Quyết định 1173/QĐ-UBND 2016 bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
--------
Số: 1173/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Lâm Đồng, ngày 06 tháng 06 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Di Linh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016), như sau:
a) Bổ sung diện tích đấu giá quyền sử dụng đất:
 

Số thứ tự
Hạng mục
Địa điểm
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất
Ghi chú
1
Lô đất Ban quản lý chợ cũ
Thị trấn Di Linh
55
Đất ở
Thuộc thửa số 240, tờ bản đồ số 28
2
Lô đất Ban quản lý chợ cũ đường Đồng Nai
Thị trấn Di Linh
140
Đất ở
Thuộc thửa số 62, tờ bản đồ số 28
3
05 Lô đất Tam Bố
Xã Tam Bố
980
Đất ở
Thuộc thửa số 749, tờ bản đồ số 60B
4
Lô đất công sau Chi Cục thuế
Thị trấn Di Linh
21.309
Đất phi nông nghiệp (SKC)
Thuộc thửa số 332, tờ bản đồ số 42
5
Khu 2/9 mở rộng
Thị trấn Di Linh
2.183
Đất phi nông nghiệp (SKC)
Thuộc các lô 1, 2 3, 4, 5.
 
b) Bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
 

Số thứ tự
Hạng mục
Địa điểm
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất
Ghi chú
1
Xây dựng văn phòng, khu nhà tập thể Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Sơn
xã Gung Ré
12.345,9
Đất phi nông nghiệp (SKC)
Thuộc khoảnh 8, một phần tiểu khu 695
2. Các nội dung khác tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Di Linh;
- Phòng TN&MT huyện Di Linh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

thuộc tính Quyết định 1173/QĐ-UBND

Quyết định 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1173/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:06/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi