Công văn 8960/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 8960/VPCP-NN
V/v: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 
Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Công văn số 3534/UBND-KT ngày 09 tháng 8 năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An theo thẩm quyền và theo quy định, trả lời cho địa phương biết.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3b).NTT
KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 8960/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8960/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực