Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND An Giang hủy bỏ dự án có thu hồi đất trồng lúa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2019/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành:11/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

Số:17/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017; BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2020

-------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 790/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ 28 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 do quá 03 năm chưa triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (kèm Danh mục 01).
Điều 2. Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 (kèm Danh mục 02 và 03), với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Dự án có thu hồi đất: Gồm 49 dự án với tổng diện tích thu hồi là 652.441 m2 (Sáu trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi mốt mét vuông). Trong đó, có thu hồi đất trồng lúa 455.704 m2 (Bốn trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm lẻ bốn mét vuông);
2. Dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất): Gồm 22 dự án với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 399.025 m2 (Ba trăm chín mươi chín nghìn không trăm hai mươi lăm mét vuông).
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

DANH MỤC 01

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 BỊ HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Quy mô dự án
(m2)

Diện tích thu hồi đất
(m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa
(m2)

Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (m2)

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

155,766

5,115

92,453

0

1

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

12,190

270

0

0

2

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

24,274

1,410

0

0

3

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

3,435

3,435

0

0

4

Khu dân cư và chợ Gòi Bé

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới

Mỹ Thới

88,600

0

77,103

0

5

Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài

Công ty TNHH Huy Trường Thịnh

Mỹ Phước

27,267

0

15,350

0

II

Thị xã Tân Châu

 

 

4,233

850

0

0

6

Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)

UBND thị xã Tân Châu

Tân An

4,233

850

0

0

III

Huyện An Phú

 

 

95,271

75,953

25,200

0

7

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Quốc Thái

69,882

69,882

25,200

0

8

Trường THPT An Phú 2

Sở Giáo dục và Đào tạo

TT. An Phú

6,076

1,500

0

0

9

Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ)

UBND huyện An Phú

Khánh Bình

4,071

4,071

0

0

10

Hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú (Hạng mục: Đường dẫn)

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

15,242

500

0

0

IV

Huyện Châu Phú

 

 

193,965

19,510

98,563

0

11

Công an xã Bình Mỹ

UBND huyện Châu Phú

Bình Mỹ

500

210

210

0

12

Mở rộng Trường THCS Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

3,000

3,000

3,000

0

13

Mở rộng Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính(Vĩnh Hưng)

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

2,000

2,000

2,000

0

14

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

78,517

14,300

0

0

15

Vùng nuôi trồng thủy sản

DNTN Sang Cường

Bình Thủy

109,948

0

93,353

0

V

Huyện Chợ Mới

 

 

1,500

1,500

0

0

16

Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

1,500

1,500

0

0

VI

Huyện Tịnh Biên

 

 

227,311

111,416

78,662

69,082

17

Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

30,000

30,000

0

30,000

18

Nâng cấp, cải tạo sân đua bò

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung

37,713

16,000

16,000

0

19

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

62,662

62,662

62,662

0

20

Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

2,754

2,754

0

0

21

Khu du lịch núi Trà Sư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Nhà Bàng

94,182

0

0

39,082

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

513,360

412,487

181,270

0

22

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

398,735

398,735

80,397

0

23

Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát

Vĩnh Phước

6,000

0

6,000

0

24

Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong

Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong

Vĩnh Gia

48,100

0

48,100

0

25

Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới

Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh

Lạc Quới

46,773

0

46,773

0

26

Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

9,975

9,975

0

0

27

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

3,777

3,777

0

0

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

60,000

0

60,000

0

28

Xưởng may thị trấn Phú Hòa

Tổng Công ty may Việt Nam

Phú Hòa

60,000

0

60,000

0

 

Tổng cộng: 28 dự án

 

 

1,251,406

626,831

536,148

69,082

DANH MỤC 02

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghi quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Mục đích sử dụng đất

Quy mô dự án
(m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất

Cơ sở pháp lý để triển khai dự án

Nguồn vốn

Tổng diện tích thu hồi đất

Trong đó:

Thu hồi đất trồng lúa

Thu hồi các loại đất khác

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

A

DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI

1,064,887

617,849

438,077

179,772

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

200,776

165,921

119,953

45,968

 

 

 

1

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,044

3,973

3,894

79

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.

Thành phố

2

Nâng cấp, mở rộng đường ấp chiến lược khóm Bình Đức 1

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Bình Đức

Công trình giao thông

24,389

24,389

0

24,389

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường ấp chiến lược khóm Bình Đức 1.

Thành phố

3

Đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến Lý Thái Tổ nối dài)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Công trình giao thông

8,400

8,400

8,400

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến Lý Thái Tổ nối dài).

Tỉnh, thành phố

4

Mở rộng đường từ ngã ba Võ Thị Sáu đến Lý Thái Tổ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên

Công trình giao thông

1,125

1,125

0

1,125

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường từ ngã ba Võ Thị Sáu đến Lý Thái Tổ.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)

Thành phố

5

Đường Võ Thị Sáu (nối dài) đấu nối vào đường Ung Văn Khiêm hiện hữu

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên, Đông Xuyên

Công trình giao thông

5,476

5,476

0

5,476

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Võ Thị Sáu (nối dài) đấu nối vào đường Ung Văn Khiêm hiện hữu.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2017-2020)

Thành phố

6

Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ UBND phường Bình Khánh đến đường Trần Hưng Đạo)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Công trình giao thông

10,872

10,872

0

10,872

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ UBND phường Bình Khánh đến đường Trần Hưng Đạo).

Thành phố

7

Khắc phục sạt lở tổ 19 khóm An Hưng đoạn kè Lò Mè và tổ 19 khóm Trung Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Thới

Công trình
thủy lợi

1,489

1,489

0

1,489

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tổ 19 khóm An Hưng đoạn kè Lò Mè và tổ 19 khóm Trung Hưng.

Thành phố

8

Đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 thuộc Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Công trình giao thông

858

858

0

858

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3852/VPUBND-KTN ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 thuộc Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

9

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

Khu tái định cư

12,190

270

0

270

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3743/VPUBND-KTN ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thi công và thực hiện dự án Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

10

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

Khu tái định cư

24,274

1,410

0

1,410

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

11

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,203

5,203

5,203

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3340/VPUBND-KGVX ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thay đổi vị trí đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ) từ khóm Hòa Thạnh sang khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh.

Tỉnh, thành phố

12

Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Bình Đức

Công trình y tế

48,500

48,500

48,500

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 5356/VPUBND-KGVX ngày 20/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh phạm vi, quy mô tạo quỹ đất đầu tư dự án Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên.

Tỉnh

13

Khu dân cư bố trí các hộ sạt lở xã Mỹ Hòa Hưng

Ban Quản lý dư án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Khu dân cư

11,308

11,308

11,308

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư bố trí các hộ sạt lở xã Mỹ Hòa Hưng.

Thành phố

14

Khu Tây Đại học An Giang mở rộng

Ban Quản lý dư án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước, Mỹ Hòa

Khu dân cư

39,000

39,000

39,000

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Tây Đại học An Giang mở rộng.

Thành phố

15

Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Mỹ Hòa, Bình Khánh, Bình Đức

Công trình điện lực

3,648

3,648

3,648

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 327/QĐ-EVN SPC ngày 23/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.
- Công văn số 1337/SCT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công Thương có ý kiến tại Công văn số 552/UBND-KTN ngày 07/4/2017).

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

2,348

2,348

0

2,348

 

 

 

16

Mở rộng nút giao thông cua Bến đá (điểm giao giữa đường vòng Núi Sam - Quốc lộ 91)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

Núi Sam

Công trình giao thông

373

373

0

373

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mở rộng nút giao thông cua Bến đá (điểm giao giữa đường vòng Núi Sam - Quốc lộ 91).

Thành phố

17

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hoàng Diệu

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Công trình
giao thông

1,975

1,975

0

1,975

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 189/TB-UBND ngày 08/11/2019 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hoàng Diệu.

Thành phố

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

4,738

2,868

2,750

118

 

 

 

18

Đường cộ kênh Đức Ông đoạn 2

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Công trình giao thông

3,870

2,000

2,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND xã Phú Vĩnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Đường cộ kênh Đức Ông đoạn 2. (Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, thị xã

19

Đường tuyến dân cư Phú An A ra lộ Phú Bình

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Công trình giao thông

 750

 750

 750

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND xã Phú Vĩnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Đường tuyến dân cư Phú An A ra lộ Phú Bình.
(Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, thị xã

20

Cải tạo, sửa chữa cống thoát nước khóm Long Thị D

UBND thị xã Tân Châu

Long Thạnh

Công trình thủy lợi

 118

 118

0

118

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa cống thoát nước khóm Long Thị D.

Thị xã

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 354,263

 117,157

 66,512

 50,645

 

 

 

21

Mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú

Công an tỉnh An Giang

TT. An Phú

Trụ sở cơ quan

29,927

23,245

11,093

12,152

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 83/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú.

Tỉnh

22

Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 05 xã bờ Tây Sông Hậu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú

TT. An Phú, Phước Hưng, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hội

Công trình thủy lợi

191,787

55,419

55,419

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 05 xã bờ Tây Sông Hậu.

Huyện

23

Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú

Phú Hữu

Công trình thủy lợi

132,549

38,493

0

38,493

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau.

Huyện

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 254,734

 193,567

 146,982

 46,585

 

 

 

24

Mở rộng Trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Cái Dầu

Trụ sở cơ quan

5,155

5,155

5,155

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 902/UBND-VP ngày 01/10/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận đầu tư dự án Mở rộng Trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

25

Mở rộng Trường Mẫu giáo Bình Long điểm chính

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bình Long

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,737

837

0

837

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 800/UBND-VP ngày 29/8/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận mở rộng Trường Mẫu giáo Bình Long điểm chính từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

26

Văn phòng ấp Vĩnh Phú

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Trụ sở cơ quan

297

297

0

297

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc thống nhất bổ sung kinh phí 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện dể đầu tư xây dựng Văn phòng ấp Vĩnh Phú.

Huyện

27

Công an xã Bình Mỹ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bình Mỹ

Trụ sở cơ quan

500

500

0

500

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 516/UBND-KTTH ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Công an xã Bình Mỹ từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

28

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Khu dân cư

78,517

20,250

0

20,250

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.
- Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.

Tỉnh, huyện

29

Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ 91 đến kênh ranh Châu Phú - Tịnh Biên)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ và Mỹ Phú

Công trình
giao thông

120,701

120,701

96,000

24,701

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện Châu Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ 91 đến kênh ranh Châu Phú - Tịnh Biên).

Huyện

30

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Bình Phú

Công trình giao thông, thủy lợi

40,416

40,416

40,416

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 294/TB-VPUBND ngày 16/7/2019 và Thông báo số 223/TB-VPUBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận nạo vét kết hợp nâng cấp, mở rộng 02 bờ đê kênh 11 và 02 bờ đê kênh 12 (đoạn từ kênh 10 đến kênh Quóc gia); xây mới cầu kênh 11 và cầu kênh 12 (nam kênh 10 Châu Phú); xây cầu kênh 11 và cầu kênh 12 (bắc kênh Quốc gia).

Tỉnh

31

Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bình Mỹ,
Bình Long

Công trình điện lực

5,411

5,411

5,411

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 327/QĐ-EVN SPC ngày 23/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.
- Công văn số 1337/SCT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công Thương có ý kiến tại Công văn số 552/UBND-KTN ngày 07/4/2017).

Doanh nghiệp

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 5,100

 5,100

0

 5,100

 

 

 

32

Mở rộng Trường Mẫu giáo Kiến An

UBND huyện Chợ Mới

Kiến An

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,500

1,500

0

1,500

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4183/VPUBND-KGVX ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô mở rộng Trường Mẫu giáo Kiến An.

Tỉnh, huyện

33

Trường Mẫu giáo Mỹ An (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ An

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,600

3,600

0

3,600

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 1696/SKHĐT-KHDN ngày 11/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh cho phép bổ sung các xã thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Trong đó, có đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Mỹ An (điểm chính) trên địa bàn xã Mỹ An để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.
(Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 71,069

 71,069

 71,069

0

 

 

 

34

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Khu dân cư

68,759

68,759

68,759

0

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm.

Tỉnh, huyện

35

Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Văn Giáo, An Cư, An Nông

Công trình điện lực

2,310

2,310

2,310

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2236/QĐ-EVN SPC ngày 10/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

- Công văn số 1015/UBND-KTN ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

141,864

29,825

13,001

16,824

 

 

 

36

Mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Thoại Sơn

Công an tỉnh An Giang

Núi Sập

Trụ sở cơ quan

1,490

1,490

1,490

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1483/QĐ-BCA-H02 ngày 07/3/2019 của Bộ Công an về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Thoại Sơn.

Trung ương

37

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh Vành đai núi Ba Thê

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực huyện Thoại Sơn

Óc Eo

Công trình giao thông

57,198

22,337

11,511

10,826

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4754/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh Vành đai núi Ba Thê.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)

Tỉnh, huyện

38

Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập (đoạn 3, 4, 5, 6, 7)

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Công trình giao thông

52,322

5,143

0

5,143

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

39

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường tránh 943 đến khu du lịch số 2)

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Công trình
giao thông

30,855

855

0

855

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường tránh 943 đến khu du lịch số 2).
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

29,995

29,995

17,810

12,185

 

 

 

40

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

Công trình
du lịch

25,145

25,145

12,960

12,185

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu du lịch Hồ Soài So.

Tỉnh

41

Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Lê Trì, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Ba Chúc

Công trình điện lực

4,850

4,850

4,850

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2236/QĐ-EVN SPC ngày 10/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.
- Công văn số 1015/UBND-KTN ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

Doanh nghiệp

B

DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA NHƯNG TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ PHÁT SINH THÊM DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

160,556

34,592

17,627

16,965

 

 

 

I

Huyện An Phú

 

 

 

35,061

15,863

0

15,863

 

 

 

1

Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong

Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Đến

Đa Phước

Công trình giao thông

13,447

9,445

0

9,445

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với vị trí thực hiện dự án tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước. Nay dự án điều chỉnh vị trí thu hồi đất sang vị trí khác cùng thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước.
- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong của Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Đến.

Doanh nghiệp

2

Trạm quan trắc tài nguyên nước sông Hậu và Trạm quan trắc tài nguyên nước Châu Đốc thuộc dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quốc Thái,
Nhơn Hội

Trụ sở
cơ quan

348

148

0

148

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích thu hồi đất là 200 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 148 m2.

Trung ương

3

Xây dựng cống và nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn Sa Tô

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú

Khánh Bình

Công trình giao thông

21,266

6,270

0

6,270

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Vị trí thực hiện dự án này trước đây đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện dự án Cầu Sa Tô với diện tích thu hồi đất là 2.798 m2 tại Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 6.270 m2.
- Công văn số 5502/VPUBND-KTN ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cống và nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn Sa Tô.

Trung ương,
tỉnh

II

Huyện Châu Thành

 

 

 

23,000

881

881

0

 

 

 

4

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tân Phú

Công trình
điện lực

23,000

881

881

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 1.119 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 1.119 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất 881 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 881 m2.

Doanh nghiệp

III

Huyện Chợ Mới

 

 

 

53,102

5,102

4,000

1,102

 

 

 

5

Cụm dân cư ấp Mỹ Hòa

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Cụm dân cư

53,102

5,102

4,000

1,102

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 48.000 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 48.000 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 5.102 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.000 m2.
(Công trình cấp bách khắc phục sạt lở)

Trung ương

IV

Huyện Phú Tân

 

 

 

3,393

3,393

3,393

0

 

 

 

6

Trường Tiểu học B Phú Thạnh (điểm phụ Phú Cường B)

UBND huyện Phú Tân

Phú Thạnh

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,393

3,393

3,393

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 với vị trí thực hiện đầu tư tại ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh. Nay dự án điều chỉnh sang vị trí khác tại ấp Phú Cường B, xã Phú Thạnh.
- Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Phú Thạnh (điểm phụ Phú Cường B).

Tỉnh, huyện

V

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

23,000

5,293

5,293

0

 

 

 

7

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tây Phú, Mỹ Phú Đông. Định Mỹ, Định Thành

Công trình
điện lực

23,000

5,293

5,293

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 7.207 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 7.207 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 5.293 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 5.293 m2.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Tri Tôn

 

 

 

23,000

4,060

4,060

0

 

 

 

8

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

TT. Tri Tôn, Châu Lăng, Núi Tô, Tà Đảnh

Công trình
điện lực

23,000

4,060

4,060

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 4.440 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.440 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 4.060 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.060 m2.

Doanh nghiệp

TỔNG CỘNG (A+B)= 41+8= 49 dự án

 

 

1,225,443

652,441

455,704

196,737

 

 

 
Bổ sung
nhayDanh mục 02 (dự án có thu hồi đất năm 2020) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND.nhay
Bổ sung
nhayDanh mục 03 (dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2020 - không thu hồi đất) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND được bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017; BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2020

-------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 790/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hủy bỏ 28 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 do quá 03 năm chưa triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (kèm Danh mục 01).

Điều 2. Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 (kèm Danh mục 02 và 03), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án có thu hồi đất: Gồm 49 dự án với tổng diện tích thu hồi là 652.441 m2 (Sáu trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi mốt mét vuông). Trong đó, có thu hồi đất trồng lúa 455.704 m2 (Bốn trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm lẻ bốn mét vuông);

2. Dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất): Gồm 22 dự án với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa399.025 m2 (Ba trăm chín mươi chín nghìn không trăm hai mươi lăm mét vuông).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC 01

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 BỊ HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Quy mô dự án
(m2)

Diện tích thu hồi đất
(m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa
(m2)

Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (m2)

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

155,766

5,115

92,453

0

1

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

12,190

270

0

0

2

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

24,274

1,410

0

0

3

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

3,435

3,435

0

0

4

Khu dân cư và chợ Gòi Bé

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Thới

Mỹ Thới

88,600

0

77,103

0

5

Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài

Công ty TNHH Huy Trường Thịnh

Mỹ Phước

27,267

0

15,350

0

II

Thị xã Tân Châu

 

 

4,233

850

0

0

6

Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)

UBND thị xã Tân Châu

Tân An

4,233

850

0

0

III

Huyện An Phú

 

 

95,271

75,953

25,200

0

7

Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Quốc Thái

69,882

69,882

25,200

0

8

Trường THPT An Phú 2

Sở Giáo dục và Đào tạo

TT. An Phú

6,076

1,500

0

0

9

Trường Tiểu học B Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ)

UBND huyện An Phú

Khánh Bình

4,071

4,071

0

0

10

Hạ tầng nhà máy xử lý rác huyện An Phú (Hạng mục: Đường dẫn)

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

15,242

500

0

0

IV

Huyện Châu Phú

 

 

193,965

19,510

98,563

0

11

Công an xã Bình Mỹ

UBND huyện Châu Phú

Bình Mỹ

500

210

210

0

12

Mở rộng Trường THCS Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

3,000

3,000

3,000

0

13

Mở rộng Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính(Vĩnh Hưng)

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

2,000

2,000

2,000

0

14

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

78,517

14,300

0

0

15

Vùng nuôi trồng thủy sản

DNTN Sang Cường

Bình Thủy

109,948

0

93,353

0

V

Huyện Chợ Mới

 

 

1,500

1,500

0

0

16

Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

1,500

1,500

0

0

VI

Huyện Tịnh Biên

 

 

227,311

111,416

78,662

69,082

17

Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

30,000

30,000

0

30,000

18

Nâng cấp, cải tạo sân đua bò

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung

37,713

16,000

16,000

0

19

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

62,662

62,662

62,662

0

20

Trường Mầm non Hoa Mai (điểm phụ)

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

2,754

2,754

0

0

21

Khu du lịch núi Trà Sư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Nhà Bàng

94,182

0

0

39,082

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

513,360

412,487

181,270

0

22

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

398,735

398,735

80,397

0

23

Sản xuất chuối chế biến xuất khẩu, phát triển giống chuối cấy mô CNC

Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát

Vĩnh Phước

6,000

0

6,000

0

24

Nhà máy xay xát, lau bóng, sấy lúa gạo Lương Văn Mong

Công ty TNHH MTV Lương Văn Mong

Vĩnh Gia

48,100

0

48,100

0

25

Nhà máy xay xát lúa gạo Lạc Quới

Công ty TNHH MTV Đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Phú Thịnh

Lạc Quới

46,773

0

46,773

0

26

Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia

UBND huyện Tri Tôn

Vĩnh Gia

9,975

9,975

0

0

27

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh

UBND huyện Tri Tôn

Tà Đảnh

3,777

3,777

0

0

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

60,000

0

60,000

0

28

Xưởng may thị trấn Phú Hòa

Tổng Công ty may Việt Nam

Phú Hòa

60,000

0

60,000

0

 

Tổng cộng: 28 dự án

 

 

1,251,406

626,831

536,148

69,082

 

DANH MỤC 02

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghi quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Mục đích sử dụng đất

Quy mô dự án
(m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất

Cơ sở pháp lý để triển khai dự án

Nguồn vốn

Tổng diện tích thu hồi đất

Trong đó:

Thu hồi đất trồng lúa

Thu hồi các loại đất khác

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

A

DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI

1,064,887

617,849

438,077

179,772

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

200,776

165,921

119,953

45,968

 

 

 

1

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,044

3,973

3,894

79

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.

Thành phố

2

Nâng cấp, mở rộng đường ấp chiến lược khóm Bình Đức 1

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Bình Đức

Công trình giao thông

24,389

24,389

0

24,389

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường ấp chiến lược khóm Bình Đức 1.

Thành phố

3

Đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến Lý Thái Tổ nối dài)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Công trình giao thông

8,400

8,400

8,400

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến Lý Thái Tổ nối dài).

Tỉnh, thành phố

4

Mở rộng đường từ ngã ba Võ Thị Sáu đến Lý Thái Tổ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên

Công trình giao thông

1,125

1,125

0

1,125

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường từ ngã ba Võ Thị Sáu đến Lý Thái Tổ.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)

Thành phố

5

Đường Võ Thị Sáu (nối dài) đấu nối vào đường Ung Văn Khiêm hiện hữu

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên, Đông Xuyên

Công trình giao thông

5,476

5,476

0

5,476

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Võ Thị Sáu (nối dài) đấu nối vào đường Ung Văn Khiêm hiện hữu.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2017-2020)

Thành phố

6

Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ UBND phường Bình Khánh đến đường Trần Hưng Đạo)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Công trình giao thông

10,872

10,872

0

10,872

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ UBND phường Bình Khánh đến đường Trần Hưng Đạo).

Thành phố

7

Khắc phục sạt lở tổ 19 khóm An Hưng đoạn kè Lò Mè và tổ 19 khóm Trung Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Thới

Công trình
thủy lợi

1,489

1,489

0

1,489

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tổ 19 khóm An Hưng đoạn kè Lò Mè và tổ 19 khóm Trung Hưng.

Thành phố

8

Đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 thuộc Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Công trình giao thông

858

858

0

858

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3852/VPUBND-KTN ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 thuộc Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

9

Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

Khu tái định cư

12,190

270

0

270

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3743/VPUBND-KTN ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thi công và thực hiện dự án Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.

Tỉnh

10

Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hòa

Khu tái định cư

24,274

1,410

0

1,410

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

11

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,203

5,203

5,203

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3340/VPUBND-KGVX ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thay đổi vị trí đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (điểm phụ) từ khóm Hòa Thạnh sang khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh.

Tỉnh, thành phố

12

Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Bình Đức

Công trình y tế

48,500

48,500

48,500

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 5356/VPUBND-KGVX ngày 20/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh phạm vi, quy mô tạo quỹ đất đầu tư dự án Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên.

Tỉnh

13

Khu dân cư bố trí các hộ sạt lở xã Mỹ Hòa Hưng

Ban Quản lý dư án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Khu dân cư

11,308

11,308

11,308

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư bố trí các hộ sạt lở xã Mỹ Hòa Hưng.

Thành phố

14

Khu Tây Đại học An Giang mở rộng

Ban Quản lý dư án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước, Mỹ Hòa

Khu dân cư

39,000

39,000

39,000

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Tây Đại học An Giang mở rộng.

Thành phố

15

Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Mỹ Hòa, Bình Khánh, Bình Đức

Công trình điện lực

3,648

3,648

3,648

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 327/QĐ-EVN SPC ngày 23/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.
- Công văn số 1337/SCT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công Thương có ý kiến tại Công văn số 552/UBND-KTN ngày 07/4/2017).

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

2,348

2,348

0

2,348

 

 

 

16

Mở rộng nút giao thông cua Bến đá (điểm giao giữa đường vòng Núi Sam - Quốc lộ 91)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

Núi Sam

Công trình giao thông

373

373

0

373

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mở rộng nút giao thông cua Bến đá (điểm giao giữa đường vòng Núi Sam - Quốc lộ 91).

Thành phố

17

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hoàng Diệu

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Công trình
giao thông

1,975

1,975

0

1,975

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 189/TB-UBND ngày 08/11/2019 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hoàng Diệu.

Thành phố

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

4,738

2,868

2,750

118

 

 

 

18

Đường cộ kênh Đức Ông đoạn 2

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Công trình giao thông

3,870

2,000

2,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND xã Phú Vĩnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Đường cộ kênh Đức Ông đoạn 2. (Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, thị xã

19

Đường tuyến dân cư Phú An A ra lộ Phú Bình

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Công trình giao thông

 750

 750

 750

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND xã Phú Vĩnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Đường tuyến dân cư Phú An A ra lộ Phú Bình.
(Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, thị xã

20

Cải tạo, sửa chữa cống thoát nước khóm Long Thị D

UBND thị xã Tân Châu

Long Thạnh

Công trình thủy lợi

 118

 118

0

118

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa cống thoát nước khóm Long Thị D.

Thị xã

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 354,263

 117,157

 66,512

 50,645

 

 

 

21

Mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú

Công an tỉnh An Giang

TT. An Phú

Trụ sở cơ quan

29,927

23,245

11,093

12,152

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 83/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú.

Tỉnh

22

Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 05 xã bờ Tây Sông Hậu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú

TT. An Phú, Phước Hưng, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hội

Công trình thủy lợi

191,787

55,419

55,419

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 05 xã bờ Tây Sông Hậu.

Huyện

23

Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú

Phú Hữu

Công trình thủy lợi

132,549

38,493

0

38,493

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau.

Huyện

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 254,734

 193,567

 146,982

 46,585

 

 

 

24

Mở rộng Trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Cái Dầu

Trụ sở cơ quan

5,155

5,155

5,155

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 902/UBND-VP ngày 01/10/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận đầu tư dự án Mở rộng Trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

25

Mở rộng Trường Mẫu giáo Bình Long điểm chính

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bình Long

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,737

837

0

837

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 800/UBND-VP ngày 29/8/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận mở rộng Trường Mẫu giáo Bình Long điểm chính từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

26

Văn phòng ấp Vĩnh Phú

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Trụ sở cơ quan

297

297

0

297

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc thống nhất bổ sung kinh phí 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện dể đầu tư xây dựng Văn phòng ấp Vĩnh Phú.

Huyện

27

Công an xã Bình Mỹ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bình Mỹ

Trụ sở cơ quan

500

500

0

500

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 516/UBND-KTTH ngày 13/6/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Công an xã Bình Mỹ từ nguồn ngân sách của huyện.

Huyện

28

San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Khu dân cư

78,517

20,250

0

20,250

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.
- Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư.

Tỉnh, huyện

29

Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ 91 đến kênh ranh Châu Phú - Tịnh Biên)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ và Mỹ Phú

Công trình
giao thông

120,701

120,701

96,000

24,701

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện Châu Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ 91 đến kênh ranh Châu Phú - Tịnh Biên).

Huyện

30

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Bình Phú

Công trình giao thông, thủy lợi

40,416

40,416

40,416

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 294/TB-VPUBND ngày 16/7/2019 và Thông báo số 223/TB-VPUBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận nạo vét kết hợp nâng cấp, mở rộng 02 bờ đê kênh 11 và 02 bờ đê kênh 12 (đoạn từ kênh 10 đến kênh Quóc gia); xây mới cầu kênh 11 và cầu kênh 12 (nam kênh 10 Châu Phú); xây cầu kênh 11 và cầu kênh 12 (bắc kênh Quốc gia).

Tỉnh

31

Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bình Mỹ,
Bình Long

Công trình điện lực

5,411

5,411

5,411

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 327/QĐ-EVN SPC ngày 23/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.
- Công văn số 1337/SCT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công Thương có ý kiến tại Công văn số 552/UBND-KTN ngày 07/4/2017).

Doanh nghiệp

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 5,100

 5,100

0

 5,100

 

 

 

32

Mở rộng Trường Mẫu giáo Kiến An

UBND huyện Chợ Mới

Kiến An

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,500

1,500

0

1,500

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4183/VPUBND-KGVX ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô mở rộng Trường Mẫu giáo Kiến An.

Tỉnh, huyện

33

Trường Mẫu giáo Mỹ An (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ An

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,600

3,600

0

3,600

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 1696/SKHĐT-KHDN ngày 11/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh cho phép bổ sung các xã thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Trong đó, có đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Mỹ An (điểm chính) trên địa bàn xã Mỹ An để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.
(Công trình xây dựng để đạt chuẩn xã nông thôn mới)

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 71,069

 71,069

 71,069

0

 

 

 

34

Khu dân cư dưới chân Núi Cấm

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Khu dân cư

68,759

68,759

68,759

0

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm.

Tỉnh, huyện

35

Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Văn Giáo, An Cư, An Nông

Công trình điện lực

2,310

2,310

2,310

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2236/QĐ-EVN SPC ngày 10/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

- Công văn số 1015/UBND-KTN ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

141,864

29,825

13,001

16,824

 

 

 

36

Mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Thoại Sơn

Công an tỉnh An Giang

Núi Sập

Trụ sở cơ quan

1,490

1,490

1,490

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1483/QĐ-BCA-H02 ngày 07/3/2019 của Bộ Công an về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Thoại Sơn.

Trung ương

37

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh Vành đai núi Ba Thê

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực huyện Thoại Sơn

Óc Eo

Công trình giao thông

57,198

22,337

11,511

10,826

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4754/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh Vành đai núi Ba Thê.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)

Tỉnh, huyện

38

Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập (đoạn 3, 4, 5, 6, 7)

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Công trình giao thông

52,322

5,143

0

5,143

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập.
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

39

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường tránh 943 đến khu du lịch số 2)

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Công trình
giao thông

30,855

855

0

855

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường tránh 943 đến khu du lịch số 2).
(Phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020)

Tỉnh

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

29,995

29,995

17,810

12,185

 

 

 

40

Khu du lịch Hồ Soài So

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

Công trình
du lịch

25,145

25,145

12,960

12,185

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu du lịch Hồ Soài So.

Tỉnh

41

Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Lê Trì, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Ba Chúc

Công trình điện lực

4,850

4,850

4,850

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2236/QĐ-EVN SPC ngày 10/7/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.
- Công văn số 1015/UBND-KTN ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên.

Doanh nghiệp

B

DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA NHƯNG TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ PHÁT SINH THÊM DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

160,556

34,592

17,627

16,965

 

 

 

I

Huyện An Phú

 

 

 

35,061

15,863

0

15,863

 

 

 

1

Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong

Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Đến

Đa Phước

Công trình giao thông

13,447

9,445

0

9,445

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với vị trí thực hiện dự án tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước. Nay dự án điều chỉnh vị trí thu hồi đất sang vị trí khác cùng thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước.
- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong của Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Đến.

Doanh nghiệp

2

Trạm quan trắc tài nguyên nước sông Hậu và Trạm quan trắc tài nguyên nước Châu Đốc thuộc dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quốc Thái,
Nhơn Hội

Trụ sở
cơ quan

348

148

0

148

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích thu hồi đất là 200 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 148 m2.

Trung ương

3

Xây dựng cống và nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn Sa Tô

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú

Khánh Bình

Công trình giao thông

21,266

6,270

0

6,270

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Vị trí thực hiện dự án này trước đây đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện dự án Cầu Sa Tô với diện tích thu hồi đất là 2.798 m2 tại Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 6.270 m2.
- Công văn số 5502/VPUBND-KTN ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cống và nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn Sa Tô.

Trung ương,
tỉnh

II

Huyện Châu Thành

 

 

 

23,000

881

881

0

 

 

 

4

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tân Phú

Công trình
điện lực

23,000

881

881

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 1.119 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 1.119 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất 881 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 881 m2.

Doanh nghiệp

III

Huyện Chợ Mới

 

 

 

53,102

5,102

4,000

1,102

 

 

 

5

Cụm dân cư ấp Mỹ Hòa

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Cụm dân cư

53,102

5,102

4,000

1,102

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 48.000 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 48.000 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 5.102 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.000 m2.
(Công trình cấp bách khắc phục sạt lở)

Trung ương

IV

Huyện Phú Tân

 

 

 

3,393

3,393

3,393

0

 

 

 

6

Trường Tiểu học B Phú Thạnh (điểm phụ Phú Cường B)

UBND huyện Phú Tân

Phú Thạnh

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,393

3,393

3,393

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 với vị trí thực hiện đầu tư tại ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh. Nay dự án điều chỉnh sang vị trí khác tại ấp Phú Cường B, xã Phú Thạnh.
- Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Phú Thạnh (điểm phụ Phú Cường B).

Tỉnh, huyện

V

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

23,000

5,293

5,293

0

 

 

 

7

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tây Phú, Mỹ Phú Đông. Định Mỹ, Định Thành

Công trình
điện lực

23,000

5,293

5,293

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 7.207 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 7.207 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 5.293 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 5.293 m2.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Tri Tôn

 

 

 

23,000

4,060

4,060

0

 

 

 

8

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

TT. Tri Tôn, Châu Lăng, Núi Tô, Tà Đảnh

Công trình
điện lực

23,000

4,060

4,060

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất là 4.440 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.440 m2. Nay do yêu cầu của hộ dân đền bù trọn thửa đất có bổ sung diện tích thu hồi đất là 4.060 m2, trong đó thu hồi đất trồng lúa là 4.060 m2.

Doanh nghiệp

TỔNG CỘNG (A+B)= 41+8= 49 dự án

 

 

1,225,443

652,441

455,704

196,737

 

 

 

 

 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi