Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND danh mục các dự án quốc phòng tỉnh Phú Thọ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Bùi Minh Châu
Ngày ban hành:19/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

_________

Số: 02/2021/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Phú Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

 Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp;

Xét Tờ trình số 1306 /TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 và Tờ trình số 1452/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua 68 dự án, bao gồm: Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng; dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta và đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta trên địa bàn tỉnh với diện tích 135,599 héc ta (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 64,570 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 20,583 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ 3,35 héc ta; diện tích các loại đất khác 47,096 héc ta), cụ thể như sau:

- 49 dự án thu hồi đất, bao gồm: Đất vì mục đích quốc phòng và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng theo khoản 7, Điều 61 và khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với diện tích 119,899 héc ta.

- 19 dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (thỏa thuận bồi thường) phải chuyển mục đích đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và đất rừng sản xuất theo quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017, với diện tích 15,7 héc ta.

Chi tiết từng huyện, thành, thị như sau:

- Thành phố Việt Trì 11 dự án với diện tích 33,1 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 20,31 héc ta và diện tích các loại đất khác 12,97 héc ta.

- Thị xã Phú Thọ 02 dự án với diện tích 5,04 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 3,53 héc ta và diện tích các loại đất khác 1,51 héc ta

- Huyện Lâm Thao 01 dự án với diện tích đất trồng lúa 0,06 héc ta.

- Huyện Phù Ninh 03 dự án với diện tích 3,86 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 0,62 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 3,0 héc ta và diện tích các loại đất khác 0,24 héc ta.

- Huyện Thanh Ba 03 dự án với diện tích 4,55 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 1,05 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ 3,35 héc ta và diện tích các loại đất khác 0,15 héc ta.

- Huyện Hạ Hoà 07 dự án với diện tích 7,32 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 3,97 héc ta và diện tích các loại đất khác 3,35 héc ta.

- Huyện Đoan Hùng 02 dự án với diện tích 2,65 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 2,22 héc ta và diện tích các loại đất khác 0,43 héc ta.

- Huyện Cẩm Khê 04 dự án với diện tích 1,65 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 1,21 héc ta và diện tích các loại đất khác 0,44 héc ta.

- Huyện Yên Lập 14 dự án với diện tích 27,82 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 11,45 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 4,6 héc ta và diện tích các loại đất khác 11,77 héc ta.

- Huyện Tam Nông 02 dự án với diện tích 1,43 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 0,31 héc ta và diện tích các loại đất khác 1,12 héc ta.

- Huyện Thanh Thuỷ 08 dự án với diện tích 17,6 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 12,5 héc ta và diện tích các loại đất khác 5,1 héc ta.

- Huyện Thanh Sơn 03 dự án với diện tích 13,68 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 3,51 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 5,01 héc ta và diện tích các loại đất khác 5,16 héc ta.

- Huyện Tân Sơn 02 dự án với diện tích 6,5 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 0,8 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 3,7 héc ta và diện tích các loại đất khác 02 héc ta.

- Các dự án xây dựng công trình điện trên địa bàn các huyện, thành, thị: 06 dự án với diện tích 10,339 héc ta, trong đó: Diện tích đất trồng lúa 3,03 hécta; diện tích đất rừng sản xuất 4,273 héc ta và diện tích các loại đất khác 3,036 héc ta.

(Chi tiết có biểu số 01 và biểu số 1.1 đến 1.14 kèm theo)

Điều 2. Thông qua danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, địa bàn thực hiện và tên dự án tại các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đang còn hiệu lực: Tổng số 15 dự án với diện tích 203,55 héc ta (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 106,65 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 6,6 héc ta, diện tích đất rừng phòng hộ 0,23 héc ta và diện tích các loại đất khác 90,07 héc ta), trong đó:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018: 03 dự án với diện tích 53,52 héc ta (diện tích đất trồng lúa 33,26 héc ta và diện tích các loại đất khác 20,26 héc ta).

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018: 02 dự án với diện tích 94,58 héc ta (diện tích đất trồng lúa 49,0 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 2,0 héc ta và diện tích các loại đất khác 43,58 héc ta).

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019: 01 dự án với diện tích 3,56 héc ta (diện tích đất trồng lúa 2,09 héc ta và diện tích các loại đất khác 1,47 héc ta).

- Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2019: 02 dự án với diện tích 19,4 héc ta (diện tích đất trồng lúa 9,37 héc ta và diện tích các loại đất khác 10,03 héc ta).

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020: 05 dự án với diện tích 21,14 héc ta (diện tích đất trồng lúa 4,44 héc ta; diện tích đất rừng sản xuất 4,6 héc ta; diện tích đất rừng phòng hộ 0,23 héc ta và diện tích các loại đất khác 11,87 héc ta).

- Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020: 02 dự án với diện tích 11,35 héc ta (diện tích đất trồng lúa 8,49 héc ta và diện tích các loại đất khác 2,86 héc ta).

 (Chi tiết có biểu số 02 kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, Kỳ  họp thứ Mười hai thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2021./.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT);

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- TAND, VKSND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;  

- CVP, các PCVP;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh);

- Lưu VT, TH (T…b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Minh Châu

 

                                                               

 

Biểu số 01

TỔNG HỢP DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VÀ LUẬT LÂM NGHIỆP 2017

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Huyện, thành, thị

Số dự án

 Tổng diện tích dự kiến (ha)

 Tổng số

Trong đó:

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng

68

135.599

64.570

20.583

3.350

 

47.096

1

Thành phố Việt Trì

11

33.10

20.310

 

 

 

12.79

2

Thị xã Phú Thọ

2

5.04

3.530

 

 

 

1.51

3

Huyện Lâm Thao

1

0.06

0.060

 

 

 

 

4

Huyện Phù Ninh

3

3.86

0.620

3.00

 

 

0.24

5

Huyện Thanh Ba

3

4.55

1.050

 

3.35

 

0.15

6

Huyện Đoan Hùng

2

2.65

2.220

 

 

 

0.43

7

Huyện Hạ Hoà

7

7.32

3.970

 

 

 

                   3.35

8

Huyện Cẩm Khê

4

1.65

1.210

 

 

 

0.44

9

Huyện Yên Lập

14

27.82

11.450

4.60

 

 

11.77

10

Huyện Tam Nông

2

1.43

0.310

 

 

 

1.12

11

Huyện Thanh Thuỷ

8

17.60

12.500

 

 

 

5.10

12

Huyện Thanh Sơn

3

13.68

3.510

5.01

 

 

5.16

13

Huyện Tân Sơn

2

6.50

0.800

3.70

 

 

2.00

14

Các dự án điện trên địa bàn các huyện, thành, thị

6

10.339

3.030

4.273

 

 

3.036

 
 
 
 

Biểu số 1.1

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THỰC HIỆN

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (11 dự án)

       33.10

   20.31

        -  

      -  

       -  

              12.79

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

       31.91

   19.18

        -  

      -  

       -  

              12.73

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

        0.63

          -  

       -  

      -  

      -  

                0.63

 

1

Nhà điều hành sản xuất đội dịch vụ kỹ thuật Tây Bắc

Xã Phượng Lâu

Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tài điện

          0.63

 

 

 

 

                 0.63

Văn bản số 3238/UBND-KTN ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương

II

Các dự án, công trình đất giao thông

        0.12

          -  

       -  

      -  

      -  

                0.12

 

2

Cải tạo nâng cấp tuyến đường Lăng Cẩm

Phường Gia Cẩm

UBND phường Gia Cẩm

          0.12

 

 

 

 

                 0.12

QĐ số 3075/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Việt Trì v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

III

Dự án xây dựng công trình thủy lợi

        0.70

          -  

       -  

      -  

      -  

                0.70

 

3

Cải tạo, sữa chữa nâng cấp kè tỉnh Phú Thọ

Phường Bạch Hạc

Chi cục thủy Lợi

          0.10

 

 

 

 

                 0.10

QĐ số 3084/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

4

Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Đông Nam thuộc thành phố Việt Trì

Xã Sông Lô

Sở NN & PTNT

          0.60

 

 

 

 

                 0.60

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

IV

Dự án công trình công cộng khác

        0.78

          -  

       -  

      -  

      -  

                0.78

 

5

Hồ sinh thái tại khu vực hồ Đồng Thống

Phường Thanh Miếu

UBND phường Thanh Miếu

          0.78

 

 

 

 

                 0.78

 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

V

Dự án xây dựng khu đô thị

        9.98

     9.18

       -  

      -  

      -  

                0.80

 

6

Khu nhà ở đô thị Vân phú

Phường Vân Phú

Lựa chọn nhà đầu tư

          9.98

       9.18

 

 

 

                 0.80

Văn bản số 601/UBND-KTN ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về chấp thuận chủ trương đầu tư

VI

Dự án xây dựng khu dân cư

        1.90

     1.33

       -  

      -  

      -  

                0.57

 

7

Hạ tầng khu đất ở dân cư tại khu Dốc Vỡ

Khu 3A, xã Chu Hóa

UBND xã Chu Hóa

          0.50

       0.50

 

 

 

 

Quyết định số 1007/QĐ-UBND nay 11/4/2019 của UBND thành phố Việt Trì phê duyệt quy hoạch chi tiết

8

Hạ tầng khu đất ở dân cư ( Lô ĐO 73 và một phần Lô đất OHT 52 )

Phường Minh Phương

UBND phường Minh Phương

          1.40

       0.83

 

 

 

                 0.57

Văn bản số 2760/UBND-TC ngày 25/9/2020 của UBND thành phố Việt Trì; Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của UBND TP về phê duyệt Quy hoạch 1/500

VII

Dự án xây dựng cụm công nghiệp

      17.80

     8.67

       -  

      -  

      -  

                9.13

 

9

Cụm công nghiệp Bạch Hạc

Phường Bạch Hạc

Ban QL khu công nghiệp

        17.80

       8.67

 

 

 

                 9.13

QĐ số 653/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch cụm công nghiệp Bạch Hạc

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         1.19

      1.13

        -  

      -  

       -  

                0.06

 

10

Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và kho hàng hóa

Xã Thụy Vân

Công ty TNHH TM DV An Bình

          0.93

       0.93

 

 

 

 

Văn bản số 1143/UBND-KTTH ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

11

Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Khu 4, xã Chu Hóa

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Hùng Vương

          0.26

       0.20

 

 

 

                 0.06

Văn bản số 5846/UBND-KTN nay 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương được lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

 

Biểu số 1.2

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (02 dự án)

         5.04

    3.53

        -  

      -  

         -  

             1.51

 

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         5.04

    3.53

        -  

      -  

         -  

             1.51

 

I

Dự án đấu giá

 

 

        5.04

   3.53

        -  

      -  

         -  

            1.51

 

1

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật  khu đấu giá đất ven đường tỉnh 320C

Phường Thanh Vinh

UBND thị xã Phú Thọ

1.20

0.03

 

 

 

1.17

Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thị xã Phú Thọ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đấu giá QSD đất và giao đất tại phường Thanh Vinh

2

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật  khu đấu giá đất Nam Sân bay (giai đoạn 3)

Xã Thanh Minh và phường Thanh Vinh

UBND thị xã Phú Thọ

3.84

3.50

 

 

 

0.34

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thị xã Phú Thọ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất đất Nam Sân bay (giai đoạn 3) xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

 

 

 

Biểu số 1.3

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha 

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

 Đất RPH

 Đất RDD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (01 dự án)

         0.06

    0.06

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

0.06

0.06

 

 

 

 

 

I

Dự án công trình bưu chính, viễn thông

        0.06

   0.06

        -  

      -  

      -  

            -  

 

1

Xây dựng bưu điện xã Cao Xá, huyện Lâm Thao

Xã Cao Xá

Bưu điện tỉnh Phú Thọ - Tổng Công ty bưu điện Việt Nam

0.06

0.06

 

 

 

 

QĐ số 3396/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.4

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG SẢN XUẤT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RDD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (03 dự án)

         3.86

     0.62

    3.00

      -  

        -  

        0.24

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         0.34

     0.30

        -  

      -  

        -  

        0.04

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn

        0.34

     0.30

        -  

      -  

       -  

        0.04

 

1

Giao đất ở tái định cư dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn I) đoạn từ km15+600 - km17+400, thuộc xã An Đạo, huyện Phù Ninh

Đồng Lường, khu 4, xã An Đạo; Gò Đá, khu 14, xã Phù Ninh

Sở NN và PTNT

          0.34

      0.30

 

 

 

         0.04

Văn bản số 1483/UBND-KTN ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp tục triển khai dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn I) đoạn từ km15+600 - km17+400, thuộc xã An Đạo, huyện Phù Ninh

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         3.52

     0.32

    3.00

      -  

        -  

        0.20

 

2

Siêu thị Aloha Mall Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu

Công ty TNHH Thái Hưng

          3.20

 

     3.00

 

 

         0.20

Văn bản số 477/UBND-KTTH ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

3

Cửa hàng trưng bày và kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Tiên Du

Khu 5, xã Tiên Du

Công ty TNHH thương mại Thành Lộc Phú Thọ

          0.32

      0.32

 

 

 

 

Văn bản số 609/UBND-KTTH ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.5

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (03 dự án)

4.55

1.05

 

3.35

 

0.15

 

A

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61

3.50

 

 

3.35

 

0.15

 

1

Trường bắn trình sát- Trinh sát đặc nhiệm của Tiểu đoàn T20/BTM Quân khu 2

Xã Võ Lao

Quân Khu 2

3.50

 

 

3.35

 

0.15

 Văn bản số 200-TB/TU ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ đồng ý cho bổ sung dự án

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

1.05

1.05

 

 

 

 

 

2

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm

Xã Hoàng Cương

Công ty CPTM và du lịch SHP Việt Nam

0.15

0.15

 

 

 

 

Quyết định số 3522/QĐ-UBND nay 29/12/2020 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

3

Chuyển mục đích từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm

Khu 4,5 xã Ninh Dân

Hộ gia đình, cá nhân

0.9

0.9

 

 

 

 

Văn bản số 1620/UBND-KTN ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn công dân khu 5, xã Ninh Dân liên quan đến việc khai thác mỏ đá vôi của Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao

 

 

 
 
 

Biểu số 1.6

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

 

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (07 dựa án)

         7.32

    3.97

           -  

      -  

       -  

        3.35

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         4.10

    1.65

           -  

      -  

       -  

        2.45

 

I

Dự án, công trình thủy lợi

 

 

        3.00

   0.55

          -  

      -  

      -  

        2.45

 

1

Đầu tư gia cố hệ thống đê điều, thủy lợi xuống cấp năm 2021 trên địa bàn xã Hiền Lương - huyện Hạ Hòa; xã Phượng Vĩ - huyện Cẩm Khê; xã Vân Du - huyện Đoan Hùng (Hạng mục nâng cấp đê tả Ngòi Vần, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa)

Xã Hiền Lương

Sở NN & PTNT

          1.00

 

 

 

 

         1.00

 Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án

2

Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1+500 - Km11+910 tuyến đê tả sông Thao, thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa

Huyện Hạ Hòa

Sở NN & PTNT

          2.00

     0.55

 

 

 

         1.45

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

II

Dự án đất chợ

        1.10

   1.10

          -  

      -  

      -  

            -  

 

3

Di chuyển chợ Xuân Áng

Xã Xuân Áng

UBND huyện Hạ Hòa

          0.80

     0.80

 

 

 

 

 Văn bản số 929/UBND-KT&HT nay 21/5/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc đồng ý chủ trương di chuyển địa điểm chợ nông thôn

4

Xây dựng chợ Lang Sơn

Xã Lang Sơn

UBND huyện Hạ Hòa

          0.30

     0.30

 

 

 

 

 Văn bản số 1563/UBND-TC ngày 30/9/2020 của UBND huyện Hạ Hòa về việc cho chủ trương xây dựng chợ Lang Sơn

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         3.22

    2.32

           -  

      -  

       -  

        0.90

 

5

Cơ sở chế biến lâm sản

Xã Phương Viên

Hộ kinh doanh Đoàn Thị Nhung

          0.42

     0.42

 

 

 

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 4649/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Hạ Hòa

6

Cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Xã Tứ Hiệp

Công ty TNHH Sơn Nhung Phú Thọ

          0.60

     0.60

 

 

 

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 100/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ

7

Mở rộng nhà máy giày da xuất khẩu

Xã Bằng Giã

Công ty Cổ phần giày Hạ Hòa

          2.20

     1.30

 

 

 

         0.90

Văn bản số 1129/UBND-KTTH ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.7

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG (02 dự án)

         2.65

      2.22

           -  

      -  

         -  

           0.43

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         0.46

      0.29

           -  

      -  

         -  

           0.17

 

I

Khu dân cư nông thôn (đấu giá quyền sử dụng đất)

        0.46

      0.29

          -  

      -  

         -  

          0.17

 

1

Đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Hợp Nhất

UBND huyện Đoan Hùng

0.46

0.29

 

 

 

0.17

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 3855/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         2.19

      1.93

           -  

      -  

         -  

           0.26

 

2

Dự án đầu tư xây dựng trang trại trồng rau

Xã Chí Đám

Công ty TNHH phát triển y Học Việt

2.19

1.93

 

 

 

0.26

Văn bản số 383/UBND-KTTH ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.8

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (04 dự án)

         1.65

      1.21

           -  

        -  

      -  

                0.44

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         0.36

      0.21

           -  

        -  

      -  

                0.15

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn

        0.36

     0.21

          -  

        -  

      -  

               0.15

 

1

Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dộc Sấu, khu Hùng Sơn, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê

Xã Tùng Khê

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Khê

          0.26

       0.21

 

 

 

                 0.05

Quyết định chủ trương đầu tư số 757/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Cẩm Khê

2

Giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các xứ đồng Gia Lông, Pháo Đài xã Ngô Xá huyện Cẩm Khê

Xã Ngô Xá

UBND xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê

          0.10

 

 

 

 

                 0.10

Quyết định chủ trương đầu tư số 26/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND xã Ngô Xá

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

        1.29

     1.00

          -  

        -  

      -  

               0.29

 

3

Cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp và buôn bán vật liệu xây dựng

Các xã: Tiên Lương, Tuy Lộc

Công ty CP thương mại Hiệp Hùng Phú Thọ

          1.05

       0.80

 

 

 

                 0.25

Chấp thuận chủ trương đầu tư số 921/UBND-KTTH của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 15/3/2021

4

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Yên Tập

Xã Yên Tập

Công ty CP thương mại Thịnh Minh Long

          0.24

       0.20

 

 

 

                 0.04

Văn bản số 551/UBND-KTN ngày 09/02/2021  của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.9

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (14 dự án)

       27.82

       11.45

      4.60

         -  

         -  

      11.77

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

       26.85

       10.66

      4.60

         -  

         -  

      11.59

 

I

Các công trình, dự án đất giao thông

        6.08

        1.59

     0.90

        -  

         -  

        3.59

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL70B đi khu Tân Sơn, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

Xã Lương Sơn

UBND huyện Yên Lập

          2.07

          1.20

 

 

 

         0.87

 Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp  tuyến đường từ QL70B đi khu Tân Sơn, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

2

Kè chống sạt lở Ngòi Me và mở rộng nghĩa trang Đồng Quén, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

Thị trấn Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

          2.00

 

 

 

 

         2.00

 Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở Ngòi Me và mở rộng nghĩa trang Đồng Quén, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

3

Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên khu dân cư, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập (giai đoạn 2)

Xã Xuân Thủy

UBND huyện Yên Lập

          1.40

          0.10

       0.90

 

 

         0.40

 Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày30/10/2018 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên khu dân cư, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập

4

Đường bê tông xi măng loại B tuyến ông Thông đi ông Nam khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc

UBND xã Đồng Lạc

          0.36

          0.20

 

 

 

         0.16

Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND xã Đồng Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường bê tông xi măng loại B tuyến ông Thông đi ông Nam khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Xã Đồng Lạc

UBND xã Đồng Lạc

          0.25

          0.09

 

 

 

         0.16

Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND xã Đồng Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng khu Đồng Dân, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

II

Dự án tái định cư

        4.80

        0.60

     3.70

        -  

         -  

        0.50

 

6

Khu tái định cư vùng thiên tai Liên An xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Xã Mỹ Lương

Sở NN & PTNT

          4.80

          0.60

       3.70

 

 

         0.50

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

III

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

        0.15

        0.15

 

 

 

 

 

7

Mở rộng diện tích trường và xây dựng nhà chức năng, tường rào trường THPT Yên Lập

Xã Hưng Long

Trường THPT Yên Lập

          0.15

          0.15

 

 

 

 

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường THPT để duy trì đạt chuẩn.

IV

Dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn

      15.82

        8.32

          -  

        -  

         -  

        7.50

 

8

Khu nhà ở tại khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

Xã Đồng Thịnh

Lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất

        13.37

          6.44

 

 

 

         6.93

Văn bản số 4447/UBND-KTN ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở tại khu Lèn, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

9

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn

Thôn Đồng Chung, xã Thượng Long

UBND xã Thượng Long

          1.50

          1.20

 

 

 

         0.30

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng đấu giá QSD đất tại thôn Đồng Chung, thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập

Khu Minh Đức, xã Minh Hòa (02 vị trí)

UBND xã Minh Hòa

          0.51

          0.28

 

 

 

         0.23

Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Yên  Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng đầu giá QSD đất ở tại khu Minh Tiến, Minh Đức, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập

Khu Liên Hiệp, xã Đồng Lạc (02 vị trí)

UBND xã Đồng Lạc

          0.44

          0.40

 

 

 

         0.04

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng đầu giá QSD đất ở tại khu Đồng Tiến, khu Liên Hiệp, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         0.97

         0.79

           -  

         -  

         -  

        0.18

 

10

Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Khu Liên Hiệp, xã Đồng Lạc

Công ty TNHH Hoàng Lan Phú Thọ

          0.18

          0.18

 

 

 

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 3027/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ

11

Cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp

Khu Xuân Tân, xã Lương Sơn.

Hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Hương

          0.11

          0.09

 

 

 

         0.02

Văn bản số 393/UBND-TNMT ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

12

Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Phú Cường

Khu 7, xã Minh Hòa

Hộ gia đình bà Đỗ Lưu Kiệm

          0.40

          0.29

 

 

 

         0.11

Văn bản số 394/UBND-TNMT ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

13

Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ thương mại tổng hợp (0,06 ha)

Khu Mè, xã Hưng Long

Hộ gia đình ông Vũ Xuân Được

          0.04

          0.04

 

 

 

 

Văn bản số 395/UBND-TNMT ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Lập về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Khu Chùa 11, thị trấn Yên Lập

          0.02

 

 

 

 

         0.02

14

Xưởng gia công cơ khí và cửa hàng thương mại tổng hợp

Xã Phúc Khánh

Công ty TNHH Đại Hùng, Phú Thọ

          0.22

          0.19

 

 

 

         0.03

Văn bản số 399/UBND-KTTH ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Xưởng gia công cơ khí và cửa hàng thương mại tổng hợp

 

 

 

Biểu số 1.10

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN  HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (02 dự án)

                1.43

     0.31

          -  

         -  

         -  

                 1.12

 

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

                1.43

     0.31

          -  

         -  

         -  

                 1.12

 

I

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

                0.30

     0.30

 

 

 

 

 

1

Mở rộng, cải tạo khuân viên trường mầm non Hương Nộn, huyện Tam Nông

Xã Hương Nộn

UBND huyện Tam Nông

                 0.30

      0.30

 

 

 

 

Văn bản số 1850/UBND-TCKH của UBND huyện về việc đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, cải tạo khuôn viên trường mầm non Hương Nộn, huyện Tam Nông

II

Các dự án, công trình đất giao thông

                1.13

     0.01

 

 

 

                 1.12

 

2

Cải tạo nâng cấp đường trục khu 1, khu 5 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông

Xã Thanh Uyên

UBND huyện Tam Nông

                 1.13

      0.01

 

 

 

                  1.12

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư

 

 

 
 
 

Biểu số 1.11

DANH MỤC  CÁC DỰ ÁN  THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (08 dự án)

       17.60

    12.50

        -  

      -  

         -  

           5.10

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

       15.60

    10.50

        -  

      -  

         -  

           5.10

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

        6.25

      2.55

        -  

      -  

         -  

          3.70

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Lộc đi khu công nghiệp Trung Hà

Xã Xuân Lộc

UBND huyện Thanh Thủy

          1.00

        0.50

        -  

      -  

 

            0.50

Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về chủ trương đầu tư dự án

2

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện đoạn từ UBND xã Đồng Trung đi đường dẫn cầu Đồng Quang

Xã Đồng Trung

UBND huyện Thanh Thủy

          1.40

        0.80

        -  

      -  

 

            0.60

Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về chủ trương đầu tư dự án

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối TL317D đi đường vào UBND xã Sơn Thủy (đoạn ngã tư Thủy Trạm đi Đồi Muỗi)

Xã Sơn Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

          1.50

        0.90

        -  

      -  

 

            0.60

Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về chủ trương đầu tư dự án

4

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội thị thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

Thị trấn Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

          1.50

           -  

        -  

      -  

 

            1.50

Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về chủ trương đầu tư dự án

5

Đầu tư xây dựng tuyến đường GTNT khu 7 xã Đào Xá đi đường tỉnh 316B thuộc địa phận xã Đào Xá

Xã Đào Xá

UBND huyện Thanh Thủy

          0.85

        0.35

        -  

      -  

 

            0.50

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về chủ trương đầu tư dự án

II

Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo

        0.16

           -  

        -  

      -  

         -  

          0.16

 

6

Mở rộng khuôn viên và xây dựng công trình phụ trợ của Chùa Linh Quang, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy

Xã Đồng Trung

Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ

          0.16

           -  

        -  

      -  

 

            0.16

Văn bản số 1063/UBND-KTN ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ

III

Dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn

        9.19

      7.95

        -  

      -  

         -  

          1.24

 

7

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn

Khu 6 (Trường THPT Thanh Thủy cũ), thị trấn Thanh Thủy

UBND thị trấn Thanh Thủy

          0.08

           -  

        -  

      -  

 

            0.08

Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày29/11/2013 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu 9 (Khu 3, xã Yên Mao cũ), xã Tu Vũ

UBND xã Tu Vũ

          0.75

        0.75

        -  

      -  

 

                -  

Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu 5 (Giếng Sùi), xã Tu Vũ

          2.00

        2.00

        -  

      -  

 

 

Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu 19 (Khu 1, xã Phượng Mao cũ), xã Tu Vũ

          0.50

        0.50

        -  

      -  

 

 

Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đồng Sào, xã Đoan Hạ

UBND xã Đoan Hạ

          0.60

        0.60

        -  

      -  

 

                -  

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

xứ đồng lổ (Khu 3, 4, 5), xã Sơn Thủy

UBND xã Sơn Thủy

          2.70

        2.70

        -  

      -  

 

 

Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn

Khu 1, xã Hoàng Xá

UBND xã Hoàng Xá

          0.26

           -  

        -  

      -  

 

            0.26

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu 1, xã Thạch Đồng

UBND xã Thạch Đồng

          0.50

        0.30

        -  

      -  

 

            0.20

Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn

Khu 7, 8, xã Thạch Đồng

          1.80

        1.10

        -  

      -  

 

            0.70

Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         2.00

       2.00

        -  

      -  

 

                -  

 

8

Khu Thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí

Xã Đồng Trung

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Thịnh

          2.00

        2.00

        -  

      -  

 

                -  

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 972/UBND-KTTH  ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh

 

 

 
 
 

Biểu số 1.12

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG (03 dự án)

       13.68

      3.51

      5.01

         -  

          -  

        5.16

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

       11.68

      3.51

      3.01

         -  

          -  

        5.16

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

      11.68

     3.51

      3.01

         -  

         -  

        5.16

 

1

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317C đoạn từ km0+00 - km6+600

Xã Thắng Sơn

UBND huyện Thanh Thủy

0.18

0.01

0.01

 

 

0.16

QĐ số 1761/QĐ-UBND ngày 2277/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

Các xã: Lương Nha, Tinh Nhuệ

UBND huyện Thanh Thủy

11.50

3.50

3.00

 

 

5.00

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỎA THUẬN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

         2.00

          -  

      2.00

         -  

          -  

             -  

 

3

Cơ sở chế biến lâm sản Kim Thành

Xóm Chanh, xã Sơn Hùng

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kim Thành

2.00

 

2.00

 

 

 

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 775/UBND-KTTH ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

 

 
 
 

Biểu số 1.13

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó:

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RDD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (02 dự án)

         6.50

    0.80

    3.70

      -  

         -  

        2.00

 

A

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KTXH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

         6.50

    0.80

    3.70

      -  

         -  

        2.00

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

        1.30

        -  

   1.30

      -  

         -  

            -  

 

1

Xử lý điểm đen tại: Km 143+600-Km144+300/QL32 tỉnh Phú Thọ; Km145+00-Km145+600/QL32 tỉnh Phú Thọ

Xã Thu Cúc

Sở GTVT

1.30

 

     1.30

 

 

 

QĐ 1034/QĐ-TCĐBVN ngày 27/3/2017 và QĐ 1035/QĐ-TCĐBVN ngày 13/4/2017 của Tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam

II

Dự án tái định cư

        5.20

   0.80

   2.40

      -  

         -  

        2.00

 

2

Bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai điểm Suối Nhạ, khu Hòa, xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn

Xã Tân Sơn

Sở NN & PTNT

5.20

0.80

2.40

 

 

2.00

Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

 

 
 
 

Biểu số 1.14

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện (ghi chi tiết từng Xã)

Chủ đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

 Tổng số

 Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

Đất RPH

Đất RĐD

Các loại đất khác

 

Tổng cộng (06 dự án)

 

 

10.339

3.03

4.273

 

 

3.036

 

1

Chuyển đổi cấp điện áp 10kV lộ 971 trạm trung gian Kinh Kệ sang vận hành cấp điện áp 22kV để chống quá tải trạm trung gian Kinh Kệ, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1)

Xã Cao Xá - huyện Lâm Thao

Công ty Điện lực Phú Thọ

0.007

0.007

 

 

 

 

QĐ số: 2873/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020 của NPC về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2021
cho Công ty Điện lực Phú Thọ

Xã Vĩnh Lại - huyện Lâm Thao

Công ty Điện lực Phú Thọ

0.011

0.010

 

 

 

0.001

Xã Bản Nguyên - huyện Lâm Thao

Công ty Điện lực Phú Thọ

0.001

0.001

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cấp điện áp10kV lộ 975 trạm 110kV Đoan Hùng sang vận hành cấp điện áp 22kV

Các xã: Ngọc Quan, Tây Cốc, huyện Đoan Hùng

Công ty Điện lực Phú Thọ

0.111

0.012

0.085

 

 

0.014

QĐ số: 348/QĐ-EVNNPC ngày 18/2/2021 của NPC về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2021
cho Công ty Điện lực Phú Thọ

3

Xuất tuyến 35kV lộ 372 trạm 110kV Đoan Hùng,tỉnh Phú Thọ

Các xã: Ngọc Quan, Sóc Đăng, Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng

Công ty Điện lực Phú Thọ

0.279

0.05

0.168

 

 

0.061

4

Đường dây và trạm biến áp 110kV KCN Phú Hà

Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

1.200

0.9

 

 

 

0.3

Văn bản số 5488/UBND-KTN ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thống nhất hướng tuyến cho công trình

5

Đường dây và TBA 110kV Tân Sơn

Huyện Tân Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

1.300

0.9

 

 

 

0.4

Văn bản số 2408/UBND-KTN ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thống nhất hướng tuyến cho công trình

6

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kv tại TBA500kv Vĩnh Yên

Các xã: Bằng Luân, Phú Lâm, Phúc Lai, Tây Cốc, Ngọc Quan, Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, huyện Đoan Hùng

Ban quản lý dự án điện 1

4.710

0.34

2.68

 

 

1.69

Văn bản số 5669/UBND-KTN ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thống nhất hướng tuyến cho công trình

Các xã: Trạm Thản, Liên Hoa, Lệ Mỹ, Trung Giáp, Trị Quận, huyện Phù Ninh

2.720

0.81

1.34

 

 

0.57

 

 

 
 
 

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÊN GỌI, DIỆN TÍCH THỰC HIỆN

TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA ĐANG CÒN HIỆU LỰC

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha):

Căn cứ thực hiện dự án

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RSX

 Đất RPH

 Đất RĐD

Các loại đất khác

 

TỔNG SỐ (15 dự án)

 

 

   203.55

 106.65

   6.60

   0.23

        -  

      90.07

 

I

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

 

 

      53.52

   33.26

        -  

        -  

        -  

      20.26

 

1

Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa

Lựa chọn nhà đầu tư

10.2

8.64

 

 

 

1.56

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng khu đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa. Nay điều chỉnh thành: Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

2

Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng và thị trấn Đoan Hùng

Lựa chọn nhà đầu tư

27.32

9.32

 

 

 

18.00

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Xây dựng khu dân cư. Nay điều chỉnh thành: Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng theo Văn bản số 5951/UBND-KTN ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

3

Khu đô thị mới xã Văn Lung, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

Xã Văn Lung, xã Hà Lộc

Lựa chọn nhà đầu tư

16.00

15.3

 

 

 

0.7

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu đô thị mới xã Văn Lung. Nay điều chỉnh thành dự án: Khu đô thị mới xã Văn Lung, Hà Lộc, thị xã Phú Thọ; Văn bản số 1846/UBND-KTN nay 06/5/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư

II

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

 

 

      94.58

   49.00

   2.00

        -  

        -  

      43.58

 

1

Khu đô thị mới Đông Nam, thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

       70.00

     40.00

 

 

 

       30.00

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Khu đô thị mới hai bên đường Hai Bà Trưng kéo dài. Nay điều chỉnh thành: Khu đô thị mới Đông Nam, thành phố Việt Trì; Văn bản số 798/UBND-KTN ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Bổ sung diện tích khu tái định cư dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê

Thị trấn Cẩm Khê và xã Xương Thịnh

Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh

       24.58

9

2

 

 

13.58

Nghị quyết đã thông qua danh mục dự án với diện tích 24,02 ha (đất khác). Nay điều chỉnh bổ sung 0,56 ha và điều chỉnh loại đất, tổng diện tích thành 24,58 ha (gồm: đất LUA= 9 ha, RSX= 2 ha, đất khác= 13,58 ha) theo Kết luận số 49-KL/HU ngày 30/11/2020  điều chỉnh vị trí xây dựng khu TĐC và định mức diện tích đất ở cho một xuất TĐC để phục vụ GPMB để thực hiện dự ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê

III

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND
ngày 29/3/2019

 

 

        3.56

      2.09

        -  

        -  

        -  

        1.47

 

1

Khu nhà ở đô thị đồi Văn Hóa

Phường Gia Cẩm

Trung tâm PTQĐ

3.56

2.09

 

 

 

1.47

Nghị quyết đã thông qua dự án với tên dự án: Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, diện tích 5,66ha, trong đó đã chuyển mục đích sử dụng diện tích 2,1ha. Nay điều chỉnh thành: Khu nhà ở đô thị đồi Văn Hóa và giảm diện tích còn 3,56ha (gồm:2,09ha đất lúa và 1,47ha đất khác) theo Văn bản số 3661/UBND-KTN ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh

IV

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 (02 dự án)

 

 

      19.40

      9.37

        -  

        -  

        -  

      10.03

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán

UBND huyện Thanh Sơn

0.50

0.47

 

 

 

0.03

Nghị quyết đã thông qua dự án với diện tích 0,48 ha đất trồng lúa. Nay bổ sung thêm diện tích 0,5 ha (trong đó đất trồng lúa là 0,47 ha; các loại đất khác là 0,03 ha) theo Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện về việc quy hoạch chi tiết chia lô

2

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn nối
từ nút giao đường Hùng Vương đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng)

Phường Vân Phú, xã Chu Hóa,
xã Hy Cương

Ban QLDAĐTXD công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ

18.90

8.90

 

 

 

10.00

Bổ sung thêm địa bàn xã Chu Hóa, không thay đổi diện tích

V

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020

 

 

      21.14

      4.44

   4.60

   0.23

        -  

      11.87

 

1

Xưởng sản xuất chế biến lâm sản

Khu 12, xã Hiền Lương, Hạ Hòa

Công ty TNHH Cương Tâm

0.35

0.34

 

 

 

0.01

Nghị quyết đã thông qua dự án với diện tích 0,61 ha (gồm: đất lúa 0,54ha, đất khác 0,07). Nay bổ sung thêm 0,35ha (gồm: đất lúa 0,34, đất khác 0,01) theo Văn bản số 1167/UBND-KTTH nay 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

2

Khu nhà ở đô thị Văn Lang Sky Lake

Phường Tiên Cát, Việt Trì

Lựa chọn nhà
đầu tư

4.20

 

 

 

 

4.20

Nghị quyết đã thông qua tên dự án: Dự án Văn Lang Sky Lake tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Nay điều chỉnh thành: Khu nhà ở Văn Lang Sky Lake theo Văn bản số 3667/UBND-KTN ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về chấp thuận chủ trương đầu tư

3

Dự án Cấp bách bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khu Dù xã Xuân Sơn

Khu Dù, xã Xuân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.20

 

 

 

 

0.20

Nghị quyết đã thông qua dự án với diện tích 1,8ha (gồm" đất trồng lúa 1,0ha, đất khác 0,8ha). Nay bổ sung thêm 0,2ha đất khác

4

Đường nối điểm ĐCĐC Đồng Măng đến điểm ĐCĐC Khe Bằng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

6.80

0.10

2.30

0.23

 

4.17

Nghị quyết đã thông qua dự án với diện tích 6,8 ha đất RSX. Nay điều chỉnh lại loại đất, gồm: đất lúa 0,1, đất RSX 2,3 ha, đất RPH 0,23 ha, đất khác 4,17 ha.

5

Dự án xây dựng khu TĐC cho các hộ phải di chuyển chỗ ở để xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xã Vân Du, huyện Đoan Hùng

Ban QLDAĐTXD công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ

2.10

 

1.40

 

 

0.70


Nghị quyết đã thông qua 3,29ha. Nay bổ sung thêm 2,1ha (trong đó đất rừng sản xuất1,4ha; đất khác 0,7ha)

Xã Phú Lâm

0.70

 

 

 

 

0.70

Nghị quyết đã thông qua 1,6ha, nay bổ sung thêm 0,7ha đất khác

Xã Minh Tiến

0.39

 

 

 

 

0.39

Nghị quyết đã thông qua 3,89ha, nay bổ sung thêm 0,39ha đất khác

Xã Tiêu Sơn

6.40

4.00

0.90

 

 

1.50

Nghị quyết đã thông qua 6,4ha (gồm: đất lúa 4,0ha; đất rừng trồng SX là 1,9ha; đất khác 0,5ha). Nay điều chỉnh loại đất thành: đất trồng lúa 4,0ha, đất rừng trồng sản xuất 0,9ha, đất khác 1,5ha

VI

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

 

 

      11.35

      8.49

        -  

        -  

        -   

        2.86

 

1

Khu Nhà ở đô thị Đầm Phai

Thị trấn Hạ Hòa

Lựa chọn nhà đầu tư

11.25

8.39

 

 

 

2.86

Nghị quyết thông qua dự án với diện tích 11,25ha (gồm: đất lúa từ 6,78 ha, đất khác từ 4,47ha). Nay điều chỉnh loại đất thành: đất lúa 8,39ha, đất khác 2,86ha

2

Dự án khu tái định cư di dân vùng sạt lở thiên tai

Khu Nhàng, xã Kim Thượng

Sở NN và PTNT

0.10

0.10

 

 

 

 

Nghị quyết đã thông qua dự án với diện tích 7,6ha, gồm: đất trồng lúa 1,2ha, đất rừng sản xuất 3,4ha, đất khác 3ha. Nay bổ sung 0,1ha đất trồng lúa

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về viêc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Xây dựng mới 06 phòng học, 01 không gian đa năng; cải tạo 01 nhà bếp và 01 phòng giáo viên; thi công mới sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào cho điểm Trường Tiểu học 1 và Mầm non thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành

Quyết định 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về viêc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Xây dựng mới 06 phòng học, 01 không gian đa năng; cải tạo 01 nhà bếp và 01 phòng giáo viên; thi công mới sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào cho điểm Trường Tiểu học 1 và Mầm non thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi