Công văn 77/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 77/TTg-NN

V/v Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

                                                                  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

                                                                  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

                                                                  - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4046/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và Công văn số 6770/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 12 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,1 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và nội dung thẩm định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, triển khai thực hiện.

3. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: QHĐP, CN, TH; TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3b)Thanh

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 77/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 77/TTg-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực