Công văn 5708/BTC-QLCS 2023 quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5708/BTC-QLCS

Công văn 5708/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5708/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:05/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
___

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 5708/BTC-QLCS
V/v Quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1891/UBND-KTTH ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ những bất cập, vướng mắc theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Tại điểm a, b khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 18. Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài

4. Tiền sử dụng đất

a) Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

b) Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo....”

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai theo quy định của pháp luật (nêu trên).

2. Về nội dung vướng mắc về xác định mốc thời gian người trúng đấu giá quyên sử dụng đất ở không nộp đủ tiền theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Trước đây, theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định như sau: “Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Nội dung quy định trên đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo) như sau:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 (điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) như sau:

“d) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.”.

Các quy định nêu trên do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành; do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo quy định.

3. Về nội dung vướng mắc việc áp dụng khoản 3 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013: Luật Đất đai năm 2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo trình Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành, do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

4. Về các nội dung vướng mắc liên quan đến Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo) và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được biết, thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi