Quyết định 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Giai đoạn I, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1285/QĐ-UBND

Quyết định 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Giai đoạn I, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1285/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:04/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------
Số: 1285/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
 KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN THOÁT NƯỚC NHẰM CẢI THIỆN
MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI – GIAI ĐOẠN I, TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định của UBND Thành phố: số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND; số 27/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về quy định chi tiết về việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014;
Căn cứ công văn số 41/HĐND-KTNS ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
Xét đề nghị của liên ngành (Sở Tài chính – UBND quận Hai Bà Trưng) tại Tờ trình số 268/TTrLN:STC-QHBT ngày 17 tháng 01 năm 2014 về việc điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường – Giai đoạn I, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường – Giai đoạn I, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, như sau:
1) Giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đơn giá đất ở quy định tại Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố nhân với hệ số điều chỉnh K=1,6; các thửa đất ở thuộc vị trí 4 được áp dụng đơn giá của vị trí 3.
2) Khi áp dụng mức giá quy định tại khoản 1 điều này, giá bán nhà tái định cư thực hiện theo chính sách giá do Sở Tài chính quyết định áp dụng tại thời điểm phê duyệt phương án.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, TNcg, TH, TNqn;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nội dung Thông báo 322/TB-VPCP ngày 22/08/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ XI của Ban Chỉ đạo

Quyết định 706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nội dung Thông báo 322/TB-VPCP ngày 22/08/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ XI của Ban Chỉ đạo

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi