Quyết định 1329/QĐ-UBND Hà Nội 2023 Kế hoạch sử dụng đất quận Nam Từ Liêm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1329/QĐ-UBND

Quyết định 1329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1329/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Số: 1329/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN NAM TỪ LIÊM

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 473/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 18/01/2023 và số 1155/TTrBs-STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/02/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Nam Từ Liêm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/01/2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu %

I

Loại đất

 

3.216,92

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

194,42

6,04

 

Trong đó:

 

 

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,05

0,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,05

0,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

119,83

3,73

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

19,48

0,61

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

49,66

1,54

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

5,40

0,17

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.022,50

93,96

 

Trong đó:

 

 

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

136,32

4,24

2.2

Đất an ninh

CAN

38,39

1,19

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,50

0,54

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

92,40

2,87

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

49,89

1,55

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,31

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.239,72

38,54

 

Trong đó:

 

-

-

-

Đất giao thông

DGT

791,62

24,61

-

Đất thủy lợi

DTL

27,43

0,85

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

29,96

0,93

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

15,47

0,48

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

127,54

3,96

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

152,22

4,73

-

Đất công trình năng lượng

DNL

3,12

0,10

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

13,69

0,43

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,88

0,03

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,93

0,15

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,88

0,40

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

41,66

1,29

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

0,96

0,03

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

8,81

0,27

-

Đất chợ

DCH

8,54

0,27

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,91

0,03

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

98,47

3,06

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.114,04

34,63

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

53,76

1,67

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,47

0.08

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

10,75

0,33

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

51,42

1,60

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

53,46

1,66

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

22,46

0,70

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

574,54

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

107,87

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

107,87

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

411,58

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

53,60

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,87

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,30

2.2

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,57

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

574,54

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

107,87

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

107,87

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

411,58

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

53,60

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,49

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

-

d. Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (128 dự án với tổng diện tích là 665,3 ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Nam Từ Liêm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND quận Nam Từ Liêm:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Chịu trách nhiệm về điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch có liên quan đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề trong cùng một thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở đảm bảo đúng quy định.
d) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
f) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND Thành phố)

 

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

 

A

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố

 

 

 

I

Các dự án nằm trong Biểu 1A

 

 

 

 

 

 

I.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường để khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 13 tới đường K2 sang tổ dân phố 15, phường Cầu Diễn

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.6

 

0.6

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn

QĐ số 2366/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 phê duyệt báo cáo khả thi dự án; QĐ số 456/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 điều chỉnh thời gian thực hiện

2

Dự án xây dựng cầu qua Sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội

2.4

 

2.4

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn, Xuân Phương

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 4760/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND Thành phố.

3

Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội

15.2

 

15.2

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt điều chỉnh dự án

4

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ trụ sở UBND phường Đại Mỗ đi đường 70 kéo dài.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.5

 

0.02

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

5

Xây dựng THCS Đại Mỗ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.9

0.016

0.016

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Các QĐ của UBND quận Nam Từ Liêm; số 4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; QĐ 5239/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

6

Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến TDP Tháp, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

6.3

 

0.033

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

QĐ số 1387/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

7

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí cầu Đôi, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.0

 

0.5

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ, Phú Đô

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

8

Dự án xây dựng công trình cầu Cương Kiên

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

0.5

 

0.45

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ, Trung Văn

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

9

Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.9

 

0.87

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

10

Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh (đoạn từ nút giao đường hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.3

 

1.3

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

11

Trung tâm Doping và Y học thể thao

DYT

Trung tâm Doping Y học và thể thao

0.83

0.06

0.06

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của Bộ văn hóa thể thao về việc phê duyệt dự án đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB; Quyết định số 2134/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7/2021 của Bộ văn hóa thể thao về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

12

Xây dựng tuyến đường vào khu đấu giá ĐG1 phường Mỹ Đình 2

DGT

TT phát triển QĐ quận Nam Từ Liêm

0.27

 

0.05

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 6894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ 5324/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; QĐ 3042/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

13

Xây dựng và đấu nối HTKT ô đất E2 khu đô thị mới Cầu Giấy (tuyến 1 và tuyến 3)

DGT

Ban QLDA quận Cầu Giấy

0.05

 

0.05

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

QĐ 524/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND quận Cầu Giấy về việc điều chỉnh địa điểm và thời gian thực hiện dự án

14

Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.0

 

0.7

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2 , Mỹ Đình 1

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

15

Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ quốc phòng đến Khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cầu qua Sông Nhuệ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.3

 

2.3

Nam Từ Liêm

Phú Đô, Đại Mỗ

Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

16

Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (đoạn sau khu Trung tâm thể thao dưới nước)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

7.33

 

0.49

Nam Từ Liêm

Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2

QĐ 1578/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

17

Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông Cầu Ngà)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

19.78

0.96

3.32

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định 5171/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

18

Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà đến Đại Lộ Thăng Long

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.60

 

3.60

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ, Đại Mỗ

Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND quận về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

19

Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh đường hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.11

 

1.92

Nam Từ Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội; Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

20

Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương

DCH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.62

 

0.06

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

21

Xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Xuân Phương đến tổ dân phố số 4 ra đường Phương Canh, phường Xuân Phương

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.80

 

0.50

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; QĐ số 453/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện

22

Xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi Quốc Lộ 32 (đoạn hết địa phận quận Nam Từ Liêm)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

4.35

 

0.38

Nam Từ Liêm

Xuân Phương, Phương Canh

Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

23

Xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Ngoại Ngữ

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.21

 

1.21

Nam Từ Liêm

phường Trung Văn

Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

24

Xây dựng nhà văn hóa TDP số 3, phường Phương Canh

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.37

 

0.33

Nam Từ Liêm

Phương Canh

7067/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; QĐ 5236/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

25

Tu bổ tôn tạo di tích đình Đại Mỗ

TIN

Ban QLDA ĐTXD quận

0.87

 

0.03

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc điều chỉnh thời gian thực hiện

26

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đại Mỗ

DTT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.62

0.23

0.23

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

27

Xây dựng HTKT cụm công trình XH phường Mễ Trì (gồm: Trung tâm VHTT, trường mầm non, công an, đất XD các công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa, cộng đồng, khu cây xanh, sân TDTT phục vụ cư dân khu vực)

DTT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.75

 

1.75

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 của HĐND quận Nam Từ Liêm; Văn bản số 647/UBND-QLĐT ngày 31/3/2021 của UBND quận về việc chấp thuận Tổng mặt bằng; Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của UBND quận - Điều chỉnh chủ trương ĐT

28

Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh kéo dài đến dự án C46

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.42

 

0.20

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 5772/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; QĐ 775 ngày 29/3/2021 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; QĐ 741 ngày 19/4/2022 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

29

Xây dựng nhà văn hóa TDP số 1, 6 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.44

 

0.44

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

1308/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; Quyết định số 5476/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; TB 635/TB-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm; VB số 7763/STNMT-ĐKTKDĐ ngày 14/10/2022 của Sở TNMT về việc Công ty CP AHCOM đề nghị thỏa thuận nhận chuyển nhượng

30

Dự án Trung tâm sản xuất phim truyền hình

DSK

Đài truyền hình Việt Nam

2.40

 

1.92

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

Thông báo thu hồi đất số 596/TB-UBND ngày 25/8/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc địa điểm xây dựng; Quyết định số 1015/QĐ-THVN ngày 08/8/2011 của Đài truyền hình Việt Nam v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định 2553/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; QĐ số 1757/QĐ-THVN ngày 14/12/2018 phê duyệt điều chỉnh thời gian, địa điểm thực hiện dự án

31

Dự án XD dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh Làng giáo dục Quốc tế

DGT

Ban QLDA DDTXD công trình GT TP Hà Nội

6.64

 

0.67

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ, Xuân Phương

Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

32

Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32), quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

4.24

 

0.30

Nam Từ Liêm

Phương Canh

4953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Tờ trình số 342/TTr-UBND ngày 05/10/2022 thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

33

Công viên, vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh tại khu đất xen kẹt phường Mỹ Đình 2)

DVH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.23

 

0.23

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

34

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tổ dân phố số 6 phường Phú Đô

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.49

 

0.49

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận - phê duyệt điều chỉnh chủ trương; Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

35

Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Đổng Chi và đường từ khu Liên Cơ qua đường Nguyễn Đổng Chi đến Khu đô thị Thành phố Xanh, quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.95

 

0.95

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

36

Xây dựng tuyến đường Mễ Trì Hạ kéo dài đến đường Đỗ Đức Dục

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.46

 

0.46

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

37

Cải tạo mở rộng đường từ khu tái định cư X1 ra dự án H56

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.4

 

0.4

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C;

38

Xây dựng tuyến đường trục Tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.97

 

1.97

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội; Quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

39

Xây dựng Tuyến đường từ đường Trần Hữu Dực qua trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen đến khu ĐG1 Phương Canh

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.7

 

0.7

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định 5122/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

40

Xây dựng điểm vui chơi trên địa bàn phường Đại Mỗ

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.10

 

0.10

Nam Từ Liêm

Phường Đại Mỗ

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận

41

Xây dựng tuyến đường khớp nối HTKT từ đường Tố Hữu ra đường Nguyễn Trãi (đoạn qua dự án khu Cổ Ngựa - khu đô thị Mỗ Lao), quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

3.2

 

3.2

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

42

Cải tạo, mở rộng đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch (ngõ 25) đến đường Lê Đức Thọ.

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.24

 

0.24

Nam Từ Liêm

Q. Nam Từ Liêm; Q. Cầu Giấy

Nghị quyết I9/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận - phê duyệt điều chỉnh chủ trương

43

Xây dựng trường Tiểu học Đại Mỗ 3 (năm trong KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.7759

0.77

0.7759

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND Thành phố - Phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 1221/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

44

Đầu tư, XD tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại Lộ Thăng Long, Q. Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với KĐT Dương Nội Q. Hà Đông)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.86

1.91

11.86

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ, Mễ Trì, Trung Văn

Quyết định 2167/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

45

Cải tạo, xây dựng ngõ 390 đường Phương Canh đoạn từ đường Phương Canh đến hồ Tam Tinh

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.075

 

0.075

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND Thành phố - Phê duyệt chủ trương đầu tư

46

Xây dựng điểm vui chơi TDP số 3 trước cửa đình Thị Cấm, P. Xuân Phương

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.50

 

0.50

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận - phê duyệt điều chỉnh chủ trương; Quyết định 1218/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án

47

Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

24.2

 

24.2

Nam Từ Liêm

Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ, Đại Mỗ

QĐ 4574/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND TP Hà Nội - Điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; QĐ 2670/QĐ UBND ngày 18/6/2021

48

Xây dựng trường THPT Mỹ Đình

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.97

 

0.97

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án. Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

49

Cải tạo, xây dựng ngõ 66 phố Nguyễn Hoàng (đoạn từ phố Nguyễn Hoàng đến hết TTVH - TT phường Mỹ Đình 2)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.15

 

0.15

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; tiến độ Năm 2021-2023

I.2

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023

 

 

 

 

 

 

50

Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Mễ Trì

DVH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.311

 

0.311

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận Nam Từ Liêm

51

Xây dựng bổ sung phòng học trường THCS Nguyễn Quý Đức (giai đoạn 2)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.1908

0.19

0.1908

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND quận Nam Từ Liêm

52

Xây dựng NVH TDP số 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.15

 

0.15

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND quận Nam Từ Liêm

53

Xây dựng vườn hoa khu vui chơi cộng đồng trước Cửa Đình Tu Hoàng

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.90

 

0.90

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của HĐND quận Nam Từ Liêm

54

Xây dựng vườn hoa, khu vui chơi cộng đồng tại Ao Gạch, Ao Dài, phường Xuân Phương

DKV

Ban QLDA ĐTXD quận

0.18

 

0.18

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND quận Nam Từ Liêm

55

Xây dựng tuyến đường từ chợ Canh đến khu đô thị Xuân Phương

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.9975

 

0.9975

Nam Từ Liêm

Xuân Phương, Phương Canh

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của HĐND quận Nam Từ Liêm

56

Xây dựng HTKT khu di dân Tái định cư cho các hộ gia đình do phải di chuyển để xây dựng mở rộng đường Láng Hòa Lạc (XI)

DGT

Ban QLDA ĐTXD quận

1.06

 

0.37

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; QĐ 1859/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 điều chỉnh thời gian thực hiện DA; QĐ 463/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND TP HN;

II

Các dự án nằm trong Biểu 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

 

 

 

 

 

 

II.2

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023

 

 

 

 

 

 

III

Các dự án nằm trong Biểu 1C

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

 

 

 

 

 

 

57

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường Phương Canh

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

2.2

 

0.1

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị cho phép đầu tư dự án; QĐ số 6573/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án; QĐ số 3047/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND quận - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 16/2/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

III.2

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023

 

 

 

 

 

 

58

Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm

ODT

Sở TNMT

37.7

 

37.7

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

QĐ số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND TP HN v/v giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn tổ chức lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án GPMB, san nền sơ bộ để đấu giá QSDĐ thực hiện dự án theo QH khoảng 37,7 ha, tại khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức theo QH chi tiết tỉ lệ 1/500

III

Các dự án nằm trong Biểu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

 

 

 

 

 

 

59

Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park

ODT

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội

198.7

 

46.5

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ - Đại Mỗ

Văn bản số 100/TTg-KTN ngày 03/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ huyện Từ Liêm; QĐ 4234/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND TP HN quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư

60

Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Dương Nội và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội

0.0019

 

0.0019

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

QĐ 4059/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng mới trạm biến áp...; QĐ số 7846/QĐ-EVN Hanoi ngày 12/11/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi;

61

Làng giáo dục quốc tế (phần còn lại)

ODT

Công ty cổ phần Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương

27.64

0.09

0.09

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ, Xuân Phương

Quyết định số 6997/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Làng giáo dục Quốc tế tỷ lệ 1/500; VB số 338/TB-VP ngày 25/7/2022 của UBND TP HN cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; Báo cáo số 538/BC-KH&ĐT ngày 04/10/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh tiến độ thực hiện đến Q4/2027)

62

Khu nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu)

ODT

Công ty CP BIC Việt Nam

1.6

 

1.59

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 điều chỉnh CTĐT; Tiến độ: hoàn thành Quý IV/2025

63

Xây dựng mới trạm 220/110 kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220kV

DNL

Ban QLDA lưới điện HN

0.7

 

0.67

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

QĐ số 297/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2020 của TCT Điện lực TP HN v/v phê duyệt BC nghiên cứu khả thi

64

Xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang

ODT

LD CTCP ĐTXD đô thị; CT ĐTPT nhà Hn

27.1

 

0.79

Nam Từ Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

QĐ 3162/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án; Tiến độ: hoàn thành Quý IV/2024

65

Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương

ODT

Công ty cổ phần Tasco

38.20

 

1.16

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Thành phố về việc chấp thuận đầu tư dự án (tiến độ 2015-2025)

66

Dự án thành phố công nghệ xanh Hà Nội

ODT

Công ty TNHH thành phố Công nghệ xanh Hà Nội

57

 

57

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 6321/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND thành phố về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 011043002736 ngày 24/12/2014 của UBND Thành phố (Tiến độ dự án: + Đền bù, GPMB 24 tháng kể từ ngày 24/12/2014; + Khởi công xây dựng: 01 tháng kể từ ngày có Quyết định bàn giao đất; + Giai đoạn xây dựng và hoàn thành công trình, bàn giao để sử dụng: 60 tháng kể từ ngày có QĐ bàn giao đất)

III.2

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023

 

 

 

 

 

 

67

Xây dựng mới Trạm 220/110kV Thanh Xuân

DNL

Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội

0.34

 

0.34

Nam Từ Liêm

Trung Văn

QĐ 3357/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND TP HN điều chỉnh cục bộ QH phân khu H2-3; QĐ 146/QĐ-HĐTV ngày 02/6/2021 của hội đồng thành viên tổng công ty ĐL TPHN phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

68

Xây dựng Khu nhà ở thương mại hỗn hợp (dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 - Bộ Công an)

ODT

Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà

3.02

 

0.0347

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

- Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 6/11/2009 của UBND thành phố Hà nội về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng khu nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế C15 tại thôn Nhân Mỹ - xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2579/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội

69

Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Tây Mỗ và nhánh rẽ

DNL

Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội

0.4

 

0.4

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

QĐ 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển lưới điện TP Hà Nội giai đoạn 2016-2025

B

Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành phố

 

 

I

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023

 

 

 

 

 

 

70

Mở rộng trụ sở làm việc Viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Công an tại quận Nam Từ Liêm

CAN

Viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Công An

0.7

 

0.7

Nam Từ Liêm

Phương Canh

VB số 4426/UBND-ĐT ngày 09/12/2021 của UBND Thành phố V/v quy hoạch tại khu đất Bộ Công an đề xuất mở rộng Trụ sở làm việc Viện Khoa học Công nghệ - Bộ Công an, tại phường Phương Canh; Quyết định 1375/QĐ-BCA-H01 ngày 25/02/2022 của Bộ Công an phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở Viện Khoa học và Công nghệ

71

Đầu tư xây dựng và mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm

CQP

Tổng cục II BQP

1.18

 

0.45

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 6212/QĐ-BQP ngày 30/12/2019 của Bộ quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; VB 2315/UBND-TNMT ngày 23/8/2021

72

Xây dựng trung tâm chỉ huy, huấn luyện và các công trình phụ trợ của Cục B61 (Dự án TS/61)

CAN

Tổng cục V - Bộ Công An

2.64

 

0.75

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 346/UBND-QHKT ngày 19/11/2015 của UBND Thành phố về việc địa điểm trung tâm chỉ huy huấn luyện các công trình nghiệp vụ phụ trợ kết hợp trụ sở làm việc của cục B61-Tổng cục V; Quyết định số 933/QĐ-BCA-H43 ngày 24/3/2017 của Bộ công an về chủ trương đầu tư; QĐ 6797/QĐ-BCA ngày 3/8/2020 phê duyệt đầu tư công trình dự án

73

Dự án Xây dựng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

CQP

Bộ tư lệnh cảnh sát biển

7.91

 

0.74

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định số 2467/QĐ-BQP ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Dự án xây dựng Trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại phường Tây Mỗ; Văn bản số 9146/UBND-TNMT ngày 21/11/2014 của UBDN Thành phố Hà Nội: Quyết định số 1384/QĐ-BQP ngày 8/4/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án

74

Công viên CV1 khu đô thị Cầu Giấy (phần diện tích 1.364,1 m2 giao GPMB bổ sung)

DVH

CT TNHH Công viên trung tâm: CT CP ĐT PT KĐT Sài Đồng

0.14

 

 

Nam Từ Liêm

Phường Mỹ Đình 2

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND Thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao mốc giới; QĐ số 590/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 phê duyệt điều chỉnh dự án

75

Trụ sở làm việc, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê

TMD

Công ty CP Viễn thông Hà Nội

0.42

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 6909/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

76

Dự án đầu tư XD tuyến đường giáp dự án Tổ hợp công trình DVTM và nhà ở văn phòng kết hợp lưu trú và nhóm nhà trẻ Vinhomes

DGT

Cty TNHH Metropolis Hà Nội

0.23

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Văn bản số 5204/UBND-KT ngày 20/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

77

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

ODT

Trung tâm PTQĐ-Sở TNMT HN

0.98

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội, thu hồi của HTX Việt Nam, giao TTPT QD Hà Nội đấu giá

78

Khu tái định cư Đồng Me phường Mễ Trì

ODT

UBND quận Nam Từ Liêm

0.02

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 15/10/2004 của UBND Thành phố về việc thu hồi 13.757 m2 đất tại xã Mễ Trì, giao cho Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB; Phục vụ để giao đất tái định cư cho các hộ.

79

Khu tái định cư 1,9 ha

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.06

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 5758/QĐ-UB ngày 21/8/2002 về việc thu hồi 19.511m2 tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm để xây dựng HTKT khu tái định cư xã Mỹ Đình; Phục vụ để giao đất tái định cư cho các hộ.

80

Khu tái định cư tại ô đất 7.3&8.1 (khu đấu giá)

ODT

TTPTQĐ

0.46

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Thông báo số 386/TB-VP ngày 15/9/2020 thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - PDT UBND thành phố tại cuộc họp xem xét tồn tại vướng mắc về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu tập thể công an, tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; TB số 452/TB-VP ngày 20/7/2021 (Phục vụ đấu giá và tái định cư)

81

Khu tái định cư 3.6ha, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm

1.2

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 12.421 m2 đất (thuộc khu tái định cư 3,6ha xã Xuân Phương) tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm đang quản lý; giao cho UBND huyện Từ Liêm để giao đất tái định cư cho 231 hộ gia đình do phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 32 (đoạn cầu Diễn - Nhổn)

82

Khu tái định cư mở rộng Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (phục vụ giao đất tái định cư)

ODT

Trung tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm

2

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 20.323m2 đất tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm cho UBND quận Nam Từ Liêm để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn;

83

Dự án chợ dân sinh phường Tây Mỗ

DCH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.4

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

QĐ số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt dự án; Biên bản bàn giao mốc giới để GPMB ngày 21/4/2015;

84

Trụ sở đồn công an phường Tây Mỗ

CAN

Ban QLDA ĐTXD các công trình VH-XH TP

0.1

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm thuộc công an Thành phố Hà Nội;

85

Khu tái định cư TT1B+TT2B

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.2

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Các QĐ của UBND TP Hà Nội: số 6103/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 giao 698m2 đất - đợt 1 tại phường Trung Văn để thực hiện dự án; số 7081 ngày 23/12/2016 điều chỉnh diện tích tại QĐ 6103/QĐ-UBND; số 6187 giao 3.846,5 m2 đất - đợt 2 tại ô đất TT2B để thực hiện dự án

86

Khu tái định cư DD1 Xuân Phương

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

0.8

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND TP về việc giao 16.679,5m2 đất tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cho UBND quận Nam Từ Liêm để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Đề-Pô, đường vào khu Đề-Pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn-ga Hà Nội); Phục vụ để giao đất tái định cư cho các hộ.

87

Xây dựng trường mầm non Phương Canh 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.36

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

88

Xây dựng Trường THCS Tây Mỗ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.07

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

4950/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư

89

Xây dựng trường mầm non phường Mỹ Đình 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.49

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

4947/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

90

Xây dựng Trường Mầm non HIMS tại ô đất ký hiệu NT thuộc dự án Khu nhà ở Trung Văn

DGD

Công ty TNHH Giáo dục HIMS

0.4

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3273/QĐ-UBND ngày 09/9/2022;

91

Trung tâm thể thao quân đội - khu liên hợp thể thao quốc gia

CQP

TTPT Quỹ đất quận Nam Từ Liêm

10.95

 

 

Nam Từ Liêm

Phú Đô; Mỹ Đình 1

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Từ Liêm thực hiện công tác BT, HT và TĐC để xây dựng Trung tâm Thể thao quân đội, Biên bản định vị mốc giới ngày 01/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

92

Tòa nhà chung cư cao tầng F361 Phùng Khoang

ODT

Công ty CP TV, ĐT và XD Hương Giang

0.43

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định chủ trương đầu tư số 2923/QĐ-UBND ngày 14/6/2019

93

Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu

ODT

Công ty CP Đầu tư và XD số 4

5.34

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

QĐ số 2729/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 quyết định chủ trương đầu tư; QĐ 1850/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

94

Đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục Cơ Yếu Bộ Công An kết hợp nghiệp vụ an ninh tại Tây Mỗ.

ODT

Trung tâm PTQĐ Quận

0.41

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

VB số 2536/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2018 tham gia ý kiến cấp phép quy hoạch; VB 3600/QHKT-TMB-PAKT-P1 ngày 19/6/2018 chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc; VB 3079/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương đầu tư dự án

95

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ tại xã Xuân Phương (nay là phường Xuân Phương) (Lô đất TT6 phục vụ tái định cư)

ODT

Ban QLDA ĐTXD quận

11.84

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định thu hồi đất 5802/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 của UBND thành phố Hà Nội; Thông báo của UBND thành phố TT6 thành khu TĐC

96

Xây dựng trường Mầm non Tây Mỗ 3 (nằm trong KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.72

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND Thành phố - Phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

97

Xây dựng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (nằm trong KĐT Vin Tây Mỗ - Đại Mỗ)

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

1.16

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND Thành phố - Phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

98

Trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ cục B32 (Tổng cục V - Bộ công an)

CAN

Công ty TNHH Thăng Long

4.96

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001083 ngày 12/4/2012; VB số 614/UBND-XDGT ngày 4/2/2016 v/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; VB số 834/UBND-BTGPMB ngày 21/4/2017 v/v xác nhận hoàn thành công tác GPMB

99

Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố số 1 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2

DSH

Ban QLDA ĐTXD quận

0.11

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 879/QĐ-UBND 10/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm

100

Kho lưu trữ bảo hiểm của trung ương Đảng

DTS

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

3.3

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư

101

Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER

ODT

Công ty CP Đầu tư MIC

2.53

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn, Mễ Trì

QĐ 330/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của UBND Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư

102

Dự án XD công trình HTKT và nhà ở trên diện tích 14,5 ha tại Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

ODT

Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới

14.5

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư, Tiến độ Quý IV-2016 đến Quý IV/2022

103

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu giãn dân Xuân Phương tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

ODT

UBND phường Phương Canh

1.40

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

QĐ số 599/QĐ-UBND ngày 08/2/2007 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt kế hoạch của UBND huyện Từ Liêm xin sử dụng 13.927 m2 đất tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm để giao cho 91 hộ gia đình thuộc xã Xuân Phương làm nhà ở giãn dân nông thôn; QĐ số 4312/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND huyện Từ Liêm v/v thu hồi đất; BĐQH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

104

Xây dựng Trường THCS Tây Mỗ 3

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận

0.76

 

 

 

Tây Mỗ

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

105

Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex

ODT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

2.27

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

VB 2221/UBND-TNMT ngày 31/8/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v rà soát nguồn gốc; VB 4762/UBND-KH&ĐT ngày 11/8/2016 v/v chấp thuận cho hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng; VB 2532/KH&ĐT-KTN ngày 10/6/2022 v/v xin ý kiến thẩm định chủ trương ĐT dự án

106

Xây dựng trường Tiểu học, THCS cơ sở tư thục Lê Quý Đôn

DGD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

2.73

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Các Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: số 8192/QĐ-UBND ngày 27/11/2017; số 263/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND TP

107

Xây dựng trường mầm non tư thục Việt Pháp

DGD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.61

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định chủ trương đầu tư 6294/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2550/QĐ-UBND ngày 18/6/2020; VB 3536/UBND-TNMT ngày 30/12/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm xác nhận hoàn thành công tác GPMB dự án

108

Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại và chăm sóc sức khỏe cộng đồng EMICO tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

1.18

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

VB số 924/UBND-ĐT ngày 31/3/2022 của UBND TP HN cho phép gia hạn thời gian NCN (36 tháng kể từ ngày 31/3/2022)

109

Tòa nhà hỗn hợp - trụ sở công ty tại ô đất ký hiệu D14, khu đô thị Cầu Giấy

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.53

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Văn bản số 3144/UBND-ĐT ngày 30/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương nhận chuyển nhượng đất để nghiên cứu lập và thực hiện dự án; VB số 473/BC-KH&ĐT ngày 07/9/2022 của Sở KH & ĐT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

110

Trường học Quốc tế Detech

DGD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.72

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

VB số 841/TB-UBND ngày 12/7/2017 của UBND TP Hà Nội Thông báo v/v kết luận của tập thể lãnh đạo của UBND TP về chủ trương cho phép triển khai thủ tục NCN; VB số 3349/STNMT-QHKHSDĐ ngày 18/5/2022 của sở TNMT HN báo cáo UBND TP cho phép gia hạn NCN 12 tháng kể từ ngày UBND TP có VB chấp thuận

111

Phòng khám đa khoa và khu chăm sóc sức khỏe cộng đồng Detech

DYT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

1.19

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

VB 5514/UBND-KH&ĐT ngày 09/11/2018 của UBND TP Hà Nội v/v thực hiện Dự án phòng khám đa khoa và khu chăm sóc sức khỏe cộng đồng Detech theo hình thức nhận chuyển nhượng; VB 2878/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/5/2022 đề nghị UBND TP cho phép gia hạn NCN

112

Trung tâm giới thiệu công nghệ xanh

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.56

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Thông báo số 635/TB-UBND ngày 22/6/2020 cho phép Công ty CP AHCOM Việt Nam thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Biên bản xác định mốc giới; VB 629/UBND-TNMT ngày 25/3/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v cty cp đề nghị điều chỉnh từ hình thức nhận chuyển nhượng sang Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích xây dựng NVH TDP số 1,6 phường Mễ Trì

113

Dự án xây dựng hạ tầng xã hội và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ.

DGT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

4.28

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định chủ trương đầu tư số 7230/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TP Hà Nội

114

Dự án đầu tư khu nhà ở và dịch vụ

ODT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

1.70

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

115

Khu thương mại dịch vụ kết hợp cây xanh thể dục thể thao tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

2.35

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Thông báo 421-TB/BCSĐ ngày 16/6/2022 của Ban CS Đảng UBND TP HN về chủ trương cho phép NCN; Căn cứ theo theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

116

Trụ sở văn phòng làm việc

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.33

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

QĐ số 3806/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ 2016-2018; gia hạn tiến độ thỏa thuận nhận chuyển nhượng tại Văn bản số 2887/UBND-KH&ĐT ngày 10/7/2019 của UBND Thành phố, tiến độ được tiếp tục thực hiện thỏa thuận, nhận chuyển nhượng QSD đất NN để thực hiện dự án; VB số 1609/PC-VP ngày 03/10/2022 UBND TP giao Sở TNMT xem xét gia hạn

117

Trường Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (điều chỉnh từ dự án Trung tâm văn hóa bồi dưỡng giáo viên và đổi mới phương pháp dạy học Mason)

DGD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

2.00

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Căn cứ theo Điều 73 Luật Đất đai 2013; Văn bản số 518/UBND ngày 27/5/2020; số 539/UBND ngày 01/6/2020 của UBND phường Xuân Phương; Thông báo số 478/TB-VP ngày 12/10/2020 của UBND về xem xét cho phép thực hiện NCN

118

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu thương mại, dịch vụ Âu Lạc A

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

3.27

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 631/UBND-TNMT ngày 25/3/3022, số 1462/UBND-TNMT ngày 07/6/2022; VB số 3784/UBND-TNMT ngày 11/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội cho phép thực hiện thủ tục NCN

119

Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ Song Phúc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.33

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

VB số 5625/STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; VB số 87/UBND-TNMT ngày 10/01/2023 của UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện NCN

120

Xây dựng trụ sở văn phòng cho thuê

TMD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.11

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

VB số 9385/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; VB số 3532/UBND ngày 15/4/2022 của UBND TP chỉ đạo sở TNMT rà soát

II

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023

 

 

 

 

 

 

121

Dự án đầu tư XD Bãi đỗ xe cây xanh kết hợp dịch vụ thương mại phụ trợ

DGT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.59

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Các VB số 4123/STNMT-QHKHSDĐ ngày 14/6/2022; 1783/UBND-TNMT ngày 07/7/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm; 3362/QHKT-NSH-HTKT ngày 02/8/2022 của Sở QHKT; VB số 3940/STC-TCĐT ngày 19/7/2022 của Sở TC; VB 3244/SGTVT-KHTC ngày 23/6/2022; 4697/SXD-PTĐT ngày 05/7/2022 ý kiến về đề xuất xin NCN

122

Dự án XD Bãi đỗ xe tầng hầm, cây xanh kết hợp dịch vụ công cộng tại một phần đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy

DGT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.34

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

VB9051/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/10/2017 của Sở TNMT; VB5084/UBND-KH&ĐT ngày 30/8/2022 của UBND TP Hà Nội

123

Xây dựng nhà ở thương mại (bán cho cán bộ chiến sỹ Cục A63-Tổng cục An ninh - Bộ Công an)

ODT

Liên danh: Công ty CP KHPTN&ĐT và công ty CP Gia Lộc Phát

1.42

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000088 ngày 19/10/2017; VB 7339/QHKT-TMB-PAKT ngày 28/11/2018 chấp thuận TMB và PAKT; QĐ 1150/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 Phê duyệt dự toán chi phí phục vực công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

124

Trường THCS Vietschool Đại Mỗ

DGD

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

1.77

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

VB 719/UBND-KH&ĐT ngày 25/2/2019 của UBND TP HN chấp thuận cho triển khai thủ tục NCN; VB số 1436/UBND-TNMT ngày 13/5/2022 của UBND TP Hà Nội v/v gia hạn nhận chuyển nhượng (thời hạn 12 tháng kể từ ngày 13/5/2022)

125

Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu P2 khu đô thị Xuân Phương

DGT

TTPTQĐ quận

0.4

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

VB số 7932/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/10/2022 của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v thực hiện KH số 128-KH/TU ngày 28/3/2019 của Thành ủy HN về việc hướng dẫn UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện đấu giá QSD đất tại ô đất ký hiệu P2 và CCDDT2 khu chức năng đô thị Xuân Phương

126

Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê... tại ô đất ký hiệu CCĐT2 khu đô thị Xuân Phương

TMD

TTPTQĐ quận

0.29

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

VB số 7932/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/10/2022 của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội v/v thực hiện KH số 128-KH/TU ngày 28/3/2019 của Thành ủy HN về việc hướng dẫn UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện đấu giá QSD đất tại ô đất ký hiệu P2 và CCDDT2 khu chức năng đô thị Xuân Phương

127

Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ tại phường Xuân Phương

DGT

Hình thức nhận CN QSD đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

0.1

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Văn bản số 4131/VP-ĐT ngày 20/5/2020 của Văn phòng UBND thành phố HN

128

Khu nhà ở Tây Mỗ tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm

ODT

Công ty CP Constrexim số 1

2.67

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định chủ trương đầu tư số 2445/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội; QĐ số 3799/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

 

Tổng

 

 

665.3

4.2

240.6

 

 

 

nhay
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm được bổ sung 02 dự án bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 4209/QĐ-UBND theo quy định tại khoản 1 Điều 1.
nhay
Bổ sung
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi