Công văn 9505/NHNN-QLNH triển khai thi hành Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Số: 9505/NHNN-QLNH
V/v: Triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 như sau:

1. Về việc thanh toán tiền mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam chỉ được thanh toán, nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Về việc chuyển tiền bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam
Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối (Nghị định số 70/2014/NĐ-CP) quy định: “Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.”
Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định: “Người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây: 1.b) Thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam;... 2.d) Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài;....”
Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở tài khoản đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nhận nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam được liên hệ với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để mua ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài.
3. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối quy định:
“3. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.
4. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân.”
Điều 16 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định: “Tổ chức tín dụng được phép và tổ chức khác được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.”
Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch bán ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân có nguồn thu tiền đồng Việt Nam từ việc bán, cho thuê nhà ở tại Việt Nam trong phạm vi giao dịch quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-NHNN. Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện các giao dịch bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp đảm bảo giao dịch bán và chuyển ngoại tệ thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- NHNN CN các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu VP, QLNH3 (03 bản).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
Nguyễn Ngọc Cảnh

thuộc tính Công văn 9505/NHNN-QLNH

Công văn 9505/NHNN-QLNH của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9505/NHNN-QLNHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:
Ngày ban hành:10/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Công văn 9505/NHNN-QLNH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Số: 9505/NHNN-QLNH
V/v: Triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

 

 

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 như sau:

1. Về việc thanh toán tiền mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài khi mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thViệt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động mua bán, thuê mua nhà ở, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam chỉ được thanh toán, nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Về việc chuyển tiền bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài khi bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam

Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối (Nghị định số 70/2014/NĐ-CP) quy định: “Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ đ chuyn, mang ra nước ngoài.”

Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định: “Người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây: 1.b) Thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam;... 2.d) Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài;....”

Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở tài khoản đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nhận nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam được liên hệ với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để mua ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài.

3. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối quy định:

“3. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.

4. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân.”

Điều 16 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định: “Tổ chức tín dụng được phép và tổ chức khác được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch bán ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân có nguồn thu tiền đồng Việt Nam từ việc bán, cho thuê nhà ở tại Việt Nam trong phạm vi giao dịch quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-NHNN. Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện các giao dịch bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguồn thu bằng đồng Việt Nam từ hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở tại Việt Nam chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp đảm bảo giao dịch bán và chuyển ngoại tệ thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- NHNN CN các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu VP, QLNH3 (03 bản).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
Nguyễn Ngọc Cảnh

 

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi