn, Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Sở giao thông công chính Hà Nội để thực hiện dự án

 

94

Xây dựng nhà máy thiết bị giáo dục

SKC

Công ty TNHH Phương Nam

1.52

 

 

Dương Xá

Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001809; Văn bản số 10565/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/12/2020 của Sở TNMT hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng đất trong ranh giới khu đất thực hiện thủ tục thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

 

95

Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 22 xã, thị trấn

DNN

TTPTQĐ huyện Gia Lâm

220.00

 

 

22 xã, thị trấn

Văn bản số 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai;

 

96

Dự án khu thương mại và dịch vụ Phú Thị

TMD

Công ty cổ phần Hà Nội HTK

0.80

 

 

Phú Thị

Văn bản số 88/CV-HTK ngày 08/6/2020 của Công ty cổ phần Hà Nội HTK đề nghị cập nhật vào KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ sử dụng diện tích 8.000m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

 

97

Dự án khu thương mại và dịch vụ phụ trợ Phú Thị

TMD

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường

0.85

 

 

Phú Thị

Văn bản số 86/CV-TC ngày 08/6/2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tùng Cường đề nghị cập nhật KHSDĐ huyện Gia Lâm; Đơn đề nghị góp vốn thực hiện dự án của ông Đính Tiến Côn chủ sử dụng diện tích 8.500m2 đất tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

 

98

Khu dịch vụ thương mại công cộng Hòa Bình

TMD

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng hợp Minh Quang

0.16

 

 

Đình Xuyên

Văn bản số 5614/UBND-ĐT ngày 02/12/2020 của UBND Thành phố về việc chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng hợp Minh Quang nhận chuyển nhượng

 

 

Tổng 17

 

 

292.32

 

 

 

 

 

Bổ sung
nhayKế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định 1691/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND Thành phố (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1)nhay

II

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021

99

Đất vườn, ao liền kề trong cùng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

2.50

 

 

20 xã và 02 thị trấn

khoản 1 Điều 17 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/30217 của UBND Thành phố

 

100

Đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

4.00

 

 

20 xã và 02 thị trấn

khoản 2 Điều 17 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/30217 của UBND Thành phố

 

101

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, kế hoạch 2012

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.37

 

 

Thôn Sen Hồ, Cổ Giang, Kim Hồ

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 3.721 m2 đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm do UBND xã Lệ Chi quản lý; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

 

102

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi, kế hoạch 2012

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.21

 

 

Thôn Hội, thôn Vàng, xã Cổ Bi

Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 2.131 m2 đất tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm do UBND xã Lệ Chi quản lý; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

 

103

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng.

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.73

 

 

Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng

Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định 2115/QĐ-UBND ngày 18/11/2008;

 

104

Phương án đấu giá QSD đất để phục vụ công tác đấu giá QSD đất xen kẹt tại khu đất khu TĐC xã Ninh Hiệp

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.08

 

 

Khu TĐC xã Ninh Hiệp

Quyết định số 6227/QĐ-UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 749,5m2 đất tại khu TĐC Ninh Hiệp xã Ninh Hiệp

 

105

Dự án Khu thương mại, dịch vụ công cộng kết hợp bãi đỗ xe

TMD

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu B&B Việt Nam

1.33

 

 

Dương Hà

Văn bản số 69/CV-BB ngày 15/11/2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu B&B Việt Nam; Đơn đăng ký KH của bà Thạch Thị Hảo, bà Đào Thị Quỳnh, ông Ngô Văn Khanh, ông Nguyễn Minh Tâm, ông Nguyễn Tuấn Bưởi, bà Lê Thị Tám, ông Nguyễn Bá Trung, bà Đỗ ThXa, bà Nguyễn Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Thuận, bà Lê Thanh Hòa.

 

 

Tổng 7

 

 

9.22

 

 

 

 

 

 

Tổng KHSDĐ 2021

 

 

893.03

96.38

588.34

 

 

 

nhayKế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định 1691/QĐ-UBND được bổ sung nội dung: diện tích 0,17ha đối với 03 thửa đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư nông thôn (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại xã Ninh Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (ONT) theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4239/QĐ-UBND.nhay
nhay
Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm: 41 dự án, với diện tích 90,34ha theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 4868/QĐ-UBND.
nhay
Bổ sung
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi