Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------
Số: 13/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Định, ngày 20 tháng 6 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÃ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2011/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2011 CỦA UBND TỈNH
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 42/HĐND ngày 12/6/2013 về việc thoả thuận quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền thuê đất và tiền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 51) về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn các phường: Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn là một phẩy năm (1,5) lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.
Các nội dung còn lại của Quyết định số 51 không thay đổi.
Điều 2. Thời hiệu áp dụng
1. Đối với các trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 51 có hiệu lực thi hành thì tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 51 của UBND tỉnh.
2. Đối với các trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền sau thời điểm điều chỉnh, bố sung Quyết định số 51 có hiệu lực thi hành thì tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT UĐNĐ tỉnh;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- TT Công báo;
- Lưu: VT + K4, K7(A.25b).
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc
 
 
 

thuộc tính Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành:20/06/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi