Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa Quyết định 03/2015 mức đất xây dựng phần mộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------------
Số: 02/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
         Vĩnh Long, ngày 15 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, ngày 03/12/2004,
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 189/TTr-STNMT, ngày 19/01/2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1
“1. Mức diện tích sử dụng ất cho một phần mộ trong nghĩa trang - không tính đến đường đi và khoảng cách giữa các ngôi mộ là:
- Mộ hung táng, chôn cất 1 lần: người lớn ≤ 5m2/mộ, trẻ em: ≤3,5 m2/mộ;
- Mộ cát táng: ≤ 3m2/mộ;
- Thể tích ô để lọ tro hỏa táng tối đa là 0,125m3/ô”.
2. Bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 1
Điều 2.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và được đăng công báo tỉnh./.
 

Nơi nhận:                                                        
- Như điều 2 (để thực hiện);       
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);   
- TT.TU và HĐND tỉnh (để báo cáo);         
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để báo cáo);
- CT và PCT. UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);                                             
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- BLĐ. VP.UBND tỉnh (để theo dõi);                                
- Các Phòng Nghiên cứu-thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 4.08.05.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Đã ký: Nguyễn Văn Quang
 

thuộc tính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:15/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng

tải Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi