Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển các đô thị loại vừa do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
Số: 470/TTg-QHQT
V/v: Khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do WB tài trợ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 
 

Kính gửi:
 
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần
Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp,
Trà Vinh, Cà Mau.

 
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (KCSBTHTTĐC) cho Dự án "Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (các công văn số 49/BXD-PTĐT ngày 12 tháng 01 năm 2012 và 64/CV-PTĐT ngày 20 tháng 3 năm 2012); ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 1509/BTC-QLCS ngày 09 tháng 02 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (công văn số 524/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 02 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường  (công văn số 498/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 1850/BTP-PLQT ngày 12 tháng 3 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1072/NHNN-HTQT ngày 24 tháng tháng 02 năm 2012) và ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nằm trong vùng Dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án "Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long" do WB tài trợ như kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản trên.
2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, Mỹ Tho, Trà Vinh, Cà Mau phê duyệt các kế hoạch tái định cư và giải phóng mặt bằng cho các dự án thành phần./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 35
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
(Đã ký)
 
Hoàng Trung Hải

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 470/TTg-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Chính sách
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!