Quyết định 1526/QĐ-UBND 2016 Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các xã huyện Phú Xuyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 1526/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHƯƠNG ÁN GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀM NHÀ Ở CÁC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI CÁC XÃ CHUYÊN MỸ, NAM TRIỀU, BẠCH HẠ, VÂN TỪ, ĐẠI THẮNG, MINH TÂN, THỤY PHÚ, HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và giá đất;
Căn cứ Quyết đnh số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đt có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phHà Nội;
Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 quy định một snội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phđược Luật Đt đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phHà Nội;
Xét đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2031/TTr-STNMT ngày 22/3/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các xã Chuyên Mỹ, Nam Triều, Bạch Hạ, Vân Từ, Đại Thắng, Minh Tân, Thụy Phú, Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:

STT
Thôn
Giá đất cụ thể (đồng/m2)
I
Xã Chuyên Mỹ
Thôn Ngọ
 
 
 
Khu cạnh trường mầm non 2
1.800.000
 
 
Khu Cắt chéo tờ giấy
2.500.000
II
Xã Nam Triều
Khu cửa Ao bà Hòa, thôn Phong Triều
1.500.000
 
 
Khu cửa Ao bà Dậu, thôn Phong Triều
1.500.000
 
 
Khu Ao cửa Miếu, thôn Nam Quất
2.100.000
III
Xã Bạch Hạ
Khu Vườn Ươm, thôn Hòa Thượng
1.000.000
 
 
Khu Cánh Bến, thôn Thủy Trú
1.600.000
IV
Xã Thụy Phú
Thôn Đại Gia
1.100.000
V
Xã Vân Từ
Khu Ao ông Tung, thôn Thượng
800.000
 
 
Khu Ao ông Chiến, thôn Thượng
800.000
 
 
Khu Mạ sau Miếu, thôn Chản
2.500.000
VI
Xã Đại Thắng
Khu 3, Thôn An Mỹ
800.000
VII
Xã Minh Tân
Khu Ao lò gạch, thôn Thành Lập 2
1.500.000
VIII
Xã Hồng Thái
Thửa số 4 đến số 10
2.500.000
 
 
Thửa số 1 đến số 3 và từ số 11 đến số 13
2.800.000
Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) * Giá đất cụ thể (đồng/m2).
Về thời điểm áp dụng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực là 12 tháng kể từ ngày UBND Thành phố ban hành Quyết định. Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có sự biến động thì UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh theo quy định.
Điều 2. UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm đảm bảo các thủ tục và điều kiện theo quy định trước khi tổ chức đấu giá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT: Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: PCVP Công, Kỳ; KT, TNMT, TH;
- Lưu: VT, KT(Hùng).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

thuộc tính Quyết định 1526/QĐ-UBND

Quyết định 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phương án giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các khu đất đấu giá tại các xã Chuyên Mỹ, Nam Triều, Bạch Hạ, Vân Từ, Đạt Thắng, Minh Tân, Thụy Phú, Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1526/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:31/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi