Công văn 4916/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quy trình xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4916/BTC-QLCS NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG

 

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ
quyết định thành lập

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước thuộc Trung ương quản lý như sau:

1. Về xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã bố trí làm nhà ở.

Trong quá trình xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có một số cơ quan, đơn vị đã bố trí toàn bộ hoặc một phần diện tích khuôn viên của trụ sở làm việc làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên từ trước năm 1995, nay được xử lý như sau:

a. Đối với các cơ sở nhà đất đã bố trí nhà ở trọn một khuôn viên độc lập, tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở làm việc và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thì cho phép chuyển sang ngành nhà, đất của thành phố Hồ Chí Minh để quản lý theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành.

b. Đối với các cơ sở nhà đất đã bố trí một phần diện tích trong khôn viên trụ sở làm việc làm nhà ở:

- Trường hợp trong khuôn viên trụ sở làm việc đã bố trí nhà ở nay có thể tách biệt độc lập, có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền của khuôn viên trụ sở làm việc và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để quản lý theo chính sách về nhà ở, đất ở hiện hành; trường hợp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì phải di chuyển ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc.

- Trường hợp trong khuôn viên trụ sở làm việc đã bố trí nhà ở nhưng không có lối đi riêng biệt hoặc có lối đi riêng biệt nhưng làm ảnh hưởng xấu đến khuôn viện trụ sở làm việc, che chắn mặt tiền của khuôn viên trụ sở làm việc, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì phải di chuyển nhà ở ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc.

- Trường hợp trong khuôn viên trụ sở làm việc đã bố trí nhà ở nhưng bố trí phân tán (mỗi nơi một vài nhà) thì phải di chuyển nhà ở ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc.

Các trường hợp phải di chuyển ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc thực hiện việc bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các công ty Nhà nước đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên được xử lý như hướng dẫn tại mục 1 công văn này.

Căn cứ hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 công văn này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện chuyển giao nhà ở cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xong trước ngày 01/6/2006 để Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành.

3. Về phê duyệt phương án tổng thể

a. Trên cơ sở báo cáo kê khai hiện trạng bố trí, sắp xếp, đề xuất phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước; Bộ, nghành, tổ chức ở Trung ương có ý kiến đề xuất phương án tổng thể bố trí sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổng công ty, công ty Nhà nước thuộc mình quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi về Ban chỉ đạo 80 - Bộ Tài chính.

b. Sau khi nhận được ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương về phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước thuộc Bộ, ngành, Tổng công ty; Ban chỉ đạo 80 - Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra thực tế các cơ sở nhà đất và căn cứ vào biên bản họp Tổ chuyên viên 80, biên bản họp Ban chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính, đơn vị quản lý nhà đất và các thành viên Ban chỉ đạo 80 của thành phố Hồ Chí Minh); Bộ Tài chính xem xét phê duyệt phương án tổng thế bố trí, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị do trung ương quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ (không phải lấy ý kiến cụ thể, riêng lẻ các ngành của thành phố Hồ Chí Minh). Việc xử lý cụ thể như sau:

- Đối với các cơ sở nhà đất đề nghị bán, hoán đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các cơ sở nhà đất được giữ lại tiếp tục sử dụng: Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính phê duyệt để cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn tại văn bản này tổ chức, thực hiện.

KT. Bộ trưởng

Thứ trưởng

Trần Văn Tá

 

 

thuộc tính Công văn 4916/BTC-QLCS

Công văn 4916/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quy trình xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4916/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Tá
Ngày ban hành:12/04/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Công văn 4916/BTC-QLCS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi