Công văn 4257/BXD-QLN 2023 báo cáo số liệu Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4257/BXD-QLN

Công văn 4257/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo số liệu triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4257/BXD-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:22/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

tải Công văn 4257/BXD-QLN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
__________

Số: 4257/BXD-QLN
V/v: Báo cáo số liệu triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/9/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7176/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, các tồn tại vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban báo cáo các nội dung sau:

1. Số liệu liên quan đến triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Các dự án (công trình) đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay (theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo văn bản này)

(2) Các dự án (công trình) đã khởi công xây dựng trên địa bàn (theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo văn bản này);

(3) Các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn (theo mẫu tại phụ lục 3 kèm theo văn bản này);

(4) Các vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội trên địa bàn (theo mẫu tại phụ lục 4 kèm theo văn bản này);

2. Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong việc quản lý, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- SXD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

(Điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó trưởng Phòng Quản lý và phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng: 0904 929 886)

UBND tỉnh (thành phố)

……………………….......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

PHỤ LỤC 1: DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN
(Trong giai đoạn 2021 đến nay)

TT

Dự án

Số dự án

Thông tin chung

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Đáp ứng mục tiêu được giao tại Đề án

Ghi chú

Tổng diện tích đất (ha)

Tổng số căn NOXH (căn)

Tổng diện tích sàn (m2)

Mục tiêu được giao (căn)

Tỷ lệ đáp ứng (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Dự án NOXH độc lập

1

Thu nhập thấp

2

Công nhân

II

NOXH trên quỹ đất 20%

1

Thu nhập thấp

2

Công nhân

Ghi chú: (1) Đối với Tổng diện tích đất (tại cột 4): Đối với dự án NOXH độc lập thì báo cáo quy mô sử dụng đất dự án; Đối với NOXH trên quỹ đất 20% thì báo cáo diện tích đất 20% dành để xây dựng NOXH của dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

(2) Đối với dự án đã hoàn thành một phần (có công trình NOXH đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng) thì cột (5) và (6) báo cáo số lượng NOXH đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh (thành phố) ……………………….......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHỤ LỤC 2: DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

TT

Tên dự án

Thông tin chung

Đang triển khai đầu tư xây dựng

Khởi công (Tháng.. năm..)

Dự kiến hoàn thành (Tháng.. năm..)

Ghi chú

Địa điểm, Chủ đầu tư

Quy mô diện tích đất (ha)

Tổng số căn NOXH (căn)

Tổng diện tích sàn NOXH (m2)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Nguồn vốn

Tổng số căn NOXH (căn)

Tổng diện tích sàn NOXH (m2)

Ngân sách (tỷ đồng)

Ngoài ngân sách (tỷ đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Thu nhập thấp

1

2

II

Công nhân

1

2

Ghi chú: (1) Đối với NOXH trên quỹ đất 20%: số liệu tại cột (4) báo cáo diện tích đất 20% dành để xây dựng NOXH của dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; Đồng thời tại cột “Ghi chú” (cột 14) ghi rõ “Quỹ đất 20%”.

(2) Đối với dự án đã hoàn thành một phần (có công trình NOXH đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng) đề nghị ghi số căn đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng tại cột “Ghi chú” (cột 14) theo nguyên tắc (14) = (5) - (10).

UBND tỉnh (thành phố) ……………………….......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHỤ LỤC 3: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

TT

Thông tin chung

Dự kiến tiến độ thực hiện

Ghi chú

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích đất (ha)

Tổng số căn NOXH (căn)

Tổng diện tích sàn NOXH (m2)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Nguồn vốn

Lựa chọn Chủ đầu tư (Tháng.. năm)

Dự kiến khởi công (Tháng.. năm..)

Dự kiến hoàn thành (Tháng.. năm..)

Ngân sách (tỷ đồng)

Ngoài ngân sách (tỷ đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

Dự án NOXH độc lập

I

Thu nhập thấp

1

2

II

Công nhân

1

2

B

NOXH trên quỹ đất 20%

I

Thu nhập thấp

1

2

II

Công nhân

1

2

Ghi chú: Đối với NOXH trên quỹ đất 20%: số liệu tại cột (4) báo cáo diện tích đất 20% dành để xây dựng NOXH của dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

UBND tỉnh (thành phố) ……………………….......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

PHỤ LỤC 4: CÁC VỊ TRÍ, QUỸ ĐẤT QUY HOẠCH NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

TT

Thông tin chung (Dự kiến)

Dự kiến tiến độ thực hiện

Ghi chú

Tên dự án

Địa diêm

Quy mô diện tích đất (ha)

Tổng số căn NOXH (căn)

Tổng diện tích sàn NOXH (m2)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Nguồn vốn

Chấp thuận Chủ trương đầu tư (Quý.. năm)

Lựa chọn Chủ đầu tư (Quý.. năm)

Dự kiến khởi công (Quý.. năm)

Dự kiến hoàn thành (Quý.. năm)

Ngân sách (tỷ đồng)

Ngoài ngân sách (tỷ đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Dự án NOXH độc lập

I

Thu nhập thấp

1

2

II

Công nhân

1

2

B

NOXH trên quỹ đất 20%

I

Thu nhập thấp

1

2

II

Công nhân

1

2

Ghi chú: Đối với NOXH trên quỹ đất 20%: số liệu tại cột (4) báo cáo diện tích đất 20% dành để xây dựng NOXH của dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi