Quyết định 10/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành:12/06/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU NĂM 2019

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1904/TTr-STC ngày 23 tháng 5 năm 2019 đề nghị ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quy định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất

1. Thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp giao đất ở mới, giao đất ở tái định cư);

c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức;

d) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản;

e) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

g) Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;

h) Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;

i) Xác định số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

3. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

4. Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn khi được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai đối với các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định đơn giá thuê đất) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

5. Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định đơn giá thuê đất) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất.

6. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; xác định tiền thuê đất khi sử dụng một phân diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm 7a, khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

7. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất (thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Điều 3. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết hệ số tại các Phụ lục đính kèm).

2. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất của từng vị trí được tính bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (x) hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với các trường hợp không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này thì thực hiện khảo sát giá đất cụ thể theo quy định.

4. Đối với trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có giá đất thị trường tại khu vực dự án tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất thì trong quá trình thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm sang hình thức nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án và các cơ quan có liên quan rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Giá đất trong trường hợp này không áp dụng hệ số điều chỉnh tại quy định này để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích, tiền thuê đất trả tiền một lần. Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền đất trong trường hợp này được xác định theo các phương pháp xác định giá (so sánh trực tiếp, chiết trừ, thặng dư, thu nhập) và do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm: Hàng năm, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thông tin giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về giá đất (sau khi áp dụng hệ số) để xác định nghĩa vụ tài chính thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm phản ảnh, đề xuất ý kiến gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

2. Các trường hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hệ số trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (KTVB);
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, STC (10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

 

PHỤ LỤC I

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

A. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

TừTừ

 

Ba Cu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bà Huyện Thanh Quan

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bà Triệu

 

Lê LợiLê Lợi

 

Yên BáiYên Bái

 

Lê LợiLê Lợi

 

Bắc Sơn (P.11)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bạch Đng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bến Đò (P.9)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Bình Giã

 

Lê Hng PhongLê Hng Phong

 

Hẻm 442 Bình GiãHẻm 442 Bình Giã

 

Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

 

đường vào khu tái định cư 4,1 hađường vào khu tái định cư 4,1 hađường vào khu tái định cư 4,1 ha

 

Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Cao Thắng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Chi Lăng (P.12)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Chu Mạnh Trinh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Cô Bắc

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Cô Giang

 

Lê Lợi, Lê Ngọc HânLê Lợi, Lê Ngọc Hân

 

Dã Tượng (P.Thắng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Dương Văn An (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

 

Hoàng Hoa ThámHoàng Hoa Thám

 

Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đinh Tiên Hoàng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đồ Chiểu

 

Lý Thường KiệtLý Thường Kiệt

 

Lê LaiLê Lai

 

Đô Lương (P.11, P.12)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B)

 

Lê Hng PhongLê Hng Phong

 

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12)

 

Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12

 

Đoàn Thị Điểm

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đội Cấn (P.8)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đng Khởi

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đường 3/2

 

Vòng xoay Đài Liệt sỹVòng xoay Đài Liệt sỹ

 

Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

 

Đường 30/4

 

Ngã 4 Giếng nướcNgã 4 Giếng nước

 

Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)

 

Đường D4(P. 10)

 

Đường N1Đường N1

 

Đường D5 (P.10)

 

Đường 3/2Đường 3/2

 

Đường D10(P.11)

 

Đường 3/2Đường 3/2

 

Đường lên biệt thự đồi sứ

 

Trần PhúTrần Phú

 

Trần PhúTrần Phú

 

Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựngĐường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

 

Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Đường ven biển Hải Đăng

 

Đường 3/2Đường 3/2

 

Hạ Long

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hải Đăng

 

Hạ LongHạ Long

 

S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

 

Ngã 3Ngã 3

 

Hẻm Hải ĐăngHẻm Hải Đăng

 

Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

 

Phạm Hữu Lu

 

Bình GiãBình Giã

 

Phan Xích Long

 

Bình GiãBình Giã

 

Hàn Mặc Tử (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hồ Đắc Di (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

 

Nguyễn Trường TộNguyễn Trường Tộ

 

Hồ Quý Ly

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)

 

Hồ Thị Kỷ

(tên cũ: Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

 

Nối từ đường 30/4Nối từ đường 30/4

 

Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hồ Xuân Hương

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hoa Lư (P.12)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hoàng Diệu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

 

Thùy VânThùy Vân

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Hoàng Văn Thụ (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hoàng Việt (P.6)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hùng Vương

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Huyền Trân Công Chúa

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Huỳnh Khương An

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Huỳnh Khương Ninh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Kha Vạn Cân (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Ký Con

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Kỳ Đồng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

La Văn Cu

 

Trọn đưngTrọn đưng

 

Lạc Long Quân

 

Võ Thị SáuVõ Thị Sáu

 

Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lê Hồng Phong

 

Lê LợiLê Lợi

 

Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)

 

Lê Lai

 

Lê Quý ĐônLê Quý Đôn

 

Thống NhấtThống Nhất

 

Lê Lợi

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lê Ngọc Hân

 

Trần PhúTrần Phú

 

Thủ Khoa HuânThủ Khoa Huân

 

Lê Phụng Hiểu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lê Quang Định

 

Đường 30/4Đường 30/4

 

Hẻm 135 Lê Quang Định (p.Thắng Nhất)

 

gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khígồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khígồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí

 

Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)

 

Lê Quý Đôn

 

Quang TrungQuang Trung

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Lê Thánh Tông

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lê Thị Riêng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lê Văn Lộc

 

Đường 30/4Đường 30/4

 

Lê Thị RiêngLê Thị Riêng

 

Lê Văn Tám

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lương Thế Vinh

 

Trương Công ĐịnhTrương Công Định

 

Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

 

  

 

Lương Văn Can

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Lý Thường Kiệt

 

Nguyễn Trường TộNguyễn Trường Tộ

 

Phạm Ngũ LãoPhạm Ngũ Lão

 

Quý ĐônQuý Đôn

 

Lý Tự Trọng

 

Lê LợiLê Lợi

 

Lê LaiLê Lai

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Mạc Đỉnh Chi

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Ngô Đức Kế

 

Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

 

Cao ThắngCao Thắng

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

 

Nguyễn Hữu CnhNguyễn Hữu Cnh

 

Ngô Văn Huyền

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Ngư Ph

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Ngư Phủ nối dài

 

Ngư PhủNgư Phủ

 

Nguyễn An Ninh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Chí Thanh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Công Trứ

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Cư Trinh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Du

 

Quang TrungQuang Trung

 

Trần Hưng ĐạoTrần Hưng Đạo

 

Nguyễn Gia Thiều (P.12)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Hiền

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Hới (P.8)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Đường 30/4Đường 30/4

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Tuyến hẻm

 

từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnhtừ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh

 

Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)

 

Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)

 

Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)

 

Nguyễn Hữu Cầu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Kim

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Lương Bằng

 

Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

 

Lương Thế VinhLương Thế Vinh

 

Hẻm 02,04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

 

  

 

Nguyễn Thái Bình

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyn Thái Học (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Thiện Thuật

 

Lê Quang ĐịnhLê Quang Định

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Nguyễn Trãi

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Tri Phương

 

Ngô Đức KếNgô Đức Kế

 

Nguyễn Trung Trực

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Trưng Tộ

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Nguyễn An NinhNguyễn An Ninh

 

Lương Thế VinhLương Thế Vinh

 

Nguyễn Văn Trỗi

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Ông Ích Khiêm

 

Lê Văn LộcLê Văn Lộc

 

Pasteur

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phạm Hng Thái

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

 

Phạm Hồng TháiPhạm Hồng Thái

 

Phạm Ngọc Thạch

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

 

  

 

Phạm Ngũ Lão

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phạm Thế Hiển

 

Nam Kỳ Khởi NghĩaNam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Phạm Văn Dinh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

 

Đoạn vuông góc với đường Lê Quang ĐịnhĐoạn vuông góc với đường Lê Quang Định

 

Phan Bội Châu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phan Chu Trinh

 

Thùy VânThùy Vân

 

Ngã 3 Võ Thị SáuNgã 3 Võ Thị Sáu

 

Phan Đăng Lưu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phan Đình Phùng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phan Kế Bính

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phan Văn Trị

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phó Đức Chính

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phùng Khắc Khoan

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Phước Thắng (P.12)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Quang Trung

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Sương Nguyệt Ánh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tạ Uyên

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tăng Bạt Hổ

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Thng Nhì

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Thi Sách

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Thống Nhất

 

Quang TrungQuang Trung

 

Lê LaiLê Lai

 

Thủ Khoa Huân

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tiền Cảng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tô Hiến Thành

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tôn Thất Thuyết (nối dài)(tên cũ: Tôn Thất Thuyết)

 

Lê Văn LộcLê Văn Lộc

 

Tôn Thất Tùng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tống Duy Tân (P.9)

 

Lương Thế VinhLương Thế Vinh

 

Trn Anh Tông

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trn Bình Trọng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trn Cao Vân

 

Lê Văn LộcLê Văn Lộc

 

Võ Trường ToảnVõ Trường Toản

 

Trần Đình Xu (tên cũ: Hẻm 492 - đường 30/4)

 

Nối từ đường 30/4Nối từ đường 30/4

 

Trần Đng

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Hưng Đạo

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Nguyên Đán

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Nguyên Hãn

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Phú (P.1, P.5)

 

Quang TrungQuang Trung

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Trần Quốc Ton

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Quý Cáp

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Xuân Độ

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Triệu Việt Vương

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trịnh Hoài Đức (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trương Công Đnh

 

Ngã 3 Hạ Long Quang TrungNgã 3 Hạ Long Quang Trung

 

Lê LaiLê Lai

 

Ngã 5Ngã 5

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Trưng Nh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trưng Trắc

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trương Hán Siêu (P.10)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trương Ngọc (P. Thắng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trương Văn Bang (P.7)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trương Vĩnh Ký

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trường Sa(P.12)

 

Võ Nguyên GiápVõ Nguyên Giáp

 

Tú Xương

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tuệ Tĩnh (P. 10)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

 

Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình GiãNằm giữa hẻm 524 và đường Bình Giã

 

Tuyến đường từ số nhà 04 võ Văn Tần đến số nhà 05 Trần Nguyên Đán

 

  

 

Văn Cao (P.2)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Vi Ba

 

Lê LợiLê Lợi

 

Ngã 3 Vi BaNgã 3 Vi Ba

 

Đoạn còn lạiĐoạn còn lại

 

Võ Đình Thành (P .Thắng Tam)

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Võ Nguyên Giáp

 

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51BVòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

 

Ẹo Ông TừẸo Ông Từ

 

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

 

Hoa LưHoa Lư

 

Võ Thị Sáu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Võ Văn Tần

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Yên Bái

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Yên Đ

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Yersin

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

 

Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)

 

Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)

 

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10

 

Đường số 6, 10, 11 theo quy hoạchĐường số 6, 10, 11 theo quy hoạch

 

Đường số 3, 4, 5 theo quy hoạchĐường số 3, 4, 5 theo quy hoạch

 

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12

 

21 lô đất có diện tích 2.600m221 lô đất có diện tích 2.600m2

 

23 lô đất có diện tích 2.762,5m223 lô đất có diện tích 2.762,5m2

 

Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10

 

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7mCác tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7m

 

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7mCác tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7m

 

Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9

 

Lý Thái TôngLý Thái Tông

 

Trương Công Định

 

Nguyễn Đức ThuậnNguyễn Đức Thuận

 

Lương Thế Vinh

 

Nguyễn KhangNguyễn Khang

 

Lương Thế Vinh

 

Võ Trường Toản

(tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)Võ Trường Toản

(tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)

 

Đường 30/4

 

Trần Cao Vân

 

Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):

 

Lê Trọng TấnLê Trọng Tấn

 

Trần Bình Trọng

 

Mai Xuân ThưởngMai Xuân Thưởng

 

Nguyễn An Ninh

 

Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)

 

Ranh sân bay

 

Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)

 

Nguyễn An Ninh

 

Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:

 

Bế Văn ĐànBế Văn Đàn

 

Nguyễn Thái Học

 

Nam CaoNam Cao

 

Tôn Thất Tùng

 

Nguyễn KiệmNguyễn Kiệm

 

Trương Văn Bang

 

Nguyễn OanhNguyễn Oanh

 

Phùng Chí Kiên

 

Phùng Chí KiênPhùng Chí Kiên

 

Nguyn Thái Học

 

Xuân DiệuXuân Diệu

 

Nguyễn Thái Học

 

Xuân ThủyXuân Thủy

 

Cao Thắng

 

Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:

 

Đường bờ kè Rạch Bến ĐìnhĐường bờ kè Rạch Bến Đình

 

Dự án nhà ở đại An

 

Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)

 

Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m)Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m)

 

Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)

 

Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m)Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m)

 

Lương Văn NhoLương Văn Nho

 

Đường 30/4

 

Nguyễn Thị ĐịnhNguyễn Thị Định

 

Đường 30/4

 

Tố HữuTố Hữu

 

Đường 30/4

 

Ngô Tất TNgô Tất T

 

Võ Trường Ton

 

Ngô Gia TựNgô Gia Tự

 

Ngô Tất Tố

 

Nguyễn BìnhNguyễn Bình

 

Nguyễn Trung Trực

 

Nguyễn Thị ThậpNguyễn Thị Thập

 

Lương Văn Nho

 

Trần Quang DiệuTrần Quang Diệu

 

Lương Văn Nho

 

Tôn Đức ThắngTôn Đức Thắng

 

Lê Văn Lộc

 

Hồ Biểu ChánhHồ Biểu Chánh

 

Trần Cao Vân

 

Nguyễn ThôngNguyễn Thông

 

THữu

 

Hàm NghiHàm Nghi

 

Tố Hữu

 

Nguyễn Đức CảnhNguyễn Đức Cảnh

 

Nguyễn Thông

 

Nguyễn Phi KhanhNguyễn Phi Khanh

 

Nguyn Thông

 

Nguyễn Bá LânNguyễn Bá Lân

 

Lê Văn Lộc

 

Hoàng Minh GiámHoàng Minh Giám

 

Lê Văn Lộc

 

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10

 

Những tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương NamNhững tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương Nam

 

Dương Minh ChâuDương Minh Châu

 

Khu dân cư Binh đoàn 15

 

Hoàng Trung ThôngHoàng Trung Thông

 

Mạc Thanh Đạm

 

Tô Ngọc VânTô Ngọc Vân

 

Hoàng Lê Kha

 

Hoàng Lê KhaHoàng Lê Kha

 

Bùi Công Minh

 

Mạc Thanh Đạm (P.8)Mạc Thanh Đạm (P.8)

 

Thùy Vân

 

Nguyễn Hữu Tiến (P.8)Nguyễn Hữu Tiến (P.8)

 

Nguyễn An Ninh

 

Hoàng Văn Thái (P.NAN)Hoàng Văn Thái (P.NAN)

 

Lê Trọng Tn

 

Đường số 10 (P.8)Đường số 10 (P.8)

 

Đường Mạc Thanh Đạm nối dài

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNHNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNH

 

Đoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty TecaproĐoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty Tecapro

 

Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)

 

Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)

 

Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

Trần Huy Liệu

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Khánh Dư

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Trần Khắc Chung

 

Trọn đườngTrọn đường

 

Hẻm số 01, 04 Trần Khắc Chung

 

  

 

Hẻm số 03, 05 Trần Khắc Chung

 

  

 

Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀUNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

Các tuyến đường thuộc khu E2, E4 Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

 

Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5m

 

Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7mNhững tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7m

 

Các tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí LinhCác tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí Linh

 

Các tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/CCác tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

 

- Nguyễn Hữu Cảnh

 

đường 3/2

 

hết phần đường thi công hoàn chỉnh (khu A8)

 

- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4

 

- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Hệ s

Từ

Đến

 

1

Ba Cu

Trọn đường 

1,70

2

Bà Huyện Thanh Quan

Trọn đường 

1,70

3

Bà Triệu

Lê LợiYên Bái

1,70

Yên Bái

Ba Cu

1,70

Lê Lợi

Lê Ngọc Hân

1,70

4

Bắc Sơn (P.11)

Trọn đường 

1,40

5

Bạch Đng

Trọn đường 

1,60

6

Bến Đò (P.9)

Trọn đường 

1,70

7

Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

8

Bình Giã

Lê Hng PhongHẻm 442 Bình Giã

1,70

Hẻm 442 Bình Giã

Đường 30/4

1,70

9

Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

đường vào khu tái định cư 4,1 ha1,40

10

Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

11

Cao Thắng

Trọn đường 

1,70

12

Chi Lăng (P.12)

Trọn đường 

1,40

13

Chu Mạnh Trinh

Trọn đường 

1,70

14

Cô Bắc

Trọn đường 

1,70

15

Cô Giang

Lê Lợi, Lê Ngọc HânTriệu Việt Vương

1,70

16

Dã Tượng (P.Thắng Tam)

Trọn đường 

1,70

17

Dương Văn An (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

Hoàng Hoa ThámĐinh Tiên Hoàng

1,70

18

Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

19

Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

Trọn đường 

1,70

20

Đinh Tiên Hoàng

Trọn đường 

1,70

21

Đồ Chiểu

Lý Thường KiệtLê Lai

1,70

Lê Lai

Hẻm 114

1,70

22

Đô Lương (P.11, P.12)

Trọn đường 

1,70

23

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B)

Lê Hng PhongVòng xoay Tượng đài dầu khí (P.NAN)

1,70

24

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12)

Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12Bình Giã P.10

1,40

25

Đoàn Thị Điểm

Trọn đường 

1,70

26

Đội Cấn (P.8)

Trọn đường 

1,70

27

Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

Trọn đường 

1,70

28

Đng Khởi

Trọn đường 

1,40

29

Đường 3/2

Vòng xoay Đài Liệt sỹNguyễn An Ninh

1,70

Nguyễn An Ninh

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

1,70

30

Đường 30/4

Ngã 4 Giếng nướcẸo Ông Từ

1,60

31

Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)

1,60

32

Đường D4(P. 10)

Đường N1hết đường nhựa

1,40

33

Đường D5 (P.10)

Đường 3/2hết đường nhựa

1,40

34

Đường D10(P.11)

Đường 3/2Biển

1,40

35

Đường lên biệt thự đồi sứ

Trần PhúNhà số 12/6A

1,60

Trần Phú

Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ

1,60

36

Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

1,70

37

Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

Trọn đường 

1,40

38

Đường ven biển Hải Đăng

Đường 3/2Cầu Cửa Lấp

1,40

39

Hạ Long

Trọn đường 

1,70

40

Hải Đăng

Hạ LongSố 5 (Nhà nghLong An cũ)

1,70

S5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

Đèn Hải Đăng

1,70

Ngã 3

Tượng Chúa

1,70

Hẻm Hải Đăng

 

1,70

41

Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

42

Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

 

 

Phạm Hữu Lu

Bình Giãkhu chợ Rạch Dừa

1,40

 

Phan Xích Long

Bình Giãkhu chợ Rạch Dừa

1,40

43

Hàn Mặc Tử (P.7)

Trọn đường 

1,70

44

Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

45

Hồ Đắc Di (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

Nguyễn Trường TộDương Văn An

1,70

46

Hồ Quý Ly

Trọn đường 

1,70

47

Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)

1,70

48

Hồ Thị Kỷ

(tên cũ: Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

Nối từ đường 30/4Khu chợ Rạch Dừa

1,40

49

Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

50

Hồ Xuân Hương

Trọn đường 

1,70

51

Hoa Lư (P.12)

Trọn đường 

1,40

52

Hoàng Diệu

Trọn đường 

1,70

53

Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

Thùy VânVõ Thị Sáu

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

54

Hoàng Văn Thụ (P.7)

Trọn đường 

1,70

55

Hoàng Việt (P.6)

Trọn đường 

1,60

56

Hùng Vương

Trọn đường 

1,70

57

Huyền Trân Công Chúa

Trọn đường 

1,70

58

Huỳnh Khương An

Trọn đường 

1,70

59

Huỳnh Khương Ninh

Trọn đường 

1,70

60

Kha Vạn Cân (P.7)

Trọn đường 

1,70

61

Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

62

Ký Con

Trọn đường 

1,70

63

Kỳ Đồng

Trọn đường 

1,60

64

La Văn Cu

Trọn đưng 

1,70

65

Lạc Long Quân

Võ Thị SáuHết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà

1,70

66

Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

67

Lê Hồng Phong

Lê LợiThùy Vân

1,70

68

Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)

1,70

69

Lê Lai

Lê Quý ĐônThng Nhất

1,70

Thống Nhất

Trương Công Định

1,70

70

Lê Lợi

Trọn đường 

1,70

71

Lê Ngọc Hân

Trần PhúThủ Khoa Huân

1,70

Thủ Khoa Huân

Bà Triệu

1,70

72

Lê Phụng Hiểu

Trọn đường 

1,70

73

Lê Quang Định

Đường 30/4Bình Giã

1,70

74

Hẻm 135 Lê Quang Định (p.Thắng Nhất)

gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí1,60

75

Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)

1,60

76

Lê Quý Đôn

Quang TrungNgã 5 Lê Quý Đôn - Lê Lợi – Thủ Khoa Huân

1,70

Đoạn còn lại

1,70

77

Lê Thánh Tông

Trọn đường 

1,60

78

Lê Thị Riêng

Trọn đường 

1,60

79

Lê Văn Lộc

Đường 30/4Lê Thị Riêng

1,60

Lê Thị Riêng

Bờ kè rạch Bến Đình

1,60

80

Lê Văn Tám

Trọn đường 

1,70

81

Lương Thế Vinh

Trương Công ĐịnhĐường 30/4

1,70

82

Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

  

1,70

83

Lương Văn Can

Trọn đường 

1,70

84

Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường 

1,40

85

Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường 

1,40

86

Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

87

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Trường TộPhạm Ngũ Lão

1,70

Phạm Ngũ Lão

Lê Quý Đôn

1,70

Quý Đôn

Bà Triệu

1,70

88

Lý Tự Trọng

Lê LợiLê Lai

1,70

Lê Lai

Hẻm 45,146 Lý Tự Trọng

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

89

Mạc Đỉnh Chi

Trọn đường 

1,70

90

Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

91

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trọn đường 

1,70

92

Ngô Đức Kế

Nguyễn An NinhCao Thng

1,70

Cao Thắng

Pasteur

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

93

Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

Nguyễn Hữu CnhNơ Trang Long

1,60

94

Ngô Văn Huyền

Trọn đường 

1,70

95

Ngư Ph

Trọn đường 

1,60

Ngư Phủ nối dài

Ngư PhủTôn Đức Thắng

1,60

96

Nguyễn An Ninh

Trọn đường 

1,70

97

Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

Trọn đường 

1,70

98

Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

Trọn đường 

1,60

99

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trọn đường 

1,70

100

Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

Trọn đường 

1,70

101

Nguyễn Chí Thanh

Trọn đường 

1,70

102

Nguyễn Công Trứ

Trọn đường 

1,70

103

Nguyễn Cư Trinh

Trọn đường 

1,70

104

Nguyễn Du

Quang TrungTrần Hưng Đạo

1,70

Trần Hưng Đạo

Trương Công Định

1,70

105

Nguyễn Gia Thiều (P.12)

Trọn đường 

1,40

106

Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

Trọn đường 

1,40

107

Nguyễn Hiền

Trọn đường 

1,70

108

Nguyễn Hới (P.8)

Trọn đường 

1,70

109

Nguyễn Hữu Cảnh

Đường 30/4Trường Tiểu học Chí Linh

1,60

Đoạn còn lại

 

1,60

110

Tuyến hẻm

từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnhsố nhà 140 Lưu Chí Hiếu

1,60

111

Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)

1,60

112

Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)

1,60

113

Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)

1,60

114

Nguyễn Hữu Cầu

Trọn đường 

1,70

115

Nguyễn Kim

Trọn đường 

1,70

116

Nguyễn Lương Bằng

Nguyễn An NinhLương Thế Vinh

1,70

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

1,70

117

Hẻm 02,04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

  

1,70

118

Nguyễn Thái Bình

Trọn đường 

1,70

119

Nguyn Thái Học (P.7)

Trọn đường 

1,70

120

Nguyễn Thiện Thuật

Lê Quang ĐịnhNguyễn Hữu Cảnh

1,60

Đoạn còn lại

 

1,60

121

Nguyễn Trãi

Trọn đường 

1,70

122

Nguyễn Tri Phương

Ngô Đức KếTrương Công Định

1,70

123

Nguyễn Trung Trực

Trọn đường 

1,70

124

Nguyễn Trưng Tộ

Trọn đường 

1,70

125

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn An NinhLương Thế Vinh

1,70

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

1,70

126

Nguyễn Văn Trỗi

Trọn đường 

1,70

127

Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

128

Ông Ích Khiêm

Lê Văn LộcHồ Biểu Chánh

1,70

129

Pasteur

Trọn đường 

1,70

130

Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

131

Phạm Hng Thái

Trọn đường 

1,70

132

Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng TháiNgô Đức Kế

1,70

133

Phạm Ngọc Thạch

Trọn đường 

1,70

134

Hẻm 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

  

1,70

135

Phạm Ngũ Lão

Trọn đường 

1,70

136

Phạm Thế Hiển

Nam Kỳ Khởi NghĩaXô Viết Nghệ Tĩnh

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

137

Phạm Văn Dinh

Trọn đường 

1,60

138

Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

Đoạn vuông góc với đường Lê Quang ĐịnhNguyễn Thiện Thuật

1,60

139

Phan Bội Châu

Trọn đường 

1,70

140

Phan Chu Trinh

Thùy VânVõ Thị Sáu

1,70

Ngã 3 Võ Thị Sáu

Đinh Tiên Hoàng

1,70

141

Phan Đăng Lưu

Trọn đường 

1,70

142

Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

Trọn đường 

1,70

143

Phan Đình Phùng

Trọn đường 

1,70

144

Phan Kế Bính

Trọn đường 

1,70

145

Phan Văn Trị

Trọn đường 

1,70

146

Phó Đức Chính

Trọn đường 

1,70

147

Phùng Khắc Khoan

Trọn đường 

1,70

148

Phước Thắng (P.12)

Trọn đường 

1,40

149

Quang Trung

Trọn đường 

1,70

150

Sương Nguyệt Ánh

Trọn đường 

1,70

151

Tạ Uyên

Trọn đường 

1,70

152

Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

153

Tăng Bạt Hổ

Trọn đường 

1,40

154

Thng Nhì

Trọn đường 

1,40

145

Thi Sách

Trọn đường 

1,70

156

Thống Nhất

Quang TrungLê Lai

1,70

Lê Lai

Trương Công Định

1,70

157

Thủ Khoa Huân

Trọn đường 

1,70

158

Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thng Tam)

Trọn đường 

1,70

159

Tiền Cảng

Trọn đường 

1,60

160

Tô Hiến Thành

Trọn đường 

1,70

161

Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

Trọn đường 

1,40

162

Tôn Thất Thuyết (nối dài)(tên cũ: Tôn Thất Thuyết)

Lê Văn LộcLương Văn Nho

1,70

163

Tôn Thất Tùng

Trọn đường 

1,70

164

Tống Duy Tân (P.9)

Lương Thế VinhNguyễn Trung Trực

1,70

165

Trn Anh Tông

Trọn đường 

1,60

166

Trn Bình Trọng

Trọn đường 

1,70

167

Trn Cao Vân

Lê Văn LộcVõ Trường Ton

1,70

Võ Trường Toản

Nguyễn Đức Cảnh

1,70

168

Trần Đình Xu (tên cũ: Hẻm 492 - đường 30/4)

Nối từ đường 30/4Khu chợ Rạch Dừa

1,40

169

Trần Đng

Trọn đường 

1,70

170

Trần Hưng Đạo

Trọn đường 

1,70

171

Trần Nguyên Đán

Trọn đường 

1,60

172

Trần Nguyên Hãn

Trọn đường 

1,70

173

Trần Phú (P.1, P.5)

Quang TrungNhà số 46 Trần Phú

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

174

Trần Quốc Ton

Trọn đường 

1,60

175

Trần Quý Cáp

Trọn đường 

1,70

176

Trần Xuân Độ

Trọn đường 

1,60

177

Triệu Việt Vương

Trọn đường 

1,70

178

Trịnh Hoài Đức (P.7)

Trọn đường 

1,70

179

Trương Công Đnh

Ngã 3 Hạ Long Quang TrungLê Lai

1,70

Lê Lai

Ngã 5

1,70

Ngã 5

Nguyễn An Ninh

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

180

Trưng Nh

Trọn đường 

1,70

181

Trưng Trắc

Trọn đường 

1,70

182

Trương Hán Siêu (P.10)

Trọn đường 

1,40

183

Trương Ngọc (P. Thắng Tam)

Trọn đường 

1,70

184

Trương Văn Bang (P.7)

Trọn đường 

1,70

185

Trương Vĩnh Ký

Trọn đường 

1,70

186

Trường Sa(P.12)

Võ Nguyên GiápCầu Gò Găng P.12

1,40

187

Tú Xương

Trọn đường 

1,70

188

Tuệ Tĩnh (P. 10)

Trọn đường 

1,40

189

Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình GiãKhu chợ Rạch Dừa

1,40

190

Tuyến đường từ số nhà 04 võ Văn Tần đến số nhà 05 Trần Nguyên Đán

  

1,40

191

Văn Cao (P.2)

Trọn đường 

1,70

192

Vi Ba

Lê LợiNgã 3 Vi Ba

1,70

Ngã 3 Vi Ba

Hẻm 105 Lê Lợi

1,70

Đoạn còn lại

 

1,70

193

Võ Đình Thành (P .Thắng Tam)

Trọn đường 

1,70

194

Võ Nguyên Giáp

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51BẸo Ông Từ

1,40

Ẹo Ông Từ

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

1,40

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

Hoa Lư

1,40

Hoa Lư

Cầu Cỏ May

1,40

195

Võ Thị Sáu

Trọn đường 

1,70

196

Võ Văn Tần

Trọn đường 

1,60

197

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trọn đường 

1,70

198

Yên Bái

Trọn đường 

1,70

199

Yên Đ

Trọn đường 

1,60

200

Yersin

Trọn đường 

1,70

201

Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

 

a

Đường Phan Huy ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)

1,70

b

Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)

1,70

202

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10

Đường số 6, 10, 11 theo quy hoạch1,40

Đường số 3, 4, 5 theo quy hoạch

1,40

203

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12

21 lô đất có diện tích 2.600m21,40

23 lô đất có diện tích 2.762,5m2

1,40

204

Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7m1,40

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7m

1,40

205

Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9

 

Lý Thái Tông

Trương Công ĐịnhLương Thế Vinh

1,70

Nguyễn Đức Thuận

Lương Thế VinhLý Thái Tông

1,70

Nguyễn Khang

Lương Thế VinhLý Thái Tông

1,70

Võ Trường Toản

(tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)

Đường 30/4Trần Cao Vân

1,70

Trần Cao Vân

Tôn Đức Thắng

1,70

206

Những tuyến đường khu tái định cư Trần Bình Trọng (P. Nguyễn An Ninh):

 

Lê Trọng Tấn

Trần Bình TrọngMai Xuân Thưởng

1,70

Mai Xuân Thưởng

Nguyễn An NinhTrần Bình Trọng

1,70

Nguyễn Hữu Thọ (hẻm 556 Nguyễn An Ninh -đường rải nhựa rộng 5m)

Ranh sân bayNguyễn An Ninh

1,70

Nguyễn Thị Minh Khai (đường rải nhựa rộng 7m)

Nguyễn An NinhTrần Bình Trọng

1,70

207

Những tuyến đường trong khu Trung tâm thương mại phường 7:

 

Bế Văn Đàn

Nguyễn Thái HọcNgô Đức Kế

1,70

Nam Cao

Tôn Thất TùngNgô Đức Kế

1,70

Nguyễn Kiệm

Trương Văn BangNgô Đức Kế

1,70

Nguyễn Oanh

Phùng Chí KiênNguyễn Kiệm

1,70

Phùng Chí Kiên

Nguyn Thái HọcPhạm Hồng Thái

1,70

Xuân Diệu

Nguyễn Thái HọcNgô Đức Kế

1,70

Xuân Thủy

Cao ThắngPaster

1,70

208

Những tuyến đường nội bộ thuộc các dự án khu tái định cư Bến Đình, khu nhà ở Sao Mai, Tecapro, Decoimex, Đại An:

-

 

Đường bờ kè Rạch Bến Đình

Dự án nhà ở đại AnHết phần đất giao Công ty phát triển Nhà

1,60

 

Đường Bến Đình 1, 2, 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch (bổ sung)

Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 15m)1,60

 

Đường Bến Đình 3 và đường Bến Đình 8 (tên cũ: đường vài đai khu tái định cư Bến Đình)

Trọn đường (đường rải nhựa có lòng đường và vỉa hè rộng 10m)1,60

 

Lương Văn Nho

Đường 30/4Tôn Đức Thắng

1,60

 

Nguyễn Thị Định

Đường 30/4Tôn Đức Thắng

1,60

 

Tố Hữu

Đường 30/4Ông Ích Khiêm

1,60

 

Ngô Tất T

Võ Trường TonLương Văn Nho

1,60

 

Ngô Gia Tự

Ngô Tất TốÔng Ích Khiêm

1,60

 

Nguyễn Bình

Nguyễn Trung TrựcNgô Gia Tự

1,60

 

Nguyễn Thị Thập

Lương Văn NhoHẻm giữa 2 đường Ông Ích Khiêm và Trần Quang Diệu

1,60

 

Trần Quang Diệu

Lương Văn NhoLê Văn Lộc

1,60

 

Tôn Đức Thắng

Lê Văn LộcĐường QH 100m vào Cảng Sao Mai Bến Đình

1,60

 

Hồ Biểu Chánh

Trần Cao VânTôn Đức Thắng

1,60

 

Nguyễn Thông

THữuĐường QH 100m vào Cảng Sao Mai Bến Đình

1,60

 

Hàm Nghi

Tố HữuNguyễn Đức Cảnh

1,60

 

Nguyễn Đức Cảnh

Nguyễn ThôngÔng Ích Khiêm

1,60

 

Nguyễn Phi Khanh

Nguyn ThôngTôn Đức Thắng

1,60

 

Nguyễn Bá Lân

Lê Văn LộcLương Văn Nho

1,60

 

Hoàng Minh Giám

Lê Văn LộcLương Văn Nho

1,60

209

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5 m trở lên thuộc khu tái định cư 199 lô phường 10

1,40

210

Những tuyến đường nội bộ thuộc khu biệt thự Phương Nam

 

 

Dương Minh Châu

Khu dân cư Binh đoàn 15Huỳnh Tịnh Của

1,70

 

Hoàng Trung Thông

Mạc Thanh ĐạmHuỳnh Tịnh Của

1,70

 

Tô Ngọc Vân

Hoàng Lê KhaHoàng Trung Thông

1,70

 

Hoàng Lê Kha

Bùi Công MinhHoàng Trung Thông

1,70

 

Mạc Thanh Đạm (P.8)

Thùy VânNguyễn Hu Tiến

1,70

 

Nguyễn Hữu Tiến (P.8)

Nguyễn An NinhĐường nội bộ khu Biệt thự Phương Nam

1,70

 

Hoàng Văn Thái (P.NAN)

Lê Trọng TnMai Xuân Thưởng

1,70

 

Đường số 10 (P.8)

Đường Mạc Thanh Đạm nối dàiĐoạn đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng

1,70

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI VUÔNG GÓC ĐƯỜNG 30/4 KHU BẾN ĐÌNH

 

I

Đoạn nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình

Đoạn đã trải nhựa rộng 7m nằm trong dự án nhà ở của Công ty Tecapro

1,70

Đoạn trải nhựa nối từ đường 30/4 đến đường Trần Cao Vân (phía trước UBND phường 9)

1,70

2

Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (đi qua phần đất của dự án nhà ở Đại An)

1,70

3

Đường nối từ đường 30/4 đến hết đường bờ kè Rạch Bến Đình (bên cạnh Công ty xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh)

1,70

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

1

Trần Huy Liệu

Trọn đường 

1,70

2

Trần Khánh Dư

Trọn đường 

1,70

3

Trần Khắc Chung

Trọn đường 

1,70

4

Hẻm số 01, 04 Trần Khắc Chung

  

1,70

5

Hẻm số 03, 05 Trần Khắc Chung

  

1,70

6

Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)

1,70

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TRUNG TÂM CHÍ LINH, PHƯỜNG 10, PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

1

Các tuyến đường thuộc khu E2, E4 Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 10,5m1,60

Những tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng 5-7m

1,60

2

Các tuyến đường A3, A4, C4, C5, H1 Khu trung tâm đô thị Chí Linh

1,60

3

Các tuyến đường trong khu Trung tâm Chí Linh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân lô số CHL/QH-03/C

1,60

- Nguyễn Hữu Cảnh

đường 3/2hết phần đường thi công hoàn chỉnh (khu A8)1,60

- Đoạn từ giữa khu A4 đến hết ranh đất dự án về hướng đường 30/4

1,60

- Các đoạn đường nội bộ bao gồm các lô đất: A3, A4, A7, A8, A9, B11, B12, B13, B13A, B13B, C4, C5, D1, D2, D6, E1, E3, H1

1,60

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

B. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU VỰC NÔNG THÔN

Đoạn đường

 

Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:

 

Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)

 

Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Hệ số

Từ

Đến

 

1

Bến Điệp

 

 

1,40

2

Cồn Bn

 

 

1,40

3

Đông Hồ Mang Cá

 

 

1,40

4

Đường thôn 2 Bến Đá

 

 

1,40

5

Đường thôn 4

 

 

1,40

6

Đường thôn 5

 

 

1,40

7

Đường thôn 6

 

 

1,40

8

Đường thôn 7

 

 

1,40

9

Hẻm số 3 thôn 5

 

 

1,40

10

Hoàng Sa (tên cũ: Láng Cát - Long Sơn)

 

 

1,40

11

Liên thôn 1- Rạch Lùa

 

 

1,40

12

Liên thôn 4-6

 

 

1,40

13

Liên thôn 5-8

 

 

1,40

14

Liên thôn Bến Điệp

 

 

1,40

15

Ông Hưng

 

 

1,40

16

Số 2 thôn 5

 

 

1,40

17

Số 2 thôn 6

 

 

1,40

18

Tây Hồ Mang Cá

 

 

1,40

19

Đường 28 tháng 4 (tên cũ: Trục chính)

 

 

1,40

20

Ba đường hẻm thuộc khu dân cư thôn 4

 

 

1,40

21

Khu vực Gò Găng

 

 

1,40

22

Trường Sa

Cầu Gò Găng P.12TP VT

Nhà lớn Long Sơn

1,40

23

Đường vào khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (toàn tuyến), xã Long Sơn

Cầu Ba Nanh thôn 10

Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam thôn 2

1,40

24

Những tuyến đường nội bộ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 1:

1,40

Đường trải nhựa rộng từ 25m đến 36m (bao gồm lòng đường, vỉa hè, giải phân cách)

1,40

Đường trải nhựa rộng từ 12m đến 16m (bao gồm lòng đường, vỉa hè)

1,40
        

 

PHỤ LỤC II

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

A. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

Đoạn đườngĐoạn đườngĐoạn đường

 

Từ

 

Đến

 

Nguyễn Huệ

 

Vòng xoay Chi Lăng

 

Vòng xoay Chi Lăng

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Lê Duẩn

 

Lê Duẩn

 

Phạm Văn Đng

 

Phạm Văn Đng

 

Phạm Hùng

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Trương Tấn Bửu

 

Các đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long ToànCác đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long Toàn

 

Cu Long Hương

 

Tôn Đức Thắng

 

Tôn Đức Thắng

 

Cầu Thủ Lựu

 

Cầu Long Hương

 

Tô Nguyệt Đình

 

Cầu Thủ Lựu

 

Giáp Long Điền

 

Lê Duẩn

 

Hết nhựa

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh GĐ2

 

Nguyễn An Ninh

 

Cu Đình Long Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Điện Biên Phủ

 

Nguyễn Thanh Đng

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Hết ranh phường Long Toàn

 

Nguyễn Thị Minh Khai

 

Huỳnh Tấn Phát

 

Quốc lộ 51

 

Trịnh Đình Thảo

 

Đông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng LạcĐông Tây Giáo Xứ Dũng Lạc

 

Nhà Tròn

 

Điện Biên Phủ

 

Điện Biên Phủ

 

Phạm Ngọc Thạch

 

Phạm Ngọc Thạch

 

Cu Nhà máy nước

 

Nhà Tròn (CMT8)

 

Nguyễn Huệ

 

Võ Thị Sáu

 

Hết nhựa

 

Đường 27/4

 

Lê Thành Duy

 

Đường phía Bắc khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

 

Lê Thành Duy

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Hết đường nhựa

 

Nguyễn Minh Khanh

 

Đường bên hông Trung tâm huấn luyện chó đua

 

Hà Huy Tập

 

Hết nhựa

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Bạch Đằng

 

Lê Duẩn

 

Bạch Đằng

 

Nguyễn Thị Định

 

Trường Biên phòng

 

Hà Huy Tập

 

Hết nhựa

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

H2 - Lê Duẩn

 

Lê Dun

 

H6 - CMT8

 

Nguyễn Thị Định

 

Hết nhựa

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Nguyễn Tất Thành

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Hết nhựa

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Trường Chinh

 

Lê Thành Duy

 

Nguyễn Thanh Đng

 

Cu NM Nước

 

Hùng Vương

 

Mộng Huê Lầu

 

Nguyễn Tất Thành

 

Hùng Vương

 

Trần Phú

 

 

 

 

 

Bên hông Trường C.III

 

 

 

 

 

 

 

Ngã 4 Xóm Cát

 

Phm Ngọc Thch

 

Phạm Ngọc Thạch

 

Mô Xoài

 

Ngã 5 Long Điền

 

Hết địa phận phường Long Tâm

 

Phan Văn Trị

 

Giáp ranh huyện Tân Thành

 

 

 

 

 

Đường 27/4

 

Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

Võ Văn Kiệt

 

Trần Phú

 

Hùng Vương

 

Mộng Huê Lầu

 

Lâm Quang Ky

 

Nguyễn Tất Thành

 

Trần Nguyên Đán

 

Hoàng Đạo Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi Lăng

 

Huỳnh Ngọc Hay

 

Huỳnh Ngọc Hay

 

Điện Biên Phủ

 

Huỳnh Tịnh Của

 

Dương Bạch Mai

 

Dương Bạch Mai

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Chi Lăng

 

Trương Vĩnh Ký

 

Nguyễn Đình Chiu

 

Nguyễn Thanh Đng

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Lâm Quang Ky

 

Nguyễn Mạnh Tường

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Trn Chánh Chiếu

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Khu phố 5

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Tuyến tránh QL56

 

Dương Bạch Mai

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Chi Lăng

 

 

 

 

 

Hùng Vương

 

Văn Tiến Dũng

 

Nguyễn Văn Trỗi

 

Nguyễn Mnh Tường

 

Trần Hưng Đạo

 

Trục đông tây giáo xứ Dũng Lạc

 

Nguyễn Bính

 

Huỳnh Tấn Phát

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Đng

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Lê Duẩn

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Quốc lộ 51

 

Lê Duẩn

 

Hết nhựa

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Trương Phúc Phan

 

Phi Yến

 

Lê Duẩn

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Nguyễn Văn Linh

 

Nguyễn Văn Linh

 

Huỳnh Tn Phát

 

Tôn Đức Thắng

 

Lê Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Huỳnh Ngọc Hay

 

Huỳnh Ngọc Hay

 

Đường 27/4

 

Nguyễn Mnh Tường

 

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Suối Lồ Ô

 

Quốc lộ 51

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Nguyễn Văn Linh

 

Nguyễn Văn Linh

 

Hùng Vương

 

Nguyễn Văn Hưởng

 

Nguyễn Phúc Chu

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Khu phố 2

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Giáp đường mòn

 

Hùng Vương

 

Nguyễn Tất Thành

 

Võ Thị Sáu

 

Hết đường nhựa

 

Quốc lộ 51

 

Điện Biên Phủ

 

Điện Biên Phủ

 

Hùng Vương

 

Hoàng Diệu

 

Mô Xoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Ngã 4 Xóm Cát

 

CMT8

 

Hết đường nhựa

 

Điện Biên Phủ

 

Phạm Hùng

 

Tôn Đức Thắng

 

Lê Duẩn

 

 

 

 

 

Quốc lộ 55

 

Chợ Long Toàn (cống)

 

Chợ Long Toàn

 

Võ Thị Sáu

 

Trần Hưng Đạo

 

Chu Văn An

 

Nguyễn Thanh Đằng

 

Nguyễn Tất Thành

 

Nguyễn Tất Thành

 

Nguyễn Thị Định

 

27/4

 

Nguyễn Tất Thành

 

Trần Hưng Đạo

 

Trường Chinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/4

 

Hùng Vương

 

Hùng Vương

 

Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Chinh

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Điện Biên Phủ

 

Nguyễn Tất Thành

 

Phạm Văn Đồng

 

Phan Châu Trinh

 

Hết nhựa

 

Cu Điện Biên Ph

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng

 

Hết đường trải nhựa

 

Nguyễn Văn Hưởng

 

Nhà thờ Long Kiên

 

Nhà thờ Long Kiên

 

Hết đường trải nhựa

 

Trần Hưng Đạo

 

Thái Văn Lung

 

Trn Hưng Đạo

 

Nhà thờ Long Kiên

 

Quốc lộ 51

 

Hết nhựa

 

Quốc lộ 51

 

Trịnh Đình Thảo

 

Trịnh Đình Thảo

 

Giáp ranh huyện Tân Thành

 

Nguyễn Văn Linh

 

Huỳnh Tấn Phát

 

Cầu Cỏ May

 

Trạm thu phí

 

Trạm thu phí

 

Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

 

Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

 

Cầu Sông Dinh

 

Cầu Sông Dinh

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Tô Nguyệt Đình

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Ngã 3 Hỏa Táng

 

Giáp Tân Thành

 

Quốc lộ 51

 

Trịnh Đình Thảo

 

 

 

 

 

Nguyễn Bính

 

Huỳnh Tấn Phát

 

Nguyễn Bính

 

Huỳnh Tấn Phát

 

Quốc lộ 51

 

Nguyễn An Ninh

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Trần Hưng Đạo

 

Trần Hưng Đạo

 

Nguyễn Văn Trỗi

 

Vòng xoay Long Toàn

 

Vũng Vằn

 

 

 

 

 

Trần Hưng Đạo

 

Võ Thị Sáu

 

Nguyễn Tất Thành

 

Phạm Hùng

 

Nguyễn Hng Lam

 

Mộng Huê Lầu

 

Võ Thị Sáu

 

Hết địa phận phường Long Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Quốc lộ 51

 

Rạch Gầm - Xoài Mút

 

Phan Văn Trị

 

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Trương Tn Bửu

 

Quốc lộ 51

 

Trịnh Đình Thảo

 

Đường 27/4

 

Hùng Vương

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Ranh Bộ đội Biên phòng

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Phạm Thiu

 

Phạm Thiu

 

Trần Chánh Chiếu

 

 

 

 

 

Quốc lộ 51

 

Trịnh Đình Thảo

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

Phạm Văn Đồng

 

Phạm Văn Đồng

 

Tỉnh lộ 44A

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Nguyễn Văn Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranh xã Tân Hưng, phường Phước Hưng

(đường bên hông tỉnh đội)

 

Mô Xoài

(đường bên hông tỉnh đội)

 

Cách Mạng Tháng Tám

 

Nguyễn An Ninh

 

Nguyễn An Ninh

 

Phan Đăng Lưu

 

Hùng Vương

 

Trần Hưng Đạo

 

Trần Hưng Đạo

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Nguyễn Văn Cừ

 

Ngã 5 Long Điền

 

Võ Thị Sáu

 

Ranh phường Long Tâm, xã Hòa Long

 

 

 

 

 

Hoàng Việt

 

Ngô Văn Tịnh

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁTNHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁT

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Chu

 

Lê Hữu Trác

 

Khu tái định cư Gò Cát 6

 

Trọn đường (trải nhựa)

 

Khu tái định cư Gò Cát 6

 

Trọn đường (trải nhựa)

 

Khu tái định cư Gò Cát 6

 

Trọn đường (trải nhựa)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng

 

Phan Bội Châu

 

Lê Chân

 

Lê Long Vân

 

Hoàng Văn Thụ (GN2)

 

1,40

Hồ Đắc Di

 

1,40

Kha Vn Cân

 

1,40

K Đng

 

1,40

Lê Chân (GN3)

 

1,40

Lê Hữu Trác

 

1,40

Lê Long Vân

 

1,40

Lê Văn Hưu

 

1,40

Lưu Hữu Phước

 

1,40

Nguyễn Huỳnh Đức

 

1,40

Nguyễn Hữu Huân

 

1,40

Nguyễn Hữu Tiến

 

1,40

Nguyễn Phúc Chu

 

1,40

1,40

Nguyễn Trọng Quân

 

1,40

Nguyễn Văn Nguyễn

 

1,40

Phan Anh (GN2)

 

1,40

Phan Bội Châu

 

1,40

Thích Thiện Chiếu

 

1,40

1,40

Trịnh Hoài Đức

 

1,40

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Hệ số

Từ

Đến 

1

Bạch Đằng

Nguyễn Huệ

Vòng xoay Chi Lăng1,40

Vòng xoay Chi Lăng

Nguyễn Hữu Thọ1,40

Nguyễn Hữu Thọ

Lê Duẩn1,40

Lê Duẩn

Phạm Văn Đng1,40

Phạm Văn Đng

Phạm Hùng1,40

2

Bình Giã - đường vào Trường Phan Bội Châu

Nguyễn Hữu Cảnh

Trương Tấn Bửu1,40

3

Các đường xương (trải nhựa) còn lại thuộc phường Long Toàn

 

4

Cách Mạng Tháng Tám

Cu Long Hương

Tôn Đức Thắng1,40

Tôn Đức Thắng

Cầu Thủ Lựu1,40

Cầu Long Hương

Tô Nguyệt Đình1,40

Cầu Thủ Lựu

Giáp Long Điền1,40

5

Châu Văn Biết (Đường phía Bắc trường Lê Thành Duy)

Lê Duẩn

Hết nhựa1,40

6

Chi Lăng

Nguyễn Thanh Đằng

Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh GĐ21,40

7

Duy Tân (Nguyễn Khuyến)

Nguyễn An Ninh

Cu Đình Long Hương1,40

8

Dương Bạch Mai

 

 1,40

9

Đặng Nguyên Cẩn

 

 1,40

10

Điện Biên Phủ

Cầu Điện Biên Phủ

Nguyễn Thanh Đng1,40

Nguyễn Thanh Đằng

Hết ranh phường Long Toàn1,40

11

Đoàn Giỏi (A1 - TĐC Bắc 55)

Nguyễn Thị Minh Khai

Huỳnh Tấn Phát1,40

12

Đỗ Nhuận (Đường phía Tây chợ Kim Dinh)

Quốc lộ 51

Trịnh Đình Thảo1,40

13

Đông Tây Giáo Xứ Dũng Lạc

1,40

14

Đường 27/4

Nhà Tròn

Điện Biên Phủ1,40

Điện Biên Phủ

Phạm Ngọc Thạch1,40

Phạm Ngọc Thạch

Cu Nhà máy nước1,40

Nhà Tròn (CMT8)

Nguyễn Huệ1,40

15

Đường bên hông trung tâm huấn luyện chó đua

Võ Thị Sáu

Hết nhựa1,40

16

Nguyễn Thành Long

Đường 27/4

Lê Thành Duy1,40

17

Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

Đường phía Bắc khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

Lê Thành Duy1,40

18

Đường trong khu trung tâm thương mại phường Long Hương

 

 1,40

19

Đường vào Nhà máy điện Bà Rịa

Quốc lộ 51

Hết đường nhựa1,40

20

Đường vào trụ sở khu phố 3

Nguyễn Minh Khanh

Đường bên hông Trung tâm huấn luyện chó đua1,40

22

H1-Hà Huy Tập (Đường phía Nam trường Nguyễn Du)

Hà Huy Tập

Hết nhựa1,40

23

H2 - Cách Mạng Tháng Tám (hẻm đình Phước Lễ)

Cách Mạng Tháng Tám

Bạch Đằng1,40

24

H2 - Lê Duẩn (Khu giáo chức)

Lê Duẩn

Bạch Đằng1,40

25

H2 - Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng)

Nguyễn Thị Định

Trường Biên phòng1,40

26

H3 - Hà Huy Tập (đường phía Bắc trường Nguyễn Du)

Hà Huy Tập

Hết nhựa1,40

27

H4 - CMT8 (Khu giáo chức)

Cách Mạng Tháng Tám

H2 - Lê Duẩn1,40

28

H4 - Lê Duẩn (Khu giáo chức)

Lê Dun

H6 - CMT81,40

29

H4 - Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng)

Nguyễn Thị Định

Hết nhựa1,40

30

H6-CMT8 (Khu giáo chức)

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Tất Thành1,40

31

Hà Huy Tập (P.Phước Nguyên)

Cách Mạng Tháng Tám

Hết nhựa1,40

32

Hà Huy Tập - P.Phước Trung

Cách Mạng Tháng Tám

Trường Chinh1,40

33

Hai Bà Trưng

Lê Thành Duy

Nguyễn Thanh Đng1,40

34

Hoàng Diệu

Cu NM Nước

Hùng Vương1,40

35

Hoàng Đạo Thành (TĐC Đông QL56)

Mộng Huê Lầu

Nguyễn Tất Thành1,40

36

Hoàng Hoa Thám

Hùng Vương

Trần Phú1,40

37

Hoàng Việt

 

 1,40

38

H Tri Tân

Bên hông Trường C.III

 1,40

39

Huệ Đăng

 

 1,40

40

Hùng Vương

Ngã 4 Xóm Cát

Phm Ngọc Thch1,40

Phạm Ngọc Thạch

Mô Xoài1,40

41

Hương lộ 2

Ngã 5 Long Điền

Hết địa phận phường Long Tâm1,40

42

Huỳnh Khương Ninh

Phan Văn Trị

Giáp ranh huyện Tân Thành1,40

43

Huỳnh Ngọc Hay

 

 1,40

44

Huỳnh Tấn Phát

Đường 27/4

Nguyễn Tất Thành1,40

45

Huỳnh Tịnh Của

 

 1,40

46

Kha Vạn Cân

Võ Văn Kiệt

Trần Phú1,40

47

Lâm Quang Ky (Khu tái định cư Đông QL56)

Hùng Vương

Mộng Huê Lầu1,40

48

Lê Bảo Tịnh (Khu TĐC Đông QL56)

Lâm Quang Ky

Nguyễn Tất Thành1,40

49

Lê Bình (D4)

(TĐC Đông QL56)

Trần Nguyên Đán

Hoàng Đạo Thành1,40

50

Lê Dun

 

 1,40

51

Lê Lai

 

 1,40

52

Lê Li

Chi Lăng

Huỳnh Ngọc Hay1,40

Huỳnh Ngọc Hay

Điện Biên Phủ1,40

53

Lê Quý Đôn

Huỳnh Tịnh Của

Dương Bạch Mai1,40

Dương Bạch Mai

Nguyễn Thanh Đằng1,40

Nguyễn Thanh Đằng

Chi Lăng1,40

54

Lê Thành Duy

Trương Vĩnh Ký

Nguyễn Đình Chiu1,40

Nguyễn Thanh Đng

Nguyễn Hữu Thọ1,40

55

Lê Thị Bạch Vân (Khu tái định cư Đông QL56)

Lâm Quang Ky

Nguyễn Mạnh Tường1,40

56

Lê Văn Duyệt

Nguyễn Văn Cừ

Trn Chánh Chiếu1,40

Nguyễn Văn Cừ

Khu phố 51,40

57

Lương Thế Vinh

 

 1,40

58

Lý Đại Hành (đường số 14 -phường Kim Dinh)

Quốc lộ 51

Tuyến tránh QL561,40

59

Lý Thường Kiệt

Dương Bạch Mai

Nguyễn Thanh Đằng1,40

Nguyễn Thanh Đằng

Chi Lăng1,40

60

Lý Tự Trọng

 

 1,40

61

Mô Xoài (P. Phước Hưng - đường bên hông Tỉnh đội)

Hùng Vương

Văn Tiến Dũng1,40

62

Mộng Huê Lầu (Khu tái định cư Đông QL56)

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Mnh Tường1,40

63

Nam Quốc Cang

Trần Hưng Đạo

Trục đông tây giáo xứ Dũng Lạc1,40

64

Ngô Đình Chất (A5 - tái định cư Bắc 55)

Nguyễn Bính

Huỳnh Tấn Phát1,40

65

Ngô Đức Kế

 

 1,40

66

Ngô Gia Tự

Nguyễn Thanh Đng

Nguyễn Hữu Thọ1,40

67

Ngô Gia Tự (đường vào Trường Lê Thành Duy)

Nguyễn Hữu Thọ

Lê Duẩn1,40

68

Ngô Văn Tịnh (Cánh Đồng Mắt Mèo)

Cách Mạng Tháng Tám

Quốc lộ 511,40

69

Nguyên Hông (Đường phía sau UBND phường Phước Trung)

Lê Duẩn

Hết nhựa1,40

70

Nguyễn An Ninh

Nguyễn Hữu Cảnh

Trương Phúc Phan1,40

71

Nguyễn Bính (Nguyễn Lương Bằng - tái định cư Bắc 55)

Phi Yến

Lê Duẩn1,40

72

Nguyễn Bình

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Văn Linh1,40

Nguyễn Văn Linh

Huỳnh Tn Phát1,40

73

Nguyễn Chánh (Hoàng Văn Thái-TĐC Bắc 55)

Tôn Đức Thắng

Lê Duẩn1,40

74

Nguyễn Cư Trinh

 

 1,40

75

Nguyễn Du

 

 1,40

76

Nguyễn Đình Chiểu

Quốc lộ 51

Huỳnh Ngọc Hay1,40

Huỳnh Ngọc Hay

Đường 27/41,40

77

Nguyễn Hồng Lam (TĐC Đông QL56)

Nguyễn Mnh Tường

Nguyễn Văn Trỗi1,40

78

Nguyễn Huệ

 

 1,40

79

Nguyễn Hữu Cảnh

Quốc lộ 51

Suối Lồ Ô1,40

80

Nguyễn Hữu Thọ

Quốc lộ 51

Cách Mạng Tháng Tám1,40

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Văn Linh1,40

Nguyễn Văn Linh

Hùng Vương1,40

81

Nguyễn Khoa Đăng

Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Phúc Chu1,40

82

Nguyn Mạnh Hùng

Nguyễn Văn Cừ

Khu phố 21,40

Nguyễn Văn Cừ

Giáp đường mòn1,40

83

Nguyễn Mạnh Tường

Hùng Vương

Nguyễn Tất Thành1,40

84

Nguyễn Minh Khanh (Đinh Tiên Hoàng)

Võ Thị Sáu

Hết đường nhựa1,40

85

Nguyễn Tất Thành (quy hoạch số 2 cũ)

Quốc lộ 51

Điện Biên Phủ1,40

Điện Biên Phủ

Hùng Vương1,40

86

Nguyễn Tất Thành (nối dài)

Hoàng Diệu

Mô Xoài1,40

87

Nguyễn Thái Bình

 

 1,40

88

Nguyễn Thành Châu

 

 1,40

89

Nguyễn Thanh Đằng

Quốc lộ 51

Ngã 4 Xóm Cát1,40

90

Nguyễn ThĐịnh

CMT8

Hết đường nhựa1,40

91

Nguyễn Thị Định

Điện Biên Phủ

Phạm Hùng1,40

92

Nguyễn Th Minh Khai

Tôn Đức Thắng

Lê Duẩn1,40

93

Nguyễn Trãi

 

 1,40

94

Nguyễn Văn Cừ

Quốc lộ 55

Chợ Long Toàn (cống)1,40

Chợ Long Toàn

Võ Thị Sáu1,40

95

Nguyễn Văn Hưởng

Trần Hưng Đạo

Chu Văn An1,40

96

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Thanh Đằng

Nguyễn Tất Thành1,40

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Định1,40

97

Nguyễn Văn Trỗi

27/4

Nguyễn Tất Thành1,40

98

Phạm Hùng

Trần Hưng Đạo

Trường Chinh1,40

99

Phạm Hữu Chí

 

 1,40

100

Phạm Ngọc Thạch

 

 1,40

101

Phạm Ngọc Thạch (Khu tái định cư Đông QL56)

27/4

Hùng Vương1,40

Hùng Vương

Trần Hưng Đạo1,40

102

Phạm Thiều

 

 1,40

103

Phạm Văn Bạch

 

 1,40

104

Phạm Văn Đng

Trường Chinh

Cách Mạng Tháng Tám1,40

Cách Mạng Tháng Tám

Điện Biên Phủ1,40

105

Phan Châu Trinh (đường phía Bắc trung tâm hành chính tỉnh)

Nguyễn Tất Thành

Phạm Văn Đồng1,40

H2- Phan Châu Trinh (đường vào khu nhà ở công ty Địa Lợi)

Phan Châu Trinh

Hết nhựa1,40

106

Phan Đăng Lưu

Cu Điện Biên Ph

Nguyễn Hữu Cảnh1,40

107

Phân lô Long Kiên

 

 1,40

H1 - Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Văn Hưởng

Hết đường trải nhựa1,40

H3 - Nguyn Văn Hưởng

Nguyễn Văn Hưởng

Nhà thờ Long Kiên1,40

Nhà thờ Long Kiên

Hết đường trải nhựa1,40

H1- Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Thái Văn Lung1,40

H3- Trần Hưng Đạo

Trn Hưng Đạo

Nhà thờ Long Kiên1,40

108

Phan Văn Trị (Đường vào KCN khí thấp áp)

Quốc lộ 51

Hết nhựa1,40

109

Phan Văn Trị (số 5 cũ)

Quốc lộ 51

Trịnh Đình Thảo1,40

Trịnh Đình Thảo

Giáp ranh huyện Tân Thành1,40

110

Phi Yến (A2 - tái định cư Bc 55)

Nguyễn Văn Linh

Huỳnh Tấn Phát1,40

111

Quốc lộ 51

Cầu Cỏ May

Trạm thu phí1,40

Trạm thu phí

Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ1,40

Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ

Cầu Sông Dinh1,40

Cầu Sông Dinh

Nguyễn Hữu Cảnh1,40

Tô Nguyệt Đình

Nguyễn Hữu Cảnh1,40

Ngã 3 Hỏa Táng

Giáp Tân Thành1,40

112

Rạch Gm - Xoài Mút

Quốc lộ 51

Trịnh Đình Thảo1,40

113

Tạ Quang Bửu

 

 1,40

114

Ta Uyên (A4 - tái định cư Bắc 55)

Nguyễn Bính

Huỳnh Tấn Phát1,40

115

Tô Hiệu (A3 - tái định cư Bắc 55)

Nguyễn Bính

Huỳnh Tấn Phát1,40

116

Tô Nguyệt Đình

Quốc lộ 51

Nguyễn An Ninh1,40

117

Tôn Đức Thắng

Cách Mạng Tháng Tám

Trần Hưng Đạo1,40

118

Tôn Đức Thắng (TĐC Đông QL56)

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Trỗi1,40

119

Tỉnh lộ 44

Vòng xoay Long Toàn

Vũng Vằn1,40

120

Trần Chánh Chiếu

 

 1,40

121

Trần Huy Liệu

Trần Hưng Đạo

Võ Thị Sáu1,40

122

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Tất Thành

Phạm Hùng1,40

123

Trần Nguyên Đán (TĐC Đông QL56)

Nguyễn Hng Lam

Mộng Huê Lầu1,40

124

Trần Phú

Võ Thị Sáu

Hết địa phận phường Long Tâm1,40

125

Trn Quang Diệu

 

 1,40

126

Trần Xuân Độ (P. Phước Trung)

 

 1,40

127

Trần Xuân Soạn (Cánh đồng Mắt Mèo)

Cách Mạng Tháng Tám

Quốc lộ 511,40

128

Trịnh Đình Tho

Rạch Gầm - Xoài Mút

Phan Văn Trị1,40

129

Trịnh Đình Thảo (Đường bên hông núi Đức Mẹ)

Nguyễn Hữu Cảnh

Trương Tn Bửu1,40

130

Trương Công Quyền (Đường số 22 - Phía đông chợ Kim Dinh)

Quốc lộ 51

Trịnh Đình Thảo1,40

131

Trương Định

Đường 27/4

Hùng Vương1,40

132

Trương Hán Siêu

Nguyễn Văn Cừ

Ranh Bộ đội Biên phòng1,40

Nguyễn Văn Cừ

Phạm Thiu1,40

Phạm Thiu

Trần Chánh Chiếu1,40

133

Trương Phúc Phan

 

 1,40

134

Trương Tấn Bửu

Quốc lộ 51

Trịnh Đình Thảo1,40

135

Trương Vĩnh Ký

 

 1,40

136

Trường Chinh (vành đai tỉnh)

Nguyễn Hữu Thọ

Phạm Văn Đồng1,40

Phạm Văn Đồng

Tỉnh lộ 44A1,40

137

Tú Mỡ

(tên cũ: H1 - Cách Mạng Tháng Tám)

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Văn Linh1,40

138

Tuệ Tĩnh

 

 1,40

139

Ung Văn Khiêm

 

 1,40

 

Văn Tiến Dũng (phường Phước Hưng)

Ranh xã Tân Hưng, phường Phước Hưng

Mô Xoài1,40

140

Võ Ngọc Chấn

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn An Ninh1,40

Nguyễn An Ninh

Phan Đăng Lưu1,40

141

Võ Thị Sáu

Hùng Vương

Trần Hưng Đạo1,40

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Cừ1,40

Nguyễn Văn Cừ

Ngã 5 Long Điền1,40

142

Võ Văn Kiệt

Võ Thị Sáu

Ranh phường Long Tâm, xã Hòa Long1,40

143

Võ Văn Tần

 

 1,40

144

Vũ Trọng Phụng (Cánh Đồng Mắt Mèo)

Hoàng Việt

Ngô Văn Tịnh1,40

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU GÒ CÁT

 

1

Cao Triều Phát

 

 1,40

2

Chu Văn An

Nguyễn Phúc Chu

Lê Hữu Trác1,40

3

Đường GD1

Khu tái định cư Gò Cát 6

Trọn đường (trải nhựa)1,40

4

Đường GD2

Khu tái định cư Gò Cát 6

Trọn đường (trải nhựa)1,40

5

Đường GD3

Khu tái định cư Gò Cát 6

Trọn đường (trải nhựa)1,40

6

Hà Huy Giáp

 

 1,40

7

Hàn Mặc Tử (Lê Văn Lương)

Nguyễn Văn Hưởng

Phan Bội Châu1,40

8

Hoài Thanh

Lê Chân

Lê Long Vân1,40

9

Hoàng Văn Thụ (GN2)

Phan Bội Châu

Võ Văn Kiệt

1,40

10

Hồ Đắc Di

Lê Long Vân

Hoàng Hoa Thám

1,40

11

Kha Vn Cân

Nguyễn Văn Hưởng

Lê Hữu Trác

1,40

12

K Đng

Thích Thiện Chiếu

Cao Triều Phát

1,40

13

Lê Chân (GN3)

Nguyễn Văn Nguyễn

Võ Văn Kiệt

1,40

14

Lê Hữu Trác

Hoàng Hoa Thám

Chu Văn An

1,40

15

Lê Long Vân

 

 

1,40

16

Lê Văn Hưu

 

 

1,40

17

Lưu Hữu Phước

Nguyễn Phúc Chu

Lê Hữu Trác

1,40

18

Nguyễn Huỳnh Đức

Thích Thiện Chiếu

Hoàng Hoa Thám

1,40

19

Nguyễn Hữu Huân

Nguyễn Phúc Chu

Lê Hữu Trác

1,40

20

Nguyễn Hữu Tiến

 

 

1,40

21

Nguyễn Phúc Chu

Võ Thị Sáu

Hoàng Hoa Thám

1,40

Nguyễn Hữu Huân

Chu Văn An

1,40

22

Nguyễn Trọng Quân

Hoàng Hoa Thám

Chu Văn An

1,40

23

Nguyễn Văn Nguyễn

 

 

1,40

24

Phan Anh (GN2)

Phan Bội Châu

Nguyễn Văn Hưởng

1,40

25

Phan Bội Châu

 

 

1,40

26

Thích Thiện Chiếu

Nguyễn Phúc Chu

Nguyễn Văn Nguyễn

1,40

Nguyễn Hữu Tiến

HĐắc Di

1,40

27

Trịnh Hoài Đức

Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Trọng Quân

1,40

 

 

 

 

 

 

 

                

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ H20NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ H20

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TRIỀU PHÁT:NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TRIỀU PHÁT:

 

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ H20

Hệ số

1

Bùi Xuân Phái (Nguyễn Viết Xuân)

 

 

1,40

2

Huỳnh Khương An

Đường 27/4

Phạm Ngọc Thạch

1,40

3

Lưu Chí Hiếu

Đường 27/4

Trần Khánh Dư

1,40

4

Nguyễn Chánh Sắt (Tôn Thất Thuyết)

 

 

1,40

5

Phạm Phú Thứ

 

 

1,40

6

Phan Văn Hớn

Tôn Thất Thuyết

Huỳnh Khương An

1,40

7

Tản Đà

Hùng Vương

Huỳnh Khương An

1,40

8

Tăng Bạt H

 

 

1,40

9

Trần Khánh Dư

Nguyễn Văn Trỗi

Huỳnh Khương An

1,40

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TRIỀU PHÁT:

 

1

Đặng Thị Mai (Đặng Thai Mai)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

1,40

2

Đoàn Thị Điểm (Ngô Quyền)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

1,40

3

Lê Thị Riêng (Bùi Thị Xuân)

Trần Huy Liệu

Nguyễn Thị Thập

1,40

4

Lý Ban (QHTP1)

Đặng Thi Mai

Trn Huy Liệu

1,40

5

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Thập

1,40

6

Nguyễn Thần Hiến (Nguyễn Văn Thoại)

Nguyễn Tất Thành

Trần Huy Liệu

1,40

7

Nguyễn Siêu (QHTP2)

Trần Huy Liệu

Hết tuyến

1,40

8

Thái Văn Lung

Nguyễn Tất Thành

Hết vỉa hè

1,40

Không vỉa hè

Nguyễn Văn Hưng

1,40

       

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ LONG TOÀN 2NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ LONG TOÀN 2

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG VIÊN 30-4NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG VIÊN 30-4

 

Các tuyến đường trong khu TĐC 30-4Các tuyến đường trong khu TĐC 30-4

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG MẮT MÈONHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG MẮT MÈO

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ BẮC HƯƠNG LỘ 10NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ BẮC HƯƠNG LỘ 10

 

 

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ LONG TOÀN 2

 

1

Đặng Thái Thân

Nguyễn Thái Học

Kha Vạn Cân

1,40

2