Quyết định 15/2022/QĐ-UBND Quảng Bình rà soát, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Ngọc Lâm
Ngày ban hành:14/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15/2022/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC RÀ SOÁT, CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH MỤC CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP DO NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, VIỆC LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VÀ CÔNG KHAI VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG HOẶC GIAO, CHO THUÊ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LIỀN KỀ

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sNghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 106/TTr-STNMT ngày 07 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền ktrên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện);

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã);

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liền kề có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nhỏ hẹp liền kề để hp thửa; các tổ chức, cá nhân có liên quan;

4. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3. Rà soát, công bố công khai danh mục, lấy ý kiến người dân và giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

1. Rà soát các thửa đất nhỏ hẹp

Trước khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các thửa đất nhỏ hẹp, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liền kề trên địa bàn để đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Tiêu chí xác định thửa đất nhỏ hẹp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14a, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được bổ sung tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Nội dung rà soát các thửa đất nhỏ hẹp bao gồm:

a) UBND cấp xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xác định diện tích, loại đất theo hiện trạng, mục đích sử dụng đất dự kiến giao, cho thuê hoặc đưa vào sử dụng cho mục đích công cộng đối với các thửa đất nhỏ hẹp đang quản lý;

b) Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất của các thửa đất liền kề với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý;

c) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp;

d) Số lượng, diện tích của các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý tại thời điểm rà soát đảm bảo điều kiện được giao đất, thuê đất; số lượng, diện tích thửa đất nhỏ hẹp đưa vào sử dụng cho mục đích công cộng.

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát các thửa đất nhỏ hẹp của UBND cấp xã, UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát để làm căn cứ đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

2. Công bcông khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất theo hiện trạng, mục đích sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất của từng thửa đất nhỏ hẹp.

Hình thức công bố công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố nơi có đất. Thời gian công bố công khai là 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai. Việc niêm yết công khai phải được lập bằng biên bản, UBND cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

Kết thúc công khai, UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liền kề về các kiến nghị có liên quan (nếu có).

3. Lấy ý kiến người dân về nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp

Sau khi đã thực hiện xong việc công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, UBND cấp xã gửi văn bản lấy ý kiến của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liền kề về nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao đất, cho thuê đất.

- Trường hợp gửi văn bản lấy ý kiến của người sử dụng đất liền kề qua đường bưu điện thì phải gửi theo hình thức “gửi bảo đảm”.

- Trường hợp gửi văn bản trực tiếp đến người sử dụng đất liền kề thì phải có xác nhận của người sử dụng đất vào văn bản gửi.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của UBND cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liền kề có ý kiến phản hi về nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao đất, cho thuê đất bằng văn bản gửi cho UBND cấp xã.

4. Công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho ngưi sử dụng đất liền kề.

a) Sau khi đã xác định được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liền kề có nhu cầu giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, UBND cấp xã thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ, hẹp về chủ trương, kế hoạch cụ thể và hình thức giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp;

- Hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hướng dẫn của UBND cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho UBND cấp xã.

c) Trước khi ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, UBND cấp xã nơi có đất có trách nhiệm thực hiện việc công bố công khai danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp để lấy ý kiến người dân. Việc công bố công khai được thực hiện bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố nơi có đất. Thời gian công bố công khai là 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

UBND cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết

5. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất

UBND tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất và xác định giá đất đối với tổ chức; UBND cấp huyện thực hiện giao đất, cho thuê đất và xác định giá đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định tại Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kim tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBMTTQ Việt Nam tnh;
- S Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm tin học Công báo tnh;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi