Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất trồng lúa tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:51/2016/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành:09/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 558/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 (kèm danh mục), với các nội dung như sau:
1. Dự án cần thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 27 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1.097.458 m2 (Một triệu không trăm chín mươi bảy ngàn, bốn trăm năm mươi tám mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 532.990 m2 (Năm trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông); sử dụng đất rừng phòng hộ 30.000 m2 (Ba mươi ngàn mét vuông);
Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 với nội dung như sau: Dự án Mở rộng Trường THCS Quản Cơ Thành tăng từ 12.300 m2 thành 15.967 m2 (có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa).
2. Dự án cần thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 24 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 2.611.907 m2 (Hai triệu, sáu trăm mười một ngàn, chín trăm lẻ bảy mét vuông);
3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (không thu hồi đất): Gồm 16 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 482.861 m2 (Bốn trăm tám mươi hai ngàn, tám trăm sáu mươi mốt mét vuông); diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ là 39.082 m2 (Ba mươi chín ngàn, không trăm tám mươi hai mét vuông).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

CHỦ TỊCH


Võ Anh Kiệt

DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

 

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích
(m2)

Diện tích cần thu hồi
(m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa
(m2)

Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ
(m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

 

 

 

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

1,208,333

1,097,458

532,990

30,000

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

17,400

17,400

17,400

0

 

 

 

1

Trường Mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây)

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Đức

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây).

Tỉnh, thành phố

2

Dự án Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Long Xuyên

Công trình giao thông

14.400

14,400

14,400

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 178/HĐND-TT ngày 13/6/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh).

Tỉnh, thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

56,960

56,960

56,960

0

 

 

 

3

Dự án Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Châu Đốc

 Núi Sam

Châu Đốc

Công trình giao thông

19.000

19,000

19,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 40/HĐND-TT ngày 15/02/2016 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

Tỉnh

4

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới ( giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình giao thông

37,960

37,960

37,960

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

75,118

75,118

65,118

0

 

 

 

5

Khu tái dịnh cư Cầu Tân An

UBND thị xã Tân Châu

Long Phú, Long An, Tân An

Tân Châu

Khu tái định cư

50,118

50,118

50,118

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 3715/VPUBND-KTTH ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh chấp thuận phương án tài chính đầu tư xây dựng Khu tái dịnh cư Cầu Tân An.

Tỉnh

6

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Phú Lộc

Tân Châu

Công trình giao thông

25,000

25,000

15,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

291,735

202,863

71,033

0

 

 

 

7

Đường số 29 - Khu vực Cửa khẩu Khánh Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Long Bình

An Phú

Công trình giao thông

14,424

14,424

14,424

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường số 29 - Khu vực Cửa khẩu Khánh Bình.

Tỉnh

8

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Quốc Thái

An Phú

Công trình giao thông

69,882

69,882

25,200

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

9

Trạm kiểm soát liên hợp và Quốc môn cửa khẩu Khánh Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Long Bình

An Phú

Trụ sở cơ quan

75,600

47,524

31,410

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 230/HĐND-TT ngày 26/9/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp và Quốc môn cửa khẩu Khánh Bình.

Trung ương, tỉnh

V

Huyện Châu Phú

    

5,500

5,210

5,210

0

   

10

Công an xã Bình Mỹ

UBND huyện Châu Phú

Bình Mỹ

Châu Phú

Trụ sở cơ quan

500

210

210

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công an xã Bình Mỹ.

Huyện

11

Mở rộng Trường THCS Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Khánh Hòa.

Tỉnh, huyện

12

Mở rộng Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính(Vĩnh Hưng)

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Hưng).

Tỉnh, huyện

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

19,467

19,467

19,467

0

 

 

 

13

Mở rộng Trường THCS Quản Cơ Thành

UBND huyện Châu Thành

Bình Hòa

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

15,967

15,967

15,967

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ_HĐND ngày 05/12/2014 với quy mô 12.300 m2. Nay có điều chỉnh tăng quy mô từ 12.300 m2 lên 15.967 m2 (tăng 3.667 m2) nên đăng ký thông qua lại.
- Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Quản Cơ Thành.

Tỉnh, huyện

14

Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính)

UBND huyện Châu Thành

Cần Đăng

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính).

Tỉnh, huyện

15

Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi

UBND huyện Châu Thành

Vĩnh Lợi

Châu Thành

Trụ sở cơ quan

1,500

1,500

1,500

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi.

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

25,500

25,500

25,500

0

 

 

 

16

Trường Mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới)

UBND huyện Chợ Mới

Hòa An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,500

3,500

3,500

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới).

Tỉnh, huyện

17

Trường Mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ)

UBND huyện Chợ Mới

Hòa An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ).

Tỉnh, huyện

18

Trường Mẫu giáo Mỹ Luông (điểm chính mới)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Luông

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,000

5,000

5,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Mỹ Luông (điểm chính mới).

Tỉnh, huyện

19

Trường Mẫu giáo Long Giang (điểm chính Tiểu học C Long Giang)

UBND huyện Chợ Mới

Long Giang

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Long Giang (điểm chính Tiểu học C Long Giang).

Tỉnh, huyện

20

Nhà thiếu huyện Chợ Mới

Tình đoàn An Giang

TT. Chợ Mới

Chợ Mới

Công trình văn hóa

13,000

13,000

13,000

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 69/HĐND-TT ngày 31/3/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới.

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

219,918

198,205

93,905

30,000

 

 

 

21

Mở rộng Trường Tiểu học B Tân Lợi (điểm phụ 2)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

243

243

243

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học B Tân Lợi (điểm phụ 2).

Tỉnh, huyện

22

Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Tịnh Biên

Công trình du lịch

30,000

30,000

 

30,000

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm.

Trung ương, tỉnh

23

Nâng cấp, cải tạo sân đua bò

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung

Tịnh Biên

Công trình văn hóa

37,713

16,000

16,000

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương dự án Nâng cấp, cải tạo sân đua bò huyện Tịnh Biên.

Tỉnh, huyện

24

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Tịnh Biên

Khu dân cư

62,662

62,662

62,662

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư dưới chân núi Cấm.

Tỉnh, huyện

25

Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng - An ninh vùng Biên giới và Dân tộc (giai đoạn 1)

UBND huyện Tịnh Biên

Nhà Bàng, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Chi Lăng, Tân Lợi, An Hảo

Tịnh Biên

Công trình giao thông

89,300

89,300

15,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 218/HĐND-TT ngày 01/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng - An ninh vùng Biên giới và Dân tộc.

Trung ương, tỉnh

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

496,735

496,735

178,397

0

 

 

 

26

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

Tri Tôn

Công trình du lịch

398,735

398,735

80,397

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 887AQĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Soài So.

Trung ương, tỉnh

27

Mở của khẩu phụ Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Khu công nghiệp

98,000

98,000

98,000

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 18/HĐND-TT ngày 27/01/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chú trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia.

Tỉnh, huyện

B

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ)

2,740,105

2,611,907

 

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

40,903

5,520

 

 

 

 

 

1

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

12,190

270

 

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

2

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

24,274

1,410

 

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

3

Nâng cấp và mở rộng hẻm Hòa Bình

UBND phường Mỹ Bình

Mỹ Bình

Long Xuyên

Công trình giao thông

819

220

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và mở rộng hẻm Hòa Bình.

Thành phố

4

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,435

3,435

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 21/03/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ).

Tỉnh, thành phố

5

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hòa Hưng

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

185

185

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hòa Hưng.

Thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

12,980

12,980

 

 

 

 

 

6

Trường THCS phường Châu Phú A

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú A

Châu Đốc

Cơ sở giáo dục và đào tạo

12,980

12,980

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Châu Đốc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình San lấp mặt bằng Trường THCS phường Châu Phú A.

Miếu Bà

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

13,629

4,350

 

 

 

 

 

7

Trường THCS Phú Vĩnh

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

9,396

3,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Phú Vĩnh.

Tỉnh, thị xã

8

Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)

UBND thị xã Tân Châu

Tân An

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,233

850

  

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương dầu tư dự án Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2).

Tỉnh, thị xã

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

25,389

6,071

 

 

 

 

 

9

Trường THPT An Phú 2

Sở Giáo dục và Đào tạo

TT. An Phú

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,076

1,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT An Phú 2.

Tỉnh

10

Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ)

UBND huyện An Phú

Khánh Bình

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,071

4,071

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ).

Tỉnh, huyện

11

Hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú (Hạng mục: Đường dẫn)

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

An Phú

Công trình giao thông

15,242

500

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú.

Tỉnh, huyện

V

Huyện Châu Phú

    

78,517

14,300

     

12

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Châu Phú

Khu dân cư

78,517

14,300

  

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.

Huyện

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

4,383

4,383

 

 

 

 

 

13

Mở rộng Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.883

2,883

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trường THPT Nguyễn Văn Hưởng.

Tỉnh, huyện

14

Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,500

1,500

  

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông).

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

7,654

7,654

 

 

 

 

 

15

Mở rộng Trường Mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính)

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,200

2,200

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính).

Tỉnh, huyện

16

Mở rộng Trường Tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây)

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,700

2,700

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây).

Tỉnh, huyện

17

Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,754

2,754

  

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

2,505,301

2,505,301

 

 

 

 

 

18

Hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghệp cho đồng bào vùng Bảy Núi

Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn

Toàn huyện

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

2,476,000

2,476,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 - Công văn số 125/HĐND-TT ngày 23/9/2015 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.
- Công văn số 1597/UBND-ĐTXD ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với BĐKH nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

Trung ương

19

Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Công trình xử lý chất thải

9,975

9,975

  

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 - Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia (Hạng mục: nhà điều hành; nhà chứa rác; hạ tầng kỹ thuật).
 - Quyết định số 6273/QĐ-UBND huyện Tri Tôn ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia (Hạng mục: san lấp mặt bằng, cổng, hàng rào).

Tỉnh, huyện

20

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Công trình văn hóa

3,777

3,777

   

Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tự dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh.

Tỉnh, huyện

21

Trường THCS Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8,548

8,548

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 47/HĐND-TT ngày 01/3/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Trường THCS Tà Đảnh.

Tỉnh, huyện

22

Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ)

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

7,001

7,001

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 6421A/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

IX

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

49,894

49,894

 

 

 

 

 

23

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa)

Sở Giao thông Vận tải

Phú Hòa

Thoại Sơn

Công trình giao thông

49,894

49,894

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định 1569/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngả ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa).

Tỉnh

X

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

1,455

1,455

 

 

 

 

 

24

Cầu Cái Đầm - ĐT 954

Sở Giao thông Vận tải

Tân Hòa

Phú Tân

Công trình giao thông

1,455

1,455

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Tờ trình số 558/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Cầu Cái Đầm - ĐT 954.

Tỉnh

C

DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

662,556

 

482,861

39,082

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

121,201

 

97,712

0

 

 

 

1

Khu dân cư và chợ Gòi Bé

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới

Mỹ Thới

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

88,600

 

77,103

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2088/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới đầu tư dự án Khu dân cư và chợ Gòi Bé.

Doanh nghiệp

2

Nhà máy xay xát lúa gạo Vĩnh Phước

Công ty TNHH Vĩnh Phước

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

5,334

 

5,259

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 221/HĐND-TT ngày 12/9/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016.
- Quyết định chủ trương đầu tư số 2186/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Vĩnh Phước đầu tư dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Vĩnh Phước.

Doanh nghiệp

3

Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài

Công ty TNHH Huy Trường Thịnh

Mỹ Phước

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

27,267

 

15,350

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 642/UBND-ĐTXD ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc công nhận Công ty TNHH Huy Trường Thịnh chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài.
- Công văn số 2459/UBND-KT ngày 03/09/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

95,000

 

62,392

0

 

 

 

4

Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam

Công ty TNHH MGA Việt Nam

Núi Sam

Châu Đốc

Sản xuất, kinh doanh

95,000

 

62,392

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1508/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MGA Việt Nam đầu tư dự án đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam.

Doanh nghiệp

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

1,878

 

1,878

0

 

 

 

5

Sân bóng đá mi ni

Công ty TNHH MTV sân bóng mini Gia Bảo

TT. An Phú

An Phú

Sản xuất, kinh doanh

1,878

 

1,878

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2563/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV sân bóng mini Gia Bảo đầu tư Sân bóng đá mini.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Châu Phú

    

109,948

 

93,353

0

   

6

Vùng nuôi trồng thủy sản

DNTN Sang Cường

Bình Thủy

Châu Phú

Sản xuất, kinh doanh

109,948

 

93,353

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 172/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho DNTN Sang Cường đầu tư dự án Vùng nuôi trồng thủy sản.

Doanh nghiệp

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

50,473

 

50,473

0

 

 

 

7

Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung

Công ty TNHH BOT đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa

An Thạnh Trung

Chợ Mới

Sản xuất, kinh doanh

48,510

 

48,510

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2187/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH BOT đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa thực hiện dự án đầu tư Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung.

Doanh nghiệp

8

Khách sạn Đông Đông

Công ty TNHH MTV khách sạn Đông Đông

TT. Chợ Mới

Chợ Mới

Sản xuất, kinh doanh

1,963

 

1,963

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2638/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV khách sạn Đông Đông thực hiện đầu tư khách sạn Đông Đông.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

120,528

 

13,525

39,082

 

 

 

9

Nhà máy chế biến hạt điều

Công ty TNHH HTH Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

26,346

 

13,525

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 231/HĐND-TT ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016.
- Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến hạt điều.

Doanh nghiệp

10

Khu du lịch núi Trà Sư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Nhà Bàng

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

94,182

  

39,082

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1482/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án Khu du lịch núi Trà Sư.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

102,933

 

102,933

0

 

 

 

11

Cửa hàng xăng dầu Trường Thành Tri Tôn

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trường Thành Tri Tôn

Ô Lâm

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

2,060

 

2,060

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 213/HĐND-TT ngày 22/8/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất lúa thực hiện năm 2016.
 - Quyết định chủ trương đầu tư số 1913/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trường Thành Tri Tôn đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Trường Thành Tri Tôn.

Doanh nghiệp

12

Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát

Vĩnh Phước

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

6,000

 

6,000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2189/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát đầu tư dự án Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC.

Doanh nghiệp

13

Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong

Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

48,100

 

48,100

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2781/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong đầu tư dự án Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong.

Doanh nghiệp

14

Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới

Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh

Lạc Quới

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

46,773

 

46,773

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2322/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh đầu tư dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

595

 

595

0

 

 

 

15

Hợp tác xã Phú An

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang

Phú An

Phú Tân

Sản xuất, kinh doanh

595

 

595

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 199/HĐND-TT ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hợp tác xã Phú An.

Tỉnh

IX

Huyện Thoại Sơn

    

60,000

 

60,000

0

   

16

Xưởng may thị trấn Phú Hòa

Tổng Công ty may Việt Nam

Phú Hòa

Thoại Sơn

Sản xuất, kinh doanh

60,000

 

60,000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo số 251/TB-VPUBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh giao UBND huyện Thoại Sơn tạo quỹ đất quy mô 6 ha và thực hiện san lấp mặt bằng trước giai đoạn 1 (03 ha) cho dự án Xưởng may thị trấn Phú Hòa do Tổng Công ty may Việt Nam làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp

TỔNG (A+B+C)= 27+24+16= 67 dự án

 

 

 

4,610,994

3,709,365

1,015,851

69,082

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 51/2016/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 558/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 (kèm danh mục), với các nội dung như sau:

1. Dự án cần thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 27 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1.097.458 m2 (Một triệu không trăm chín mươi bảy ngàn, bốn trăm năm mươi tám mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 532.990 m2 (Năm trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông); sử dụng đất rừng phòng hộ 30.000 m2 (Ba mươi ngàn mét vuông);

Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 với nội dung như sau: Dự án Mở rộng Trường THCS Quản Cơ Thành tăng từ 12.300 m2 thành 15.967 m2 (có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa).

2. Dự án cần thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 24 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 2.611.907 m2 (Hai triệu, sáu trăm mười một ngàn, chín trăm lẻ bảy mét vuông);

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (không thu hồi đất): Gồm 16 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa482.861 m2 (Bốn trăm tám mươi hai ngàn, tám trăm sáu mươi mốt mét vuông); diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ 39.082 m2 (Ba mươi chín ngàn, không trăm tám mươi hai mét vuông).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Võ Anh Kiệt

 

 

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

 

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích
(m2)

Diện tích cần thu hồi
(m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa
(m2)

Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ
(m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

 

 

 

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

1,208,333

1,097,458

532,990

30,000

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

17,400

17,400

17,400

0

 

 

 

1

Trường Mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây)

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Đức

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây).

Tỉnh, thành phố

2

Dự án Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Long Xuyên

Công trình giao thông

14.400

14,400

14,400

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 178/HĐND-TT ngày 13/6/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh).

Tỉnh, thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

56,960

56,960

56,960

0

 

 

 

3

Dự án Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Châu Đốc

 Núi Sam

Châu Đốc

Công trình giao thông

19.000

19,000

19,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 40/HĐND-TT ngày 15/02/2016 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

Tỉnh

4

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới ( giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình giao thông

37,960

37,960

37,960

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

75,118

75,118

65,118

0

 

 

 

5

Khu tái dịnh cư Cầu Tân An

UBND thị xã Tân Châu

Long Phú, Long An, Tân An

Tân Châu

Khu tái định cư

50,118

50,118

50,118

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 3715/VPUBND-KTTH ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh chấp thuận phương án tài chính đầu tư xây dựng Khu tái dịnh cư Cầu Tân An.

Tỉnh

6

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Phú Lộc

Tân Châu

Công trình giao thông

25,000

25,000

15,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

291,735

202,863

71,033

0

 

 

 

7

Đường số 29 - Khu vực Cửa khẩu Khánh Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Long Bình

An Phú

Công trình giao thông

14,424

14,424

14,424

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường số 29 - Khu vực Cửa khẩu Khánh Bình.

Tỉnh

8

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Quốc Thái

An Phú

Công trình giao thông

69,882

69,882

25,200

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 22/HĐND-TT ngày 03/02/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2).

Tỉnh

9

Trạm kiểm soát liên hợp và Quốc môn cửa khẩu Khánh Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Long Bình

An Phú

Trụ sở cơ quan

75,600

47,524

31,410

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 230/HĐND-TT ngày 26/9/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp và Quốc môn cửa khẩu Khánh Bình.

Trung ương, tỉnh

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

5,500

5,210

5,210

0

 

 

 

10

Công an xã Bình Mỹ

UBND huyện Châu Phú

Bình Mỹ

Châu Phú

Trụ sở cơ quan

500

210

210

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công an xã Bình Mỹ.

Huyện

11

Mở rộng Trường THCS Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Khánh Hòa.

Tỉnh, huyện

12

Mở rộng Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính(Vĩnh Hưng)

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Hưng).

Tỉnh, huyện

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

19,467

19,467

19,467

0

 

 

 

13

Mở rộng Trường THCS Quản Cơ Thành

UBND huyện Châu Thành

Bình Hòa

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

15,967

15,967

15,967

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ_HĐND ngày 05/12/2014 với quy mô 12.300 m2. Nay có điều chỉnh tăng quy mô từ 12.300 m2 lên 15.967 m2 (tăng 3.667 m2) nên đăng ký thông qua lại.
- Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Quản Cơ Thành.

Tỉnh, huyện

14

Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính)

UBND huyện Châu Thành

Cần Đăng

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính).

Tỉnh, huyện

15

Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi

UBND huyện Châu Thành

Vĩnh Lợi

Châu Thành

Trụ sở cơ quan

1,500

1,500

1,500

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi.

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

25,500

25,500

25,500

0

 

 

 

16

Trường Mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới)

UBND huyện Chợ Mới

Hòa An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,500

3,500

3,500

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới).

Tỉnh, huyện

17

Trường Mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ)

UBND huyện Chợ Mới

Hòa An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ).

Tỉnh, huyện

18

Trường Mẫu giáo Mỹ Luông (điểm chính mới)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Luông

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,000

5,000

5,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Mỹ Luông (điểm chính mới).

Tỉnh, huyện

19

Trường Mẫu giáo Long Giang (điểm chính Tiểu học C Long Giang)

UBND huyện Chợ Mới

Long Giang

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Long Giang (điểm chính Tiểu học C Long Giang).

Tỉnh, huyện

20

Nhà thiếu huyện Chợ Mới

Tình đoàn An Giang

TT. Chợ Mới

Chợ Mới

Công trình văn hóa

13,000

13,000

13,000

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 69/HĐND-TT ngày 31/3/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới.

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

219,918

198,205

93,905

30,000

 

 

 

21

Mở rộng Trường Tiểu học B Tân Lợi (điểm phụ 2)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

243

243

243

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học B Tân Lợi (điểm phụ 2).

Tỉnh, huyện

22

Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Tịnh Biên

Công trình du lịch

30,000

30,000

 

30,000

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm.

Trung ương, tỉnh

23

Nâng cấp, cải tạo sân đua bò

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung

Tịnh Biên

Công trình văn hóa

37,713

16,000

16,000

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương dự án Nâng cấp, cải tạo sân đua bò huyện Tịnh Biên.

Tỉnh, huyện

24

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Tịnh Biên

Khu dân cư

62,662

62,662

62,662

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư dưới chân núi Cấm.

Tỉnh, huyện

25

Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng - An ninh vùng Biên giới và Dân tộc (giai đoạn 1)

UBND huyện Tịnh Biên

Nhà Bàng, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Chi Lăng, Tân Lợi, An Hảo

Tịnh Biên

Công trình giao thông

89,300

89,300

15,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 218/HĐND-TT ngày 01/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng - An ninh vùng Biên giới và Dân tộc.

Trung ương, tỉnh

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

496,735

496,735

178,397

0

 

 

 

26

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

Tri Tôn

Công trình du lịch

398,735

398,735

80,397

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 887AQĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Soài So.

Trung ương, tỉnh

27

Mở của khẩu phụ Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Khu công nghiệp

98,000

98,000

98,000

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 18/HĐND-TT ngày 27/01/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chú trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia.

Tỉnh, huyện

B

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ)

2,740,105

2,611,907

 

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

40,903

5,520

 

 

 

 

 

1

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

12,190

270

 

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

2

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

24,274

1,410

 

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

3

Nâng cấp và mở rộng hẻm Hòa Bình

UBND phường Mỹ Bình

Mỹ Bình

Long Xuyên

Công trình giao thông

819

220

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và mở rộng hẻm Hòa Bình.

Thành phố

4

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,435

3,435

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 21/03/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ).

Tỉnh, thành phố

5

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hòa Hưng

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

185

185

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hòa Hưng.

Thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

12,980

12,980

 

 

 

 

 

6

Trường THCS phường Châu Phú A

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú A

Châu Đốc

Cơ sở giáo dục và đào tạo

12,980

12,980

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Châu Đốc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình San lấp mặt bằng Trường THCS phường Châu Phú A.

Miếu Bà

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

13,629

4,350

 

 

 

 

 

7

Trường THCS Phú Vĩnh

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

9,396

3,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Phú Vĩnh.

Tỉnh, thị xã

8

Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)

UBND thị xã Tân Châu

Tân An

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,233

850

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương dầu tư dự án Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2).

Tỉnh, thị xã

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

25,389

6,071

 

 

 

 

 

9

Trường THPT An Phú 2

Sở Giáo dục và Đào tạo

TT. An Phú

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,076

1,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT An Phú 2.

Tỉnh

10

Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ)

UBND huyện An Phú

Khánh Bình

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,071

4,071

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ).

Tỉnh, huyện

11

Hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú (Hạng mục: Đường dẫn)

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

An Phú

Công trình giao thông

15,242

500

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú.

Tỉnh, huyện

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

78,517

14,300

 

 

 

 

 

12

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Châu Phú

Khu dân cư

78,517

14,300

 

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.

Huyện

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

4,383

4,383

 

 

 

 

 

13

Mở rộng Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.883

2,883

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trường THPT Nguyễn Văn Hưởng.

Tỉnh, huyện

14

Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,500

1,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông).

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

7,654

7,654

 

 

 

 

 

15

Mở rộng Trường Mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính)

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,200

2,200

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính).

Tỉnh, huyện

16

Mở rộng Trường Tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây)

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,700

2,700

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây).

Tỉnh, huyện

17

Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,754

2,754

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

2,505,301

2,505,301

 

 

 

 

 

18

Hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghệp cho đồng bào vùng Bảy Núi

Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn

Toàn huyện

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

2,476,000

2,476,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 - Công văn số 125/HĐND-TT ngày 23/9/2015 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.
- Công văn số 1597/UBND-ĐTXD ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với BĐKH nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

Trung ương

19

Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Công trình xử lý chất thải

9,975

9,975

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 - Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia (Hạng mục: nhà điều hành; nhà chứa rác; hạ tầng kỹ thuật).
 - Quyết định số 6273/QĐ-UBND huyện Tri Tôn ngày 26/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia (Hạng mục: san lấp mặt bằng, cổng, hàng rào).

Tỉnh, huyện

20

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Công trình văn hóa

3,777

3,777

 

 

 

Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tự dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh.

Tỉnh, huyện

21

Trường THCS Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8,548

8,548

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 47/HĐND-TT ngày 01/3/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Trường THCS Tà Đảnh.

Tỉnh, huyện

22

Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ)

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

Tri Tôn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

7,001

7,001

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 6421A/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

IX

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

49,894

49,894

 

 

 

 

 

23

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa)

Sở Giao thông Vận tải

Phú Hòa

Thoại Sơn

Công trình giao thông

49,894

49,894

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định 1569/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngả ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa).

Tỉnh

X

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

1,455

1,455

 

 

 

 

 

24

Cầu Cái Đầm - ĐT 954

Sở Giao thông Vận tải

Tân Hòa

Phú Tân

Công trình giao thông

1,455

1,455

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Tờ trình số 558/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Cầu Cái Đầm - ĐT 954.

Tỉnh

C

DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

662,556

 

482,861

39,082

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

121,201

 

97,712

0

 

 

 

1

Khu dân cư và chợ Gòi Bé

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới

Mỹ Thới

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

88,600

 

77,103

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2088/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới đầu tư dự án Khu dân cư và chợ Gòi Bé.

Doanh nghiệp

2

Nhà máy xay xát lúa gạo Vĩnh Phước

Công ty TNHH Vĩnh Phước

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

5,334

 

5,259

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 221/HĐND-TT ngày 12/9/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016.
- Quyết định chủ trương đầu tư số 2186/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Vĩnh Phước đầu tư dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Vĩnh Phước.

Doanh nghiệp

3

Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài

Công ty TNHH Huy Trường Thịnh

Mỹ Phước

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

27,267

 

15,350

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 642/UBND-ĐTXD ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc công nhận Công ty TNHH Huy Trường Thịnh chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài.
- Công văn số 2459/UBND-KT ngày 03/09/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

95,000

 

62,392

0

 

 

 

4

Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam

Công ty TNHH MGA Việt Nam

Núi Sam

Châu Đốc

Sản xuất, kinh doanh

95,000

 

62,392

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1508/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MGA Việt Nam đầu tư dự án đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam.

Doanh nghiệp

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

1,878

 

1,878

0

 

 

 

5

Sân bóng đá mi ni

Công ty TNHH MTV sân bóng mini Gia Bảo

TT. An Phú

An Phú

Sản xuất, kinh doanh

1,878

 

1,878

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2563/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV sân bóng mini Gia Bảo đầu tư Sân bóng đá mini.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

109,948

 

93,353

0

 

 

 

6

Vùng nuôi trồng thủy sản

DNTN Sang Cường

Bình Thủy

Châu Phú

Sản xuất, kinh doanh

109,948

 

93,353

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 172/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho DNTN Sang Cường đầu tư dự án Vùng nuôi trồng thủy sản.

Doanh nghiệp

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

50,473

 

50,473

0

 

 

 

7

Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung

Công ty TNHH BOT đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa

An Thạnh Trung

Chợ Mới

Sản xuất, kinh doanh

48,510

 

48,510

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2187/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH BOT đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa thực hiện dự án đầu tư Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung.

Doanh nghiệp

8

Khách sạn Đông Đông

Công ty TNHH MTV khách sạn Đông Đông

TT. Chợ Mới

Chợ Mới

Sản xuất, kinh doanh

1,963

 

1,963

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2638/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV khách sạn Đông Đông thực hiện đầu tư khách sạn Đông Đông.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

120,528

 

13,525

39,082

 

 

 

9

Nhà máy chế biến hạt điều

Công ty TNHH HTH Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

26,346

 

13,525

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 231/HĐND-TT ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016.
- Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến hạt điều.

Doanh nghiệp

10

Khu du lịch núi Trà Sư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Nhà Bàng

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

94,182

 

 

39,082

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1482/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án Khu du lịch núi Trà Sư.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

102,933

 

102,933

0

 

 

 

11

Cửa hàng xăng dầu Trường Thành Tri Tôn

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trường Thành Tri Tôn

Ô Lâm

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

2,060

 

2,060

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 213/HĐND-TT ngày 22/8/2016 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất lúa thực hiện năm 2016.
 - Quyết định chủ trương đầu tư số 1913/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trường Thành Tri Tôn đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Trường Thành Tri Tôn.

Doanh nghiệp

12

Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát

Vĩnh Phước

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

6,000

 

6,000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2189/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát đầu tư dự án Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC.

Doanh nghiệp

13

Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong

Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong

Vĩnh Gia

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

48,100

 

48,100

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2781/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong đầu tư dự án Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong.

Doanh nghiệp

14

Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới

Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh

Lạc Quới

Tri Tôn

Sản xuất, kinh doanh

46,773

 

46,773

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2322/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh đầu tư dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

595

 

595

0

 

 

 

15

Hợp tác xã Phú An

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang

Phú An

Phú Tân

Sản xuất, kinh doanh

595

 

595

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 199/HĐND-TT ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hợp tác xã Phú An.

Tỉnh

IX

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

60,000

 

60,000

0

 

 

 

16

Xưởng may thị trấn Phú Hòa

Tổng Công ty may Việt Nam

Phú Hòa

Thoại Sơn

Sản xuất, kinh doanh

60,000

 

60,000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo số 251/TB-VPUBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh giao UBND huyện Thoại Sơn tạo quỹ đất quy mô 6 ha và thực hiện san lấp mặt bằng trước giai đoạn 1 (03 ha) cho dự án Xưởng may thị trấn Phú Hòa do Tổng Công ty may Việt Nam làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp

TỔNG (A+B+C)= 27+24+16= 67 dự án

 

 

 

4,610,994

3,709,365

1,015,851

69,082

 

 

 

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

Đất đai-Nhà ở

×
×
×
Vui lòng đợi